Извършване на групови промени в кампания в Пазаруване

Ако искате да извършвате промени в значителен брой групи продукти, оферти, шаблони за проследяване или персонализирани параметри в кампаниите си в Пазаруване, можете да спестите време, като използвате груповите качвания. Това ще стане, като изтеглите отчет, който може да се редактира, направите промени направо в документа и след това качите актуализирания отчет обратно в профила си. Там новите Ви промени ще бъдат визуализирани и приложени.

За шаблони за проследяване можете да извършите промени във всички групи продукти, които не са допълнително разделени, с изключение на означените като „изключени“.

Преди да започнете

За извършване на групови редакции първо трябва да настроите кампания в Пазаруване

Инструкции

Стъпка 1: Изтеглете отчет за групи продукти

За да направите промени в групите продукти, офертите, шаблоните за проследяване или персонализираните параметри с групови качвания, първо трябва да изтеглите отчет за групи продукти, който може да се редактира.

Имайте предвид следното: Можете да изтегляте отчети и от раздела „Групи продукти“, който Ви дава възможност да сегментирате по устройство, тип кликвания или дни от седмицата. Отчетите, съдържащи сегменти, не могат да се редактират. Научете повече за отчетите за кампаниите за Пазаруване.

Изтеглянето на отчет за групи продукти става по следния начин:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании.
 3. Изберете кампанията за Пазаруване, в която искате да направите промени.
 4. Изберете рекламна група в кампанията.
 5. Уверете се, че в таблицата са показани всички графи, които искате да редактирате. 
 6. Кликнете върху бутона за изтегляне. 
 7. Изберете файловия формат, който искате да използвате.
 8. Кликнете върху Изтегляне.

Съвет: Запазете оригиналния изтеглен отчет

Щом груповото качване бъде извършено, няма начин за автоматичен отказ или отмяна на промените. Ето защо препоръчваме винаги да запазвате копие от оригиналния изтеглен отчет, в случай че се наложи да видите какви са били настройките Ви, преди да направите промени и да ги изпратите групово.

Стъпка 2: Редактирайте отчета си за групи продукти

С изтегления от Вас отчет за групи продукти ще можете да преглеждате всички групи продукти в рекламната си група и да редактирате офертите за макс. CPC, шаблоните за проследяване или персонализираните параметри и целевите URL адреси за групите продукти, които не са допълнително разделени.

При редактиране на отчета си трябва да спазвате някои общи правила, за да сте сигурни, че тълкуваме правилно заявките Ви за промени.

Общи правила за редактиране на отчетите Ви за групи продукти

 • Не е нужно да изтривате излишни графи или цели редове. Трябва само да качите пълния отчет и ние ще пренебрегнем това, което не е съществено.
 • Не забравяйте да запазите електронната таблица в един от поддържаните от нас формати (.xlsx, .tsv или .csv).

По-долу са графите, които ще виждате в отчета си за групи продукти, който може да се редактира, заедно с инструкции за това, как да направите промените. В зависимост от видимите графи в раздела „Групи продукти“ към момента на изтегляне на отчета може да виждате допълнителни графи, като всички те няма да могат да бъдат редактирани.

Име на графата Описание Инструкции за редактиране
Кампания Показва името, което сте дали на кампанията си. Може да се редактира (Трябва да промените и идент. № на кампанията)
Идент. № на кампанията Показва уникалния идентификатор, определен от AdWords за всяка кампания. Може да се редактира (Трябва да промените и името на кампанията)
Идент. № на рекламната група Показва уникалния идентификатор, определен от AdWords за всяка рекламна група. Може да се редактира (Трябва да промените и името на рекламната група)
Рекламна група Показва името, което сте дали на рекламната си група. Може да се редактира (Трябва да промените и идент. № на рекламната група)
Идентификационен номер на критерия Показва уникалния идентификатор, определен от AdWords за всяка група продукти. Не може да се редактира
Група продукти Показва пълния път на групата продукти в йерархията й. Научете повече за допълнителното разделяне на групите продукти. Може да се редактира
Тип подялба Показва дали редът представлява подразделение, или звено. Може да се редактира
Макс. CPC Показва текущата оферта за максимална цена на кликване за групата продукти. Няма да виждате стойност, ако групата продукти е била разделена допълнително. За да промените офертата си, редактирайте стойността в графата.
Кликвания Показва броя кликвания върху рекламите за продуктите в тази група. Използвайте тази информация, за да решите как искате да коригирате офертата си. Не може да се редактира
Шаблон за проследяване Показва шаблона за проследяване. Редактирайте шаблона в графата. Научете повече за проследяването.
Персонализиран параметър Показва персонализираните Ви параметри. Редактирайте имената и стойностите в графата. Научете повече за персонализираните параметри
Съвети за редактиране на организацията на групата Ви продукти

В отчета Ви всяка група продукти е представена на отделен ред с тип подялба и пътя на подразделенията в тази група продукти. Типът подялба и пътя на групата продукти се използват за добавяне, премахване или за редактиране на организацията на групата Ви продукти.

 • Тип подялба по „звена“: Представлява група продукти, за която можете да оферирате. Когато ред в отчета Ви използва типа подялба по „звено“, можете да коригирате офертата и настройките за тази група продукти.
 • Тип подялба по „подразделения“: Представлява група продукти, която съдържа други групи продукти. Не можете да оферирате за група продукти, която съдържа подразделения, но можете да ги използвате, за да структурирате оферирането за инвентара Ви.
 • Път към „Група продукти“: Представлява последователността от подразделения, довели до групата продукти. Пътят винаги започва със * и използва / за представяне на подразделение. Групите продукти се представят с attribute = value, докато групите продукти „Всичко останало“ са представени от attribute = *.
Примери за тип подялба и път към група продукти
 
Група продукти, както е представена в AdWords Тип подялба Име на групата продукти в отчет за изтегляне
▾ Всички продукти Подразделение * /
    моята марка a Звено * / марка = "моята марка а"
    ▾ моята марка б Subdivision * / марка = "моята марка б" /
        нови Звено * / марка = "моята марка б" / условие = "нови"
        Всичко останало от „моята марка б“ Звено * / марка = "моята марка б" / условие = *
    Всичко останало от „Всички продукти“ Звено * / марка = *

Добавяне на група продукти

Добавяне на ново звено в група продукти

Да приемем, че групите Ви продукти изглеждат по следния начин:

Група продукти Тип подялба Макс. CPC Име на групата продукти в AdWords
* / Подразделение -- ▾ Всички продукти
* / условие = "нови" Звено 0,55     Нови
* / условие = * Звено 0,35     Всичко останало от „Всички продукти“

За да добавите ново звено в група продукти, вмъкнете нови редове, съответстващи на групите продукти, които искате да виждате. Към отчета по-долу е прибавена групата продукти „използвани“.

Група продукти Тип подялба Макс. CPC Име на групата продукти в AdWords
* / Подразделение -- ▾ Всички продукти
* / условие = "нови" Звено 0,55     Нови
* / условие = "използвани" Звено 0,45     Използвани
* / условие = * Звено 0,35     Всичко останало от „Всички продукти“
 

Добавяне на ново подразделение в група продукти

Можете да разделите допълнително група продукти, като промените стойностите за съществуващия ред и добавите няколко нови групи продукти. По-долу е добавено подразделението на групата продукти „използвани“ плюс две нови звена в рамките на „използвани“.

Група продукти Тип подялба Макс. CPC Име на групата продукти в AdWords
* / Подразделение -- ▾ Всички продукти
* / условие = "нови" Звено 0,55     Нови
* / условие = "използвани" Подразделение --     ▾ Използвани
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" Звено 0,50         Електроника
* / условие = "използвани" / категория = * Звено 0,40         Всичко останало от „използвани“
* / условие = * Звено 0,35     Всичко останало от „Всички продукти“
 

Качване на промените

Ако оставите подразделенията на групата си продукти и качите с отчета си само звена, ние автоматично ще направим за Вас няколко неща:

 • ще създадем подразделения за новодобавените групи продукти (включително превръщане на звената на групите продукти в подразделения);
 • ще създадем групи продукти „Всичко останало“ с оферти, използвани преди това от тези продукти (ще се върнем към стандартната оферта на ниво рекламна група в случаите, когато няма предходна оферта).

Следва пример за набор от звена на групи продукти, създадени за използваните по-рано групи продукти:

Група продукти Тип подялба Макс. CPC Име на групата продукти в AdWords
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" / марка = "Моята марка А" / персонализиран етикет 0 = "с висок марж" Звено 0,60 с висок марж
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" / марка = "Моята марка А" / персонализиран етикет 0 = "с нисък марж" Звено 0,30 с нисък марж
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" / марка = "Моята марка Б" Звено 0,45 Моята марка Б

Ако качите електронна таблица само с тези звена на групи продукти, AdWords автоматично ще създаде групите продукти и подразделенията, показани по-долу с получер шрифт:

Група продукти Тип подялба Макс. CPC Име на групата продукти в AdWords
* / Подразделение -- ▾ Всички продукти
* / условие = "нови" Звено 0,55     Нови
* / условие = "използвани" / Подразделение --     ▾ Използвани
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" Подразделение --         ▾ Електроника
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" / марка = "Моята марка А" Подразделение --             ▾ Моята марка A
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" / марка = "Моята марка А" / персонализиран етикет 0 = "с висок марж" Звено 0,60                 с висок марж
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" / марка = "Моята марка А" / персонализиран етикет 0 = "с нисък марж" Звено 0,30                 с нисък марж
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" / марка = "Моята марка Б" / персонализиран етикет 0 = * Звено 0,50                 Всичко останало от „Моята марка Б“
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" / марка = "Моята марка Б" Звено 0,45         Моята марка Б
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" / марка = * Звено 0,50             Всичко останало от „Електроника“
* / условие = "използвани" / категория = * Звено 0,40         Всичко останало от „използвани“
* / условие = * Звено 0,35     Всичко останало от „Всички продукти“
Премахване на група продукти

Премахване на звено на група продукти

Да приемем, че групите Ви продукти изглеждат по следния начин:

Група продукти Тип подялба Макс. CPC Име на групата продукти в AdWords
* / Подразделение -- ▾ Всички продукти
* / условие = "нови" Звено 0,55     Нови
* / условие = "използвани" Подразделение --     ▾ Използвани
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" Звено 0,50         Електроника
* / условие = "използвани" / категория = "Мебели" Звено 0,50         Мебели
* / условие = "използвани" / категория = * Звено 0,40         Всичко останало от „използвани“
* / условие = * Звено 0,35     Всичко останало от „Всички продукти“

За да премахнете звено на група продукти, поставете думата „Премахване“ в графата „Тип подялба“ за съответния ред. По-долу се премахва групата продукти „Мебели“.

Група продукти Тип подялба Макс. CPC Име на групата продукти в AdWords
* / Подразделение -- ▾ Всички продукти
* / условие = "нови" Звено 0,55     Нови
* / условие = "използвани" Подразделение --     ▾ Използвани
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" Звено 0,50         Електроника
* / условие = "използвани" / категория = "Мебели" Премахване --         Мебели
* / условие = "използвани" / категория = * Звено 0,40         Всичко останало от „използвани“
* / условие = * Звено 0,35     Всичко останало от „Всички продукти“

Когато качите отчета, в AdWords ще виждате следните групи продукти:

Група продукти Тип подялба Макс. CPC Име на групата продукти в AdWords
* / Подразделение -- ▾ Всички продукти
* / условие = "нови" Звено 0,55     Нови
* / условие = "използвани" Подразделение --     ▾ Използвани
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" Звено 0,50         Електроника
* / условие = "използвани" / категория = * Звено 0,40         Всичко останало от „използвани“
* / условие = * Звено 0,35     Всичко останало от „Всички продукти“
 

Премахване на подразделение на група продукти

За да премахнете подразделение на група продукти, поставете думата „Премахване“ в графата „Тип подялба“ за съответния ред. Ако премахнете подразделение, с това ще бъде премахната всяка от групите продукти, която се е съдържала в него. По-долу е настроено за премахване подразделението „Използвани“.

Група продукти Тип подялба Макс. CPC Име на групата продукти в AdWords
* / Подразделение -- ▾ Всички продукти
* / условие = "нови" Звено 0,55     Нови
* / условие = "използвани" Премахване --     ▾ Използвани
* / условие = "използвани" / категория = "Електроника" Звено 0,50         Електроника
* / условие = "използвани" / категория = * Звено 0,40         Всичко останало от „използвани“
* / условие = * Звено 0,35     Всичко останало от „Всички продукти“

Когато качите отчета, в AdWords ще виждате следните групи продукти:

Група продукти Тип подялба Макс. CPC Име на групата продукти в AdWords
* / Подразделение -- ▾ Всички продукти
* / условие = "нови" Звено 0,55     Нови
* / условие = * Звено 0,35     Всичко останало от „Всички продукти“

Групите продукти „Всичко останало“ (звена или подразделения) могат само да бъде премахнати, като се изтрият родителските им подразделения.

Редактиране на съществуваща група продукти

Да приемем, че групите Ви продукти изглеждат по следния начин:

Група продукти Тип подялба Макс. CPC Име на групата продукти в AdWords
* / Подразделение -- ▾ Всички продукти
* / условие = "нови" Звено 0,55     Нови
* / условие = * Звено 0,35     Всичко останало от „Всички продукти“

За да промените една съществуваща група продукти в друга, трябва да изпълните следните стъпки:

 1. За всяка група продукти, която искате да замените, поставете думата „Премахване“ в графата „Тип подялба“ на съответния ред. Имайте предвид, че ако премахнете подразделение, с това ще премахнете всяка от групите продукти, която се съдържа в него.
 2. Добавете нови редове за групи продукти, когато са Ви необходими.

По-долу групата продукти „Нови“ се замества от „Използвани“.

Група продукти Тип подялба Макс. CPC Име на групата продукти в AdWords
* / Подразделение -- ▾ Всички продукти
* / условие = "нови" Премахване 0,55     Нови
* / условие = "използвани" Звено 0,45     Използвани
* / условие = * Звено 0,35     Всичко останало от „Всички продукти“
Стъпка 3: Качете отчета си
Ето как да качите електронната си таблица:
 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon].
 2. Под Групови действия изберете Качвания.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс и след това – върху Избор на файл, за да намерите редактираната си и запазена електронна таблица.
 4. Кликнете върху Визуализация, за да прегледате файла си, след което кликнете върху Прилагане.
 5. Когато качването приключи, ще се покаже визуализация на промените Ви. В този момент ще можете да видите как ще изглеждат въпросните промени, както и да коригирате всички грешки в електронната си таблица и да я качите отново, или да ги игнорирате и да кликнете върху Прилагане на промените.
Преглед на резултатите от качването
След като файлът Ви бъде качен, ще видите нов запис за него в горната част на таблицата в секцията Групови действия. За да видите подробности за промените си, кликнете върху графата Резултати. Можете да изберете Визуализация, Прилагане или Премахване за качените електронни таблици, които не сте приложили.
Какво да направите, ако има грешки
 1. Намерете електронната си таблица в таблицата Групови действия.
 2. В реда с отчета Ви кликнете върху Изтегляне на грешките или върху броя грешки, за да видите екрана Подробности.
 3. В графата Резултати в електронната таблица, намерете проблема с всеки ред и го поправете.
 4. Запазете файла, след което го качете в Групови действия.

 

Съвет

Можете да използвате групови качвания, за да правите бързо промени във всичките си типове кампании, като например съставяне на нови текстови реклами, добавяне и редактиране на ключови думи и създаване на разширения на рекламите. Научете повече за всички неща, които можете да правите с груповите качвания

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false