Hromadné změny kampaní v Nákupech

Tento článek se týká standardních kampaní v Nákupech. Pokud chcete maximálně využít AI Google Ads a zobrazovat reklamy ve všech službách Google, můžete místo toho vyzkoušet maximálně výkonné kampaně.

Pokud chcete v kampaních v Nákupech Google provést změny u více skupin produktů, cenových nabídek, měřicích šablon nebo vlastních parametrů, můžete to udělat efektivněji pomocí hromadného nahrávání. Jednoduše si stáhněte upravitelný přehled, příslušné změny proveďte přímo v tomto dokumentu a aktualizovaný přehled nahrajete zpátky do účtu, kde si můžete zobrazit náhled změn a tyto změny použít.

U měřicích šablon a vlastních parametrů můžete provést změny u všech skupin produktů bez dalšího členění (s výjimkou skupin ve stavu „vyloučená“).

Než začnete

Abyste mohli začít dělat hromadné úpravy, musíte si nejprve nastavit kampaň v Nákupech Google.

Pokyny

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.
Krok 1: Stažení přehledu skupiny produktů

Pokud chcete pomocí hromadného nahrávání změnit skupiny produktů, nabídky, měřicí šablony nebo vlastní parametry, začněte stažením upravitelného přehledu skupiny produktů.

Důležité upozornění: Z karty „Skupiny produktů“ můžete stáhnout také přehledy, které vám umožní segmentaci podle zařízení, typu kliknutí nebo dnů v týdnu. Přehledy, které využívají segmenty, upravovat nelze. Další informace o přehledech pro kampaně v Nákupech Google.

Postup stažení přehledu skupiny produktů:

 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu kampaní Campaigns Icon.
 2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Kampaně.
 3. Klikněte na Kampaně.
 4. Vyberte si kampaň v Nákupech, u které chcete provést změny.
 5. V této kampani vyberte reklamní sestavu.
 6. Zkontrolujte, zda tabulka obsahuje všechny sloupce, které budete chtít upravovat.
 7. Klikněte na tlačítko Stáhnout.
 8. Vyberte formát souboru, který chcete použít.
 9. Klikněte na Stáhnout.

Tip: Uložte si původní stažený přehled.

Po odeslání hromadného nahrání už neexistuje žádný způsob, jak změny automaticky zrušit nebo vrátit zpět. Doporučujeme proto si vždy uložit kopii původního staženého přehledu, kdybyste se někdy chtěli podívat, jak nastavení vypadala před provedením změn a jejich hromadným nahráním.

Krok 2: Úprava přehledu skupiny produktů

Pomocí staženého přehledu skupiny produktů můžete zkontrolovat všechny skupiny produktů napříč reklamní sestavou a upravovat nabídky max. CPC, měřicí šablony nebo vlastní parametry a koncové adresy URL pro skupiny produktů bez dělení.

Při úpravách přehledu je třeba dodržovat určitá obecná pravidla, abychom vámi požadované změny správně pochopili.

Obecná pravidla úprav přehledů produktových skupin

 • S mazáním přebytečných sloupců nebo řádků se součty si nedělejte starosti. Nahrajte jednoduše celý přehled – nepodstatnými položkami se zabývat nebudeme.
 • Tabulku uložte v některém z podporovaných formátů (XLSX, TSV, nebo CSV).

Níže je uveden seznam sloupců v upravitelném přehledu produktových skupin, spolu s pokyny k provádění změn. Podle toho, jaké sloupce jsou při stahování přehledu na kartě „Produktové skupiny“ viditelné, může soubor obsahovat i další sloupce, které však nesmí být změněny.

Název sloupce Popis Pokyny k úpravám
Kampaň Název, který jste kampani dali Upravitelné (je nutné změnit i ID kampaně)
ID kampaně Jedinečný identifikátor, který služba AdWords kampani přidělila Upravitelné (je nutné změnit i název kampaně)
ID reklamní sestavy Jedinečný identifikátor, který služba AdWords reklamní sestavě přidělila Upravitelné (je nutné změnit i název reklamní sestavy)
Reklamní sestava Název, který jste dali reklamní sestavě Upravitelné (je nutné změnit i ID reklamní sestavy)
Číslo kritéria Jedinečný identifikátor, který služba AdWords skupině produktů přidělila Nelze upravovat
Skupina produktů Úplná cesta skupiny produktů v hierarchii vaší skupiny Další informace o dalším dělení skupin produktů Upravitelné
Typ oddílu Ukazuje, zda řádek představuje podskupinu nebo položku Upravitelné
Max. CPC Aktuální maximální cena za proklik pro příslušnou produktovou skupinu. U dále dělených skupin zde není uvedeno nic Chcete-li nabídku změnit, upravte hodnotu ve sloupci.
Kliknutí Počet kliknutí na reklamy propagující produkty z této produktové skupiny. Tato informace vám poslouží při rozhodování o případných úpravách nabídky Nelze upravovat
Měřicí šablona Použitá měřicí šablona Šablonu ve sloupci upravte podle potřeby. Další informace o měření
Vlastní parametr Použité vlastní parametry Podle potřeby upravte názvy a hodnoty ve sloupci. Další informace o vlastních parametrech
Tipy na úpravu uspořádání skupiny produktů

Jednotlivé skupiny produktů jsou v přehledu uvedeny na samostatném řádku s typem oddílu a cestou podskupin v dané skupině produktů. Typ oddílu a cestu skupiny produktů můžete využít k přidávání, odebírání nebo upravování uspořádání skupiny produktů.

 • Typ oddílu „Jednotka‟: Představuje skupinu produktů, na kterou můžete nabídnout cenu. Když je na řádku v přehledu použitý typ oddílu „Jednotka‟, můžete u dané skupiny produktů upravit cenovou nabídku a nastavení.
 • Typ oddílu „Podskupina‟: Představuje skupinu produktů, která obsahuje jiné skupiny produktů. Na skupinu produktů obsahující podskupiny nelze nabízet cenu, ale můžete ji využít k vytvoření struktury nabízení cen na váš inventář.
 • Cesta „Skupina produktů‟: Představuje posloupnost podskupin, které vedly ke skupině produktů. Cesta vždy začíná hvězdičkou (*) a jednotlivé podskupiny jsou odděleny lomítkem (/). Skupiny produktů jsou popsány výrazem attribute = value a skupiny produktů „Vše ostatní‟ jsou popsány výrazem attribute = *.
Příklady typu oddílu a cesty skupiny produktů
 
Skupina produktů, jak je uvedena v AdWords Typ oddílu Název skupiny produktů v přehledu ke stažení
▾ Všechny produkty Podskupina * /
    moje značka a Jednotka * / brand = "moje značka a"
    ▾ moje značka b Podskupina * / brand = "moje značka b" /
        nový Jednotka * / brand = "moje značka b" / condition = "nový"
        Vše ostatní v kategorii „moje značka‟ Jednotka * / brand = "moje značka b" / condition = *
    Vše ostatní ve skupině Všechny produkty Jednotka * / brand = *

Přidání skupiny produktů

Přidání nové jednotky skupiny produktů

Řekněme, že skupiny produktů vypadají nějak takto:

Skupina produktů Typ oddílu Max. CPC Název skupiny produktů v AdWords
* / Podskupina ▾ Všechny produkty
* / condition = "nový" Jednotka 0,55     Nový
* / condition = * Jednotka 0,35     Vše ostatní ve skupině Všechny produkty

Chcete-li přidat novou jednotku skupiny produktů, vložte nové řádky dopovídající skupinám produktů, které chcete zobrazit. V následujícím příkladu byla do přehledu přidána skupina produktů „použitý‟.

Skupina produktů Typ oddílu Max. CPC Název skupiny produktů v AdWords
* / Podskupina ▾ Všechny produkty
* / condition = "nový" Jednotka 0,55     Nový
* / condition = "použitý" Jednotka 0,45     Použitý
* / condition = * Jednotka 0,35     Vše ostatní ve skupině Všechny produkty
 

Přidání nové podskupiny skupiny produktů

Skupinu produktů můžete dále rozdělit změnou hodnot u stávajícího řádku a přidáním několika nových skupin produktů. V následujícím příkladu byla přidána podskupina skupiny produktů „použitý‟ plus dvě nové jednotky „použitý‟.

Skupina produktů Typ oddílu Max. CPC Název skupiny produktů v AdWords
* / Podskupina ▾ Všechny produkty
* / condition = "nový" Jednotka 0,55     Nový
* / condition = "použitý" Podskupina     ▾ Použitý
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" Jednotka 0,50         Elektronika
* / condition = "použitý" / category = * Jednotka 0,40         Vše ostatní je „použitý‟
* / condition = * Jednotka 0,35     Vše ostatní ve skupině Všechny produkty
 

Nahrání změn

Pokud vypustíte podskupiny skupiny produktů a spolu s přehledem nahrajete pouze jednotky, automaticky za vás uděláme pár věcí:

 • u nově přidaných skupin produktů vytvoříme podskupiny (včetně změny skupin produktů jednotky na podskupiny)
 • u nabídek, které byly u těchto produktů použity dříve, vytvoříme skupiny produktů „Vše ostatní‟ (v případech, kde není žádná předchozí nabídka, nastavíme zpět výchozí nabídku pro reklamní sestavu)

Zde je například sada jednotek skupiny produktů vytvořených pro dříve použité skupiny produktů:

Skupina produktů Typ oddílu Max. CPC Název skupiny produktů v AdWords
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" / brand = "Moje značka A" / custom label 0 = "vysoká marže" Jednotka 0,60 vysoká marže
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" / brand = "Moje značka A" / custom label 0 = "nízká marže" Jednotka 0,30 nízká marže
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" / brand = "Moje značka B" Jednotka 0,45 Moje značka B

Pokud nahrajete tabulku pouze s těmito jednotkami skupiny produktů, v AdWords se automaticky vytvoří následující skupiny produktů a podskupiny:

Skupina produktů Typ oddílu Max. CPC Název skupiny produktů v AdWords
* / Podskupina ▾ Všechny produkty
* / condition = "nový" Jednotka 0,55     Nový
* / condition = "použitý" / Podskupina     ▾ Použitý
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" Podskupina         ▾ Elektronika
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" / brand = "Moje značka A" Podskupina             ▾ Moje značka A
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" / brand = "Moje značka A" / custom label 0 = "vysoká marže" Jednotka 0,60                 vysoká marže
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" / brand = "Moje značka A" / custom label 0 = "nízká marže" Jednotka 0,30                 nízká marže
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" / brand = "Moje značka A" / custom label 0 = * Jednotka 0,50                 Vše ostatní v „Mojí značce A‟
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" / brand = "Moje značka B" Jednotka 0,45         Moje značka B
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" / brand = * Jednotka 0,50             Vše ostatní ve skupině „Elektronika‟
* / condition = "použitý" / category = * Jednotka 0,40         Vše ostatní je „použitý‟
* / condition = * Jednotka 0,35     Vše ostatní ve skupině Všechny produkty
Odstranění skupiny produktů

Odstranění jednotky skupiny produktů

Řekněme, že skupiny produktů vypadají nějak takto:

Skupina produktů Typ oddílu Max. CPC Název skupiny produktů v AdWords
* / Podskupina ▾ Všechny produkty
* / condition = "nový" Jednotka 0,55     Nový
* / condition = "použitý" Podskupina     ▾ Použitý
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" Jednotka 0,50         Elektronika
* / condition = "použitý" / category = "Nábytek" Jednotka 0,50         Nábytek
* / condition = "použitý" / category = * Jednotka 0,40         Vše ostatní je „použitý‟
* / condition = * Jednotka 0,35     Vše ostatní ve skupině Všechny produkty

Chcete-li některou jednotku skupiny produktů odstranit, umístěte na odpovídající řádek ve sloupci Typ oddílu výraz „Odstranit‟. V následujícím příkladu je odstraněna skupina produktů Nábytek.

Skupina produktů Typ oddílu Max. CPC Název skupiny produktů v AdWords
* / Podskupina ▾ Všechny produkty
* / condition = "nový" Jednotka 0,55     Nový
* / condition = "použitý" Podskupina     ▾ Použitý
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" Jednotka 0,50         Elektronika
* / condition = "použitý" / category = "Nábytek" Odstranit         Nábytek
* / condition = "použitý" / category = * Jednotka 0,40         Vše ostatní je „použitý‟
* / condition = * Jednotka 0,35     Vše ostatní ve skupině Všechny produkty

Po nahrání přehledu uvidíte v AdWords následující skupiny produktů:

Skupina produktů Typ oddílu Max. CPC Název skupiny produktů v AdWords
* / Podskupina ▾ Všechny produkty
* / condition = "nový" Jednotka 0,55     Nový
* / condition = "použitý" Podskupina     ▾ Použitý
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" Jednotka 0,50         Elektronika
* / condition = "použitý" / category = * Jednotka 0,40         Vše ostatní je „použitý‟
* / condition = * Jednotka 0,35     Vše ostatní ve skupině Všechny produkty
 

Odstranění podskupiny skupiny produktů

Chcete-li některou podskupinu skupiny produktů odstranit, umístěte na odpovídající řádek ve sloupci Typ oddílu výraz „Odstranit‟. Pokud odstraníte podskupinu, odstraní se i všechny skupiny produktů, které k ní patří. V následujícím příkladu je odstraněna podskupina Použitý.

Skupina produktů Typ oddílu Max. CPC Název skupiny produktů v AdWords
* / Podskupina ▾ Všechny produkty
* / condition = "nový" Jednotka 0,55     Nový
* / condition = "použitý" Odstranit     ▾ Použitý
* / condition = "použitý" / category = "Elektronika" Jednotka 0,50         Elektronika
* / condition = "použitý" / category = * Jednotka 0,40         Vše ostatní je „použitý‟
* / condition = * Jednotka 0,35     Vše ostatní ve skupině Všechny produkty

Po nahrání přehledu uvidíte v AdWords následující skupiny produktů:

Skupina produktů Typ oddílu Max. CPC Název skupiny produktů v AdWords
* / Podskupina ▾ Všechny produkty
* / condition = "nový" Jednotka 0,55     Nový
* / condition = * Jednotka 0,35     Vše ostatní ve skupině Všechny produkty

Skupiny produktů Vše ostatní (jednotky a podskupiny) lze odstranit pouze vymazáním jejich nadřazených podskupin.

Úprava stávající skupiny produktů

Řekněme, že skupiny produktů vypadají nějak takto:

Skupina produktů Typ oddílu Max. CPC Název skupiny produktů v AdWords
* / Podskupina ▾ Všechny produkty
* / condition = "nový" Jednotka 0,55     Nový
* / condition = * Jednotka 0,35     Vše ostatní ve skupině Všechny produkty

Chcete-li stávající skupinu produktů změnit na jinou, postupujte takto:

 1. U každé skupiny produktů, kterou chcete odstranit, umístěte na odpovídající řádek ve sloupci Typ oddílu výraz „Odstranit‟. Pokud odstraníte podskupinu, odstraní se i všechny skupiny produktů, které k ní patří.
 2. Podle potřeby přidejte nové řádky skupiny produktů.

V následujícím příkladu je skupina produktů Nový nahrazena skupinou produktů Použitý.

Skupina produktů Typ oddílu Max. CPC Název skupiny produktů v AdWords
* / Podskupina ▾ Všechny produkty
* / condition = "nový" Odstranit 0,55     Nový
* / condition = "použitý" Jednotka 0,45     Použitý
* / condition = * Jednotka 0,35     Vše ostatní ve skupině Všechny produkty
Krok 3: Nahrání přehledu
Postup nahrání tabulky:
 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu klíče Tools Icon.
 2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Hromadné akce.
 3. Klikněte na Nahrané soubory.
 4. Klikněte na tlačítko plus .
 5. Klikněte na rozbalovací nabídku Vybrat zdroj a zvolte Tabulky Google, kde najdete upravenou a uloženou tabulku.
 6. Klikněte na Náhled, soubor zkontrolujte, a poté klikněte na možnost Použít.
 7. Po načtení se zobrazí náhled provedených změn. V této fázi se můžete podívat, jak budou změny vypadat, opravit případné chyby v tabulce a pak tabulku nahrát znovu. Můžete také chyby ignorovat a kliknout na Použít změny.
Zobrazení výsledků nahrávání
Jakmile bude soubor nahrán, zobrazí se pro něj nová položka v horní části tabulky v sekci Hromadné operace. Pokud chcete zobrazit podrobnosti o vašich změnách, klikněte na sloupec Výsledky. U nahraných tabulek, u kterých jste změny nepoužili, můžete vybrat možnost Náhled, Použít nebo Odstranit.
Co dělat, pokud došlo k chybám
 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu klíče Tools Icon.
 2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Hromadné akce.
 3. Klikněte na Všechny hromadné akce.
 4. V tabulce Hromadné akce najděte svůj sešit.
 5. V řádku s vaším přehledem klikněte na Chyby stahování nebo klikněte na počet chyb, čímž se otevře okno Podrobnosti.
 6. V tabulce ve sloupci Výsledky vyhledejte v každém ze řádků příslušný problém, a ten pak vyřešte.
 7. Soubor uložte a v sekci Hromadné akce jej nahrajte.

Tip

Pomocí hromadného nahrávání lze velmi efektivně provádět změny napříč všemi typy kampaní. Můžete například vytvářet nové textové reklamy, přidávat a upravovat klíčová slova a vytvářet podklady reklam. Další informace o možnostech hromadného nahrávání

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka