Χρήση προσαρμοσμένων ετικετών για καμπάνια Αγορών

Με τις καμπάνιες Αγορών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες ετικέτες, όταν θέλετε να υποδιαιρέσετε τα προϊόντα στην καμπάνια σας με βάση τιμές που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες ετικέτες, για να υποδείξετε ότι τα προϊόντα είναι εποχικά, σε έκπτωση, κορυφαία σε πωλήσεις κ.λπ. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε αυτές τις τιμές, για να τις χρησιμοποιήσετε για παρακολούθηση, δημιουργία αναφορών και υποβολή προσφορών στην καμπάνια Αγορών.

Σε αυτό το άρθρο θα δείτε πώς να ρυθμίσετε προσαρμοσμένες ετικέτες για χρήση στις καμπάνιες σας Αγορών. Μην ξεχνάτε ότι οι προσαρμοσμένες ετικέτες προορίζονται μόνο για δική σας αναφορά. Δεν θα εμφανίζονται στις διαφημίσεις Αγορών.

Προτού ξεκινήσετε

Χρειάζεται να διαθέτετε πρόσβαση στα δεδομένα προϊόντων σας στο Merchant Center και να είστε διατεθειμένοι να προσθέσετε χαρακτηριστικά "προσαρμοσμένων ετικετών" στα προϊόντα σας.  

Οδηγίες

Μπορείτε να έχετε έως πέντε προσαρμοσμένες ετικέτες στα δεδομένα προϊόντων σας, με αρίθμηση από 0 έως 4. Θα πρέπει να αντιστοιχίσετε έναν συγκεκριμένο ορισμό για καθεμιά από τις πέντε προσαρμοσμένες ετικέτες και να προσδιορίσετε τις πιθανές τιμές τους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε με συνέπεια τις προσαρμοσμένες ετικέτες σε όλα τα προϊόντα στο λογαριασμό σας στο Google Merchant Center, αντιστοιχίζοντας κατάλληλες τιμές σε κάθε προϊόν, σύμφωνα με τον ορισμό που έχετε δώσει. Καθεμιά από τις πέντε προσαρμοσμένες ετικέτες μπορεί να έχει μόνο μία τιμή ανά προϊόν.

Αφού ρυθμίσετε τις προσαρμοσμένες ετικέτες στα δεδομένα σας προϊόντων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προσαρμοσμένες ετικέτες, για να υποδιαιρέσετε τις ομάδες προϊόντων στις καμπάνιες σας Αγορών.

Παράδειγμα προσαρμοσμένων ετικετών

Βήμα 1: επιλογή των ορισμών και των πιθανών τιμών για τα χαρακτηριστικά "προσαρμοσμένων ετικετών"

Προσαρμοσμένη ετικέτα Ο ορισμός σας Οι πιθανές τιμές που έχετε επιλέξει
προσαρμοσμένη ετικέτα 0 Εποχή Χειμώνας, Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο
προσαρμοσμένη ετικέτα 1 Ποσοστό πωλήσεων Κορυφαίο σε πωλήσεις, Χαμηλότερο σε πωλήσεις
προσαρμοσμένη ετικέτα 2 Σε έκπτωση Σε έκπτωση
προσαρμοσμένη ετικέτα 3 Περιθώριο Χαμηλό περιθώριο, Υψηλό περιθώριο
προσαρμοσμένη ετικέτα 4 Έτος κυκλοφορίας 1900 έως 2100

 

 Βήμα 2: εκχώρηση κατάλληλων τιμών σε κάθε προϊόν στα δεδομένα προϊόντων

Αναγνωριστικό στοιχείου προσαρμοσμένη ετικέτα 0 προσαρμοσμένη ετικέτα 1 προσαρμοσμένη ετικέτα 2 προσαρμοσμένη ετικέτα 3 προσαρμοσμένη ετικέτα 4
Στοιχείο 1 Χειμώνας Κορυφαίο σε πωλήσεις   Χαμηλό περιθώριο  
Στοιχείο 2 Καλοκαίρι     Υψηλό περιθώριο 2013
Στοιχείο 3     Σε έκπτωση   2012

Έχετε υπόψη τα εξής:

Κάθε προσαρμοσμένη ετικέτα μπορεί να έχει μόνο μία τιμή ανά προϊόν. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο ένα στοιχείο να έχει τιμή για μία ή περισσότερες προσαρμοσμένες ετικέτες. Για παράδειγμα, ορισμένα είδη ένδυσης μπορεί να μην θεωρούνται εποχικά, συνεπώς σε αυτά τα προϊόντα δεν θα πρέπει να εκχωρηθεί τιμή για την "προσαρμοσμένη ετικέτα 0" στο παραπάνω παράδειγμα.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας