Сайтове за грешки

Уебсайтове в дисплейната мрежа, показващи насочени реклами на хора, които въвеждат неправилен адрес за уебсайт или се опитват да извършат търсене в адресната лента на браузъра си.

  • Сайтовете от програмата AdSense за грешки показват реклами, за да осигуряват подходяща информация на хората, които иначе биха видели празна страница или съобщение за грешка.
  • Ако кампанията Ви е включена в дисплейната мрежа, рекламите Ви може да се показват в сайтове за грешки. Можете да ги изключите, ако не искате рекламите Ви да се показват в този тип сайтове.
  • Програмата AdSense за грешки на Google ще се опита да съчетае подходящи реклами с тези страници за грешки въз основа на думата за търсене или URL адреса, въведени от хората. Понякога на страниците се показват и резултати от търсенето.

Как да изключвате сайтове и категории
Как да променяте настройките си за мрежата.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си