Używanie etykiet własnych w kampanii produktowej

Jeśli w kampaniach produktowych potrzebujesz dodatkowego podziału na kategorie z zastosowaniem własnych wartości, możesz użyć etykiet własnych. Pozwalają one np. wskazać, że odpowiednie produkty są sezonowe, w wyprzedaży, popularne itp. Tych wartości możesz następnie używać do monitorowania, raportowania i określania stawek w kampanii produktowej.

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować etykiety własne na potrzeby kampanii produktowej. Pamiętaj, że etykiety własne są tylko dla Twojej informacji i nie pojawiają się w reklamach produktowych.

Zanim zaczniesz

Musisz mieć dostęp do danych produktów w Merchant Center i dodać do produktów atrybuty „custom label”.  

Instrukcje

Możesz użyć maksymalnie pięciu etykiet własnych (numeracja od 0 do 4). Dla każdej z nich należy ustalić konkretną definicję i określić możliwe wartości. Następnie te etykiety są używane konsekwentnie we wszystkich usługach na koncie Merchant Center, przypisując odpowiednie wartości do poszczególnych usług zgodnie z definicją. Każda z pięciu etykiet może mieć tylko jedną wartość dla produktu.

Gdy skonfigurujesz etykiety własne w danych produktów, możesz je wykorzystać do podziału grup produktów w kampaniach produktowyc.

Przykłady etykiet własnych

Krok 1: określ definicje i możliwe wartości dla atrybutów „custom label”

Etykieta własna Twoja definicja Wybrane możliwe wartości
Etykieta własna 0 Sezon zima, wiosna, lato, jesień
Etykieta własna 1 Wynik sprzedaży bestseller, słaba_sprzedaż
Etykieta własna 2 Wyprzedaż Wyprzedaż
Etykieta własna 3 Marża niska_marża, wysoka_marża
Etykieta własna 4 Data premiery Od 1900 do 2100

 

 Krok 2: przypisz odpowiednie wartości do każdego produktu w danych produktów

Identyfikator produktu Etykieta własna 0 Etykieta własna 1 Etykieta własna 2 Etykieta własna 3 Etykieta własna 4
Produkt nr 1 zima bestseller   niska_marża  
Produkt nr 2 lato     wysoka_marża 2013
Produkt nr 3     Wyprzedaż   2012

Pamiętaj

Każda etykieta własna może mieć jedną wartość w odniesieniu do danego produktu. Produkt musi też mieć wartość dla co najmniej jednej etykiety własnej. Na przykład niektóre ubrania mogą być całoroczne, więc nie przypisujesz im żadnej wartości etykiety własnej 0 z powyższego przykładu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?