Wprowadzanie zmian zbiorczych w kampanii produktowej

Jeśli chcesz wprowadzić w swoich kampaniach produktowych zmiany obejmujące wiele grup produktów, stawek, szablonów śledzenia i parametrów niestandardowych, możesz oszczędzić czas, stosując przesyłanie zbiorcze. Aby to zrobić, wystarczy pobrać edytowalny raport, wprowadzić w nim zmiany, a następnie przesłać go z powrotem na konto, gdzie można zobaczyć podgląd zmian i je zastosować.

W przypadku szablonów śledzenia i parametrów niestandardowych możesz wprowadzać zmiany we wszystkich grupach produktów, które nie mają dodatkowych podziałów, oprócz tych oznaczonych jako „Wykluczone”.

Zanim zaczniesz

Aby wprowadzić zbiorcze zmiany, musisz najpierw skonfigurować kampanię produktową

Instrukcje

Krok 1. Pobierz raport grupy produktów

Aby wprowadzić zmiany w grupach produktów, stawkach, szablonach śledzenia i parametrach niestandardowych za pomocą przesyłania zbiorczego, musisz najpierw pobrać edytowalny raport grup produktów.

Pamiętaj: na karcie „Grupy produktów” możesz także pobierać raporty, które umożliwiają segmentację według urządzenia, typu kliknięcia lub dnia tygodnia. Raporty używające segmentów nie są edytowalne. Dowiedz się więcej o raportach w kampaniach produktowych

Aby pobrać raport grupy produktów:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij Kampanie.
 3. Wybierz kampanię produktową, w której chcesz wprowadzić zmiany.
 4. Wybierz grupę reklam w kampanii.
 5. Upewnij się, że tabela wyświetla wszystkie kolumny, które chcesz edytować. 
 6. Kliknij przycisk pobierania. 
 7. Wybierz format pliku, którego chcesz użyć.
 8. Kliknij Pobierz.

Wskazówka: zapisz pierwotnie pobrany raport

Po zakończeniu przesyłania zbiorczego nie ma sposobu na automatyczne anulowanie lub cofnięcie zmian. Dlatego zalecamy, by zawsze zapisywać kopię pierwotnie pobranego raportu na wypadek, gdyby pojawiła się potrzeba sprawdzenia, jak wyglądały ustawienia przed wprowadzeniem zmian i użyciem przesyłania zbiorczego.

Krok 2. Edytuj raport grupy produktów

Korzystając z pobranego raportu grupy produktów, możesz przejrzeć wszystkie grupy produktów w grupie reklam i edytować maks. stawki CPC, szablony śledzenia lub parametry niestandardowe i docelowe adresy URL dla grup produktów, które nie są podzielone.

Podczas edycji raportu musisz przestrzegać ogólnych zasad, co pozwoli nam właściwie zinterpretować zgłaszane przez Ciebie zmiany.

Ogólne reguły edytowania raportów o grupie produktów

 • Nie musisz usuwać zbędnych kolumn ani wierszy z podsumowaniem. Wystarczy przesłać cały raport, a my pominiemy nieistotne dane.
 • Arkusz kalkulacyjny musi być zapisany w jednym z obsługiwanych formatów (.xlsx, .tsv lub .csv).

Poniżej znajdują się kolumny widoczne w edytowalnym raporcie grup produktów, wraz z instrukcją wprowadzania zmian. W zależności od tego, jakie kolumny widać na karcie „grupy produktów” w momencie pobrania raportu, mogą być widoczne dodatkowe kolumny, których nie można edytować.

Nazwa kolumny Opis Instrukcje edycji
Kampania Wyświetla nazwę nadaną kampanii Edycja jest możliwa (należy zmienić także identyfikator kampanii)
Identyfikator kampanii Wyświetla unikalny identyfikator przypisany przez AdWords do każdej kampanii. Edycja jest możliwa (należy zmienić także nazwę kampanii)
Identyfikator grupy reklam Wyświetla unikalny identyfikator przypisany przez AdWords do każdej grupy reklam. Edycja jest możliwa (należy zmienić także nazwę grupy reklam)
Grupa reklam Wyświetla nazwę nadaną grupie reklam. Edycja jest możliwa (należy zmienić także identyfikator grupy reklam)
Identyfikator kryterium Wyświetla unikalny identyfikator przypisany przez AdWords do każdej grupy produktów. Edycja jest niemożliwa
Grupa produktów Wyświetla pełną ścieżkę grupy produktów w Twojej hierarchii grup produktów. Więcej informacji o dzieleniu grup produktów Edycja jest możliwa
Typ podziału Wskazuje, czy wiersz reprezentuje podział podrzędny czy jednostkę. Edycja jest możliwa
Maks. CPC Wyświetla bieżącą maksymalną stawkę kosztu kliknięcia (CPC) dla grupy produktów. Nie zobaczysz żadnej wartości, jeśli grupa produktów została podzielona. Aby zmienić stawkę, edytuj wartość w tej kolumnie
Kliknięcia Pokazuje liczbę kliknięć reklam dla produktów w tej grupie produktów. Wykorzystaj te informacje, aby zdecydować, w jaki sposób dostosować stawkę. Edycja jest niemożliwa
Szablon śledzenia Pokazuje szablon śledzenia. Edytuj szablon w kolumnie. Więcej informacji o śledzeniu
Parametr niestandardowy Pokazuje parametry niestandardowe. Edytuj nazwy i wartości w kolumnie. Więcej informacji o parametrach niestandardowych
Wskazówki, jak edytować organizację grup produktów

W raporcie każda grupa produktów jest wyświetlana w oddzielnym wierszu wraz z typem podziału i ścieżką jej podziałów podrzędnych. Za pomocą typu podziału i ścieżki grupy produktów możesz dowolnie modyfikować organizację swojej grupy produktów.

 • Typ podziału „Jednostka”: grupa produktów, dla której możesz ustalić stawkę. Jeśli w wierszu raportu typ podziału to „Jednostka”, możesz dostosować stawkę i ustawienia dla takiej grupy produktów.
 • Typ podziału „Podział podrzędny”: grupa produktów, która zawiera inne grupy produktów. Dla grupy produktów zawierającej podziały podrzędne nie możesz ustalić stawki, ale możesz za jej pomocą organizować ustalanie stawek dla swoich produktów.
 • Ścieżka „Grupa produktów”: sekwencja podziałów podrzędnych, które prowadzą do grupy produktów. Ścieżka zawsze zaczyna się od symbolu *, a symbol / oznacza podział podrzędny. Grupy produktów są wyświetlane jako atrybut = wartość, tylko grupy produktów „Wszystkie pozostałe” są wyświetlane jako atrybut = *.
Przykłady typów podziału i ścieżek grup produktów
 
Grupa produktów taka jak w AdWords Typ podziału Nazwa grupy produktów w raporcie do pobrania
▾ Wszystkie produkty Podział podrzędny * /
    moja marka a Jednostka * / brand = „moja marka a”
    ▾ moja marka b Podział podrzędny * / brand = „moja marka b” /
        nowe Jednostka * / brand = „moja marka b” / condition = „nowe”
        Wszystkie pozostałe w: „moja marka b” Jednostka * / brand = „moja marka b” / condition = *
    Wszystkie pozostałe w: „Wszystkie produkty” Jednostka * / brand = *

Dodawanie grupy produktów

Dodawanie nowej jednostkowej grupy produktów

Załóżmy, że Twoje grupy produktów wyglądają następująco:

Grupa produktów Typ podziału Maks. CPC Nazwa grupy produktów w AdWords
* / Podział podrzędny -- ▾ Wszystkie produkty
* / condition = „nowe” Jednostka 0,55     Nowe
* / condition = * Jednostka 0,35     Wszystkie pozostałe w: „Wszystkie produkty”

Aby dodać nową jednostkę w grupie produktów, wstaw nowe wiersze odpowiadające grupom produktów, które chcesz zobaczyć. W poniższym przykładzie do raportu została dodana grupa produktów „Używane”.

Grupa produktów Typ podziału Maks. CPC Nazwa grupy produktów w AdWords
* / Podział podrzędny -- ▾ Wszystkie produkty
* / condition = „nowe” Jednostka 0,55     Nowe
* / condition = „używane” Jednostka 0,45     Używane
* / condition = * Jednostka 0,35     Wszystkie pozostałe w: „Wszystkie produkty”
 

Dodawanie nowej podgrupy produktów

Możesz podzielić grupę produktów, zmieniając wartości w istniejącym wierszu i dodając nowe grupy produktów. W poniższym przykładzie dodano podgrupę produktów „Używane” oraz dwie nowe jednostki w grupie „Używane”.

Grupa produktów Typ podziału Maks. CPC Nazwa grupy produktów w AdWords
* / Podział podrzędny -- ▾ Wszystkie produkty
* / condition = „nowe” Jednostka 0,55     Nowe
* / condition = „używane” Podział podrzędny --     ▾ Używane
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” Jednostka 0,50         Elektronika
* / condition = „używane” / category = * Jednostka 0,40         Wszystkie pozostałe w: „używane”
* / condition = * Jednostka 0,35     Wszystkie pozostałe w: „Wszystkie produkty”
 

Przesyłanie zmian

Jeśli pominiesz podziały grup produktów i prześlesz w raporcie wyłącznie jednostki, automatycznie zrobimy za Ciebie dwie rzeczy:

 • utworzymy podziały w Twoich nowo dodanych grupach produktów (w tym zmienimy jednostkowe grupy produktów w podgrupy);
 • utworzymy grupy produktów „Wszystkie pozostałe” ze stawkami, których te produkty używały wcześniej (w przypadku braku poprzedniej stawki użyjemy domyślnej stawki grupy reklam).

Przykład: oto zbiór jednostek utworzonych dla grup produktów, których używaliśmy wcześniej:

Grupa produktów Typ podziału Maks. CPC Nazwa grupy produktów w AdWords
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” / brand = „Moja marka A” / custom label 0 = „wysoka marża” Jednostka 0,60 wysoka marża
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” / brand = „Moja marka A” / custom label 0 = „niska marża” Jednostka 0,30 niska marża
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” / brand = „Moja marka B” Jednostka 0,45 Moja marka B

Jeśli prześlesz arkusz kalkulacyjny zawierający tylko te jednostki, AdWords automatycznie utworzy grupy produktów i podgrupy wyróżnione pogrubioną czcionką poniżej:

Grupa produktów Typ podziału Maks. CPC Nazwa grupy produktów w AdWords
* / Podział podrzędny -- ▾ Wszystkie produkty
* / condition = „nowe” Jednostka 0,55     Nowe
* / condition = „używane” / Podział podrzędny --     ▾ Używane
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” Podział podrzędny --         ▾ Elektronika
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” / brand = „Moja marka A” Podział podrzędny --             ▾ Moja marka A
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” / brand = „Moja marka A” / custom label 0 = „wysoka marża” Jednostka 0,60                 wysoka marża
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” / brand = „Moja marka A” / custom label 0 = „niska marża” Jednostka 0,30                 niska marża
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” / brand = „Moja marka A” / custom label 0 = * Jednostka 0,50                 Wszystkie pozostałe w: „Moja marka A”
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” / brand = „Moja marka B” Jednostka 0,45         Moja marka B
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” / brand = * Jednostka 0,50             Wszystkie pozostałe w: „Elektronika”
* / condition = „używane” / category = * Jednostka 0,40         Wszystkie pozostałe w: „używane”
* / condition = * Jednostka 0,35     Wszystkie pozostałe w: „Wszystkie produkty”
Usuwanie grupy produktów

Usuwanie jednostkowej grupy produktów

Załóżmy, że Twoje grupy produktów wyglądają następująco:

Grupa produktów Typ podziału Maks. CPC Nazwa grupy produktów w AdWords
* / Podział podrzędny -- ▾ Wszystkie produkty
* / condition = „nowe” Jednostka 0,55     Nowe
* / condition = „używane” Podział podrzędny --     ▾ Używane
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” Jednostka 0,50         Elektronika
* / condition = „używane” / category = „Meble” Jednostka 0,50         Meble
* / condition = „używane” / category = * Jednostka 0,40         Wszystkie pozostałe w: „używane”
* / condition = * Jednostka 0,35     Wszystkie pozostałe w: „Wszystkie produkty”

Aby usunąć jednostkową grupę produktów, wstaw słowo „Usuń” w kolumnie typu podziału w odpowiednim wierszu. W poniższym przykładzie usunięta zostanie grupa produktów „Meble”.

Grupa produktów Typ podziału Maks. CPC Nazwa grupy produktów w AdWords
* / Podział podrzędny -- ▾ Wszystkie produkty
* / condition = „nowe” Jednostka 0,55     Nowe
* / condition = „używane” Podział podrzędny --     ▾ Używane
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” Jednostka 0,50         Elektronika
* / condition = „używane” / category = „Meble” Usuń --         Meble
* / condition = „używane” / category = * Jednostka 0,40         Wszystkie pozostałe w: „używane”
* / condition = * Jednostka 0,35     Wszystkie pozostałe w: „Wszystkie produkty”

Po przesłaniu raportu zobaczysz w AdWords następujące grupy produktów:

Grupa produktów Typ podziału Maks. CPC Nazwa grupy produktów w AdWords
* / Podział podrzędny -- ▾ Wszystkie produkty
* / condition = „nowe” Jednostka 0,55     Nowe
* / condition = „używane” Podział podrzędny --     ▾ Używane
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” Jednostka 0,50         Elektronika
* / condition = „używane” / category = * Jednostka 0,40         Wszystkie pozostałe w: „używane”
* / condition = * Jednostka 0,35     Wszystkie pozostałe w: „Wszystkie produkty”
 

Usuwanie podgrupy produktów

Aby usunąć podgrupę produktów, wstaw słowo „Usuń” w kolumnie typu podziału w odpowiednim wierszu. Usunięcie podgrupy usunie również wszelkie zawarte w niej grupy produktów. W poniższym przykładzie usunięta zostanie grupa produktów „Używane”.

Grupa produktów Typ podziału Maks. CPC Nazwa grupy produktów w AdWords
* / Podział podrzędny -- ▾ Wszystkie produkty
* / condition = „nowe” Jednostka 0,55     Nowe
* / condition = „używane” Usuń --     ▾ Używane
* / condition = „używane” / category = „Elektronika” Jednostka 0,50         Elektronika
* / condition = „używane” / category = * Jednostka 0,40         Wszystkie pozostałe w: „używane”
* / condition = * Jednostka 0,35     Wszystkie pozostałe w: „Wszystkie produkty”

Po przesłaniu raportu zobaczysz w AdWords następujące grupy produktów:

Grupa produktów Typ podziału Maks. CPC Nazwa grupy produktów w AdWords
* / Podział podrzędny -- ▾ Wszystkie produkty
* / condition = „nowe” Jednostka 0,55     Nowe
* / condition = * Jednostka 0,35     Wszystkie pozostałe w: „Wszystkie produkty”

Grupy produktów „Wszystkie pozostałe” (jednostki i podgrupy) można usunąć wyłącznie przez usunięcie nadrzędnej podgrupy.

Edytowanie istniejącej grupy produktów

Załóżmy, że Twoje grupy produktów wyglądają następująco:

Grupa produktów Typ podziału Maks. CPC Nazwa grupy produktów w AdWords
* / Podział podrzędny -- ▾ Wszystkie produkty
* / condition = „nowe” Jednostka 0,55     Nowe
* / condition = * Jednostka 0,35     Wszystkie pozostałe w: „Wszystkie produkty”

Aby zmienić istniejącą grupę produktów w inną, wykonaj te dwa kroki:

 1. Wstaw słowo „Usuń” w kolumnie typu podziału w wierszach odpowiadających wszystkim grupom produktów, które chcesz zastąpić. Pamiętaj, że usunięcie podgrupy usunie również wszelkie zawarte w niej grupy produktów.
 2. Dodaj wiersze dla nowych grup produktów w miarę potrzeb.

W poniższym przykładzie grupa produktów „Nowe” zostanie zastąpiona grupą produktów „Używane”.

Grupa produktów Typ podziału Maks. CPC Nazwa grupy produktów w AdWords
* / Podział podrzędny -- ▾ Wszystkie produkty
* / condition = „nowe” Usuń 0,55     Nowe
* / condition = „używane” Jednostka 0,45     Używane
* / condition = * Jednostka 0,35     Wszystkie pozostałe w: „Wszystkie produkty”
Krok 3. Prześlij raport
Aby przesłać arkusz kalkulacyjny:
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona].
 2. W sekcji Działania zbiorcze wybierz Przesłane pliki.
 3. Kliknij kolejno przycisk plusa  i Wybierz plik, aby znaleźć zmodyfikowany i zapisany arkusz kalkulacyjny.
 4. Otwórz Podgląd, aby sprawdzić plik, i kliknij Zastosuj.
 5. Po wczytaniu pliku pojawi się podgląd zmian. Na tym etapie możesz zobaczyć, jak będą wyglądać zmiany, poprawić błędy w arkuszu kalkulacyjnym i ponownie go przesłać, lub zignorować błędy i kliknąć Zastosuj zmiany.
Wyświetlanie wyników przesyłania
Po przesłaniu pliku u góry tabeli w sekcji Działania zbiorcze pojawi się nowy wpis dla tego pliku. Aby wyświetlić szczegóły zmian, kliknij kolumnę Wyniki. Jeśli masz przesłane arkusze kalkulacyjne, które nie zostały jeszcze zastosowane, możesz wybrać opcję Podgląd, Zastosuj lub Usuń.
Co zrobić, jeśli wystąpią błędy
 1. Znajdź odpowiedni arkusz kalkulacyjny w tabeli Działania zbiorcze.
 2. W wierszu z raportem kliknij Pobierz błędy lub kliknij liczbę błędów, żeby wyświetlić ekran Szczegóły.
 3. Znajdź problemy w poszczególnych wierszach w kolumnie Wyniki w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie je napraw.
 4. Zapisz plik, a następnie prześlij go do obszaru Działania zbiorcze.

 

Wskazówka

Możesz użyć przesyłania zbiorczego, aby oszczędzać czas i wprowadzać we wszystkich typach kampanii zmiany, takie jak tworzenie nowych reklam tekstowych, dodawanie i edytowanie słów kluczowych oraz tworzenie rozszerzeń reklam. Więcej informacji o wszystkich możliwościach, jakie daje przesyłanie zbiorcze

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false