Bruk av egendefinerte etiketter for Shopping-kampanjer

Med Shopping-kampanjer kan du bruke egendefinerte etiketter til å dele inn produktene i en kampanje i undergrupper basert på verdier du selv velger. Du kan for eksempel bruke egendefinerte etiketter til å angi at produktene er sesongvarer, er bestselgere eller inngår i restsalg. Deretter kan du velge disse verdiene til overvåking, rapportering og budgivning i Shopping-kampanjen din.

Denne artikkelen tar for seg hvordan du konfigurerer egendefinerte etiketter for Shopping-kampanjer. Husk at egendefinerte etiketter bare fungerer som referanse. De vises ikke i Shopping-annonsene.

Før du begynner

Du må ha tilgang til produktdataene dine i Merchant Center og være villig til å legge til attributter for egendefinerte etiketter for produktene dine.  

Veiledning

Du kan ha opptil fem egendefinerte etiketter i produktdataene dine, nummerert fra 0 til 4. Du bør ha en spesifikk definisjon for hver av de fem egendefinerte etikettene, og du bør også angi hvilke verdier som kan benyttes for hver etikett. Deretter bruker du de egendefinerte etikettene konsekvent for alle produktene i Merchant Center-kontoen din, og tilordner ønskede verdier til hvert produkt i henhold til definisjonen din. Hver enkelt av de fem egendefinerte etikettene kan bare ha én verdi per produkt.

Når du har konfigurert egendefinerte etiketter i produktdataene dine, kan du bruke etikettene til å dele inn produktgruppene i Shopping-kampanjene i undergrupper.

Eksempel på egendefinerte etiketter

Trinn 1: Fastsett definisjoner og mulige verdier for attributtene forde egendefinerte etikettene

Egendefinert etikett Definisjon Mulige verdier
Egendefinert etikett 0 Sesong Vinter, vår, sommer, høst
Egendefinert etikett 1 Etterspørselstype Bestselger, lav etterspørsel
Egendefinert etikett 2 Restsalg Restsalg
Egendefinert etikett 3 Margin Lav margin, høy margin
Egendefinert etikett 4 Utgivelsesår 1900 til 2100

 

 Trinn 2: Tilordne verdier til hvert enkelt produkt i produktdataene dine

Vare-ID Egendefinert etikett 0 Egendefinert etikett 1 Egendefinert etikett 2 Egendefinert etikett 3 Egendefinert etikett 4
Vare 1 Vinter Bestselger   Lav margin  
Vare 2 Sommer     Høy margin 2013
Vare 3     Restsalg   2012

Vær oppmerksom på følgende

De egendefinerte etikettene kan bare ha én verdi per produkt. Dessuten må ikke et element ha verdier for egendefinerte etiketter. Eksempel: Ikke alle klær er sesongvarer, og for disse varene i eksemplet ovenfor tilordner du ingen verdi for «egendefinert etikett 0».

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
true
true
73067
false
false
false