Praćenje konverzija u aplikacijama pomoću Google Playa

Podaci o konverzijama s Google Playa pokazuju vam koliko učinkovito vaši oglasi dovode do instaliranja Android aplikacije i aktivnosti u aplikaciju.

U ovom se članku objašnjava kako pratiti instaliranja Android aplikacije i radnje unutar aplikacije izravno iz Google Playa, uz pomoć alata za analitiku treće strane ili dodavanjem koda u aplikaciju. Da biste pratili svoje konverzije tako da ih uvezete iz Firebasea, umjesto toga slijedite ove upute. Kako biste saznali više o praćenju konverzija u mobilnim aplikacijama općenito, pročitajte članak Praćenje konverzija u mobilnim aplikacijama.

Prije nego što započnete

Evo što vam je potrebno da biste mogli postaviti praćenje konverzija Android aplikacije:

 • Google Ads račun: još ga nemate? Registrirajte se na adresi https://ads.google.com.
 • Android aplikacija: to je aplikacija za koju želite pratiti instalacije aplikacije ili radnje unutar aplikacije.
 • Mogućnost postavljanja podataka o konverziji: za instalacije aplikacije (prvo otvaranje) ili radnje unutar aplikacije vi ili vaš razvojni programer aplikacije morate imati mogućnost uređivanja koda aplikacije ili korištenja alata za analizu treće strane. To nije potrebno za instalacije aplikacije (iz Google Playa).
 • Povezani Google Play račun: samo za automatske konverzije kupnji putem aplikacije vaš račun razvojnog programera na Google Playu mora biti povezan s vašim Google Ads računom. (Ako upotrebljavate praćenje konverzija na više računa da biste pratili konverzije na računu upravitelja, morat ćete povezati Google Play s računom upravitelja. Ako ne pratite konverzije putem računa upravitelja, povežite svoj privatni račun.)

Upute

Kako pratiti instalacije Android aplikacija (putem Google Playa)

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 4. Kliknite gumb s plusom .
 5. Na popisu vrsta konverzija odaberite stavku Aplikacija.
 6. Odaberite Google Play.
 7. Odaberite Instalacije i kliknite Nastavi.
 8. Unesite naziv instalacije Android aplikacije koju želite pratiti. Tako ćete tu radnju lakše raspoznati u izvješćima o konverzijama.
 9. Unesite vrijednost za svaku instalaciju (obično je to cijena aplikacije) ili odaberite "Nemoj upotrebljavati vrijednost" ako je ne želite uračunati.
 10. Potražite naziv svoje aplikacije i odaberite aplikaciju s padajućeg izbornika.
 11. (Izborno) Kliknite Uvrsti ovu konverziju u stupac "Konverzije". Uključivanjem te postavke, koja je obično odabrana prema zadanim postavkama, podaci za tu radnju konverzije uključit će se u stupac "Konverzije" u izvješću. Podaci u stupcu "Konverzije" upotrebljavaju se u automatskim strategijama licitiranja kao što su ciljani povrat ulaganja u oglase, poboljšana cijena po kliku ili ciljani CPA. Ako za optimizaciju konverzija upotrebljavate strategiju automatskog licitiranja i ne želite uključiti određenu radnju konverzije u strategiju licitiranja, možete ukloniti kvačicu iz potvrdnog okvira. U suprotnom ostavite zadanu postavku.
 12. Ako uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira opcije "Uključi u konverzije" za sve radnje konverzije u vidu instalacije aplikacije, licitiranje cijene po instalaciji više neće ispravno raditi. Preporučujemo da ostavite kvačicu za barem jednu radnju konverzije u vidu instalacije po aplikaciji.
 13. Kliknite Izradi i nastavi.
 14. Kliknite Gotovo.
 

Napomena: praćenje instalacija aplikacije iz trgovina koje nisu Google Play

Da biste pratili instalacije aplikacije iz trgovina koje nisu Google Play, izradite radnju konverzije u vidu instalacije aplikacije za Android (prvo otvaranje). Za ove konverzije preporučujemo praćenje Firebaseom.

Prethodno su konverzije iz trgovina treće strane isto tako bile praćene putem radnji konverzija u vidu preuzimanja aplikacije za Android, što se sada naziva instalacijama aplikacije za Android (iz Google Playa). Ako ste već instalirali kôd za praćenje za jednu od tih radnji konverzija, vaš će kôd nastaviti bilježiti konverzije, no više ne možete instalirati novi kôd za praćenje. U svakom slučaju, preporučujemo da izradite novu radnju konverzije instalacije aplikacije za Android (prvo otvaranje) za praćenje tih konverzija. To je stoga što se instalacije aplikacije iz trgovina treće strane bilježe pri prvom otvaranju, dok se instalacije iz Google Playa bilježe pri preuzimanju. Razdvajanjem tih dviju vrsta vaši će podaci o konverzijama biti dosljedni.

Isključivanje opcije automatskog praćenja konverzija

Google Ads automatski prati instalacije aplikacije iz Trgovine Google Play kao konverzije. Ako ne želite automatski brojiti te konverzije, možete isključiti tu opciju.

 1. Otvorite karticu Alati i kliknite Konverzije.
 2. Kliknite ikonu zelene točke u retku radnje konverzije "Instalacije aplikacija za Android (ostalo)" pa na padajućem izborniku odaberite Uklonjeno.

Kako automatski pratiti kupnje putem Android aplikacija putem Google Playa

U Android aplikacijama koje imaju naplatu putem Playa iz aplikacije možete automatski pratiti kada netko tko klikne na vaš oglas obavi kupnju iz aplikacije. Ne morate dodavati kôd u svoju aplikaciju. Iznos kupnje automatski će se zabilježiti kao vrijednost konverzije.

Ako pratite konverzije u aplikacijama s pretplatom putem aplikacije, samo se prva kupnja bilježi kao konverzija, odnosno bilježi se samo prvo plaćanje.

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 4. Kliknite gumb s plusom .
 5. Na popisu vrsta konverzija odaberite stavku Aplikacija.
 6. Odaberite Google Play.
 7. Odaberite Kupnje putem aplikacije i kliknite Nastavi.
 8. Unesite naziv konverzije unutar aplikacije koju želite pratiti. Tako ćete tu radnju lakše raspoznati u izvješćima o konverzijama.
 9. Odaberite želite li bilježiti konverzije koristeći opciju "Svaka" ili "Jedna" po kliku na oglas. Obično je bolje koristiti opciju "Svaka" za bilježenje kupnji putem aplikacije jer svaka kupnja dodaje vrijednost za vašu tvrtku.
 10. Potražite naziv svoje aplikacije i odaberite aplikaciju s padajućeg izbornika.
 11. Kliknite Vremenski okvir konverzije. Odaberite koliko dugo želite pratiti konverzije nakon što netko klikne na oglas. Vremenski okvir može obuhvaćati od jednog tjedna do 90 dana. Devedeset dana preporučeni je okvir za kupnje putem aplikacije jer taj okvir omogućuje najbolju procjenu trajne vrijednosti kupca i zato što svaka kupnja donosi vrijednost vašoj tvrtki. Saznajte više
 12. (Izborno) Kliknite Uključi u "Konverzije". Odabirom te postavke, koja je odabrana prema zadanim postavkama, prikazivat će se podaci za tu radnju konverzije u stupcu "Konverzije" vašeg izvješća. Ako poništite odabir ove postavke, podaci će se ipak prikazivati u stupcu "Sve konverzije".
  1. Podaci u stupcu "Konverzije" upotrebljavaju automatske strategije licitiranja kao što su ciljani ROAS, poboljšana cijena po kliku ili ciljani CPA. Stoga, ako upotrebljavate automatiziranu strategiju licitiranja za optimizaciju konverzija i ne želite uključiti tu posebnu radnju konverzije u strategiju licitiranja, ovu postavku možete isključiti uklanjanjem kvačice. U suprotnom ostavite kvačicu.
 13. Kliknite Izradi i nastavi.
 14. Kliknite Gotovo.

Više o postavci "Mobilna aplikacija"

Postavka "Mobilna aplikacija" povezuje vašu radnju konverzije s određenom aplikacijom. To Google Adsu omogućuje da vas upozori ako imate više radnji konverzije koje prate instalacije aplikacije za istu aplikaciju, tako da možete izbjeći bilježenje dviju konverzija za jednu instalaciju aplikacije i moguće licitiranjem za njih.

Kako biste upotrijebili tu postavku, jednostavno potražite svoju mobilnu aplikaciju prema nazivu, nazivu paketa ili izdavaču.

Prilikom pretraživanja prikazat će vam se samo aplikacije objavljene na Google Playu.

Najbolje je upotrijebiti radnju konverzije kako biste pratili samo aplikaciju koju ste postavili u postavci "Mobilna aplikacija". Ako želite pratiti konverzije za više aplikacija, za svaku izradite zasebnu radnju konverzije.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem