Izrada strategije licitiranja portfelja

Od studenog 2017. više nećete moći nadjačati strategije licitiranja svoje kampanje strategijama licitiranja grupe oglasa i ključne riječi. Ta će promjena olakšati upravljanje strategijama licitiranja.

Još uvijek možete postaviti strategije za ciljani CPA i ROAS grupe oglasa, kao i CPC licitacije za grupu oglasa i ključnu riječ, ali sve grupe oglasa i ključne riječi u kampanji moraju upotrebljavati istu strategiju licitiranja. Preporučujemo da uklonite sva postojeća nadjačavanja strategija licitiranja za grupe oglasa i ključne riječi. Da biste upotrijebili zasebnu strategiju za određenu grupu oglasa, možete je premjestiti u novu kampanju.

Strategije licitiranja portfelja automatske su strategije licitiranja usmjerene na cilj koje će vam pomoći da optimizirate licitacije u više kampanja. Za svaku aukciju one automatski postavljaju licitacije kako bi vam pomogle da ostvarite ciljeve izvedbe i da na jednom mjestu brzo mijenjate postavke licitiranja za sve kampanje koje upotrebljavaju jednu strategiju licitiranja portfelja.

Ovaj članak govori o tome kako izraditi novu strategiju licitiranja portfelja kada u postavkama kampanje ili u biblioteci za dijeljenje postavljate novu kampanju.

Prije nego što počnete

Ako ne znate koja vam vrsta strategije licitiranja portfelja odgovara, najprije pročitajte o cijelom paketu strategija automatskog licitiranja. Pronaći ćete i definicije za svaku strategiju licitiranja tijekom postavljanja kampanje.

Upute

Novi doživljaj Google Adsa sada je isključivi način na koji korisnici mogu upravljati svojim računima. Ako još upotrebljavate prethodni doživljaj AdWordsa, u nastavku odaberite PrethodniSaznajte više

Izrada strategije portfelja s novom kampanjom

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite Kampanje.
 3. Kliknite gumb s plusom  i odaberite vrstu kampanje.
  1. Napomena: izrada strategije licitiranja portfelja nije dostupna za videokampanje odnosno kampanje za aplikacije.
 4. U odjeljku "Licitiranje" s padajućeg izbornika odaberite strategiju licitiranja.
  1. Napomena: strategije licitiranja portfelja nisu dostupne za "Ručni CPC".
 5. Kliknite Upotreba strategije portfelja.
 6. Odaberite Izradi novu strategiju portfelja.
 7. Unesite postavke za novu strategiju i dodijelite joj naziv.

Izrada strategije portfelja u postavkama kampanje

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite Kampanje.
 3. Kliknite kampanju koju želite urediti.
 4. Kliknite Postavke i pomaknite se dolje do postavki za "Licitiranje".
 5. Kliknite Izmijeni strategiju licitiranja, a zatim Upotreba strategije licitiranja portfelja.
 6. Možete odabrati opciju Izradi novu strategiju licitiranja portfelja ili Upotreba postojeće strategije portfelja.
  1. Ako Upotrijebite postojeću strategiju licitiranja portfelja, odaberite strategiju s ponuđenog popisa.
  2. Ako Izradite novu strategiju portfelja, unesite postavke za svoju novu strategiju i dodijelite joj naziv.
 7. Kliknite Spremi.

Izrada strategije portfelja u Biblioteci za dijeljenje

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata , a zatim u odjeljku "Biblioteka za dijeljenje" kliknite Strategije licitiranja portfelja.
 3. Kliknite gumb s plusom  i odaberite vrstu strategije licitiranja koju želite izraditi. 
 4. Unesite postavke za novu strategiju licitiranja portfelja, a zatim kliknite Spremi.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Novi Prethodni