Sledenje konverzijam v aplikacijah z Googlom Play

Z uporabo podatkov o konverzijah iz Googla Play lahko spremljajte, kako uspešni so oglasi pri zagotavljanju namestitev aplikacij za Android in dejavnosti v aplikacijah.

V tem članku pojasnjujemo, kako lahko namestitvam aplikacij za Android in dejavnostim v aplikacijah sledite iz Googla Play, z analitičnim orodjem drugega ponudnika ali z dodajanjem kode v aplikacijo. Če pa želite konverzijam slediti z uvozom iz storitve Firebase, preberite ta navodila. Več splošnih informacij o sledenju konverzijam v aplikacijah za mobilne naprave je na voljo v razdelku O sledenju konverzijam v aplikacijah za mobilne naprave.

Preden začnete

Če želite nastaviti sledenje konverzijam v aplikacijah za Android, potrebujete naslednje:

 • Račun Google Ads: ali ga še nimate? Prijavite se na spletnem mestu https://ads.google.com.
 • Aplikacija za Android: to je aplikacija, za katero želite slediti namestitvam ali dejanjem v aplikaciji.
 • Možnost nastavitve podatkov o konverzijah: za namestitve aplikacije (prvo odprtje) ali dejanja v aplikacijah boste morali vi ali vaš razvijalec aplikacije imeti možnost urejanja kode aplikacije ali uporabe analitičnega orodja drugega ponudnika. To ni potrebno za namestitve aplikacije (iz storitve Google Play).
 • Povezan račun Google Play: če želite samodejno slediti samo konverzijam nakupov v aplikaciji, morate račun razvijalca za Google Play povezati z računom Google Ads. (Če za sledenje konverzijam v računu upravitelja uporabljate sledenje konverzijam v več računih, boste morali račun Google Play povezati z računom upravitelja. Če ne sledite konverzijam v računu upravitelja, povežite svoj račun posameznika.)

Navodila

Sledenje namestitvam aplikacije za Android (iz trgovine Google Play)

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V zgornjem desnem kotu računa kliknite ikono orodij .
 3. Pod razdelkom z oznako »Meritve« kliknite Konverzije.
 4. Kliknite gumb z znakom plus .
 5. Na seznamu vrst konverzije izberite Aplikacija .
 6. Izberite Google Play.
 7. Izberite Namestitve in kliknite Nadaljuj.
 8. Vnesite ime namestitve aplikacije za Android, ki ji želite slediti. Tako boste to dejanje pozneje lažje prepoznali v poročilih o konverzijah.
 9. Vnesite vrednost za vsako namestitev (običajno cena aplikacije) ali izberite »Ne uporabi vrednosti«, če ne želite, da se šteje.
 10. Poiščite ime aplikacije in jo v spustnem meniju izberite.
 11. (Izbirno) Kliknite Vključi te konverzije v stolpec »Konverzije«. Če omogočite to nastavitev, ki je običajno privzeto izbrana, bodo podatki za to dejanje konverzije vključeni v stolpec poročil »Konverzije«. Podatke v stolpcu »Konverzije« uporabljajo samodejne strategije ponudb, na primer ciljni donos na oglaševanje, izboljšana cena na klik ali ciljni CPA. Če torej za optimiziranje konverzij uporabljate samodejno strategijo ponudb in tega dejanja konverzije ne želite vključiti v strategijo ponudb, lahko počistite to polje. Sicer pa ohranite privzeto nastavitev.
 12. Če počistite polje »Vključi v "Konverzije"« za vsa dejanja konverzije za namestitev aplikacije, ponudbe za ceno na namestitev ne bodo več delovale pravilno. Priporočamo, da ga pustite potrjenega za eno dejanje konverzije za namestitev na aplikacijo.
 13. Kliknite Ustvari in nadaljuj.
 14. Kliknite Končano.
 

Opomba: sledenje namestitvam aplikacije iz drugih trgovin poleg storitve Google Play

Če želite slediti namestitvam aplikacije iz drugih trgovin poleg storitve Google Play, ustvarite dejanje konverzije za namestitve aplikacije za Android (prvo odprtje). Priporočamo, da tem konverzijam sledite s storitvijo Firebase.

Pred tem se je sledenje konverzijam iz trgovin drugih ponudnikov prav tako izvajalo preko dejanj konverzije za prenos aplikacije za Android, ki se zdaj imenujejo namestitve aplikacije za Android (iz trgovine Google Play). Če ste kodo za sledenje za eno od teh dejanj konverzije že namestili, bo koda še naprej štela konverzije, ne morete pa več namestiti nove kode za sledenje. Vendar pa priporočamo, da za sledenje tem konverzijam ustvarite novo dejanje konverzije za namestitve aplikacije za Android (prvo odprtje). Namestitve aplikacije iz trgovin drugih ponudnikov se namreč zabeležijo ob prvem odprtju, medtem ko so namestitve iz trgovine Google Play zabeležene ob prenosu. Ločevanje med tema dvema vrstama bo pripomoglo k doslednosti vaših podatkov o konverzijah.

Izklop samodejnega sledenja konverzijam

Google Ads bo namestitvam aplikacije iz trgovine Google Play samodejno sledil kot konverzijam. Če ne želite, da se te konverzije samodejno štejejo, lahko to možnost onemogočite:

 1. Odprite kartico »Orodja« in kliknite »Konverzije«.
 2. Kliknite ikono zelene pike v vrstici za dejanje konverzije »Namestitve aplikacije za Android (drugo)« in v spustnem meniju izberite »Odstranjeno«.

Samodejno sledenje nakupom v aplikaciji za Android (iz storitve Google Play)

V primeru aplikacij za Android, ki uporabljajo obračunavanje v aplikaciji, lahko samodejno sledite, kdaj nekdo, ki je kliknil vaš oglas, opravi nakup v aplikaciji. Aplikaciji ni treba dodati kode. Vrednost nakupa bo v poročilu samodejno prikazana kot vrednost konverzije.

Če uporabljate sledenje konverzijam za aplikacije z naročninami v aplikaciji, se bo samo prvi nakup zabeležil kot konverzija, prav tako pa se bo zabeležila samo vrednost prvega plačila.

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. V zgornjem desnem kotu računa kliknite ikono orodij .
 3. Pod razdelkom z oznako »Meritve« kliknite Konverzije.
 4. Kliknite gumb z znakom plus .
 5. Na seznamu vrst konverzije izberite Aplikacija.
 6. Izberite Google Play.
 7. Izberite »Nakupi v aplikaciji« in kliknite Nadaljuj.
 8. Vnesite ime konverzije v aplikaciji, ki ji želite slediti. Tako boste to dejanje pozneje lažje prepoznali v poročilih o konverzijah.
 9. Izberite, ali želite, da se šteje »Vsaka« konverzija ali »Ena« konverzija na klik oglasa. Za nakupe v aplikacijah je priporočljivo izbrati nastavitev »Vsaka«, saj vsak nakup v aplikaciji prinaša vrednost vašemu podjetju.
 10. Poiščite ime aplikacije in jo v spustnem meniju izberite.
 11. Kliknite razdelek Časovni okvir konverzij. Izberite, kako dolgo želite slediti konverzijam, potem ko nekdo klikne oglas. Časovni okvir lahko traja od enega tedna do največ 90 dni. Za nakupe v aplikacijah je priporočljivo izbrati nastavitev »90 dni«, ker se lahko s tem okvirjem najbolj približate dolgotrajni vrednosti stranke in ker vsak nakup v aplikaciji prinaša vrednost vašemu podjetju. Več o tem
 12. (Izbirno) Kliknite Vključi v »Konverzije«. Če omogočite to nastavitev, ki je privzeto izbrana, bodo podatki za to dejanje konverzije vključeni v stolpec poročil »Konverzije«. Če nastavitev počistite, bodo podatki še vedno zajeti v stolpcu »Vse konverzije«.
  1. Podatke v stolpcu »Konverzije« uporabljajo samodejne strategije ponudb, kot so ciljni ROAS, izboljšana cena na klik ali ciljni CPA. Če torej za optimizacijo za konverzije uporabljate samodejno strategijo ponudb in tega določenega dejanja konverzije ne želite vključiti v strategijo ponudb, lahko polje za to nastavitev počistite. V nasprotnem primeru pustite to polje potrjeno.
 13. Kliknite Ustvari in nadaljuj.
 14. Kliknite Končano.

O nastavitvi »Aplikacija za mobilne naprave«

Nastavitev »Aplikacija za mobilne naprave« poveže dejanje konverzije z določeno aplikacijo. Tako vas Google Ads lahko opozori, če imate za isto aplikacijo več dejanj konverzij, ki sledijo namestitvam aplikacije, da se lahko izognete dvojnemu štetju konverzij (in posledično tudi ponujanju za dve konverziji) za posamezno namestitev aplikacije.

Če želite uporabiti to nastavitev, poiščite aplikacijo za mobilne naprave na podlagi njenega imena, imena paketa ali izdajatelja.

Ko boste iskali aplikacijo, bodo prikazane samo aplikacije, ki so objavljene v trgovini Google Play.

Svetujemo vam, da dejanje konverzije uporabite samo za sledenje aplikaciji, ki ste jo nastavili v možnosti »Aplikacija za mobilne naprave«. Če želite slediti konverzijam za več aplikacij, ustvarite ločena dejanja konverzij za posamezno aplikacijo.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave