Проследяване на реализациите от приложения с Google Play

Използвайте данни за реализациите от Google Play, за да разберете доколко ефективно рекламите Ви водят до инсталирания на приложения за Android и до активност в тях.

В тази статия се обяснява как да проследявате инсталирания и действия в приложението за Android от Google Play с помощта на инструмент на анализ на трета страна или като добавите код към приложението си. За да проследявате реализациите, като ги импортирате във Firebase, вижте тези инструкции вместо това. За повече информация от общ характер относно проследяването на реализациите за мобилни приложения вижте Всичко за проследяването на реализациите за мобилни приложения.

Преди да започнете

Ето какво ще Ви е необходимо, за да настроите проследяване на реализациите в приложения за Android:

 • Профил в Google Ads: Още нямате? Регистрирайте се на адрес https://ads.google.com.
 • Приложение за Android: Това е приложението, чиито инсталирания или действия в него искате да проследявате.
 • Възможност за настройване на данни за реализациите: За да проследявате инсталиранията на приложението (първо отваряне) или действията в него, трябва Вие или програмистът му да сте в състояние да редактирате кода на приложението или да използвате инструмент за анализ на трети страни. Това не е необходимо за инсталиранията на приложението (от Google Play).
 • Свързан профил в Google Play: Само за целите на реализации от автоматични покупки в приложението е необходимо да сте свързали профил на програмист в Google Play с профила си в Google Ads. (Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, за да проследявате реализациите с профил на мениджър, трябва да свържете Google Play с профила на мениджър. Ако не проследявате реализациите с профил на мениджър, свържете личния си профил.)

Инструкции

Как да проследявате инсталиранията на приложение за Android (от Google Play)

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. От секцията „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 5. Изберете Приложение от списъка с типове реализации.
 6. Изберете Google Play.
 7. Изберете Инсталирания и кликнете върху Напред.
 8. Въведете името на инсталирането на приложението за Android, което искате да проследявате. Това ще Ви помогне да разпознавате съответното действие по-късно, когато се показва в отчетите за реализациите.
 9. Въведете стойност за всяко инсталиране (обикновено цената на приложението) или изберете „Без използване на стойност“, ако предпочитате да не отчитате такава.
 10. Потърсете името на приложението си и го изберете от падащото меню.
 11. (По желание) Кликнете върху Включване на тези реализации в графата „Реализации“. Включването на тази настройка, която обикновено е избрана по подразбиране, ще включи данни за това действие, водещо до реализация, в графата Ви за отчитане „Реализации“. Данните в графата „Реализации“ се използват от стратегии за автоматично офериране, като Целева възвръщаемост на разходите за реклама, Подобрена цена на кликване или Целева CPA. Така че ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране и не искате да включвате в нея това конкретно действие, водещо до реализация, можете да премахнете отметката от квадратчето. В противен случай оставете основната настройка.
 12. Премахването на отметката от „Включване в „Реализации“ за всичките Ви действия, водещи до реализация при инсталирания на приложения, ще доведе до неправилното функциониране на оферирането за цена на инсталиране. Препоръчваме да оставите отметката за едно действие, водещо до реализация при инсталиране, на приложение.
 13. Кликнете върху Създаване и продължаване.
 14. Кликнете върху Готово.
 

Забележка: Проследяване на инсталиранията на приложението от магазини, различни от Google Play

За да проследявате инсталиранията на приложението от магазини, различни от Google Play, създайте действие, водещо до реализация при инсталирания на приложението за Android (първо отваряне). За тях препоръчваме проследяване с Firebase.

Реализациите от магазини на трети страни преди се проследяваха и чрез действията, водещи до реализации при изтегляне на приложение за Android, сега наричани „Инсталирания на приложението за Android (от Google Play)“. Ако вече сте инсталирали проследяващ код за едно от тези действия, водещи до реализации, той ще продължи да отчита реализациите, но вече не можете да инсталирате нов такъв код. И в двата случая, за да проследявате реализациите си, препоръчваме Ви да създадете действие, водещо до реализация „Инсталиране на приложението за Android (първо отваряне)“. Това е така, защото инсталиранията на приложения от магазини на трети страни се регистрират при първото отваряне, а тези от Google Play – при изтеглянето. Разделянето на тези два типа ще Ви помогне да запазите последователността на данните за реализациите си.

Отказ от автоматичното проследяване на реализациите

Google Ads автоматично ще проследява като реализации инсталиранията на приложения от Google Play Магазин. Ако предпочитате да не се отчитат автоматично, можете да изключите тази функция.

 1. Отидете в раздела „Инструменти“ и кликнете върху „Реализации“.
 2. Кликнете върху иконата на зелена точка на реда за действието, водещо до реализация, от типа „Инсталиране на приложението за Android (други)“ и изберете „Премахнато“ от падащото меню.

Как да проследявате покупки в приложение за Android автоматично от Google Play

За приложения за Android, които използват вградено таксуване, можете автоматично да проследявате, когато някой направи покупка в приложение, след като е кликнал върху рекламата Ви. Не е необходимо да добавяте код към приложението си. Стойността на покупката ще бъде отчетена автоматично като стойност на реализацията.

Ако използвате проследяване на реализациите за приложения с абонаменти в приложенията, само първата покупка ще бъде отчетена като реализация и само стойността на първото плащане ще бъде записана.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. От секцията „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 5. Изберете Приложение от списъка с типове реализации.
 6. Изберете Google Play.
 7. Изберете „Покупки в приложение“ и кликнете върху Напред.
 8. Въведете името на реализацията в приложение, която искате да проследявате. Това ще Ви помогне да разпознавате съответното действие по-късно, когато се показва в отчетите за реализациите.
 9. Изберете дали да се отчита „Всяка“ или „Една“ реализация на кликване върху рекламата. Настройката „Всяка“ обикновено е най-подходяща за покупки в приложение, защото всяка една от тях носи стойност за бизнеса Ви.
 10. Потърсете името на приложението си и го изберете от падащото меню.
 11. Кликнете върху Прозорец на реализациите. Изберете колко дълго да се проследяват реализациите, след като някой кликне върху реклама. Можете да зададете прозорец от минимум една седмица до максимум 90 дни. Прозорецът от 90 дни се препоръчва за покупки в приложение, защото Ви дава възможност да получите най-близка представа за стойността на общата продължителност на даден клиент, както и защото всяка покупка носи стойност за бизнеса Ви. Научете повече
 12. (По желание) Кликнете върху Включване в „Реализации“. Включването на тази настройка, която е избрана по подразбиране, ще доведе до добавяне на данни за това действие, водещо до реализация, в отчетната графа „Реализации“. Ако премахнете отметката от настройката, данните ще продължат да се включват в графата „Всички реализации“.
  1. Данните в графата „Реализации“ се използват от стратегии за автоматично офериране, като Целева възвръщаемост на разходите за реклама, Подобрена цена на кликване или Целева CPA. Така че ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране и не искате да включвате в нея това конкретно действие, водещо до реализация, можете да премахнете отметката от квадратчето. В противен случай я оставете отметната.
 13. Кликнете върху Създаване и продължаване.
 14. Кликнете върху Готово.

Всичко за настройката „Мобилно приложение“

Настройката „Мобилно приложение“ свързва действията Ви, водещи до реализация, с конкретно приложение. Това дава възможност на Google Ads да Ви сигнализира, ако няколко действия, водещи до реализация, проследяват инсталирания за едно и също приложение, така че да се избягва отчитането на две реализации – както и евентуално офериране за две реализации – за едно инсталиране на приложение.

За да използвате тази настройка, трябва само да потърсите мобилното си приложение по име, име на пакет или издател.

При търсенето Ви ще се показват само приложения, публикувани в Google Play.

Най-добре е да използвате действието, водещо до реализация, за проследяване само на приложението, което сте задали в „Мобилно приложение“. Ако искате да проследявате реализации за няколко приложения, създайте отделни действия, водещи до реализация, за всяко от тях.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false
false