Giới thiệu về các loại URL khác nhau

Quảng cáo bạn tạo bằng Google Ads có hai URL: URL hiển thịURL trang đích. Với 2 URL, bạn có thể hiển thị URL đơn giản, dễ đọc trong quảng cáo hướng đến trang web của mình, nhưng cũng xác định URL cụ thể hơn để có thể bao gồm nhiều thông tin hơn, chẳng hạn như thông tin theo dõi. Bài viết này giải thích các loại URL khác nhau mà bạn chọn cho quảng cáo của mình, cũng như một số quy tắc cho từng loại URL.

URL hiển thị

URL hiển thị là địa chỉ trang web được hiển thị trong quảng cáo của bạn. Trong quảng cáo văn bản chuẩn, URL hiển thị xuất hiện với màu xanh lá cây, cạnh biểu tượng "Quảng cáo". Sau đây là ví dụ:

Du lịch sinh thái Alaska - Đặt ngay để được giảm giá 10%!
Quảng cáo www.example.com
Hướng dẫn viên của chúng tôi hiểu và yêu Alaska! Giảm giá cho mùa hè
Hiện đang có sẵn. Đặt ngay hôm nay!

Trong quảng cáo văn bản chuẩn, bạn tự xác định URL hiển thị. Nếu địa chỉ trang web bắt đầu bằng miền phụ (ví dụ: "support" trong "support.google.com"), URL hiển thị sẽ bao gồm miền phụ đó.

Trong quảng cáo văn bản mở rộng, URL hiển thị bao gồm miền (và miền phụ, nếu có) của trang web của bạn và văn bản trong các trường "Đường dẫn".

URL trang đích

Nhà quảng cáo sử dụng URL trang đích để đưa mọi người đến khu vực cụ thể của trang web của họ.

URL trang đích có thể có hai thành phần:

  • URL cuối cùng (bắt buộc): Địa chỉ URL của trang trong trang web của bạn mà mọi người truy cập khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Đối với hầu hết các nhà quảng cáo, URL trang đích giống với URL cuối cùng của bạn.
  • Mẫu theo dõi (tùy chọn): Nếu sử dụng theo dõi, bạn cũng có thể xác định mẫu theo dõi. Khi ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn, mẫu theo dõi sẽ được sử dụng để tạo URL trang đích.

Chính sách URL

URL của quảng cáo phải cung cấp cho khách hàng ý tưởng rõ ràng về trang họ sẽ đến khi nhấp vào quảng cáo. Vì lý do này, chính sách của Google yêu cầu cả URL hiển thị và URL trang đích phải ở trên cùng một trang web. Điều này có nghĩa là URL hiển thị trong quảng cáo của bạn cần phải khớp với tên miền mà khách truy cập đến khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn.

Ví dụ:

Nếu URL hiển thị của bạn là www.ads.google.com thì URL trang đích có thể là www.ads.google.com/ads, vì miền (google.com) của URL hiển thị khớp với miền của URL trang đích. Lưu ý rằng bạn phải sử dụng cùng một miền cho tất cả các URL trong nhóm quảng cáo của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false