Spravovanie kampane v Nákupoch so skupinami produktov

V rámci reklamnej skupiny kampane v Nákupoch určujete cenové ponuky pre svoj inventár pomocou skupín produktov, nie kľúčových slov. Skupina produktov je len podmnožina inventára, ktorú definujete, a pre všetky produkty v rámci nej sa použije rovnaká cenová ponuka.

V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť, upraviť alebo odstrániť skupiny produktov.

Ako fungujú skupiny produktov

Začíname

Pri vytvorení prvej kampane v Nákupoch budete mať jednu reklamnú skupinu s jednou skupinou produktov s názvom Všetky produkty, do ktorej bude zahrnutý celý váš inventár. Odporúčame vám rozdeliť inventár do menších skupín s podskupinami, aby ste mohli cenové ponuky lepšie prispôsobiť svojim reklamným cieľom.

Ako použiť podskupiny v skupine produktov na strategickejšie ponúkanie cien

Každú skupinu produktov môžete rozdeliť až do siedmich úrovní v ľubovoľnom poradí. Môžete mať skupinu produktov, ktorá zahŕňa všetky vaše produkty, a ponúkať pre všetky produkty rovnakú cenu. Prípadne môžete mať aj menšie skupiny produktov organizované podľa značky alebo kategórie produktov. Majte na pamäti, že nemôžete nastaviť ponuku pre skupinu výrobkov, ktorá je rozdelená na podskupiny. Ponuky nastavujete pre skupiny produktov bez podskupín. Ďalšie informácie o osvedčených postupoch pre kampane v Nákupoch

Každá reklamná skupina v kampani v Nákupoch môže obsahovať až 20 000 skupín výrobkov.

Atribúty dostupné pre podskupiny v skupine produktov

Skupiny produktov môžu byť definované len atribútmi, ktoré ste poskytli v údajoch o produktoch v službe Google Merchant Center.

 • Identifikátor položky: identifikátor (ID) pre každý produkt. Ďalšie informácie
 • Značka: názov výrobcu výrobku (napríklad Google). Značka by mala byť jasne viditeľná na prednej strane balenia alebo štítku výrobku. Ďalšie informácie
 • Kategória: atribút vychádzajúci z taxonómie produktov v Googli. Príklad reťazca kategórií: Odevy a doplnky > Oblečenie > Šaty. V údajoch o produktoch definujú znaky > hierarchické úrovne v kategórii produktov, ktoré budete môcť použiť na rozdelenie skupín produktov do podskupín. Ak nevyberiete kategóriu vy, môžeme ju priradiť za vás. Môžu nastať prípady, keď Google spresní kategóriu po jej odoslaní. Napriek najlepšej snahe však môže dôjsť k nesprávnemu zaradeniu niektorých produktov. Rozdelenie podľa kategórie je možné iba v prípade, že zacieľujete na tieto krajiny: USA, Spojené kráľovstvo, Austrália, Nemecko, Francúzsko, Japonsko, Taliansko, Holandsko, Brazília, Nórsko, Švédsko a Turecko. Ďalšie informácie
 • Typ produktu: atribút, ktorý priradíte podľa svojej kategorizácie. Príklad reťazca typu produktov: Dom a záhrada > Kuchyňa a jedáleň > Kuchynské spotrebiče > Chladničky. V údajoch o produktoch definujú znaky > hierarchické úrovne v type produktov, ktoré budete môcť použiť na rozdelenie skupín produktov do podskupín. Typy produktov možno rozdeliť maximálne päťkrát. Ďalšie informácie
 • Vlastné štítky: vo svojich údajoch o produktoch môžete vytvoriť až päť vlastných štítkov (napríklad sezónne, najpredávanejšie). Ďalšie informácie 
 • Stav: stav produktu (nové, použité a repasované). Ďalšie informácie
 • Kanál: miesto, kde sa produkty predávajú. Na výber sú možnosti Miestne (v kamennom obchode) alebo Online (prostredníctvom elektronického obchodu). Ďalšie informácie
 • Exkluzivita kanála: označuje, či sa produkty predávajú miestne, online alebo prostredníctvom oboch kanálov. Ďalšie informácie

Poznámka: Keď zmeníte atribúty pre svoj informačný kanál (ak napríklad rozdelíte skupiny produktov v kampani v Nákupoch), tieto zmeny sa automaticky nepoužijú na vaše skupiny produktov. Musíte aktualizovať skupiny produktov v reklamnej skupine, aby sa nová zmena prejavila.
 

Pokyny

Vytvorenie podskupiny zo skupiny produktov
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknutím na položku Kampane v ponuke stránok prejdite na stránku kampaní.
 3. Kliknite na kampaň obsahujúcu skupiny produktov, ktoré chcete upraviť.
 4. Kliknite na reklamnú skupinu obsahujúcu skupiny produktov, ktoré chcete upraviť.
 5. Kliknutím na položku Skupiny produktov v ponuke stránok prejdite na stránku skupín produktov.
 6. Vyhľadajte skupinu produktov, ktorú chcete rozdeliť do podskupín, a kliknite na znamienko + vedľa jej názvu. Mohli by ste napríklad kliknúť na znamienko + vedľa skupiny produktov Všetky produkty.
 7. V zobrazenom okne vyberte rozbaľovaciu ponuku vedľa položky „Podrozdelenie oddielu [name of product group] podľa“ a vyberte atribút, ktorý definuje novú skupinu produktov.

  • Príklad: Mohli by ste vidieť text „Podrozdelenie oddielu Všetky produkty podľa: Kategória“. Znamená to, že skupinu produktov Všetky produkty rozdelíte do podskupín podľa vybranej kategórie. 
  • Ak chcete definovať skupinu produktov pomocou viacerých atribútov, dokončite vytvorenie aktuálneho podrozdelenia a zopakujte vyššie uvedené kroky.
 8. Po výbere atribútu, ktorý chcete použiť na podrozdelenie, sa zobrazí zoznam možných podskupín. Vedľa jednotlivých podskupín kliknite na začiarkavacie políčka na pridanie podskupín do skupiny produktov.

  • Príklad: Ak predávate topánky a vyberiete možnosť Kategória, mohli by ste vidieť tieto možné podskupiny: Sandále, Lodičky a Čižmy.
 9. Pri niektorých atribútoch môžete pridať hodnotu, podľa ktorej chcete rozdeliť skupinu ručne. Ak chcete pridať podskupiny ručne:

  • V ľavej spodnej časti okna kliknite na možnosť Hromadne pridať hodnoty ručne.
  • Potom zadajte jednu hodnotu na riadok a kliknite na tlačidlo Potvrdiť.
 10. Kliknite na tlačidlo Pokračovať na kontrolu cenových ponúk, ak ste dokončili vytváranie podskupín. Budete môcť skontrolovať a upraviť cenové ponuky nastavené pre novovytvorené skupiny produktov. Ak namiesto toho kliknete na tlačidlo Uložiť bez kontroly cenových ponúk, všetky novovytvorené skupiny produktov budú používať predvolenú cenovú ponuku z podrozdelenej skupiny produktov.

  • Príklad: Rozdelili ste skupinu Všetky produkty do dvoch nových skupín produktov – jedna skupina pre stav „nové“ a druhá pre stav „použité“. Predvolená cenová ponuka pre tieto skupiny produktov bude rovnaká ako pre skupinu Všetky produkty, ak tieto skupiny neupravíte. Môžete kliknúť na tlačidlo Pokračovať na kontrolu cenových ponúk, ak chcete uskutočniť zmeny alebo zmeniť cenové ponuky kedykoľvek neskôr na stránke skupín produktov.
 11. Ak ste klikli na tlačidlo Pokračovať na kontrolu cenových ponúk, môžete nastaviť cenové ponuky pre jednotlivé skupiny produktov v stĺpci Nová. max. CZK.
 12. Kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrďte podskupiny a cenové ponuky skupiny produktov.
Úprava alebo odstránenie existujúcej podskupiny zo skupiny produktov
 1. Kliknutím na položku Reklamné skupiny v ponuke stránok prejdite na stránku reklamných skupín.
 2. Kliknite na reklamnú skupinu obsahujúcu skupiny produktov, ktoré chcete upraviť.
 3. Kliknutím na položku Skupiny produktov v ponuke stránok prejdite na stránku skupín produktov.
 4. Vyhľadajte skupinu produktov, ktorú chcete upraviť, a kliknite na ikonu ceruzky.
 5. Vedľa položky „Podrozdelenie oddielu [name of product group] podľa“ vyberte atribút produktu, pomocou ktorého chcete vytvoriť podskupinu.
 6. Kliknite na začiarkavacie políčko vedľa hodnôt, ktoré chcete pridať do skupiny produktov. Kliknite na tlačidlo x vedľa hodnôt, ktoré chcete zo skupiny produktov odstrániť.
 7. Kliknite na tlačidlo Pokračovať na kontrolu cenových ponúk, ak ste dokončili úpravy podskupín. Budete môcť skontrolovať a upraviť cenové ponuky nastavené pre novovytvorené skupiny produktov. Ak namiesto toho kliknete na tlačidlo Uložiť bez kontroly cenových ponúk, všetky novovytvorené skupiny produktov budú používať predvolenú cenovú ponuku z podrozdelenej skupiny produktov.

  • Príklad: Rozdelili ste skupinu Všetky produkty do dvoch nových skupín produktov – jedna skupina pre stav „nové“ a druhá pre stav „použité“. Predvolená cenová ponuka pre skupiny produktov „nové“ a „použité“ bude rovnaká ako pre skupinu Všetky produkty, ak tieto skupiny neupravíte. Môžete kliknúť na tlačidlo Pokračovať na kontrolu cenových ponúk, ak chcete uskutočniť zmeny alebo zmeniť cenové ponuky kedykoľvek neskôr na stránke skupín produktov.
 8. Ak ste klikli na tlačidlo Pokračovať na kontrolu cenových ponúk, môžete nastaviť cenové ponuky pre jednotlivé skupiny produktov v stĺpci Nová. max. CZK.
 9. Kliknutím na tlačidlo Uložiť potvrďte podskupiny a cenové ponuky skupiny produktov.
Výber spôsobu zobrazenia skupín produktov

Spôsob zobrazenia skupín produktov môžete zmeniť prepínaním medzi skupinami, ktoré sa zobrazujú v hornej časti stránky skupín produktov v reklamnej skupine. V obidvoch zobrazeniach môžete vykonávať hromadné úpravy max. ponúk CZK pre akékoľvek vaše skupiny produktov.

Zobrazenie Hierarchy view obsahuje štruktúru vašich skupín produktov. V tomto zobrazení môžete pridávať a odstraňovať podskupiny reklamnej skupiny.  

Zobrazenie List view obsahuje všetky vaše skupiny produktov v zozname. Je užitočné na usporadúvanie skupín produktov podľa stĺpcov a zobrazenie prehľadu výkonnosti každej skupiny produktov. Nebudete tu môcť vytvárať podskupiny. 

Ak vyberiete skupiny produktov v jednom zobrazení a potom prepnete na ďalšie, skupiny produktov zostanú vybraté aj v novom zobrazení.

Filtrovanie skupín produktov

Údaje, ktoré vás najviac zaujímajú, napríklad kliknutia, konverzie či priemerná cena za kliknutie (CZK), môžete nájsť filtrovaním skupín produktov. Keď vytvoríte filter, môžete ho uložiť a mať k nemu jednoduchý prístup aj nabudúce.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknutím na položku Kampane v ponuke stránok prejdite na stránku kampaní.
 3. Kliknite na kampaň obsahujúcu skupiny produktov, ktoré chcete upraviť.
 4. Kliknite na reklamnú skupinu obsahujúcu skupiny produktov, ktoré chcete upraviť.
 5. Kliknutím na položku Skupiny produktov v ponuke stránok prejdite na stránku skupín produktov.
 6. V hornej časti tabuľky skupín produktov kliknite na tlačidlo filtra Filter
 7. V zobrazenej sekcii vyberte podmienky filtra. Tabuľka sa automaticky aktualizuje, aby sa zobrazili údaje vyhovujúce danému filtru.

  • V jednom filtri môžete nastaviť viaceré podmienky. Kliknutím v sekcii filtra po pridaní podmienky pridáte ďalšiu podmienku. Ak chcete odstrániť podmienku, kliknite na tlačidlo X vedľa nej.
  • Ak chcete vytvorený filter uložiť na neskoršie použitie, vyberte tlačidlo na uloženie filtra a zadajte názov filtra. Uložený filter bude odteraz dostupný, keď vyberiete podmienky filtra.
 8. Na nefiltrované zobrazenie tabuľky sa vrátite kliknutím na tlačidlo X v sekcii filtra.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory