การปรับราคาเสนอ: คำจำกัดความ

การเพิ่มหรือลดราคาเสนอเป็นเปอร์เซ็นต์ การปรับราคาเสนอจะช่วยให้คุณแสดงโฆษณาบ่อยครั้งมากขึ้นหรือน้อยลงโดยพิจารณาตามสถานที่ เวลา และวิธีที่ผู้ใช้ค้นหา

นอกจากนี้ คุณยังปรับราคาเสนอตามประสิทธิภาพโฆษณาได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

ค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละคลิกอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากราคาเสนออาจสูงขึ้นหรือต่ำลงตามการปรับราคาเสนอที่คุณตั้งไว้ แต่งบประมาณรายวันเฉลี่ยโดยรวมจะไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
true
73067