Správa kampaně v Nákupech Google pomocí skupin produktů

V rámci reklamní sestavy v kampani v Nákupech Google budete pracovat se svým inventářem a zadávat nabídky pomocí skupin produktů, nikoli klíčových slov. Skupina produktů je jen definovaná podmnožina inventáře. Všechny produkty v ní používají stejnou nabídku.

V tomto článku se dočtete, jak skupiny produktů vytvářet, upravovat nebo odstraňovat.

Jak skupiny produktů fungují

Když začnete

Když poprvé vytvoříte kampaň v Nákupech Google, vznikne jedna reklamní sestava se skupinou produktů, která má název Všechny produkty a zahrnuje celý váš inventář. Doporučujeme však inventář rozdělit na menší části, abyste mohli zadávat konkrétní nabídky podle svých inzertních cílů.

Jak zlepšit strategii nabídek pomocí podskupin produktů

Každou skupinu produktů můžete členit až na 7 úrovní v jakékoli požadované struktuře. Můžete například vytvořit skupinu zahrnující všechny produkty a u všech nabízet stejnou částku nebo mít naopak menší skupiny produktů podle značek nebo kategorií produktů. Pamatujte ale, že nabídku nelze nastavit na skupinu produktů, která má vnitřní členění. Nabídky lze zadávat pouze pro skupiny produktů bez vnitřního členění. Přečtěte si další informace o doporučených postupech týkajících se kampaní v Nákupech Google

Každá reklamní sestava v kampani v Nákupech Google může obsahovat až 20 000 skupin produktů.

Atributy, které můžete využít pro vnitřní členění skupiny produktů

Skupiny produktů je možné definovat jen na základě těchto atributů, které zadáte do údajů o produktech ve službě Google Merchant Center.

 • ID položky: Představuje identifikátor produktu. Další informace
 • Značka: Jméno výrobce produktu (například Google). Značka musí být jasně viditelná na přední straně obalu produktu nebo na štítku. Další informace
 • Kategorie: Jde o atribut vycházející z taxonomie produktů Google. Příklad řetězce kategorie: Oděvy a doplňky > Oděvy > Šaty. Znaky > v údajích o produktu určují úrovně hierarchie v kategorii, pomocí kterých lze skupiny produktů dále členit. Pokud kategorii nezadáte, můžeme vám nějakou přiřadit. Mohou nastat případy, kdy Google kategorii po odeslání dále zpřesní. Přes veškerou naši snahu však mohou být některé produkty zařazeny chybně. Dělit do podskupin podle kategorie lze pouze tehdy, pokud cílíte na následující země: USA, Velká Británie, Austrálie, Německo, Francie, Japonsko, Itálie, Nizozemí, Brazílie, Norsko, Švédsko nebo Turecko. Další informace
 • Typ produktu: Tento atribut určíte podle své kategorizace. Příklad řetězce typu produktu: Domácnost a zahrada > Kuchyně a jídelny > Kuchyňské spotřebiče > Chladničky. Znaky > v údajích o produktu definují úrovně hierarchie typu produktu, pomocí kterých můžete skupiny produktů dále členit. Typy produktů lze členit v maximálně pěti krocích. Další informace
 • Vlastní štítky: Do údajů o produktu lze přidat až pět vlastních štítků (příklady: sezónní, nejprodávanější). Další informace 
 • Stav: Označuje stav produktu (nový, použitý nebo repasovaný). Další informace
 • Kanál: Udává, kde se produkty prodávají. Má buď hodnotu „místní“ v případě kamenného obchodu, nebo „online“ v případě elektronického obchodu. Další informace
 • Exkluzivita kanálu: Udává, zda se produkty prodávají místně, přes internet nebo prostřednictvím obou kanálů. Další informace

Poznámka: Když změníte atributy pro svůj zdroj, například pokud rozdělíte skupiny produktů v kampani v Nákupech Google, nepoužijí se tyto změny automaticky u vašich skupin produktů. Skupiny produktů v rámci reklamní sestavy bude nutné aktualizovat.
 

Pokyny

Vytvoření podskupiny ve skupině produktů
 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Kliknutím na Kampaně v nabídce stránek přejděte na stránku kampaní.
 3. Klikněte na kampaň obsahující skupiny produktů, které chcete upravit.
 4. Klikněte na reklamní sestavu obsahující skupiny produktů, které chcete upravit.
 5. Kliknutím na Skupiny produktů v nabídce stránek přejděte na stránku skupin produktů.
 6. Vyhledejte skupinu produktů, kterou chcete dále rozdělit, a klikněte na symbol + vedle jejího názvu. Můžete například kliknout na + vedle skupiny produktů Všechny produkty.
 7. V okně, které se objeví, vyberte v rozbalovací nabídce vedle textu „Dále rozdělit skupinu [name of product group] podle” atribut produktu, podle nějž chcete novou skupinu produktů definovat.

  • Příklad: Zobrazí-li se například „Dále rozdělit skupinu ‚Všechny produkty‘ podle kategorie“, znamená to, že v rámci skupiny produktů „Všechny produkty“ vytvoříte podskupiny podle zvolené kategorie. 
  • Chcete-li skupinu produktů definovat podle více atributů, vytvořte jedno dělení a pak výše uvedený postup zopakujte.
 8. Po zvolení atributu, podle kterého chcete položky dále dělit, se zobrazí seznam možných podskupin. U všech podskupin, které chcete do skupiny produktů přidat, zaškrtněte políčko.

  • Příklad: Prodáváte-li boty a vyberete možnost Kategorie, mohou se zobrazit například podskupiny „Sandály“, „Lodičky“ a „Kozačky“.
 9. U některých atributů můžete hodnotu, podle níž mají být podskupiny vytvořeny, zadat ručně. Postup:

  • V levém dolním rohu okna klikněte na možnost Hromadně přidat hodnoty ručně.
  • Poté zadejte na každý řádek jednu hodnotu a klikněte na tlačítko Potvrdit.
 10. Po vytvoření všech podskupin klikněte na možnost Pokračovat kontrolou cenových nabídek. Poté budete moci zkontrolovat a upravit cenové nabídky pro všechny právě vytvořené skupiny produktů. Kliknete-li namísto toho na možnost Uložit bez kontroly nabídek, bude pro všechny vytvořené skupiny produktů použita výchozí cenová nabídka stanovená pro skupinu produktů, jejímiž jsou podskupinami.

  • Příklad: Ve skupině „Všechny produkty“ jste vytvořili dvě nové podskupiny: „Nové zboží“ a „Bazarové zboží“. Pokud výchozí cenové nabídky pro tyto skupiny nezměníte, budou stejné jako výchozí nabídka ve skupině „Všechny produkty“. Nabídky můžete upravit hned, kliknete-li na možnost Pokračovat kontrolou cenových nabídek, ale také kdykoli později na stránce skupin produktů.
 11. Po kliknutí na možnost Pokračovat kontrolou cenových nabídek lze cenovou nabídku pro jednotlivé skupiny produktů nastavit ve sloupci Nová max. CPC.
 12. Kliknutím na tlačítko Uložit potvrďte nově vytvořené podskupiny a jejich nabídky.
Úprava a odstranění existující podskupiny ve skupině produktů
 1. Kliknutím na Reklamní sestavy v nabídce stránek přejděte na stránku reklamních sestav.
 2. Klikněte na reklamní sestavu obsahující skupiny produktů, které chcete upravit.
 3. Kliknutím na Skupiny produktů v nabídce stránek přejděte na stránku skupin produktů.
 4. Vyhledejte skupinu produktů, kterou chcete upravit, a klikněte na ikonu tužky.
 5. Vedle položky „Dále rozdělit [name of product group] podle“ vyberte atribut produktu, pomocí kterého chcete podskupinu definovat.
 6. Zaškrtněte políčko vedle hodnot, které chcete do skupiny produktů přidat. Klikněte na symbol x vedle hodnot, které chcete ze skupiny produktů odstranit.
 7. Po dokončení úprav podskupin klikněte na možnost Pokračovat kontrolou cenových nabídek. Poté budete moci zkontrolovat a upravit cenové nabídky pro všechny právě vytvořené skupiny produktů. Kliknete-li namísto toho na možnost Uložit bez kontroly nabídek, bude pro všechny vytvořené skupiny produktů použita výchozí cenová nabídka stanovená pro skupinu produktů, jejímiž jsou podskupinami.

  • Příklad: Ve skupině „Všechny produkty“ jste vytvořili dvě nové podskupiny: „Nové zboží“ a „Bazarové zboží“. Pokud výchozí cenové nabídky pro tyto skupiny nezměníte, budou stejné jako výchozí nabídka ve skupině „Všechny produkty“. Nabídky můžete upravit hned, kliknete-li na možnost Pokračovat kontrolou cenových nabídek, ale také kdykoli později na stránce skupin produktů.
 8. Po kliknutí na možnost Pokračovat kontrolou cenových nabídek lze cenovou nabídku pro jednotlivé skupiny produktů nastavit ve sloupci Nová max. CPC.
 9. Kliknutím na tlačítko Uložit potvrďte nově vytvořené podskupiny a jejich nabídky.
Volba způsobu zobrazení skupin produktů

Způsob zobrazení skupin produktů lze vybrat z možností uvedených v horní části stránky skupin produktů v příslušné reklamní sestavě. Bez ohledu na způsob zobrazení lze hromadně upravovat nabídku maximální CPC pro existující skupiny produktů.

Zobrazení Hierarchy view ukazuje strukturu skupin produktů. Pomocí tohoto zobrazení lze přidávat a odstraňovat podskupiny v reklamní sestavě. 

Zobrazení List view ukazuje všechny skupiny produktů v podobě seznamu. Toto zobrazení se hodí k řazení skupin produktů podle sloupců a zobrazování přehledů o výkonu každé ze skupin produktů. Podskupiny v tomto zobrazení vytvářet nelze. 

Pokud v jednom ze zobrazení vyberete určité skupiny produktů a přepnete na jiné zobrazení, zůstanou skupiny produktů vybrány i v novém zobrazení.

Filtrování skupin produktů

Při hledání údajů, které vás zajímají nejvíce, např. počet kliknutí, počet konverzí či průměrná cena za proklik (CPC), využijte filtrování skupin produktů. Vytvořený filtr si můžete uložit a mít ho tak později snadno k dispozici.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Kliknutím na Kampaně v nabídce stránek přejděte na stránku kampaní.
 3. Klikněte na kampaň obsahující skupiny produktů, které chcete upravit.
 4. Klikněte na reklamní sestavu obsahující skupiny produktů, které chcete upravit.
 5. Kliknutím na Skupiny produktů v nabídce stránek přejděte na stránku skupin produktů.
 6. V horní části tabulky skupin produktů klikněte na tlačítko filtru Filtr
 7. Zobrazí se sekce, ve které vyberete podmínky filtru. Tabulka se automaticky aktualizuje, aby obsahovala jen údaje odpovídající danému filtru.

  • V rámci jednoho filtru můžete zadat více podmínek. Stačí po vytvoření podmínky kliknout znovu do sekce filtru. Chcete-li podmínku odstranit, klikněte na symbol X vedle ní.
  • Chcete-li si vytvořený filtr uložit k pozdějšímu použití, vyberte tlačítko uložení a zadejte název filtru. Uložený filtr bude poté možno vybrat při nastavování podmínek filtru.
 8. Chcete-li znovu zobrazit kompletní tabulku, klikněte na symbol X v sekci filtru.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory