Vlastné štítky v kampani v Nákupoch

V kampaniach v Nákupoch môžete na rozdelenie produktov v kampani podľa vlastných hodnôt použiť vlastné štítky. Pomocou vlastných štítkov môžete napríklad označiť, že produkty majú sezónny charakter, sú vo výpredaji, patria medzi najpredávanejšie produkty atď. V kampani v Nákupoch potom možno tieto hodnoty vybrať na monitorovanie, tvorbu prehľadov a ponúkanie cien.

V tomto článku sa dozviete, ako nastaviť vlastné štítky na použitie v kampani v Nákupoch. Upozorňujeme, že vlastné štítky slúžia len pre vaše potreby. Nebudú sa zobrazovať vo vašej reklame v Nákupoch.

Skôr než začnete

Mali by ste mať prístup k údajom o produktoch v službe Merchant Center a ochotu pridať atribúty vlastných štítkov do svojich produktov.  

Pokyny

V údajoch o produktoch môžete mať až päť vlastných štítkov očíslovaných od 0 do 4. Ku každému vlastnému štítku by ste mali priradiť konkrétne definície a možné hodnoty. Potom štítky použijete konzistentne pre všetky produkty v účte Merchant Center a každému produktu priradíte vhodné hodnoty na základe svojej definície. Každý z piatich vlastných štítkov môže mať pre každý produkt iba jednu hodnotu.

Keď v údajoch o produkte nastavíte vlastné štítky, môžete pomocou nich rozdeliť skupiny produktov v kampani v Nákupoch.

Príklad vlastných štítkov

Krok 1: Určenie vlastných definícií a možných hodnôt pre atribúty s vlastným štítkom

Vlastný štítok Definícia Výber možných hodnôt
vlastný štítok 0 Sezóna zima, jar, leto, jeseň
vlastný štítok 1 Predajnosť najlepšia predajnosť, nízka predajnosť
vlastný štítok 2 Výpredaj výpredaj
vlastný štítok 3 Marža nízka marža, vysoká marža
vlastný štítok 4 Rok uvedenia na trh 1900 – 2100

 

 Krok 2: Priradenie príslušných hodnôt k jednotlivým produktom v údajoch o produktoch

Identifikátor položky vlastný štítok 0 vlastný štítok 1 vlastný štítok 2 vlastný štítok 3 vlastný štítok 4
Položka 1 zima najlepšia predajnosť   nízka marža  
Položka 2 leto     vysoká marža 2013
Položka 3     výpredaj   2012

Na čo treba pamätať

Každý vlastný štítok môže mať v rámci jedného produktu priradenú iba jednu hodnotu. Položka nemusí mať priradené hodnoty pre vlastné štítky. Niektoré z vašich položiek v kategórii odevov napríklad nemusia byť považované za sezónne, a preto by ste týmto položkám v uvedenom príklade nepriradili hodnotu pre vlastný štítok 0.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory