Добавяне или премахване на корекция на оферта

Корекциите на офертите Ви дават възможност да показвате рекламите си по-често или по-рядко според това къде, кога и как търсят хората. Ако използвате най-новия интерфейс на Google Ads, можете също да коригирате офертите за някои взаимодействия с рекламите, като обаждания до бизнеса Ви. Тази статия Ви показва как да добавяте или премахвате корекции на офертите както в мрежата за търсене, така и в дисплейната мрежа.

Преди да започнете

Имайте предвид, че не всички корекции на офертите са съвместими с всички типове кампании. Ако не сте запознати с корекциите на офертите, първо прочетете за тях.

Инструкции

Добавяне или премахване на коригиране на офертите в мрежата за търсене

 1. Влезте в профила си в Google Ads
 2. Кликнете върху Местоположения, Рекламен график, Устройства или Разширени кор. на офертите.
 3. Изберете реда, който искате да коригирате, и кликнете върху иконата на молив Редактиране под колоната „Кор. на офертата“. Ако искате да зададете корекции на офертите за Устройства, можете също да изберете рекламна група. 
 4. Изберете „Увеличаване“ или „Намаляване“ от падащото меню и въведете процент. За да премахнете коригиране на офертите, изтрийте стойността в полето.
 5. Кликнете върху Запазване.

Добавяне или премахване на коригиране на офертите в дисплейната мрежа

 1. Влезте в профила си в Google Ads
 2. Кликнете върху Аудитории, Демографски данни, Теми или Разположения.
  • За да коригирате офертите си за конкретни демографски групи, кликнете върху желаната група, след като кликнете върху Демографски данни, и продължете от стъпка 3.
  • За да коригирате офертите си за Разположения, кликнете върху ръководството и продължете от стъпка 3.
 3. Кликнете върху кампанията или рекламната група, която искате да промените.
 4. Изберете реда, който искате да коригирате, и кликнете върху иконата на молив Редактиране под колоната „Кор. на офертата“. Ако искате да промените няколко реда, кликнете върху кутийките, преди да кликнете върху иконата на молив.
 5. Изберете „Увеличаване“ или „Намаляване“ от падащото меню и въведете процент. За да премахнете коригиране на офертите, изтрийте стойността в полето.
 6. Кликнете върху Запазване.

 

Съвет: Изключете рекламата си от определено местоположение, час или устройство

Намалете оферта със 100% (не с 0%), за да изключите напълно рекламата си от определено местоположение, час или устройство. За корекцията на офертата за устройства имайте предвид, че тази на ниво рекламна група няма да се използва, ако корекцията на ниво кампания бъде понижена със 100%.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си