Tạo một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư

Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư là chiến lược giá thầu tự động, dựa trên mục tiêu, giúp bạn tối ưu hóa giá thầu trong nhiều chiến dịch. Chiến lược này tự động giúp bạn đạt được mục tiêu hiệu suất, đồng thời cung cấp một nơi duy nhất để bạn nhanh chóng thay đổi chế độ cài đặt giá thầu cho tất cả những chiến dịch sử dụng một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư duy nhất.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo chiến lược giá thầu danh mục đầu tư mới khi thiết lập một chiến dịch mới trong phần cài đặt chiến dịch hoặc trong Thư viện chia sẻ.

Lưu ý: Chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản cho phép bạn tạo, theo dõi và quản lý các chiến lược danh mục đầu tư Đặt giá thầu thông minh ở cấp tài khoản người quản lý Google Ads (MCC).

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa biết loại chiến lược giá thầu danh mục đầu tư nào phù hợp với mình, trước tiên hãy đọc giới thiệu về toàn bộ các chiến lược đặt giá thầu tự động. Bạn cũng sẽ tìm thấy định nghĩa của mỗi chiến lược giá thầu trong quá trình thiết lập chiến dịch.

Hướng dẫn

Tạo chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trên trang "Chiến lược giá thầu" của Thư viện chia sẻ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Chiến lược giá thầu trong mục "Thư viện chia sẻ".
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn loại chiến lược giá thầu mà bạn muốn tạo.
 4. Nhập tên của chiến lược giá thầu danh mục đầu tư mới.
 5. Chọn chiến dịch mà bạn muốn đưa vào (bạn cũng có thể thêm các chiến dịch khác sau khi tạo chiến lược giá thầu danh mục đầu tư).
 6. Nhập các chế độ cài đặt chiến lược giá thầu.
 7. Nhấp vào Lưu.

Tạo hoặc thay đổi chiến lược giá thầu danh mục đầu tư cho các chiến dịch hiện có

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch.
 3. Chọn những chiến dịch mà bạn muốn đưa vào.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa trong trình đơn điều hướng (ở trên cùng).
 5. Nhấp vào Thay đổi chiến lược giá thầu trong trình đơn thả xuống.
 6. Bạn có thể chọn Tạo chiến lược danh mục đầu tư mới hoặc Sử dụng chiến lược danh mục đầu tư hiện tại.
  • Nếu bạn chọn "Sử dụng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư hiện có", hãy chọn một chiến lược trong danh sách được cung cấp.
  • Nếu bạn chọn "Tạo chiến lược giá thầu danh mục đầu tư mới", hãy nhập các chế độ cài đặt và đặt tên cho chiến lược mới.
 7. Nhấp vào Áp dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false