Využití priority kampaní u standardních kampaní v Nákupech Google

Tento článek se týká standardních kampaní v Nákupech. Pokud chcete maximálně využít AI Google Ads a zobrazovat reklamy ve všech službách Google, můžete místo toho vyzkoušet maximálně výkonné kampaně.

Priorita kampaní je užitečná zejména tehdy, když v Nákupech Google inzerujete stejný produkt ve více kampaních zaměřených na tutéž zemi.

Tento článek popisuje, jak priorita kampaní funguje a jak ji u kampaní v Nákupech Google nastavit.

Než začnete

Pokud chcete nastavit prioritu kampaní, musíte nejprve vytvořit kampaně v Nákupech Google.

Priorita kampaní má význam pouze v případě, že máte několik kampaní v Nákupech Google, které propagují stejný produkt.

Princip

Pokud propagujete stejný produkt ve více kampaních v Nákupech Google, můžete pomocí priority kampaně určit, která kampaň se má účastnit aukce pro daný produkt. Vaše kampaně již mají nastavenou nízkou prioritu, můžete ji však změnit na střední nebo vysokou. Pomocí těchto priorit lze stanovit nabídky pro veškeré shodné produkty v kampaních.

Priority kampaní využívají ke stanovení nabídek tato pravidla:

 • Nabídku podává kampaň s nejvyšší prioritou. Když má jedna z kampaní vyšší prioritu než ostatní, podává nabídku právě tato kampaň. Představte si například, že dvě kampaně propagují tentýž produkt. Jedna z nich má vysokou a druhá střední prioritu. Použije se nabídka z kampaně s vysokou prioritou, a to i v případě, že by nabídka z kampaně se střední prioritou byla nastavena na vyšší částku.
 • Pokud kampaň s nejvyšší prioritou vyčerpá rozpočet, podává nabídku kampaň s nižší prioritou. V případě, že kampaň s nejvyšší prioritou vyčerpá rozpočet, podá nabídku další kampaň v pořadí podle priority. V návaznosti na předchozí příklad platí, že když svůj rozpočet vyčerpá kampaň s vysokou prioritou, použije se nabídka z kampaně, která má prioritu střední.

  Poznámka k zobrazování reklam: Váš rozpočet bude čerpán rovnoměrně v průběhu celého dne. V zájmu zachování určitých prostředků na pozdější část dne se proto kampaň s vysokou prioritou nemusí účastnit aukce, přestože její rozpočet ještě není vyčerpán. Místo toho se aukce může účastnit kampaň s nižší prioritou, která prostředky na pozdější dobu nešetří. Další informace o zobrazování reklam

 • Pokud má stejnou prioritu více kampaní, použije se nejvyšší nabídka. Pokud má stejnou prioritu více kampaní, zúčastní se aukce kampaň s nejvyšší nabídkou pro daný produkt. Pokud je například stejný produkt inzerován ve třech kampaních, jejichž priorita je nízká, použije se nejvyšší nabídka z těchto tří kampaní.

Kdy je vhodné prioritu kampaní použít

Pomocí priority kampaní můžete určit, ze které kampaně budou nabídky pro produkty pocházet. Začněte tím, že u dané kampaně změníte prioritu z nízké na střední, případně z nízké na vysokou. Změnu priority u kampaně ilustruje níže uvedený příklad.

Příklad

Představte si, že v létě spouštíte novou kampaň v Nákupech Google. Mezi produkty v této kampani patří sandály. Ty jsou však zařazeny i do jiné kampaně, která je zaměřena na obuv. Pro letní kampaň jste vyhradili zvláštní rozpočet. Budete tedy chtít, aby se při každém zobrazení sandálů použila nabídka z letní kampaně, nikoli z kampaně zaměřené na obuv.

Dosáhnete toho tak, že letní kampani přiřadíte vysokou prioritu a kampani na obuv ponecháte prioritu nízkou.

Pokud letní kampaň vyčerpá svůj rozpočet, určí nabídku pro sandály kampaň zaměřená na obuv.

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Kliknutím na Kampaně v nabídce stránek přejděte na stránku kampaní.
 3. Klikněte na kampaň, kterou chcete upravit.
 4. Kliknutím na Nastavení v nabídce stránek přejděte na stránku nastavení vybrané kampaně.
 5. Rozbalte kliknutím část Priorita kampaně.
 6. Vyberte prioritu: Nízká, Střední nebo Vysoká.
 7. Klikněte na Uložit.

Tip

Doporučujeme upřednostnit pouze podmnožinu produktů, které chcete propagovat, například položky, které jsou součástí speciálního výprodeje. Budete tak během období výprodeje moci snadno spravovat nabídky pro tyto položky.

Lze toho dosáhnout tak, že v nastavení kampaní s vyšší prioritou vytvoříte filtr inventáře.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
10307687971793376966
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true