Коригиране на офертите: определение

Процентно увеличение или намаление на офертите Ви. То Ви позволява да показвате рекламите си по-често или по-рядко според това, къде, кога и как търсят хората.

Можете също да коригирате офертите си въз основа на ефективността, постигана от рекламите Ви, така че да подобрите възвръщаемостта на инвестициите (ROI).

Възможно е разходите за индивидуалните кликвания да варират с увеличаването или намаляването на офертите Ви в зависимост от корекциите, които сте задали, но общият Ви дневен бюджет няма да се промени.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си