Používanie priority v kampaniach v Nákupoch

Nastavenie priority kampane je užitočné, keď rovnaký výrobok inzerujete v jednej krajine v rámci viacerých kampaní v Nákupoch.

V tomto článku sa dočítate, ako funguje priorita kampane a ako ju môžete nastaviť pre svoje kampane v Nákupoch.

Skôr než začnete

Ak chcete použiť nastavenie priority kampane, najskôr budete musieť vytvoriť kampaň v Nákupoch.

Upozorňujeme, že priorita kampane má význam len v prípade, že rovnaký produkt propagujete vo viacerých kampaniach v Nákupoch. Priorita kampane nie je kompatibilná s vitrínovými reklamami v Nákupoch.

Ako to funguje

Ak máte vo viacerých kampaniach v Nákupoch rovnaký produkt, môžete pomocou priority kampane rozhodnúť, ktorá kampaň by sa mala zúčastniť aukcie pre daný produkt. Predvolená priorita kampane je nízka. Prioritu kampane však môžete zmeniť na strednú alebo vysokú. Tieto nastavenia priority rozhodujú o cenovej ponuke pre akýkoľvek produkt, ktorý tieto kampane zdieľajú.

Priority kampane rozhodujú o cenových ponukách na základe týchto pravidiel:

 • Cenovú ponuku bude zadávať kampaň s najvyššou prioritou. Ak má jedna kampaň vyššiu prioritu než ostatné, bude cenovú ponuku zadávať kampaň s vyššou prioritou. Predstavte si napríklad, že dve kampane zdieľajú produkt. Jedna kampaň má nastavenú vysokú prioritu a druhá strednú prioritu. Aj keď je cenová ponuka v kampani so strednou prioritou nastavená na vyššiu sumu, použije sa cenová ponuka z kampane s vysokou prioritou.
 • Ak sa v kampani s najvyššou prioritou vyčerpá rozpočet, cenovú ponuku zadá kampaň s nižšou prioritou. Ak sa v kampani s najvyššou prioritou vyčerpá rozpočet, cenovú ponuku zadá nasledujúca kampaň s nižšou prioritou. Na princípe predchádzajúceho príkladu platí, že keď sa vyčerpá rozpočet kampane s vysokou prioritou, začne sa používať cenová ponuka kampane so strednou prioritou.

  Poznámka o zobrazovaní reklám: Váš rozpočet bude rozložený na celý deň. S cieľom vyhradiť prostriedky na neskoršie obdobie počas dňa sa teda môže stať, že kampaň s vysokou prioritou sa nebude zúčastňovať aukcie, hoci jej rozpočet ešte nie je vyčerpaný. Aukcie sa môže namiesto nej zúčastniť kampaň s nižšou prioritou, ktorá nepoužíva funkciu vyhradenia prostriedkov na neskoršie obdobie. Ďalšie informácie o zobrazovaní reklám

 • Keď majú rovnakú prioritu viaceré kampane, používa sa cenová ponuka kampane s najvyššou prioritou. Ak majú viaceré kampane nastavenú rovnakú prioritu, aukcie sa zúčastní kampaň s najvyššou cenovou ponukou pre príslušný produkt. Ak napríklad tri kampane zdieľajú rovnaký produkt a majú nastavenú nízku prioritu, použije sa najvyššia cenová ponuka z ktorejkoľvek z týchto troch kampaní.

Príklad

Predstavte si, že na leto spúšťate novú kampaň v Nákupoch. Jedným z produktov propagovaných v tejto kampani sú sandále. Sandále sú tiež súčasťou inej kampane na obuv. Pre letnú kampaň máte vyhradený špecifický rozpočet. Chcete preto, aby vždy, keď sa zobrazí reklama na sandále, cenová ponuka pochádzala z letnej kampane (nie z kampane na obuv).

Ak sa chcete ubezpečiť, aby cenová ponuka pochádzala z letnej kampane, nastavte pre letnú kampaň vysokú prioritu a pre kampaň na obuv nízku prioritu.

Ak sa v letnej kampani vyčerpá rozpočet, o cenovej ponuke pre sandále bude rozhodovať kampaň na obuv.

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknutím na možnosť Kampane v ponuke stránok prejdete na stránku kampaní.
 3. Kliknite na kampaň, ktorú chcete upraviť.
 4. Kliknutím na možnosť Nastavenia v ponuke stránok prejdete na stránku nastavení vybratej kampane.
 5. Kliknutím rozbaľte sekciu Priorita kampane.
 6. Vyberte prioritu: Nízka, Stredná alebo Vysoká.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tip

Odporúčame vám uprednostniť iba podmnožinu produktov, ktoré chcete propagovať, napríklad položky zahrnuté v špeciálnom výpredaji. Môžete tak jednoducho spravovať cenové ponuky na tieto položky v čase výpredaja.

Urobíte to tak, že v nastaveniach kampane nastavíte filter inventára pre kampane s vyššou prioritou.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory