Spåra appkonverteringar med Google Play

Använd konverteringsdata från Google Play när du vill se hur effektivt dina annonser leder till Android-appinstallationer och aktivitet i appen.

I den här artikeln beskriver vi hur du spårar installationer för Android och åtgärder i appen direkt från Google Play med hjälp av analysverktyg från tredje part eller genom att lägga till kod i din app. Om du vill spåra konverteringar genom att importera dem från Firebase kan du läsa de här anvisningarna i stället. Mer generell information om konverteringsspårning i mobilappar finns i Om konverteringsspårning i mobilappar.

Innan du börjar

Innan du kan ställa in konverteringsspårning för Android-appar behöver du följande:

 • ett Google Ads-konto. Har du inget ännu? Registrera dig på https://ads.google.com.
 • en Android-app: Det här är appen för vilken du vill spåra installationer eller åtgärder i appen.
 • förmåga att konfigurera konverteringsdata: För att spåra appinstallationer (första öppningen) eller åtgärder i appen måste antingen du eller din apputvecklare kunna redigera appkoden eller använda ett analysverktyg från tredje part. Detta krävs inte för appinstallationer (från Google Play).
 • ett länkat Google Play-konto: Om du enbart vill spåra automatiska konverteringar i form av köp i appar måste du ha länkat ett Google Play-utvecklarkonto till ditt Google Ads-konto. (Om du använder konverteringsspårning över flera konton och spårar konverteringar med ett förvaltarkonto måste du länka Google Play till förvaltarkontot. Om du inte spårar konverteringar med ett förvaltarkonto länkar du ditt enskilda konto.)

Anvisningar

Spåra Android-appinstallationer (från Google Play)

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar i avsnittet Mätning.
 4. Klicka på plusknappen .
 5. Välj App på listan över konverteringstyper.
 6. Välj Google Play.
 7. Välj Installationer och klicka på Fortsätt.
 8. Ange namnet på Android-appinstallationen du vill spåra. På så sätt kan du enkelt hitta åtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 9. Ange ett värde på varje installation (oftast appens pris) eller välj Tilldela inget värde om du inte vill registrera något värde.
 10. Välj appen på rullgardinsmenyn.
 11. (Valfritt) Klicka på Visa i Konverteringar. Om du väljer denna standardinställning visas data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar. Informationen i kolumnen Konverteringar används av automatiska budstrategier som Mål-ROAS (avkastning på annonsutgift), Förbättrad CPC (kostnad per klick) och Mål-CPA (kostnad per förvärv). Om du använder en automatisk budstrategi för att optimera för konverteringar och inte vill ta med en specifik konverteringsåtgärd i budstrategin kan du avmarkera rutan. I annat fall kan du behålla standardinställningen.
 12. När du avmarkerar Visa i Konverteringar för alla konverteringsåtgärder för appinstallationer slutar budgivning med kostnad per installation att fungera korrekt. Vi rekommenderar att du låter den vara markerad för en installationskonverteringsåtgärd per app.
 13. Klicka på Skapa och fortsätt.
 14. Klicka på Klart.
 

Obs! Spåra appinstallationer från andra butiker än Google Play

Om du vill spåra appinstallationer från andra butiker än Google Play ska du skapa en konverteringsåtgärd för Android-appinstallationer (första öppningen). För sådana konverteringar rekommenderar vi spårning med Firebase.

Tidigare spårades även konverteringar från tredjepartsbutiker via konverteringsåtgärder för Android-appnedladdningar, som nu kallas Android-appinstallationer (från Google Play). Om du redan har infogat spårningskod för en av dessa konverteringsåtgärder fortsätter koden att registrera konverteringar, men du kan inte infoga ny spårningskod. Oavsett vilken metod du använder rekommenderar vi att du skapar en ny konverteringsåtgärd för Android-appinstallationer (första öppningen) när du vill spåra dessa konverteringar. Anledningen är att appinstallationer från tredjepartsbutiker registreras vid första öppningen medan installationer från Google Play registreras vid nedladdningen. Att hålla isär dessa två typer underlättar tolkningen av din konverteringsdata.

Välja bort automatisk konverteringsspårning

Google Ads spårar automatiskt appinstallationer från Google Play Butik som konverteringar. Om du inte vill registrera de här konverteringarna automatiskt kan du välja bort dem:

 1. Klicka på fliken Verktyg och sedan på Konverteringar.
 2. Klicka på den gröna punkten på raden för konverteringstypen Android-appinstallationer (övrigt) och välj Borttaget på rullgardinsmenyn.

Spåra köp i Android-appar automatiskt från Google Play

För Android-appar som använder fakturering av köp i appen kan du automatiskt spåra när personer som har klickat på din annons gör ett köp i appen. Du behöver inte lägga till någon kod i appen. Köpets värde rapporteras automatiskt som konverteringsvärdet.

Om du använder konverteringsspårning för appar som har prenumerationer i appen registreras bara det första köpet som en konvertering och endast värdet av den första betalningen registreras.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar i avsnittet Mätning.
 4. Klicka på plusknappen .
 5. Välj App på listan över konverteringstyper.
 6. Välj Google Play.
 7. Välj Köp i appar och klicka på Fortsätt.
 8. Ange namnet på den konvertering i appen som du vill spåra. På så sätt kan du enkelt hitta åtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 9. Välj om alla konverteringar eller en enda konvertering per annonsklick ska räknas. Alla är oftast bäst för köp i appar eftersom varje köp troligtvis ger mervärde för ditt företag.
 10. Välj appen på rullgardinsmenyn.
 11. Klicka på Konverteringsperiod. Välj hur länge du vill spåra konverteringar efter att någon klickar på en annons. Konverteringsperioden kan vara från en vecka upp till 90 dagar. Vi rekommenderar 90 dagar för köp i appar eftersom den perioden gör det möjligt att beräkna livstidsvärdet för en kund på bästa sätt och eftersom varje köp tillför ditt företag värde. Läs mer
 12. (Valfritt) Klicka på Visa i Konverteringar. När du använder den här standardinställningen ingår data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar. Informationen visas fortfarande i kolumnen Alla konverteringar även om du avmarkerar denna inställning.
  1. Data i kolumnen Konverteringar används av automatiska budstrategier som Mål-ROAS (avkastning på annonsutgift), Förbättrad CPC (kostnad per klick) och Mål-CPA (kostnad per förvärv). Om du använder en automatisk budstrategi för att optimera för konverteringar men inte vill ta med just den här konverteringsåtgärden i budstrategin kan du avmarkera inställningen. Annars låter du den vara markerad.
 13. Klicka på Skapa och fortsätt.
 14. Klicka på Klart.

Om inställningen Mobilapp

Med inställningen Mobilapp länkas din konverteringsåtgärd till en specifik app. Då kan Google Ads varna dig om du har flera konverteringsåtgärder som spårar appinstallationer för samma app. På så vis kan du undvika att räkna två konverteringar – och eventuellt lägga bud två gånger – för en och samma appinstallation.

Om du vill använda den här inställningen behöver du bara leta reda på mobilappen genom att söka efter dess namn, paketnamn eller utgivare.

Endast appar som har publicerats på Google Play visas när du söker.

Vi rekommenderar att du använder konverteringsåtgärden för att enbart spåra appen som du har angett i Mobilapp. Om du vill spåra konverteringar för flera appar samtidigt är det bättre att skapa separata konverteringsåtgärder för var och en.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt