Om olika typer av webbadresser

Annonser som du skapar med Google Ads har två adresser: en visningsadress och en målsidesadress. Med två webbadresser kan du visa en enkel, lättläst webbadress i annonsen som leder till din webbplats, och dessutom definiera en mer specifik webbadress där du kan inkludera detaljerad information som till exempel spårning. I den här artikeln kan du läsa mer om de olika typer av webbadresser du kan använda i dina annonser och vilka regler som gäller.

Visningsadresser

Visningsadressen är den webbadress som visas i annonsen. I vanliga textannonser visas visningsadressen i grönt bredvid annonssymbolen. Några exempel:

Miljövänliga resor till Åre – boka nu, spara 10 %!
Annons www.example.com
Våra guider vet allt om Åre! Sommarspecial
just nu. Boka nu!

I vanliga textannonser definierar du visningsadressen själv. Om adressen till din webbplats börjar med en underdomän, (som ”support” i ”support.google.com”) kan underdomänen ingå i visningsadressen.

I utökade textannonser består visningsadressen av domänen (och, i förekommande fall, underdomänen) för din webbplats och texten i sökvägsfälten.

Målsidesadresser

Annonsörer använder en målsidesadress för att leda besökare till en mer specifik del av webbplatsen.

Målsidesadressen kan bestå av två delar:

  • Slutlig webbadress (obligatorisk): Webbadressen till den sida på din webbplats som användarna når när de klickar på din annons. För de flesta annonsörer är målsidesadressen samma som den slutliga webbadressen.
  • Spårningsmall (valfri): Om du använder spårning kan du dessutom definiera en spårningsmall. När någon klickar på din annons används spårningsmallen för att skapa målsidesadressen.

Webbadresspolicyer

Webbadresserna till dina annonser ska ge användarna en tydlig uppfattning om vilken sida de hamnar på när de klickar på annonsen. Därför har Google som policy att både visnings- och målsidesadresser ska leda till samma webbplats. Det innebär att visningsadressen i annonsen måste matcha den domän som besökarna hamnar på när de klickar på annonsen.

Exempel

Om din visningsadress är www.ads.google.com kan måladressen vara www.ads.google.com/ads eftersom domänen (google.se) i visningsadressen matchar domänen i målsidesadressen. Tänk på att du måste använda samma domän i alla visningsadresser i annonsgruppen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt