Použití Simulátoru nabídek v kampaních v Nákupech Google

Chcete u kampaně v Nákupech Google zvýšit nebo snížit nabídky, ale nejste si jisti, co to udělá s výkonem? Simulátor nabídek odhadne, jaké by mohly být výsledky vaší inzerce za posledních sedm dní, kdybyste nastavili jiné nabídky. Jednodušeji tak získáte představu, jak by různé nabídky pro skupiny produktů mohly ovlivnit vaši návštěvnost. Pomocí tohoto nástroje z karty Skupiny produktů můžete měřit, jaká výše nabídky vám pravděpodobně přinese požadovaný výkon s rozpočtem, který máte k dispozici. Potom novou nabídku co nejdříve použijte pro své skupiny produktů nebo pro všechny podskupiny určité skupiny produktů.

Tento článek vysvětluje, jaké simulátory nabídek jsou pro kampaně v Nákupech Google k dispozici, jak fungují a jak je můžete ve své kampani využít.

Princip

Simulátor nabídek shromažďuje a analyzuje údaje z aukcí reklam na Googlu za předchozích sedm dnů. Zohledňuje při tom například kvalitu vašich reklam, konkurenční nabídky nebo údaje o produktech. Nástroj pak na základě těchto informací odhadne, jak by se určité změny vaší nabídky projevily na počtu kliknutí, nákladech, počtu zobrazení a počtu konverzí.

Simulátor nabídek umožňuje odhadnout výkon pro jednotlivou skupinu produktů nebo pro skupinu produktů s podskupinami.

Na co je třeba pamatovat při použití Simulátoru nabídek u skupiny produktů s podskupinami:

 • Změny nabídek lze zobrazit v souhrnu a změny pro nevyloučené skupiny produktů lze modelovat i v případě, že jednotlivé skupiny produktů nemají samy o sobě pro tento odhad dostatek údajů.
 • Pomocí stupnice nabídek můžete zjistit, co by se mohlo stát, kdybyste zvýšili nebo snížili všechny nabídky pro skupiny produktů v dané podskupině o určité procento (například o 10 %). Pak stačí párkrát kliknout a danou úpravu nabídky můžete použít pro všechny tyto skupiny produktů.
 • Můžete modelovat, co se stane, když změníte všechny nabídky ve skupině produktů s podskupinami na určitou pevně danou hodnotu. Pokud se rozhodnete použít nějakou takovou změnu v rámci celé skupiny produktů, výchozí nabídky pro skupinu produktů se změní na tuto pevnou hodnotu.
 • Změny nabídek v rámci většího množství skupin produktů mohou významně zvýšit návštěvnost a způsobit dosažení rozpočtového limitu. Nástroj vám sdělí předpokládané náklady na změny v nabídkách. Abyste z úpravy nabídek vytěžili co nejvíce, bude možná potřeba zvýšit rozpočet.

Důležité upozornění

 • Simulátor nabídek je k dispozici, pokud se reklamy v Nákupech Google pro danou skupinu produktů zúčastnily dostatečného počtu aukcí nebo zaznamenaly počet zobrazení potřebný k odhadnutí potenciálního výkonu při jiné cenové nabídce. Pokud Simulátor nabídek nevidíte, je zřejmě nutné nechat reklamy zobrazovat o něco déle nebo se zúčastnit více aukcí. K tomu je třeba zvýšit cenové nabídky nebo zajistit vyšší kvalitu produktových dat.
 • Simulátor nabídek není k dispozici pro „vyloučené“ skupiny produktů, které nemají žádnou nabídku.
 • Údaje zobrazené v Simulátoru nabídek pro vaši aktuální nabídku jsou odhadem na základě vaší návštěvnosti za posledních 7 dní. Pokud jste nedávno změnili nastavení kampaně / reklamní sestavy nebo cílení produktu (například nabídku, rozpočet, cíle strategie nabídek, geografické cílení, filtry inventáře, filtr skupin produktů) nebo přidali/odebrali produkty v aktuálním inventáři, můžete zaznamenat rozdíly mezi „aktuálními“ údaji v Simulátoru nabídek a skutečnými údaji dostupnými ve vašem účtu.

Pokud nástroj stále nevidíte, můžete zkontrolovat nabídku pro danou skupinu produktů nebo zlepšit údaje o produktech.

Pokyny

Jak získat pomocí Simulátoru nabídek odhady pro jednotlivé skupiny produktů

Postup zobrazení odhadů pro jednotlivou skupinu produktů:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V postranním navigačním panelu klikněte na požadovanou reklamní sestavu kampaně v Nákupech Google.
 3. Vyhledejte požadovanou skupinu produktů a klikněte na ikonu grafu simulátoru u nabídky ve sloupci Max. CPC.
 4. V okně Simulátoru nabídek vyberte různé nabídky a podívejte se, jak by mohly ovlivnit provoz.
 5. Nabídku můžete změnit a rovnou ji pro danou skupinu produktů použít. Stačí v Simulátoru nabídek vybrat jinou nabídku a kliknout na tlačítko Uložit.
Jak získat pomocí Simulátoru nabídek odhady pro skupiny produktů s podskupinami

Postup zobrazení odhadů pro skupiny produktů s podskupinami:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V postranním navigačním panelu klikněte na požadovanou reklamní sestavu kampaně v Nákupech Google.
 3. Vyhledejte rozdělenou skupinu produktů obsahující podskupiny, které vás zajímají, a klikněte na ikonu grafu simulátoru ve sloupci Max. CPC (žádná nabídka tam nebude, protože je skupina rozdělena na podskupiny).
 4. Chcete-li zjistit, jak se procentuální změny nabídek pro tyto skupiny produktů projeví na návštěvnosti, vyberte v okně Simulátor nabídek možnost Stupnice nabídek (%). Pokud chcete svou nabídku změnit o dané procento, vyberte možnost vedle požadované nabídky a klikněte na Uložit.

  Chcete-li zjistit, jak se na návštěvnosti projeví různé pevné výše nabídek pro celou skupinu produktů rozdělenou na podskupiny, vyberte možnost Nastavit nabídku na úrovni skupiny produktů. Pokud chcete svou nabídku změnit, vyberte požadovanou možnost (nebo zadejte vlastní nabídku vedle možnosti Použít jinou nabídku). Poté klikněte na Uložit.
Jak pomocí Simulátoru nabídek získáte odhady konverzí

Pokud používáte měření konverzí, nabídne vám simulátor nabídek odhady konverzí. Ty vám pomohou zjistit, kolik konverzí a jakou hodnotu konverzí by vaše reklamy mohly získat, kdybyste nastavili jiné nabídky.

Několik důležitých informací:

 • Zpoždění konverze: V závislosti na zvolené době sledování se konverze mohou v přehledech zobrazit až 90 dnů po kliknutí. Odhady konverzí v simulátoru nabídek uvádějí, kolik konverzí můžete v rámci doby sledování obdržet. Další informace, jak vyhledat přehled zpoždění konverzí
 • Dostupnost odhadu: Pokud nemáme dostatečné množství údajů, nezobrazíme žádné odhady konverzí. Možné příčiny nedostatku údajů:
  • příliš malá návštěvnost kampaně,
  • dlouhá prodleva konverze,
  • velmi nepravidelné konverze.
 • Změny v měření konverzí: Pokud jste v posledních dvou týdnech provedli v měření konverzí nějaké větší změny, patrně ze simulátoru nabídek nezískáte spolehlivé údaje o konverzích.
 • Definice konverzí: Za konverze se nepovažují pouze kliknutí na reklamu, ale také jiné akce, které zákazníci na vašem webu provedou. To může ztížit jejich předpovídání.
Jak pomocí Simulátoru nabídek získáte odhady konverzí pro provoz na mobilních zařízeních

Simulátor úprav nabídky pro mobilní zařízení ukazuje, jak mohou změny úprav nabídky pro mobilní zařízení ovlivnit výkon reklamy na různých zařízeních. Přečtěte si další informace o tomto simulátoru a o možnostech jeho využití v kampani.

Tip

Jinou možností, jak snadno zobrazit odhady pro větší počet skupin produktů, je přidat sloupce Simulátoru nabídek do tabulky statistik na kartě Skupiny produktů. Další informace o této skupině sloupců

Odstraňování problémů

Některé z častých příčin, proč se simulace nabídek nezobrazí:

Nedostatek dat
 • Simulátor nabídek využívá ke stanovování odhadů údaje za posledních sedm dní. Může se stát, že odhady nebude schopen stanovit, pokud jste kampaň či skupinu produktů přidali do účtu nedávno, případně pokud během posledních sedmi dní nezaznamenala dostatečný počet kliknutí.
 • Pokud jste novou kampaň, reklamní sestavu či skupinu produktů přidali právě teď, je třeba to, zda simulátory poskytly odhady, zkontrolovat až po určité době. Jestliže kampaň, reklamní sestava či skupina produktů nezaznamenávají dostatečný počet zobrazení, můžete zvýšit nabídky. Tím reklamě pomůžete dosáhnout většího pokrytí.
Průměrný denní rozpočet kampaně
 • Pokud kampaň za posledních sedm dní alespoň jednou téměř či zcela vyčerpala svůj průměrný denní rozpočet, může se stát, že simulátor nebude schopen nabídnout odhady.
Skupina produktů je „vyloučená‟
 • Simulátor nabídek není k dispozici pro skupiny produktů, které jste označili jako vyloučené, což znamená, že produkty se v dané skupině v rámci dané reklamní sestavy neinzerují.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false
false
false