Управление на кампания за Пазаруване с групи продукти

В рекламна група в кампания за Пазаруване работите с продуктовия си инвентар и оферирате, използвайки групи продукти, а не ключови думи. Групата продукти е дефинирано от Вас подмножество от продуктите Ви, като за всички продукти в нея се използва една и съща оферта.

Ще Ви покажем как да създавате групи продукти, а също и как да ги редактирате и премахвате.

Как функционират групите продукти

Когато започнете

Когато създадете първата си кампания за Пазаруване, ще имате една рекламна група с една група продукти, наречена „Всички продукти“ и съдържаща всичките Ви продукти. Препоръчваме да разделите набора си от продукти на по-малки групи с подразделения, така че оферирането да бъде по-подходящо за рекламните Ви цели.

Как се използват подразделенията на групите продукти за по-стратегическо офериране

Можете да подразделите всяка група продукти на до седем нива в произволен ред. Например можете да имате група продукти за всичките си продукти и да оферирате една и съща сума за всички тях. И обратно – можете да имате по-малки групи продукти, организирани по марки или продуктови категории. Имайте предвид, че не е възможно да зададете оферта за групи продукти с подразделeния – това се прави за групите без подразделeния. Научете всичко за най-добрите практики за кампании за Пазаруване.

Всяка рекламна група в кампания за Пазаруване може да има до 20 000 групи продукти.

Атрибути, налични за подразделения на групи продукти

Групите продукти могат да се дефинират само от атрибутите, които сте посочили в данните за продуктите си в Google Merchant Center.

 • Идент. № на елемент: Идентификационният номер на всеки продукт. Научете повече
 • Марка: Името на производителя на продукта (например: Google). Марката трябва да е ясно видима на преден план на опаковката или етикета на продукта. Научете повече
 • Категория: Атрибут, основан на продуктовата таксономия на Google. Пример за низ на категория: „Облекло и аксесоари > Дрехи > Рокли“. В данните за продуктите знаците „>“ определят йерархичните нива в продуктовата категория, които ще можете да използвате за разделяне на групи продукти. Ако не изпратите категорията, може да определим такава вместо Вас. Възможно е Google да прецизира допълнително категорията, след като тя е изпратена. Въпреки че полагаме максимални усилия, някои продукти може да са неправилно категоризирани. Можете да подразделяте само по категория при насочване към следните държави: Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, САЩ, Турция, Франция, Швеция и Япония. Научете повече
 • Тип на продукта: Атрибут, който задавате въз основа на категоризацията си. Пример за низ на тип на продукта: „Дом и градина > Кухня и трапезария > Кухненски уреди > Хладилници“. В данните за продуктите знаците „>“ определят йерархичните нива в типа на продукта, които ще можете да използвате за разделяне на групи продукти. Типовете на продуктите могат да се подразделят до пет пъти. Научете повече
 • Персонализирани етикети: Можете да създадете до пет персонализирани етикета в данните за продуктите си (Пример за стойности на етикети: сезонни, най-продавани). Научете повече 
 • Състояние: Състоянието на продукта (ново, употребявано и обновено). Научете повече
 • Канал: Мястото, където се продават продуктите Ви, независимо дали на местно ниво, във физически съществуващ магазин, или онлайн чрез магазин за електронна търговия. Научете повече
 • Изключителност на канала: Дали продуктите Ви се продават на местно ниво, онлайн или и в двата канала. Научете повече

Забележка: Когато промените атрибутите за емисията си, например ако подразделите групите си продукти в дадена кампания за Пазаруване, тези промени няма да се приложат автоматично към групите Ви продукти. Трябва да актуализирате групите си продукти в рекламната група, така че да отразят тази промяна.
 

Инструкции

Създаване на подразделение на група продукти
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании в страничното меню, за да стигнете до страницата на кампанията.
 3. Кликнете върху кампанията, съдържаща групите продукти, които искате да редактирате.
 4. Кликнете върху рекламната група, съдържаща групите продукти, които искате да редактирате.
 5. Кликнете върху Групи продукти в страничното меню, за да достигнете до страницата с групите продукти.
 6. Намерете групата продукти, която искате да подразделите, и кликнете върху „+“ до името й. Бихте могли например да кликнете върху „+“ до група „Всички продукти“.
 7. В показалия се прозорец изберете падащото меню до „Подразделяне на [name of product group] по“ и след това – атрибут на продукт, с който да се дефинира новата група продукти.

  • Пример: Възможно е да виждате „Подразделяне на „Всички продукти“ по Категория“. Това означава, че ще разделите група „Всички продукти“ по избрана категория. 
  • Ако искате да използвате повече от един атрибут, за да дефинирате групата си продукти, завършете създаването на текущото подразделение и повторете изброените по-горе стъпки.
 8. След като изберете атрибута, по който да разделяте, ще видите списък с възможни подразделения. Поставете отметка в квадратчето до всяко от тях, за да го добавите към групата си продукти.

  • Пример: Ако продавате обувки и изберете „Категория“, може да видите следните възможни подразделения: „Сандали“, „Официални обувки“ и „Ботуши“.
 9. При определени атрибути можете да добавяте стойността за разделяне ръчно. За да го направите:

  • В долната лява част на прозореца кликнете върху Ръчно групово добавяне на стойности.
  • След това въведете по една стойност на ред и кликнете върху Потвърждаване.
 10. Ако сте готови със създаването на подразделенията, кликнете върху Продължаване към преглед на офертите. Ще можете да прегледате и редактирате офертите, зададени за всяка новосъздадена група продукти. Ако вместо това кликнете върху Запазване без преглед на офертите, всички новосъздадени групи продукти ще използват стандартната оферта на групата продукти, която сте разделили.

  • Пример: Разделили сте „Всички продукти“ в две нови групи продукти: „нови“ и „употребявани“. Стандартната оферта за тези групи продукти ще бъде същата като при „Всички продукти“, освен ако не ги редактирате. За да извършите промени или да промените офертите от страницата с групи продукти на по-късен етап, можете да кликнете върху „Продължаване към преглед на офертите“.
 11. Ако сте кликнали върху Продължаване към преглед на офертите, можете да зададете офертите за всяка група продукти чрез колоната „Нова макс. CPC“.
 12. Кликнете върху Запазване, за да потвърдите подразделенията на групите продукти и офертите си.
Редактиране и премахване на съществуваща група продукти
 1. Кликнете върху Рекламни групи в страничното меню, за да стигнете до страницата с рекламни групи.
 2. Кликнете върху рекламната група, съдържаща групите продукти, които искате да редактирате.
 3. Кликнете върху Групи продукти в страничното меню, за да достигнете до страницата с групите продукти.
 4. Намерете групата продукти, която искате да редактирате, и кликнете върху иконата на молив.
 5. До „Подразделяне на [name of product group] по“ изберете атрибута на продукт, който искате да използвате, за да създадете подразделението си.
 6. Поставете отметка в квадратчето до стойностите, които искате да добавите към групата продукти. Кликнете върху „X“ до стойностите, които искате да премахнете от групата продукти.
 7. Ако сте приключили с редактирането на подразделенията, кликнете върху Продължаване към преглед на офертите. Ще можете да прегледате и редактирате офертите, зададени за всяка новосъздадена група продукти. Ако вместо това кликнете върху Запазване без преглед на офертите, всички новосъздадени групи продукти ще използват стандартната оферта на групата продукти, която сте разделили.

  • Пример: Разделили сте „Всички продукти“ в две нови групи продукти: „нови“ и „употребявани“. Стандартните оферти за тези две групи ще бъдат същите като при „Всички продукти“, освен ако не ги редактирате. За да извършите промени или да промените офертите от страницата с групи продукти на по-късен етап, можете да кликнете върху „Продължаване към преглед на офертите“.
 8. Ако сте кликнали върху Продължаване към преглед на офертите, можете да зададете офертите за всяка група продукти чрез колоната „Нова макс. CPC“.
 9. Кликнете върху Запазване, за да потвърдите подразделенията на групите продукти и офертите си.
Избиране на изглед на групите Ви продукти

Можете да променяте начина, по който преглеждате групите си продукти, като превключвате между изгледите, които се показват в горната част на страницата с групи продукти на рекламата група. И от двата изгледа можете да правите групови редакции на офертите за макс. CPC за всяка от групите си продукти.

Изгледът Hierarchy view показва структурата на групите Ви продукти. Той се използва за добавяне и премахване на подразделения в рамките на рекламната Ви група 

Изгледът List view показва всичките Ви групи продукти в списък. Той е полезен за сортирането им по графа или общ преглед на ефективността на всяка от тях. От тук не можете да създавате подразделения. 

Ако изберете групи продукти в един изглед и преминете към друг, те ще останат избрани и в новия изглед.

Филтриране на групите продукти

Филтрирайте групите си продукти, за да търсите данните, които представляват най-голям интерес за Вас, като кликвания, реализации или средна цена на кликване (CPC). След като създадете филтър, можете да го запазите за лесен достъп в бъдеще.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании в страничното меню, за да стигнете до страницата на кампанията.
 3. Кликнете върху кампанията, съдържаща групите продукти, които искате да редактирате.
 4. Кликнете върху рекламната група, съдържаща групите продукти, които искате да редактирате.
 5. Кликнете върху Групи продукти в страничното меню, за да достигнете до страницата с групите продукти.
 6. От горната част на таблицата с групи продукти кликнете върху бутона за филтър Филтриране
 7. В секцията, която се показва, изберете условията за филтъра си. Таблицата се актуализира автоматично и показва данните, които съответстват на филтъра Ви.

  • В рамките на един и същ филтър можете да посочите няколко условия. Ако сте добавили едно условие, но искате да включите и друго, кликнете в секцията на филтъра. За да премахнете условие, кликнете върху знака X до него.
  • За да запазите създадения от Вас филтър за употреба в бъдеще, изберете бутона за запазване на филтъра и въведете име. След това запазеният филтър ще бъде налице при избора на условия за филтриране.
 8. За да се върнете към нефилтриран изглед на таблицата, кликнете върху знака X в секцията на филтъра.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си