Uporaba oznak po meri v oglaševalski akciji za Nakupovanje

Pri oglaševalskih akcijah za Nakupovanje lahko za razvrščanje izdelkov znotraj oglaševalske akcije na podlagi izbranih vrednosti uporabite oznake po meri. Z oznakami po meri lahko na primer navedete, da so izdelki sezonski, na razprodaji, prodajne uspešnice itd. Te vrednosti lahko nato uporabite za nadzor, poročanje in določanje ponudb v oglaševalski akciji za Nakupovanje.

V tem članku je razloženo, kako v oglaševalski akciji za Nakupovanje nastavite oznake po meri. Upoštevajte, da so oznake po meri namenjene izključno za vašo uporabo. V vaših oglasih za Nakupovanje ne bodo prikazane.

Preden začnete

Potrebujete dostop do podatkov o izdelku v storitvi Merchant Center, hkrati pa morate biti pripravljeni svojim izdelkom dodati atribute »oznaka po meri«.  

Navodila

Podatkom o izdelku lahko dodate do pet oznak po meri, oštevilčenih s števko od 0 do 4. Za vsako od teh petih oznak po meri morate navesti specifično definicijo in določiti možne vrednosti. Nato te oznake po meri dosledno uporabite v izdelkih v svojem računu Merchant Center in v skladu z definicijo vsakemu izdelku dodelite ustrezne vrednosti. Vsaka od petih oznak po meri ima lahko samo eno vrednost na izdelek.

Ko v podatkih o izdelku določite oznake po meri, lahko na podlagi teh oznak razdelite skupine izdelkov v oglaševalski akciji za Nakupovanje.

Primer oznak po meri

1. korak: določite lastne definicije in možne vrednosti atributov »oznaka po meri«

Oznaka po meri Vaša definicij Vaša izbira možnih vrednosti
oznaka po meri 0 Letni čas Zima, pomlad, poletje, jesen
oznaka po meri 1 Prodajna uspešnost Prodajna uspešnica, slaba prodaja
oznaka po meri 2 Razprodaja Razprodaja
oznaka po meri 3 Marža Nizka marža, visoka marža
oznaka po meri 4 Leto izdaje Od 1900 do 2100

 

 2. korak: vsakemu izdelku v podatkih o izdelku dodelite ustrezno vrednost

ID izdelka oznaka po meri 0 oznaka po meri 1 oznaka po meri 2 oznaka po meri 3 oznaka po meri 4
Izdelek 1 Zima Prodajna uspešnica   Nizka marža  
Izdelek 2 Poletje     Visoka marža 2013
Izdelek 3     Razprodaja   2012

Upoštevajte

Posamezna oznaka po meri ima lahko samo eno vrednost na izdelek. Prav tako ni nujno, da ima izdelek vrednost za eno ali več oznak po meri. Morda nekaterih kosov oblačil na primer ne obravnavate kot sezonskih, zato tem izdelkom ne boste dodelili vrednosti za »oznako po meri 0« v zgornjem primeru.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave