Проследяване на реализациите от приложения с Google Play

Използвайте данни за реализациите от Google Play, за да разберете доколко ефективно рекламите Ви водят до инсталиране на приложения за Android и до активност в тях.

Тази статия обяснява как да проследявате инсталиранията на приложения за Android и действията в приложенията директно от Google Play, посредством инструмент за анализ на трета страна или като добавите код към приложението си. За да проследявате реализациите си, като ги импортирате от Firebase, вместо това вижте тези инструкции. За повече информация от общ характер относно проследяването на реализациите за мобилни приложения вижте Всичко за проследяването на реализациите за мобилни приложения.

Преди да започнете

Ето какво ще Ви е необходимо, за да настроите проследяване на реализациите в приложения за Android:

 • Профил в Google Ads: Още нямате? Регистрирайте се на адрес https://ads.google.com.
 • Приложение за Android: Това е приложението, чиито инсталирания или активност искате да проследявате.
 • Възможност за настройване на данни за реализациите: За да проследявате инсталиранията на приложението (първо отваряне) или действията в него, трябва Вие или програмистът му да сте в състояние да редактирате кода на приложението или да използвате инструмент за анализ на трети страни. Това не е необходимо за инсталиранията на приложението (от Google Play).
 • Свързан профил в Google Play: Само за целите на реализации от автоматични покупки в приложение е необходимо да сте свързали профил на програмист в Google Play с профила си в Google Ads (Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, за да проследявате реализациите с профил на мениджър, трябва да свържете Google Play с профила на мениджър. Ако не проследявате реализациите с профил на мениджър, свържете личния си профил.)

Инструкции

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Как да проследявате инсталиранията на приложение за Android (от Google Play)

Ако все още не проследявате реализациите при инсталиране за кампания за инсталиране на приложение за Android, AdWords автоматично ще отчита инсталиранията под действие, водещо до реализация, с името „Инсталирания на приложение за Android (други)“.

За да видите реализациите при инсталиране за отделно приложение, изпълнете следните инструкции, за да създадете действие, водещо до реализация при инсталиране от Google Play.

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Инструменти и от падащото меню изберете Реализации.
  От менюто изберете „Реализации“
 3. Кликнете върху бутона + Реализация.
  Ново действие, водещо до реализация
 4. Изберете опцията „Приложения.
  New app conversion action
 5. Изберете Google Play.
 6. Изберете Инсталирания. Кликнете върху Напред.
 7. Кликнете върху Име. Въведете името на инсталирането на приложението за Android, което искате да проследявате. Това ще Ви помогне да разпознавате съответното действие по-късно, когато се показва в отчетите за реализациите. Кликнете върху Готово.
 8. Кликнете върху Стойност. Въведете стойност за всяко инсталиране (обикновено цената на приложението) или изберете „Да не се присвоява стойност“, ако предпочитате да не отчитате такава. Кликнете върху Готово.
 9. Кликнете върху Мобилно приложение. Въведете името, името на пакета или издателя на приложението си и кликнете върху Намиране на приложение. Изберете приложението си от падащия списък. (Научете повече във „Всичко за настройката „Мобилно приложение“ по-долу.) Кликнете върху Готово.
 10. (Разширени) Кликнете върху Включване в „Реализации“. Включването на тази настройка, която обикновено е избрана по подразбиране, ще включи данни за това действие, водещо до реализация, в графата Ви за отчитане „Реализации“. Данните в графата „Реализации“ се използват от стратегии за автоматично офериране, като Целева възвръщаемост на разходите за реклама, Подобрена цена на кликване или Целева CPA. Така че, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране и не искате да включвате в нея това конкретно действие, водещо до реализация, можете да премахнете отметката от квадратчето. В противен случай оставете основната настройка. 

  Премахването на отметката от „Включване в „Реализации““ за всичките Ви действия, водещи до реализация, свързани с инсталирания на приложения, ще доведе до неправилното функциониране на оферирането за цена на инсталиране. Препоръчваме да оставите отметката за едно действие, водещо до реализация, свързано с инсталиране, на приложение. Кликнете върху Готово.
 11. Кликнете върху Запазване и продължаване.
 12. Кликнете върху Готово. Това е всичко!

Забележка: Проследяване на инсталиранията на приложението от магазини, различни от Google Play

За да проследявате инсталиранията на приложението от магазини, различни от Google Play, създайте действие, водещо до реализация, от типа инсталирания на приложението за Android (първо отваряне). За тях препоръчваме проследяване с Firebase.

Реализациите от магазини на трети страни преди се проследяваха и чрез действията, водещи до реализации при изтегляне на приложение за Android, сега наричани „Инсталиране на приложението за Android (от Google Play)“. Ако вече сте инсталирали проследяващ код за едно от тези действия, водещи до реализации, той ще продължи да отчита реализациите, но вече не можете да инсталирате нов такъв код. И в двата случая, за да проследявате реализациите си, препоръчваме Ви да създадете действие, водещо до реализация „Инсталиране на приложението за Android (първо отваряне)“. Това е така, защото инсталиранията на приложения от магазини на трети страни се регистрират при първото отваряне, а тези от Google Play – при изтеглянето. Разделянето на тези два типа ще Ви помогне да запазите последователността на данните за реализациите си.

Отказ от автоматичното проследяване на реализациите

AdWords автоматично ще проследява като реализации инсталиранията на приложения от Google Play Магазин с действие, водещо до реализация, с името „Инсталирания на приложението за Android (други)“. Ако предпочитате те да не се отчитат автоматично, можете да изключите тази функция.

 1. Отидете в раздела Инструменти и кликнете върху Реализации.
 2. Кликнете върху иконата на зелена точка на реда за действието, водещо до реализация, от типа „Инсталирания на приложението за Android (други)“ и изберете Премахнато от падащото меню.

Как да проследявате инсталиранията на приложение за Android (първо отваряне)

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Инструменти и от падащото меню изберете Реализации.
  От менюто изберете „Реализации“
 3. Кликнете върху бутона + Реализация.
  Ново действие, водещо до реализация
 4. Изберете опцията „Приложение“.
  New app conversion action
 5. Изберете Първи отваряния и действия в приложение
 6. Изберете Android, след което – Инсталирания на приложението (първо отваряне). Кликнете върху Напред.
 7. Кликнете върху Име. Въведете името на инсталирането на приложението за Android, което искате да проследявате. Това ще Ви помогне да разпознавате съответното действие по-късно, когато се показва в отчетите за реализациите. Кликнете върху Готово.
 8. Кликнете върху Стойност. Въведете стойност за всяко инсталиране (обикновено цената на приложението) или изберете „Да не се присвоява стойност“, ако предпочитате да не отчитате такава. Кликнете върху Готово.
 9. Кликнете върху Мобилно приложение. Въведете името, името на пакета или издателя на приложението си и кликнете върху Намиране на приложение. Изберете приложението си от падащия списък. (Научете повече във „Всичко за настройката „Мобилно приложение“ по-долу.) Кликнете върху Готово.
 10. (Разширени) Кликнете върху Включване в „Реализации“. Включването на тази настройка ще включи данни за това действие, водещо до реализация, в графата Ви за отчитане „Реализации“. Ако премахнете отметката от настройката, данните ще продължат да се включват в графата „Всички реализации“. 

  Данните в графата „Реализации“ се използват от стратегии за автоматично офериране, като Целева възвръщаемост на разходите за реклама, Подобрена цена на кликване или Целева CPA. Така че, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране и не искате да включвате в нея това конкретно действие, водещо до реализация, можете да премахнете отметката от квадратчето.

  Ако освен това сте създали действие, водещо до реализация, за проследяване на инсталиранията на приложение за Android (от Google Play) за същото приложение, препоръчваме Ви да активирате оптимизирането само за едно от тези действия. Включването на оптимизирането и за двете ще доведе до отчитане – и евентуално офериране – за две реализации за едно инсталиране на приложението. Кликнете върху Готово.
 11. (Разширени настройки) Кликнете върху URL адрес за обратно изпращане. Тази опция ще Ви даде възможност да изпращате информация за реализациите обратно към пакета за анализ на приложението Ви за Android. Въведете URL адреса за функцията Postback, предоставен Ви от доставчика на услугата за анализ на приложението. За по-подробна информация вижте ръководството ни за програмисти за потвърждение на инсталирането на приложение. Кликнете върху Готово.
 12. Кликнете върху Запазване и продължаване.
 13. Прегледайте настройките си. Ако е необходимо да направите промени, кликнете върху Редактиране на настройките.
 14. Изберете една от двете опции в „Настройте метода си за проследяване“.
  • Поставете проследяващия код в приложението: Изберете тази опция, ако искате да използвате комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google за проследяване на реализациите, за да добавите в приложението си код за проследяване на реализациите.
  • Настройте емисия от тип „сървър към сървър“ за реализации от пакет за анализ на приложения в AdWords: Изберете тази опция, ако ползвате сървър на трета страна за анализ на приложения и искате да го използвате, за да проследявате реализации с инсталиране в AdWords. Изберете дали да запазите информацията, или да я изпратите по имейл на програмиста си.
 15. Следвайте инструкциите в ръководството ни за програмисти за проследяване на реализации в мобилни приложения. Не забравяйте да изберете инструкциите за приложения за Android.
 16. Кликнете върху Готово.

Как да проследявате покупки в приложение за Android автоматично от Google Play

За приложения за Android, които използват вградено таксуване, можете автоматично да проследявате, когато някой направи покупка в приложение, след като е кликнал върху рекламата Ви. Не е необходимо да добавяте код към приложението си. Стойността на покупката ще бъде отчетена автоматично като стойност на реализацията. 

Ако използвате проследяване на реализациите за приложения с абонаменти в приложенията, само първата покупка ще бъде отчетена като реализация и само стойността на първото плащане ще бъде записана. 

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Инструменти и от падащото меню изберете Реализации.
  От менюто изберете „Реализации“
 3. Кликнете върху бутона + Реализация.
  Ново действие, водещо до реализация
 4. Изберете опцията „Приложения.
  New app conversion action
 5. Изберете Google Play.
 6. Изберете Покупки в приложението. Кликнете върху Напред.
 7. Кликнете върху Име. Въведете името на реализацията в приложение, която искате да проследявате. Това ще Ви помогне да разпознавате съответното действие по-късно, когато се показва в отчетите за реализациите. Кликнете върху Готово.
 8. Кликнете върху Мобилно приложение. Въведете името, името на пакета или издателя на приложението си и кликнете върху „Намиране на приложение“. Изберете приложението си от падащия списък. (Научете повече във „Всичко за настройката „Мобилно приложение“ по-долу.) Кликнете върху Готово.
 9. Кликнете върху Брой. Изберете дали да отчитате всяка реализация, или по една на кликване върху реклама. Настройката „Всяка“ обикновено е най-подходяща за покупки в приложение, защото всяка една от тях носи стойност за бизнеса Ви. Кликнете върху Готово.
 10. Кликнете върху Прозорец на реализациите. Изберете колко дълго да се проследяват реализациите, след като някой кликне върху реклама. Можете да зададете прозорец от минимум една седмица до максимум 90 дни. Прозорецът от 90 дни се препоръчва за покупки в приложение, защото Ви дава възможност да получите най-близка представа за стойността на общата продължителност на даден клиент, както и защото всяка покупка носи стойност за бизнеса Ви. Научете повече за прозорците на реализациите. Кликнете върху Готово.
 11. (По желание) Кликнете върху Включване в „Реализации“. Включването на тази настройка, която е избрана по подразбиране, ще доведе до добавяне на данни за това действие, водещо до реализация, в отчетната графа „Реализации“. Ако премахнете отметката от настройката, данните ще продължат да се включват в графата „Всички реализации“.

  Данните в графата „Реализации“ се използват от стратегии за автоматично офериране, като Целева възвръщаемост на разходите за реклама, Подобрена цена на кликване или Целева CPA. Така че, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране и не искате да включвате в нея това конкретно действие, водещо до реализация, можете да премахнете отметката от тази настройка. В противен случай я оставете отметната. Кликнете върху Готово.

 12. Кликнете върху Запазване и продължаване.
 13. Прегледайте настройките си. Ако е необходимо да направите промени, кликнете върху Редактиране на настройките на реализациите.
 14. Кликнете върху Готово. Профилът Ви е настроен.

Всичко за настройката „Мобилно приложение“

Настройката „Мобилно приложение“ свързва действията Ви, водещи до реализация, с конкретно приложение. Това дава възможност на Google Ads да Ви сигнализира, ако няколко действия, водещи до реализация, проследяват инсталиранията за едно и също приложение, така че да се избягва отчитането на две реализации – както и евентуалното офериране за две реализации – за едно инсталиране на приложение.

За да използвате тази настройка, трябва само да потърсите мобилното си приложение по име, име на пакет или издател.

При търсенето Ви ще се показват само приложения, публикувани в Google Play.

Най-добре е да използвате действието, водещо до реализация, за проследяване само на приложението, което сте задали в „Мобилно приложение“. Ако искате да проследявате реализациите за няколко приложения, създайте отделно действие, водещо до реализация, за всяко от тях.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?