Sử dụng từ khóa phủ định cho Chiến dịch mua sắm

Mặc dù Chiến dịch mua sắm không sử dụng từ khóa để nhắm mục tiêu quảng cáo, nhưng bạn có thể sử dụng từ khóa phủ định để giúp ngăn không cho Quảng cáo mua sắm xuất hiện khi bạn không muốn. Tìm hiểu thêm

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách thêm, chỉnh sửa hoặc loại bỏ từ khóa phủ của Chiến dịch mua sắm.

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng từ khóa phủ định, trước tiên bạn cần Tạo Chiến dịch mua sắm

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

 

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords.
 2. Chọn Chiến dịch mua sắm hoặc nhóm quảng cáo bạn muốn, sau đó nhấp vào tab Từ khóa.
 3. Cuộn xuống để tìm phần từ khóa phủ định bên dưới bảng từ khóa chính. 
 4. Mở rộng phần này bằng cách nhấp vào dấu "+".
 5. Bạn sẽ thấy hai bảng: "Cấp nhóm quảng cáo" và "Cấp chiến dịch".

  • Để thêm từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo, hãy nhấp vào nút +Thêm trong bảng "Cấp nhóm quảng cáo". 
  • Để thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch, hãy nhấp vào nút Thêm trong bảng "Cấp chiến dịch".
 6. Thêm từ khóa phủ định của bạn, một từ khóa trên mỗi dòng. Không cần bao gồm dấu trừ (-) trước mỗi từ khóa.

  • Nếu thêm từ khóa phủ định đối sánh rộng, bạn sẽ cần thêm phiên bản số nhiều của chúng, như "các loại rượu". 
  • Để thêm từ khóa đối sánh cụm từ phủ định, hãy đặt cụm từ trong dấu ngoặc kép. 
  • Để thêm từ khóa đối sánh chính xác phủ định, hãy đặt cụm từ trong dấu ngoặc vuông.

Tìm hiểu cách sử dụng từ khóa phủ định cho Chiến dịch mua sắm.

Mẹo

Quản lý Chiến dịch mua sắm trong AdWords Editor

AdWords Editor là ứng dụng có thể tải xuống miễn phí để quản lý ngoại tuyến các chiến dịch AdWords của bạn. Bạn có thể sử dụng AdWords Editor để thay đổi giá thầu cho các nhóm sản phẩm và URL trang đích. Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố