Използване на симулатора на оферти с кампании за Пазаруване

Искате да увеличите или намалите офертите си за кампанията си за Пазаруване, но не сте сигурни как това ще се отрази върху ефективността Ви? Симулаторът на оферти може да спомогне за изясняването на това, как различните оферти за продуктови групи биха повлияли на трафика Ви, като прогнозира какви биха могли да бъдат резултатите от рекламирането Ви през последните седем дни при задаване на различни оферти. Използвайте този инструмент от раздела „Групи продукти“, за да прецените каква стойност на офертата е най-вероятно да осигури желаната от Вас ефективност с бюджета, който имате. След това бързо приложете новата си оферта към продуктовите си групи или към всички подразделения на дадена продуктова група.

Тази статия обяснява кои симулатори на оферти са налични при кампаниите за Пазаруване, как работят и как да ги използвате в кампанията си.

Начин на работа

Симулаторът на оферти събира и анализира данни от рекламни търгове в Google от предишните седем дни, отчитайки информация, като качеството на рекламите Ви, оферти на конкурентите и данни за продуктите Ви. След това инструментът използва тази информация, за да прогнозира как определени промени в офертата Ви биха повлияли върху кликванията, разходите, импресиите и реализациите Ви.

Можете да използвате симулатора на оферти, за да прецените ефективността на отделна продуктова група или на продуктова група с подразделения.

Ето някои неща, които да имате предвид, когато използвате симулатора на оферти за продуктова група с подразделения:

 • Възможно е да преглеждате промените в офертите в обобщен вид и да ги моделирате за продуктови групи, които не са изключени, дори когато за отделни продуктови групи поотделно може да не са налице достатъчно данни за тази цел.
 • Можете да използвате приспособяване на офертите, за да видите какво може да стане, ако увеличите или намалите всичките си оферти за продуктови групи в подразделението с конкретен процент (например 10%). След това можете да приложите корекцията на офертата в тези продуктови групи само с няколко кликвания. Имайте предвид, че приспособяването на офертите не е налице, ако някоя от продуктовите групи е подразделена по идент. № на артикул.
 • Можете да моделирате това, което ще стане, ако промените всичките си оферти в подразделената продуктова група на фиксирана стойност. Ако решите да приложите една от тези промени в офертите за цялата продуктова група, стандартните Ви оферти на ниво продуктова група ще бъдат променени на тази фиксирана стойност.
 • Промени в офертите в много продуктови групи могат да увеличат трафика значително, което може да е причина да достигнете бюджетното си ограничение. Ще Ви покажем прогнозните разходи за промени в офертите и може да се наложи да повишите бюджета си, за да се възползвате максимално от корекцията на офертата си.

Имайте предвид следното

 • Симулаторът на оферти е налице, когато рекламите за Пазаруване за дадена група продукти са били включени в достатъчно търгове или са постигнали достатъчно импресии, за да генерират задоволителна прогноза за потенциалната ефективност с различна сума на офертата. Ако не го виждате, вероятно трябва да оставите рекламите си да се показват малко по-продължително време или да опитате да участвате в повече търгове, като увеличите офертите си или предоставите данни за продуктите с по-високо качество.
 • Симулаторът на оферти не е налице за „изключени“ група продукти без оферта.
 • Показваните в симулатора на оферти данни за „текущата“ Ви оферта са прогноза въз основа на трафика Ви през последните 7 дни. Ако наскоро сте променили настройките си за насочване на кампания/рекламна група или продукт (например: оферта, бюджет, цели за стратегии за офериране, географско насочване, филтри за рекламните места, филтър за група продукти) или сте добавили/премахнали продукти към/от настоящите си рекламни места, може да забележите несъответствие между „текущите“ данни, отразени в симулатора на оферти, и действителните данни, налични в профила Ви.

Ако и след това инструментът все още липсва, препоръчваме Ви да промените офертата си за тази продуктова група или да подобрите данните за продуктите си.

Инструкции

Как да използвате симулатора на оферти, за да получите прогнози за отделна продуктова група

Можете да видите прогнозите си за отделна продуктова група по следния начин:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.
 2. От страничната лента за навигация изберете рекламната група за кампанията за Пазаруване, която Ви интересува.
 3. Намерете продуктовата група, която представлява интерес за Вас, и кликнете върху иконата на графика на симулатора до офертата в графата „Макс. CPC“.
 4. В прозореца „Симулатор на оферти“ изберете различни опции за офериране, за да видите как биха повлияли върху трафика Ви.
 5. Можете да промените офертата си и да я приложите директно към продуктовата си група, като изберете нова опция за офериране в симулатора и кликнете върху Запазване.
Как да използвате симулатора на оферти, за да получите прогнози за продуктови групи с подразделения

Можете да видите прогнозите си за продуктови групи с подразделения по следния начин:

 1. Влезте в профила си в Google Ads на https://ads.google.com
 2. От страничната лента за навигация изберете рекламната група за кампанията за Пазаруване, която Ви интересува.
 3. Намерете подразделената продуктова група, съдържаща продуктовите групи, които представляват интерес за Вас, и кликнете върху иконата на графика на симулатора до офертата в графата „Макс. CPC“ (няма да има оферта, тъй като тази продуктова група е подразделена).
 4. За да видите как процентни промени в офертите Ви за тези продуктови групи биха повлияли на трафика Ви, изберете Приспособяване на офертите (%) в прозореца „Симулатор на оферти“. За да промените офертата си с този процент, изберете опцията до желаната оферта и кликнете върху Запазване.

  За да видите как различни фиксирани офертни суми в цялата ви подразделена продуктова група биха повлияли на трафика Ви, изберете опцията Оферта за цялата продуктова група. За да промените офертата си, изберете опцията (или въведете собствената си оферта до „Използване на друга оферта“). След това кликнете върху Запазване.
Как да използвате симулатора на оферти, за да получите прогнози за реализации

Ако използвате проследяването на реализациите, симулаторът на оферти предлага прогнози за реализациите, за да Ви помогне да разберете какъв брой реализации и на каква стойност биха получили рекламите Ви при задаване на различни оферти.

Следва информация, която да имате предвид:

 • Забавяния при реализациите: Реализациите могат да се отчитат до 30 дни след кликването в зависимост от избрания от Вас прозорец на реализациите. Прогнозите за реализациите на симулаторите на оферти показват колко реализации може да получите в рамките на прозореца Ви на реализациите. Научете как да намерите отчет за забавянията на реализациите.
 • Достъпност на прогнозите: Ако не разполагаме с достатъчно надеждни данни, няма да показваме никакви прогнози за реализации. Причините, поради които може да нямаме достатъчно данни, включват:
  • няма достатъчно трафик в кампанията Ви;
  • голямо забавяне на реализацитите;
  • модел на много непостоянни реализации.
 • Промени в проследяването на реализациите: Ако сте нанесли съществени промени в проследяването на реализациите през последните две седмици, възможно е да не можете да разчитате на данните от симулатора на оферти за реализации.
 • Дефиниции на реализациите: Реализациите разчитат не само на кликвания върху рекламите, но също и на действията, които клиентите предприемат в сайта Ви. Това може да ги направи и по-трудни за предвиждане.
Как да използвате симулатора на оферти, за да получите прогнози за трафика от мобилни устройства

Симулаторът за корекции на офертите за мобилни устройства показва как могат да се отразят промените на корекцията на офертата за мобилни устройства върху ефективността на рекламите Ви на различните устройства. Научете повече за този симулатор и как да го използвате в кампанията си.

Съвет

За бърз преглед на прогнозите за няколко групи продукти можете да добавите графите от симулатора на оферти към таблицата със статистически данни в раздела „Групи продукти“. Научете повече за този набор от графи.

Отстраняване на неизправности

Следват някои чести причини, поради които може да не видите симулация на оферта.

Няма достатъчно данни
 • За предоставяне на прогнози симулаторът на оферти използва данни от последните седем дни. Възможно е те да не могат да осигурят прогнози, ако кампания или продуктова група е добавена наскоро или не е получила много кликвания през последните седем дни.
 • Ако току-що сте добавили нова кампания, рекламна или продуктова група, проверете отново след известно време, за да видите дали симулаторите са предоставили прогнози. Ако кампанията, продуктовата или продуктовата Ви група не получава много импресии, повишаването на офертите Ви може да спомогне за увеличаването на присъствието на рекламите Ви.
Среден дневен бюджет за кампанията
 • Ако кампанията Ви е достигнала или се е доближила до средния си дневен бюджет поне веднъж през последните седем дни, симулаторът може да не успее да предостави прогнози.
Продуктовата група е „изключена“
 • Симулаторът на оферти не е налице за продуктови групи, които сте маркирали като „изключени“, което означава, че продуктите в тази продуктова група не се рекламират с тази рекламна група.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си