Mga error na site

Mga website sa Display Network na nagpapakita ng mga naka-target na ad sa mga taong inilalagay ang maling address para sa isang website o sinusubukang maghanap sa address bar ng kanilang browser.

  • Ang mga site mula sa programang AdSense for Errors ng Google ay nagpapakita ng mga ad upang magbigay ng may-katuturang impormasyon sa mga taong makakakita ng blangkong pahina o mensahe ng error.
  • Kung naka-opt in ang iyong kampanya sa Display Network, maaaring lumitaw ang iyong mga ad sa mga error na site. Maaari mong ibukod ang mga error na site kung ayaw mong lumitaw ang iyong mga ad sa ganitong uri ng site.
  • Ang programang AdSense for Errors ng Google ay susubukang magtugma ng mga may-katuturang ad sa mga pahina ng error na ito batay sa termino para sa paghahanap o URL na tina-type ng mga tao. Minsan ay lumilitaw rin ang mga resulta ng paghahanap sa mga pahina.

Paano magbukod ng mga site at kategorya
Paano baguhin ang mga setting ng iyong network

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu