Využití priority kampaní v kampaních v Nákupech Google

Priorita kampaní přijde vhod, pokud inzerujete stejný produkt ve více kampaních v Nákupech Google zaměřených na tutéž zemi.

Tento článek popisuje, jak priorita kampaní funguje a jak ji u kampaní v Nákupech Google nastavit.

Než začnete

Chcete-li nastavit prioritu kampaní, musíte nejprve vytvořit kampaň v Nákupech Google.

Priorita kampaní má význam pouze v případě, že máte několik kampaní v Nákupech Google, které propagují stejný produkt. Priorita kampaní není kompatibilní s výlohovými reklamami v Nákupech.

Princip

Pokud propagujete stejný produkt ve více kampaních v Nákupech Google, můžete pomocí priority kampaně určit, která kampaň se má účastnit aukce pro daný produkt. Vaše kampaně již mají nastavenou nízkou prioritu, můžete ji však změnit na střední nebo vysokou. Pomocí těchto priorit lze stanovit nabídky pro veškeré shodné produkty v vkampaních.

Priority kampaní využívají ke stanovení nabídek tato pravidla:

 • Nabídku podává kampaň s nejvyšší prioritou. Má-li jedna z kampaní vyšší prioritu než ostatní, podává nabídku právě tato kampaň. Představte si například, že 2 kampaně propagují tentýž produkt. Jedna z znich má vysokou a druhá střední prioritu. Použije se nabídka z kampaně s vysokou prioritou, a to i v případě, že by nabídka z kampaně se střední prioritou byla nastavena na vyšší částku.
 • Pokud kampaň s nejvyšší prioritou vyčerpá rozpočet, podává nabídku kampaň s nižší prioritou. V případě, že kampaň s nejvyšší prioritou vyčerpá rozpočet, podá nabídku další kampaň v pořadí podle priority. V návaznosti na předchozí příklad platí, že pokud kampaň s vysokou prioritou vyčerpá rozpočet, použije se nabídka z kampaně se střední prioritou.

  Poznámka k zobrazování reklam: Čerpání rozpočtu bude rovnoměrně rozloženo do celého dne. V zájmu zachování určitých prostředků na pozdější část dne se proto kampaň s vysokou prioritou nemusí účastnit aukce, přestože její rozpočet ještě není vyčerpán. Místo toho se aukce může účastnit kampaň s snižší prioritou, která prostředky na pozdější dobu nešetří. Další informace o zobrazování reklam

 • Má-li stejnou prioritu více kampaní, použije se nejvyšší nabídka. Má-li stejnou prioritu více kampaní, zúčastní se aukce kampaň  snejvyšší nabídkou pro daný produkt. Pokud je například stejný produkt uveden ve 3 kampaních, jejichž priorita je nízká, použije se nejvyšší nabídka  ztěchto 3 kampaní.

Příklad

Představte si, že v létě spouštíte novou kampaň v Nákupech Google. Mezi produkty  vtéto kampani patří sandály. Ty jsou však zařazeny i do jiné kampaně, která je zaměřena na obuv. Pro letní kampaň jste si vyhradili zvláštní rozpočet. Vaším zájmem proto je, aby nabídka při každém zobrazení sandálů pocházela z letní kampaně, nikoli z kampaně zaměřené na obuv.

Chcete-li zajistit, aby nabídka pocházela z letní kampaně, přiřaďte letní kampaní vysokou prioritu a kampani na obuv nízkou prioritu.

Pokud letní kampaň vyčerpá svůj rozpočet, určí nabídku pro sandály kampaň zaměřená na obuv.

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Kliknutím na Kampaně v nabídce stránek přejděte na stránku kampaní.
 3. Klikněte na kampaň, kterou chcete upravit.
 4. Kliknutím na Nastavení v nabídce stránek přejděte na stránku nastavení vybrané kampaně.
 5. Rozbalte kliknutím část Priorita kampaně.
 6. Vyberte prioritu: Nízká, Střední nebo Vysoká.
 7. Klikněte na Uložit.

Tip

Doporučujeme upřednostnit pouze podmnožinu produktů, které chcete propagovat, například položky, které jsou součástí speciálního výprodeje. Budete tak během období výprodeje moci snadno spravovat nabídky pro tyto položky.

Lze toho dosáhnout tak, že v nastavení kampaní s vyšší prioritou vytvoříte filtr inventáře.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory