Tạo một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư

Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư là chiến lược giá thầu tự động, định hướng mục tiêu giúp bạn tối ưu hóa giá thầu trong nhiều chiến dịch. Chiến lược này tự động đặt giá thầu cho mọi phiên đấu giá để giúp bạn đạt được mục tiêu hiệu suất, đồng thời cung cấp một nơi duy nhất để bạn có thể thay đổi nhanh các tùy chọn cài đặt giá thầu cho tất cả các chiến dịch sử dụng một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư duy nhất.

Bài viết này sẽ cho bạn biết cách tạo chiến lược danh mục đầu tư mới khi bạn đang thiết lập chiến dịch mới, trong mục cài đặt chiến dịch hoặc trong Thư viện chia sẻ.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa biết loại chiến lược giá thầu tự động nào phù hợp với mình, hãy đọc giới thiệu về bộ chiến lược giá thầu tự động toàn diện. Bạn cũng sẽ tìm thấy định nghĩa cho mỗi chiến lược giá thầu trong quá trình thiết lập chiến dịch.

Hướng dẫn

Tạo chiến lược danh mục đầu tư bằng chiến dịch mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng  và chọn loại chiến dịch.
  1. Lưu ý: Tính năng tạo chiến lược giá thầu danh mục đầu tư không thể sử dụng trong chiến dịch video hoặc Chiến dịch ứng dụng.
 4. Trong mục "Đặt giá thầu", hãy chọn chiến lược giá thầu của bạn từ menu thả xuống.
  1. Lưu ý: Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư không có sẵn cho "CPC thủ công".
 5. Nhấp vào Sử dụng chiến lược danh mục đầu tư.
 6. Chọn Tạo chiến lược danh mục đầu tư mới.
 7. Nhập các cài đặt cho chiến lược mới và đặt tên cho chiến lược đó.

Tạo chiến lược danh mục đầu tư trong cài đặt chiến dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Cài đặt và cuộn xuống đến cài đặt "Đặt giá thầu".
 5. Nhấp vào Thay đổi chiến lược giá thầu, rồi nhấp vào Sử dụng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.
 6. Bạn có thể chọn Tạo chiến lược danh mục đầu tư mới hoặc Sử dụng chiến lược danh mục đầu tư hiện tại.
  1. Nếu bạn Sử dụng chiến lược danh mục đầu tư hiện tại, hãy chọn một chiến lược từ danh sách được cung cấp.
  2. Nếu bạn Tạo chiến lược danh mục đầu tư mới, hãy nhập cài đặt cho chiến lược mới của bạn và đặt tên cho chiến lược đó.
 7. Nhấp vào Lưu.

Tạo chiến lược danh mục đầu tư trong Thư viện được chia sẻ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], sau đó trong "Thư viện đã chia sẻ", hãy chọn Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng  và chọn loại chiến lược giá thầu bạn muốn tạo. 
 4. Nhập thông tin cài đặt cho chiến lược giá thầu danh mục đầu tư mới rồi nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố