Hromadné upravovanie kampaní v Nákupoch

Ak chcete vykonať zmeny vo väčšom počte skupín produktov, cenových ponúk, šablón sledovania alebo vlastných parametrov kampaní v Nákupoch, pomocou hromadného nahrávania by ste mohli ušetriť čas. Urobíte to tak, že stiahnete upraviteľný prehľad, vykonáte zmeny priamo v dokumente a potom nahráte aktualizovaný prehľad v účte, kde môžete zobraziť ukážky zmien a použiť ich.

V prípade šablón sledovania a vlastných parametrov môžete vykonať zmeny vo všetkých skupinách produktov, ktoré nie sú ďalej rozdelené a ktoré nie sú označené ako vylúčené.

Skôr než začnete

Ak chcete vykonať hromadné úpravy, najskôr musíte nastaviť kampaň v Nákupoch

Pokyny

1. krok: stiahnutie prehľadu skupiny výrobkov

Ak chcete vykonať zmeny skupín výrobkov, ponúk, šablón sledovania alebo vlastných parametrov pomocou hromadného nahrávania, musíte si najprv stiahnuť upraviteľný prehľad skupiny výrobkov.

Poznámka: Môžete stiahnuť aj prehľady z karty Skupiny výrobkov, ktoré je možné segmentovať podľa zariadenia, typu kliknutia alebo dní v týždni. Prehľady, v ktorých sa používajú segmenty, nie sú upraviteľné. Prečítajte si viacej o prehľadoch pre kampane v služby Nákupy.

Ak chcete stiahnuť prehľad skupiny výrobkov, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Vyberte kampaň v Nákupoch, v ktorej chcete vykonať zmeny.
 4. V kampani vyberte požadovanú reklamnú skupinu.
 5. Uistite sa, že sú v tabuľke uvedené všetky stĺpce, ktoré budete chcieť upraviť. 
 6. Kliknite na tlačidlo sťahovania. 
 7. Vyberte formát súboru, ktorý chcete použiť.
 8. Kliknite na tlačidlo Stiahnuť.

Tip: Uložte si pôvodný stiahnutý prehľad.

Po dokončení hromadného nahrávania zmeny nie je možné automaticky zrušiť či zvrátiť. Preto vám odporúčame vždy uložiť kópiu pôvodného stiahnutého prehľadu pre prípad, že raz budete potrebovať zistiť, aké boli vaše nastavenia pred vykonaním zmien a uskutočnením hromadného nahrávania.

Krok 2: Upravenie prehľadu skupiny výrobkov

Pomocou stiahnutého prehľadu skupín výrobkov budete môcť skontrolovať všetky skupiny výrobkov v rámci skupiny reklám a upraviť ponuky max. CZK, šablóny sledovania alebo vlastné parametre a cieľové webové adresy pre skupiny výrobkov, ktoré nie sú ďalej rozdelené do skupín.

Ak chcete zaistiť správnu interpretáciu vašich žiadostí o zmenu, pri úprave prehľadu sa musíte riadiť určitými všeobecnými pravidlami.

Všeobecné pravidlá upravovania prehľadov skupiny výrobkov

 • Irelevantné stĺpce ani riadky súčtu odstraňovať nemusíte. Jednoducho nahrajte celý prehľad a to, čo nie je dôležité, budeme ignorovať.
 • Upozorňujeme, aby ste tabuľku uložili v jednom z podporovaných formátov (.xlsx, .tsv alebo .csv).

Nižšie sú uvedené stĺpce, ktoré sa zobrazia v upraviteľnom prehľade skupiny výrobkov spolu s pokynmi, ako vykonať zmeny. V závislosti od stĺpcov, ktoré boli zobrazené na karte Skupiny výrobkov, keď ste prehľad stiahli, sa môžu zobraziť ďalšie stĺpce, ktoré nebude možné upraviť.

Názov stĺpca Popis Pokyny na úpravu
Kampaň Zobrazuje, ako ste nazvali svoju kampaň. Upraviteľné (Je potrebné zmeniť aj identifikátor kampane)
Identifikátor kampane Zobrazuje jedinečný identifikátor, ktorý služba AdWords priradila každej kampani. Upraviteľné (Je potrebné zmeniť aj názov kampane)
Identifikátor reklamnej skupiny Zobrazuje jedinečný identifikátor, ktorý služba AdWords priradila každej reklamnej skupine Upraviteľné (Je potrebné zmeniť aj názov reklamnej skupiny)
Reklamná skupina Zobrazuje, ako ste nazvali svoju reklamnú skupinu. Upraviteľné (Je potrebné zmeniť aj identifikátor reklamnej skupiny)
Identifikátor kritéria Zobrazuje jedinečný identifikátor, ktorý služba AdWords priradila každej skupine výrobkov. Neupraviteľné
Skupina výrobkov Zobrazuje úplnú cestu skupiny výrobkov v hierarchii skupín výrobkov Ďalšie informácie o rozdelení do podskupín výrobkov Upraviteľné
Typ oblasti Zobrazuje, či riadok predstavuje pododdiel alebo jednotku. Upraviteľné
Max. CZK Zobrazuje aktuálnu maximálnu cenu za kliknutie pre skupinu výrobkov. Ak bola skupina výrobkov rozdelená, nezobrazí sa žiadna hodnota. Ak chcete svoju ponuku zmeniť, upravte príslušnú hodnotu v stĺpci.
Kliknutia Zobrazuje počet kliknutí na reklamy na výrobky v danej skupine výrobkov. Pomocou týchto informácií sa môžete rozhodnúť, ako upraviť ponuku. Neupraviteľné
Šablóna sledovania Zobrazuje šablónu sledovania. Upravte šablónu v stĺpci. Ďalšie informácie o sledovaní
Vlastný parameter Zobrazuje vlastné parametre. Upravte názvy a hodnoty v stĺpci. Ďalšie informácie o vlastných parametroch
Tipy na úpravu usporiadania skupiny výrobkov

V prehľade sa každá skupina výrobkov nachádza na samostatnom riadku s typom oblasti a cestou pododdielov v danej skupine výrobkov. Typ oblasti a cestu skupiny výrobkov použijete na pridanie, odstránenie alebo úpravu organizácie skupiny výrobkov.

 • Typ oblasti Jednotka: Predstavuje skupinu výrobkov, pre ktorú môžete ponúkať ceny. Keď niektorý riadok v prehľade používa typ oblasti Jednotka, môžete upraviť ponuku a nastavenia pre danú skupinu výrobkov.
 • Typ oblasti Pododdiel: Predstavuje skupinu výrobkov, ktorá obsahuje iné skupiny výrobkov. Nemôžete ponúkať ceny pre skupinu výrobkov, ktorá má pododdiely, no môžete ich použiť na štruktúrovanie ponúk v inventári.
 • Cesta Skupina výrobkov: Predstavuje sekvenciu pododdielov, ktoré viedli ku skupine výrobkov. Cesta vždy začína znakom * a pomocou znaku / sa označuje pododdiel. Skupiny výrobkov sú vyjadrené výrazom atribút = hodnota, pričom skupiny výrobkov v kategórii Všetko ostatné sú vyjadrené výrazom atribút = *.
Príklady typu oblasti a cesty skupiny výrobkov
 
Skupina výrobkov, ako sa zobrazuje v službe AdWords Typ oblasti Názov skupiny výrobkov v stiahnuteľnom prehľade
▾ Všetky výrobky Pododdiel * /
    moja značka a Jednotka * / značka = „moja značka a“
    ▾ moja značka b Pododdiel * / značka = „moja značka b“ /
        nové Jednotka * / značka = „moja značka b“ / podmienka = „nové“
        Všetko ostatné v kategórii moja značka b Jednotka * / značka = „moja značka b“ / podmienka = *
    Všetko ostatné v skupine Všetky výrobky Jednotka * / značka = *

Pridanie skupiny výrobkov

Pridanie novej jednotky skupiny výrobkov

Povedzme, že vaše skupiny výrobkov vyzerajú takto:

Skupina výrobkov Typ oblasti Max. CZK Názov skupiny výrobkov v službe AdWords
* / Pododdiel ▾ Všetky výrobky
* / podmienka = „nové“ Jednotka 0,55     Nové
* / podmienka = * Jednotka 0,35     Všetko ostatné v skupine Všetky výrobky

Ak chcete pridať novú jednotku skupiny výrobkov, vložte nové riadky zodpovedajúce skupinám výrobkov, ktoré chcete vidieť. V príklade uvedenom nižšie bola do prehľadu pridaná skupina výrobkov „použité“.

Skupina výrobkov Typ oblasti Max. CZK Názov skupiny výrobkov v službe AdWords
* / Pododdiel ▾ Všetky výrobky
* / podmienka = „nové“ Jednotka 0,55     Nové
* / podmienka = „použité“ Jednotka 0,45     Použité
* / podmienka = * Jednotka 0,35     Všetko ostatné v skupine Všetky výrobky
 

Pridanie nového pododdielu skupiny výrobkov

Skupinu výrobkov môžete rozdeliť úpravou hodnôt pre existujúci riadok a pridaním niekoľkých nových skupín výrobkov. V príklade nižšie bol pridaný pododdiel skupiny výrobkov „použité“ spolu s dvomi novými jednotkami v kategórii „použité“.

Skupina výrobkov Typ oblasti Max. CZK Názov skupiny výrobkov v službe AdWords
* / Pododdiel ▾ Všetky výrobky
* / podmienka = „nové“ Jednotka 0,55     Nové
* / podmienka = „použité“ Pododdiel     ▾ Použité
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ Jednotka 0,50         Elektronika
* / podmienka = „použité“ / kategória = * Jednotka 0,40         Všetko ostatné v skupine Použité
* / podmienka = * Jednotka 0,35     Všetko ostatné v skupine Všetky výrobky
 

Nahranie zmien

Ak vynecháte pododdiely skupín výrobkov a nahráte iba jednotky s prehľadom, automaticky za vás vykonáme niekoľko vecí:

 • Vytvoríme pododdiely pre novopridané skupiny výrobkov (vrátane konverzie jednotkových skupín výrobkov do pododdielov).
 • Vytvoríme skupiny výrobkov Všetko ostatné s ponukami, ktoré tieto výrobky už používali (v prípadoch bez predchádzajúcej ponuky použijeme predvolenú ponuku pre reklamnú skupinu).

Ďalej uvádzame ako príklad skupinu jednotiek vytvorených pre skupiny výrobkov, ktoré sa už používali:

Skupina výrobkov Typ oblasti Max. CZK Názov skupiny výrobkov v službe AdWords
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ / značka = „Moja značka A“ / vlastný štítok 0 = „vysoká marža“ Jednotka 0,60 vysoká marža
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ / značka = „Moja značka A“ / vlastný štítok 0 = „nízka marža“ Jednotka 0,30 nízka marža
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ / značka = „Moja značka B“ Jednotka 0,45 Moja značka B

Ak nahráte tabuľku iba s týmito jednotkami skupín výrobkov, služba AdWords automaticky vytvorí skupiny výrobkov a pododdiely vyobrazené nižšie tučným písmom:

Skupina výrobkov Typ oblasti Max. CZK Názov skupiny výrobkov v službe AdWords
* / Pododdiel ▾ Všetky výrobky
* / podmienka = „nové“ Jednotka 0,55     Nové
* / podmienka = „použité“ / Pododdiel     ▾ Použité
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ Pododdiel         ▾ Elektronika
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ / značka = „Moja značka A“ Pododdiel             ▾ Moja značka A
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ / značka = „Moja značka A“ / vlastný štítok 0 = „vysoká marža“ Jednotka 0,60                 vysoká marža
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ / značka = „Moja značka A“ / vlastný štítok 0 = „nízka marža“ Jednotka 0,30                 nízka marža
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ / značka = „Moja značka B“ / vlastný štítok 0 = * Jednotka 0,50                 Všetko ostatné v kategórii Moja značka A
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ / značka = „Moja značka B“ Jednotka 0,45         Moja značka B
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ / značka = * Jednotka 0,50             Všetko ostatné v kategórii Elektronika
* / podmienka = „použité“ / kategória = * Jednotka 0,40         Všetko ostatné v skupine Použité
* / podmienka = * Jednotka 0,35     Všetko ostatné v skupine Všetky výrobky
Odstránenie skupiny výrobkov

Odstránenie jednotky skupiny výrobkov

Povedzme, že vaše skupiny výrobkov vyzerajú takto:

Skupina výrobkov Typ oblasti Max. CZK Názov skupiny výrobkov v službe AdWords
* / Pododdiel ▾ Všetky výrobky
* / podmienka = „nové“ Jednotka 0,55     Nové
* / podmienka = „použité“ Pododdiel     ▾ Použité
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ Jednotka 0,50         Elektronika
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Nábytok“ Jednotka 0,50         Nábytok
* / podmienka = „použité“ / kategória = * Jednotka 0,40         Všetko ostatné v skupine Použité
* / podmienka = * Jednotka 0,35     Všetko ostatné v skupine Všetky výrobky

Ak chcete odstrániť jednotku skupiny výrobkov, do stĺpca Typ oblasti pre príslušný riadok vložte slovo Odstrániť. V príklade nižšie sa odstraňuje skupina výrobkov Nábytok.

Skupina výrobkov Typ oblasti Max. CZK Názov skupiny výrobkov v službe AdWords
* / Pododdiel ▾ Všetky výrobky
* / podmienka = „nové“ Jednotka 0,55     Nové
* / podmienka = „použité“ Pododdiel     ▾ Použité
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ Jednotka 0,50         Elektronika
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Nábytok“ Odstrániť         Nábytok
* / podmienka = „použité“ / kategória = * Jednotka 0,40         Všetko ostatné v skupine Použité
* / podmienka = * Jednotka 0,35     Všetko ostatné v skupine Všetky výrobky

Keď nahráte prehľad, v službe AdWords uvidíte tieto skupiny výrobkov:

Skupina výrobkov Typ oblasti Max. CZK Názov skupiny výrobkov v službe AdWords
* / Pododdiel ▾ Všetky výrobky
* / podmienka = „nové“ Jednotka 0,55     Nové
* / podmienka = „použité“ Pododdiel     ▾ Použité
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ Jednotka 0,50         Elektronika
* / podmienka = „použité“ / kategória = * Jednotka 0,40         Všetko ostatné v skupine Použité
* / podmienka = * Jednotka 0,35     Všetko ostatné v skupine Všetky výrobky
 

Odstránenie pododdielu reklamnej skupiny

Ak chcete odstrániť pododdielskupiny výrobkov, do stĺpca Typ oblasti pre príslušný riadok vložte slovo Odstrániť. Ak odstránite pododdiel, odstránia sa tiež skupiny výrobkov, ktoré doň patrili. V príklade nižšie sa odstraňuje pododdiel Použité.

Skupina výrobkov Typ oblasti Max. CZK Názov skupiny výrobkov v službe AdWords
* / Pododdiel ▾ Všetky výrobky
* / podmienka = „nové“ Jednotka 0,55     Nové
* / podmienka = „použité“ Odstrániť     ▾ Použité
* / podmienka = „použité“ / kategória = „Elektronika“ Jednotka 0,50         Elektronika
* / podmienka = „použité“ / kategória = * Jednotka 0,40         Všetko ostatné v skupine Použité
* / podmienka = * Jednotka 0,35     Všetko ostatné v skupine Všetky výrobky

Keď nahráte prehľad, v službe AdWords uvidíte tieto skupiny výrobkov:

Skupina výrobkov Typ oblasti Max. CZK Názov skupiny výrobkov v službe AdWords
* / Pododdiel ▾ Všetky výrobky
* / podmienka = „nové“ Jednotka 0,55     Nové
* / podmienka = * Jednotka 0,35     Všetko ostatné v skupine Všetky výrobky

Skupiny výrobkov kategórie Všetko ostatné (jednotky a pododdiely) môžete odstrániť iba odstránením im nadradených pododdielov.

Úprava existujúcej skupiny výrobkov

Povedzme, že vaše skupiny výrobkov vyzerajú takto:

Skupina výrobkov Typ oblasti Max. CZK Názov skupiny výrobkov v službe AdWords
* / Pododdiel ▾ Všetky výrobky
* / podmienka = „nové“ Jednotka 0,55     Nové
* / podmienka = * Jednotka 0,35     Všetko ostatné v skupine Všetky výrobky

Ak chcete zmeniť existujúcu skupinu výrobkov na inú, vykonajte tieto dva kroky:

 1. Pre každú skupinu výrobkov, ktorú chcete nahradiť, do stĺpca Typ oblasti v príslušnom riadku vložte slovo Odstrániť. Upozorňujeme, že ak odstránite pododdiel, odstránia sa tiež skupiny výrobkov, ktoré doň patrili.
 2. Podľa potreby pridajte nové riadky skupiny výrobkov.

V príklade nižšie sa skupina výrobkov Nové nahrádza skupinou výrobkov Použité.

Skupina výrobkov Typ oblasti Max. CZK Názov skupiny výrobkov v službe AdWords
* / Pododdiel ▾ Všetky výrobky
* / podmienka = „nové“ Odstrániť 0,55     Nové
* / podmienka = „použité“ Jednotka 0,45     Použité
* / podmienka = * Jednotka 0,35     Všetko ostatné v skupine Všetky výrobky
Krok 3: Nahratie prehľadu
Ak chcete nahrať tabuľku, postupujte takto:
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu kľúča .
 2. V sekcii Hromadné akcie vyberte možnosť Nahrávanie.
 3. Kliknite na tlačidlo plus a potom na položku Vybrať súbor a vyhľadajte svoju upravenú a uloženú tabuľku.
 4. Kliknite na položku Ukážka, skontrolujte súbor a potom kliknite na položku Použiť.
 5. Počas načítania sa zobrazí ukážka zmien, pomocou ktorej uvidíte, ako budú zmeny vyzerať. Opravte chyby v tabuľke a znova ju nahrajte alebo ich ignorujte a kliknite na tlačidlo Použiť zmeny.
Zobrazenie výsledkov nahrávania
Po nahraní súboru sa v hornej časti tabuľky v sekcii Hromadné akcie zobrazí nový záznam pre tento súbor. Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmenách, kliknite na stĺpec Výsledky. V prípade nahraných tabuliek, ktoré ste nepoužili, si môžete vybrať z možností Ukážka, Použiť alebo Odstrániť.
Čo robiť, keď sa vyskytnú chyby
 1. Vyhľadajte svoju tabuľku v tabuľke Hromadné akcie.
 2. V riadku s vaším prehľadom kliknite na položku Stiahnuť chyby alebo kliknutím na počet chýb zobrazte obrazovku Podrobnosti.
 3. V stĺpci Výsledky v tabuľke vyhľadajte problémy súvisiace s jednotlivými riadkami a opravte ich.
 4. Súbor uložte a nahrajte ho v oblasti Hromadné akcie.

 

Tip

Pomocou hromadného nahrávania môžete efektívne vykonávať zmeny vo všetkých typoch kampaní, ako je napríklad vytváranie nových textových reklám, pridávanie a úprava kľúčových slov a vytváranie rozšírení reklamy. Prečítajte si ďalšie informácie o všetkých možnostiach hromadného nahrávania.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory