Bruk av budsimulatoren med Shopping-kampanjer

Ønsker du å øke eller redusere budene for Shopping-kampanjene dine, men er usikker på hvordan det kommer til å påvirke resultatene dine? Med budsimulatoren kan du se hvordan trafikken din kan påvirkes av ulike bud for produktgrupper. Dette skjer ved at du får et anslag over hvilke resultater du kunne ha fått de siste sju dagene hvis du hadde lagt inn andre bud. Bruk dette verktøyet på «Produktgrupper»-fanen for å måle og vurdere med hvilke bud det er mest sannsynlig at du får de resultatene du ønsker, innenfor budsjettet ditt. Deretter bør du raskt bruke det nye budet ditt på produktgruppene dine, eller på alle underinndelingene for en produktgruppe.

Denne artikkelen forklarer hvilke budsimulatorer som er tilgjengelige for Shopping-kampanjer, hvordan de fungerer og hvordan du bruker dem i en kampanje.

Slik fungerer det

Med budsimulatoren kan du samle inn og analysere data fra annonseauksjoner på Google fra de siste sju dagene. Samtidig blir det også tatt hensyn til informasjon som kvaliteten på annonsene dine, konkurrentenes bud og produktdata. Deretter brukes denne informasjonen i verktøyet for å anslå hvordan bestemte endringer i budet ditt hadde kommet til å påvirke antallet klikk, visninger og konverteringer, samt kostnadsnivået.

Du kan bruke budsimulatoren for å måle resultatene for én produktgruppe eller for en produktgruppe med underinndelinger.

Vær oppmerksom på følgende når du bruker budsimulatoren for en produktgruppe med underinndelinger:

 • Du kan se budendringer i samlede og modellerte endringer for produktgrupper som ikke er ekskluderte, selv når enkeltproduktgrupper ikke inneholder nok data til dette alene.
 • Du kan bruke budskalering for å se hva som kan skje hvis du øker eller reduserer alle budene dine for produktgruppene i en underinndeling med en bestemt prosentandel (f.eks. 10 %). Deretter kan du bruke budjusteringen på alle disse produktgruppene med bare noen få klikk. Vær oppmerksom på at budskalering ikke er tilgjengelig hvis noen av produktgruppene er inndelt etter vare-ID.
 • Du kan modellere hva som skjer hvis du endrer alle budene i den inndelte produktgruppen din til en fast verdi. Hvis du velger å bruke en av disse budendringene som omfatter hele produktgruppen, endres standardbudene for produktgruppen din til denne faste verdien.
 • Hvis du endrer budene for mange av produktgruppene dine, kan trafikken din øke betydelig. Dette kan igjen føre til at du når budsjettgrensen din. Vi viser deg den anslåtte kostnaden som følger budendringene, og det kan hende du må øke budsjettet ditt for å få best mulig utbytte av budjusteringene.

Vær oppmerksom på følgende

 • Budsimulatoren er tilgjengelig når Shopping-annonser for en produktgruppe er tatt med i tilstrekkelig mange auksjoner, eller har akkumulert nok visninger til å gi et tilstrekkelig anslag over potensielle resultater med et annet budbeløp. Hvis du ikke ser budsimulatoren, må du sannsynligvis vente til annonsene dine har kjørt en stund til. Du kan også prøve å delta i flere auksjoner ved å øke budene dine eller oppgi produktinformasjon av høyere kvalitet.
 • Budsimulatoren er ikke tilgjengelig for «ekskluderte» produktgrupper uten bud.
 • Dataene som blir vist i budsimulatoren for det gjeldende budet ditt, er et anslag basert på trafikken du har hatt i løpet av de siste sju dagene. Hvis du nylig har endret budet ditt, kan det hende at du legger merke til et avvik mellom «gjeldende» data i budsimulatoren og de faktiske dataene som er tilgjengelige i kontoen din.

Hvis du fremdeles ikke ser verktøyet, kan det være lurt å endre budet for den aktuelle produktgruppen eller forbedre produktinformasjonen din.

Veiledning

Slik bruker du budsimulatoren for å få anslag for én enkelt produktgruppe

Gjør følgende for å se anslagene for en individuell produktgruppe:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Velg annonsegruppen fra Shopping-kampanjen du er interessert i, i navigeringsfeltet på siden.
 3. Finn produktgruppen du er interessert i, og klikk på ikonet for simulatordiagrammet ved siden av budet i «Maks. CPC»-kolonnen.
 4. Velg ulike budalternativer i Budsimulator-vinduet for å se hvordan de kan påvirke trafikken din.
 5. Du kan endre budet ditt og få det tatt i bruk med en gang for produktgruppen din, ved å velge et nytt budalternativ i budsimulatoren og klikke på Lagre.
Slik bruker du budsimulatoren for å få anslag for produktgrupper med underinndelinger:

Gjør følgende for å få anslag for produktgrupper med underinndelinger:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com
 2. Velg annonsegruppen fra Shopping-kampanjen du er interessert i, i navigeringsfeltet på siden.
 3. Finn den underinndelte produktgruppen som inneholder produktgruppene du er interessert i, og klikk på ikonet for simulatordiagrammet i «Maks. CPC»-kolonnen. (Du ser ikke noe bud, ettersom denne produktgruppen er underinndelt.)
 4. Velg Budskalering (%) i budsimulatorvinduet for å se hvordan trafikken din kan bli påvirket av prosentvise endringer i budene dine for disse produktgruppene. Du kan endre budet ditt med den aktuelle prosentandelen ved å velge alternativet ved siden av budet du ønsker, og klikke på Lagre.

  Du kan se hvordan trafikken din kan bli påvirket av ulike faste budbeløp for underinndelingen av produktgruppen din, ved å velge alternativet Bud for hele produktgruppen. Du kan endre budet ditt ved å velge et alternativ (eller skrive inn ditt eget bud ved siden av «Bruk et annet bud»). Klikk deretter på Lagre.
Slik bruker du budsimulatoren for å få konverteringsanslag

Hvis du bruker konverteringssporing, kan du gjennom budsimulatoren få en pekepinn på hvor mange konverteringer og hvor høy konverteringsverdi annonsene dine kunne ha fått hvis budene dine hadde vært annerledes.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Konverteringsforsinkelser: Konverteringer kan bli rapportert opptil 90 dager etter at klikket fant sted, avhengig av hvilket konverteringsvindu du har valgt. Ut fra konverteringsanslagene fra budsimulatoren kan du se hvor mange konverteringer du kan få med det konverteringsvinduet du har valgt. Finn ut hvordan du finner en rapport om konverteringsforsinkelser.
 • Anslå tilgjengelighet: Hvis vi ikke har nok pålitelige data, ser du ingen konverteringsanslag. Årsaker til at vi kanskje ikke har nok data:
  • ikke nok trafikk i kampanjen din
  • høy konverteringsforsinkelse
  • et mønster med svært uregelmessige konverteringer
 • Endringer i konverteringssporing: Hvis du har gjort omfattende endringer i konverteringssporingen du bruker, i løpet av de siste to ukene, gir budsimulatoren muligens ikke pålitelige data for konverteringer.
 • Konverteringsdefinisjoner: Konverteringene beror ikke bare på annonseklikk, men også på handlingene kundene foretar på nettstedet ditt. Dette kan føre til at det blir vanskeligere å forutsi antallet konverteringer.
Slik bruker du budsimulatoren for å få anslag for trafikk fra mobilenheter

Simulatoren for justering av bud for mobil viser hvordan endringer i justeringen av bud for mobil kan påvirke annonseresultatene på forskjellige enheter. Finn ut mer om denne simulatoren og hvordan du bruker den i en kampanje.

Tips

Du kan alternativt legge til «Budsimulator»-kolonnene i statistikktabellen på Produktgrupper-fanen, så har du enkel tilgang til anslag for flere produktgrupper. Finn ut mer om denne kolonnegruppen.

Feilsøking

Her følger noen grunner til at budsimuleringer eventuelt ikke blir vist.

Ikke tilstrekkelig med data
 • Beregningene i budsimulatoren utarbeides på grunnlag av data fra de siste sju dagene. Hvis en kampanje eller produktgruppe nylig ble lagt til, eller ikke har fått mer enn noen få klikk i løpet av de siste sju dagene, er det ikke sikkert at det kan gis noe anslag.
 • Hvis du nettopp har lagt til en ny kampanje, annonsegruppe eller produktgruppe, kan du komme tilbake senere for å se om simulatorene kan gi deg anslag da. Hvis kampanjen, annonsegruppen eller produktgruppen har få visninger, kan en budøkning gi annonsene mer eksponering.
Dagsbudsjett for kampanjen
 • Hvis kampanjen din har nådd, eller nesten har nådd, dagsbudsjettet minst én gang i løpet av de siste sju dagene, er det ikke sikkert at det vises anslag i simulatoren.
Produktgruppen er «ekskludert»
 • Budsimulatoren er ikke tilgjengelig for produktgrupper du har merket som «ekskludert». Det betyr at produktene i den aktuelle produktgruppen ikke blir annonsert via denne annonsegruppen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt