Sử dụng nhãn tùy chỉnh cho Chiến dịch mua sắm

Với Chiến dịch mua sắm, bạn có thể sử dụng nhãn tùy chỉnh khi muốn chia nhỏ các sản phẩm trong chiến dịch bằng cách sử dụng các giá trị mà bạn chọn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nhãn tùy chỉnh để cho biết sản phẩm theo mùa, hàng thanh lý, bán chạy nhất, v.v... Sau đó, bạn có thể chọn sử dụng những giá trị này cho việc theo dõi, báo cáo và đặt giá thầu trong Chiến dịch mua sắm của mình.

Bài viết này trình bày cho bạn cách thiết lập nhãn tùy chỉnh để sử dụng trong Chiến dịch mua sắm của mình. Lưu ý rằng nhãn tùy chỉnh chỉ dành cho tham khảo. Nhãn sẽ không xuất hiện trong Quảng cáo mua sắm của bạn.

Trước khi bắt đầu

Bạn sẽ cần phải có quyền truy cập vào dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center và sẵn sàng thêm thuộc tính 'nhãn tùy chỉnh' vào sản phẩm của mình.  

Hướng dẫn

Bạn có thể có tối đa 5 nhãn tùy chỉnh trong dữ liệu sản phẩm của mình, được đánh số từ 0 đến 4. Bạn phải gán định nghĩa cụ thể cho mỗi nhãn trong số 5 nhãn tùy chỉnh này và chỉ định giá trị có thể có cho mỗi nhãn. Sau đó, bạn sử dụng các nhãn tùy chỉnh này nhất quán trên các sản phẩm trong tài khoản Merchant Center, gán giá trị thích hợp cho mỗi sản phẩm theo định nghĩa của bạn. Mỗi nhãn trong số 5 nhãn tùy chỉnh chỉ có thể có một giá trị cho mỗi sản phẩm.

Khi đã thiết lập nhãn tùy chỉnh trong dữ liệu sản phẩm của mình, bạn có thể sử dụng nhãn tùy chỉnh để chia nhỏ nhóm sản phẩm trong Chiến dịch mua sắm.

Ví dụ về nhãn tùy chỉnh

Bước 1: Quyết định chọn định nghĩa của riêng bạn và giá trị có thể có cho thuộc tính 'nhãn tùy chỉnh'

Nhãn tùy chỉnh Định nghĩa của bạn Lựa chọn các giá trị có thể có của bạn
nhãn tùy chỉnh 0 Mùa Mùa đông, Mùa xuân, Mùa hạ, Mùa thu
nhãn tùy chỉnh 1 Tỷ lệ bán Bán chạy nhất, bán ế
nhãn tùy chỉnh 2 Hàng thanh lý Hàng thanh lý
nhãn tùy chỉnh 3 Lợi nhuận Lợi nhuận thấp, lợi nhuận cao
nhãn tùy chỉnh 4 Năm phát hành 1900 đến 2100

 

 Bước 2: Gán các giá trị thích hợp cho mỗi sản phẩm trong dữ liệu sản phẩm của bạn

Id mặt hàng nhãn tùy chỉnh 0 nhãn tùy chỉnh 1 nhãn tùy chỉnh 2 nhãn tùy chỉnh 3 nhãn tùy chỉnh 4
Mặt hàng #1 Mùa đông Bán chạy nhất   Lợi nhuận thấp  
Mặt hàng #2 Mùa hè     Lợi nhuận cao 2013
Mặt hàng #3     Hàng thanh lý   2012

Lưu ý

Mỗi nhãn tùy chỉnh chỉ có thể có một giá trị cho mỗi sản phẩm. Ngoài ra, một mục không nhất thiết phải có giá trị cho một hoặc nhiều nhãn tùy chỉnh. Ví dụ: một số mặt hàng quần áo của bạn có thể không được xem xét theo mùa, vì vậy, bạn sẽ không gán giá trị "nhãn tùy chỉnh 0" cho các mặt hàng đó trong ví dụ bên trên.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố