Коригиране на офертите: определение

Процентно увеличение или намаление на офертите Ви. То Ви позволява да показвате рекламите си по-често или по-рядко според това, къде, кога и как търсят хората.

Можете също да коригирате офертите си въз основа на ефективността на рекламите Ви, което Ви помага да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI).

Възможно е разходите за индивидуалните кликвания да варират с увеличаването или намаляването на офертите Ви в зависимост от корекциите, които сте задали, но общият Ви среден дневен бюджет няма да се промени.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню