Rôzne typy webových adries

Reklamy vytvorené v službe Google Ads majú dve webové adresy: zobrazenú webovú adresuadresu vstupnej stránky. Pomocou dvoch webových adries môžete v reklame zobrazovať jednoduchú a ľahko čitateľnú webovú adresu, ktorá presmeruje používateľov na váš web. Zároveň môžete definovať špecifickejšiu webovú adresu s množstvom informácií, napríklad so sledovaním. V tomto článku vám vysvetlíme rôzne typy webových adries, ktoré vyberáte pre svoje reklamy, a s nimi súvisiace pravidlá.

Zobrazené webové adresy

Zobrazená webová adresa je webová adresa, ktorá sa zobrazuje v reklame. V textových reklamách je zobrazená webová adresa uvedená vo forme zeleného textu vedľa ikony Reklama. Príklad:

Ekologické zájazdy na Aljašku – rezervujte teraz a ušetrite 10 %!
Reklama www.example.com
Naši sprievodcovia poznajú a milujú Aljašku. Mimoriadna letná
ponuka len teraz. Rezervujte ešte dnes!

V štandardných textových reklamách sami definujete zobrazenú webovú adresu. Ak sa vaša webová adresa začína subdoménou (napríklad subdoménou support v adrese support.google.com), subdoména môže byť súčasťou zobrazenej webovej adresy.

V rozšírených textových reklamách je zobrazená webová adresa kombináciou domény (a subdomény, ak je k dispozícii) webu a textu v poliach Cesta.

Adresy vstupných stránok

Adresu vstupnej stránky používajú inzerenti na presmerovanie používateľov do konkrétnej časti svojho webu.

Adresa vstupnej stránky môže mať dva komponenty:

  • Cieľová webová adresa (povinné): Webová adresa stránky na vašom webe, na ktorú sú používatelia presmerovaní po kliknutí na reklamu. Pre väčšinu inzerentov je vaša adresa vstupnej stránky rovnaká ako cieľová webová adresa.
  • Šablóna sledovania (voliteľné): Ak používate sledovanie, môžete definovať aj šablónu sledovania. Keď niekto klikne na vašu reklamu, pomocou šablóny sledovania sa vytvorí adresa vstupnej stránky.

Pravidlá pre webové adresy

Webová adresa reklamy by mala zákazníkom jasne naznačiť, na akú stránku sa dostanú, keď kliknú na reklamu. Pravidlá Googlu preto definujú, že zobrazené webové adresy aj adresy vstupných stránok musia byť v rámci jedného webu. To znamená, že zobrazená webová adresa vo vašej reklame sa musí zhodovať s doménou, na ktorú sa návštevníci dostanú po kliknutí na reklamu.

Príklad

Ak máte zobrazenú webovú adresu www.ads.google.com, adresa vstupnej stránky môže byť www.ads.google.com/ads, pretože doména (google.sk) zobrazenej webovej adresy je rovnaká ako doména adresy vstupnej stránky. Majte na pamäti, že vo všetkých webových adresách v reklamnej skupine musíte použiť rovnakú doménu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory