Förstå screening- och kvalificeringsprocessen

För att delta i vissa Google-program måste ett företag godkännas enligt Googles screening- och kvalificeringsprocess för sin företagskategori. Denna screeningprocess är kostnadsfri för företag som vill delta. Processen varierar beroende på kategori men kan innefatta kontroller av tillstånd, försäkringar och bakgrund.

registreringssidan kan du se om Lokala tjänster är tillgängliga i ditt område.

Kontrollera tillgängligheten

Om bakgrundskontroller

Bakgrundskontrollen omfattar identitetskontroll och kontroll i belastningsregistret, bland annat för sexbrott, terroristbrott och näringsförbud i USA. På företagsnivå omfattar processen rättshistorik, som domar och påföljder från federala och delstatliga domstolar i USA. 

Företag debiteras inte för bakgrundskontrollen.

Vem utför bakgrundskontrollerna?

Alla bakgrundskontroller utförs av lokala kontrollpartner. Resultaten från en bakgrundskontroll hålls strikt konfidentiella mellan företaget och kontrollpartnern. Företag bör kontakta den lokala kontrollpartnern om man har frågor om den kontrollerade informationen, vilken tidsperiod som omfattas, överklaganden osv.

Kontrollpartnern kan dock skicka anonymiserade och sammanställda resultat till Google för kvalitetskontroll.

Google publicerar allmänna kvalificeringsvillkor för programmet för annonser om Lokala tjänster och dina skyldigheter i samband med bakgrundskontrollen. Läs mer i våra annonseringspolicyer.

Hur utförs bakgrundskontroller?

Innan våra kontrollpartner utför några bakgrundskontroller ger de varje enskild person möjlighet att se över de nödvändiga upplysningarna som gäller under delstatliga och federala lagar eller regionala, kommunala och statliga lagar. Våra kontrollpartner säkerställer också att varje enskild person godkänner villkoren innan kontrollerna genomförs. Upplysningarna och villkoren gör att kontrollpartner kan genomföra bakgrundskontrollerna för Google-programmet och eventuella uppföljningskontroller i framtiden. Våra partner är tillförlitliga leverantörer som har genomgått strikta kontroller avseende datasäkerhet, och de skyddar effektivt alla enskilda personers integritet.

Vem kontrolleras?

En behörig representant (företagsägare eller chef) måste fylla i bakgrundskontrollen för företagets räkning. I vissa kategorier måste representanten ge kontrollpartnern en lista över tekniker som också behöver genomgå bakgrundskontroll.

Vidare kontrolleras följande personer:

 • Alla ägare i företaget måste svara på frågor om kriminell bakgrund. Kontrollen innefattar identitetskontroll och utdrag ur belastningsregistret.
 • Om ditt företag ingår i tillämpliga kategorier måste varje anställd, oberoende underleverantör, tillfälligt anställd, projektanställd, leverantör eller annan personal (tekniker) som utför tjänster åt kunder genomgå en bakgrundskontroll. Kontorspersonal, tjänstemän, kundtjänstpersonal och andra som inte besöker kunderna behöver inte genomgå någon bakgrundskontroll. Kontrollen innefattar identitetskontroll och utdrag ur belastningsregistret. 

Vad händer om du inte klarar bakgrundskontrollen?

Företag som inte klarar bakgrundskontrollen får inte delta i det Google-program som de har ansökt till. Observera att företaget alltid kan kontakta kontrollpartnern om man vill påpeka fel eller på annat sätt reagera på resultatet av bakgrundskontrollen. Efter att ha åtgärdat eventuella fel och mottagit ett slutgiltigt beslut om diskvalificering måste ett företag vänta ytterligare trettio (30) dagar för att på nytt kunna ansöka om deltagande i Google-programmet. Om den andra ansökan också avslås måste företaget vänta ett (1) år innan man kan ansöka igen.

Om försäkringskontroller 

I kategorier där det krävs ansvarsförsäkringar måste företagen presentera sina försäkringsbevis. Vilket försäkringsbelopp som krävs som lägst beror på kategori och plats. 

Om tillståndskontroller 

Beroende på det aktuella landet kontrollerar Google att företag innehar lämpliga tillstånd för företag och ägare/ansvariga på delstatlig, provinsiell och/eller nationell nivå, i den mån det är praktiskt genomförbart. Tillstånd som Google har kontrollerat visas i annonsörens leverantörsprofil.

Annonsörerna måste också bekräfta att de innehar tillämpliga tillstånd på nationell nivå, orts- och provinsnivå och att alla tekniker är korrekt licensierade. 

Om avancerad verifiering 

I vissa företagskategorier måste annonsörer göra en avancerad verifiering för att förhindra att oseriösa företag annonserar med Google under falsk identitet. Avancerade verifieringar kombinerar en granskning av ditt eventuella Google Ads-konto, offentligt tillgängliga uppgifter och videointervjuer som utförs av Google. Kontrollerna innebär också frågor om företagsregistreringen och bedräglig eller vilseledande affärspraxis.

Krav efter kategori för amerikanska företag

Reparation av hushållsapparater

En reparatör av hushållsapparater är en leverantör som bland annat arbetar med underhåll, reparationer och installation av hushållsapparater.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*
    

Bilglas

En bilglasleverantör är en leverantör som bland annat lagar trasiga bilrutor.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Bilreparation

En bilmekaniker är en leverantör som bland annat arbetar med underhåll och reparation av bilmotorer och karosser. 

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Mattvätt

En mattvättekniker är en leverantör som bland annat arbetar med tvätt och underhåll av mattor, golv och stoppade möbler.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Elektriker

En elektriker är en leverantör som bland annat arbetar med installation, underhåll och reparation av elsystem.

Obs! Elektrikerkategorin är en viktig kategori eftersom kunderna ofta kontaktar en elektriker när de behöver ha ett uppdrag utfört skyndsamt (synliga eller lösa ledningar, elfel osv). 

Av denna anledning genomgår elektriker en extra kontroll som bland annat omfattar bakgrundskontroll av servicepersonal.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
  • Kontroll av tekniker
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Fastighetsadvokat

Fastighetsadvokater utformar och genomdriver juridiska handlingar, däribland testamenten, truster och kontrakt samt ger råd och vägledning i frågor som testamentsbevakning, förmyndarskap och fullmakter.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Yrkesansvarsförsäkring där detta krävs enligt lag
 • Krav på tillstånd:
  • Delstatliga kontroller av juristlicens för varje fastighetsadvokat på företaget

Eventkoordinatorer

En eventkoordinator organiserar och koordinerar bland annat evenemang, till exempel bröllop och fester.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Finansplanerare

En finansplanerare hjälper till att placera och optimera finanser och att planera inför pensionering och andra finansiella mål.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
  • Professionell kontroll
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Kontroller av tillstånd för varje finansplanerare på företaget

Garageportar

En garageportstekniker är en leverantör som bland annat arbetar med garageportsystem.

Obs! Garageportskategorin är en viktig kategori eftersom kunderna ofta kontaktar en tekniker när de behöver ha ett uppdrag utfört skyndsamt (när garageporten inte kan öppnas eller stängas). 

Av denna anledning genomgår garageportstekniker en extra kontroll som bland annat innefattar bakgrundskontroll av servicepersonal och Googles avancerade verifieringsprocess.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
  • Kontroll av tekniker
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Hemstädning

Hemstädpersonal genomför bland annat standardstädningar eller storstädningar på kontor och i hem.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Värme, ventilation och luftkonditionering (VVS)

En VVS-tekniker installerar, underhåller och reparerar bland annat värmepannor och luftkonditioneringssystem. 

Obs! VVS-kategorin är en viktig kategori eftersom kunderna ofta kontaktar en tekniker när de behöver ha ett uppdrag utfört skyndsamt (värmekällan är trasig när det är kallt ute).

Av denna anledning genomgår VVS-tekniker en extra kontroll som bland annat innefattar bakgrundskontroll av servicepersonal.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
  • Kontroll av tekniker
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Immigrationslagar

Immigrationsadvokater erbjuder råd och vägledning i frågor som asyl, visumansökningar, uppehålls- och arbetstillstånd, medborgarskap, naturalisering, utvisning och anställning för icke-medborgare.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Yrkesansvarsförsäkring där detta krävs enligt lag
 • Krav på tillstånd:
  • Delstatliga kontroller av juristlicens för varje immigrationsadvokat på företaget

Sophantering

Sophanterare hämtar och tar hand om hushållsapparater, sopor, möbler och andra föremål.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Trädgårdsskötsel

Trädgårdstekniker tar bland annat hand om trädgården, anlägger gräsmattor, rensar ogräs och klipper gräs. 

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Låssmed

En låssmed är en tekniker som bland annat arbetar med lås, nycklar och säkerhetssystem. 

Obs! Låssmedskategorin är en viktig kategori eftersom kunderna ofta kontaktar en tekniker när de behöver ha ett uppdrag utfört skyndsamt (utelåst, tappar bilnyckeln osv.).

Av denna anledning genomgår låssmeder en extra kontroll som bland annat innefattar bakgrundskontroll av servicepersonal och Googles avancerade verifieringsprocess.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
  • Kontroll av tekniker
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Flyttföretag

Flyttpersonal packar, flyttar och packar upp bland annat hem och möbler.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Skadedjursbekämpning

Skadedjursbekämpare inspekterar och avlägsnar olika typer av skadedjur som vägglöss, gnagare och vilda djur.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Husdjurshotell

Husdjurshotell tar hand om husdjur över natten. Vissa kan erbjuda ytterligare tjänster, bland annat trimning. 

Obs! Husdjurshotellskategorin betraktas som känslig eftersom som personal kan bo över natten hemma hos kunden.

Av denna anledning genomgår husdjurshotell en extra kontroll som bland annat innefattar bakgrundskontroller.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
  • Kontroll av tekniker
 • Krav på försäkring:
  • Inte tillämpligt
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Husdjursvård

Personalen utför olika tjänster, bland annat tvätt och trimning av husdjur. 

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Fotografer

Fotografer utför olika fototjänster, bland annat fotografering av enskilda personer eller evenemang. 

Obs! Fotografkategorin betraktas som känslig eftersom som det kan hända att personalen arbetar med barn. 

Av denna anledning genomgår fotografer en extra kontroll som bland annat omfattar bakgrundskontroll av servicepersonal.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
  • Kontroll av tekniker
 • Krav på försäkring:
  • Inte tillämpligt
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Rörmokare

Rörmokare är hantverkare som arbetar med rör, avlopp och apparater i ditt hem som har med rör och avlopp att göra. Ibland kan de även arbeta med hushållsgas och andra tjänster. 

Obs! Rörmokarkategorin är en viktig kategori eftersom kunderna ofta kontaktar en rörmokare när de behöver ha ett uppdrag utfört skyndsamt (stopp i avloppet, problem med varmvatten osv.).

Av denna anledning genomgår rörmokare en extra kontroll som bland annat innefattar bakgrundskontroll av servicepersonal.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
  • Kontroll av tekniker
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare hjälper till att köpa, sälja och hyra bostäder.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
  • Professionell kontroll
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Kontroll av tillstånd för varje fastighetsmäklare på företaget

Takläggning

Takläggare installerar, reparerar och underhåller bland annat takbeläggningar, takrännor och takventiler.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Arborist

Arborister planterar, fäller och beskär träd, bland andra tjänster. 

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Vattenskador

Vattenskadetekniker rengör och inspekterar bland annat resultaten av vattenskador som mögel, avloppsvatten, färgskador och skadedjur.

Yrkesutövare i vissa delstater kan behöva ytterligare tillstånd för att utföra mögelhanterings- eller bedömningstjänster. Se varje leverantörs profil för mer information om vilka tillstånd Google har granskat.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*
  • IICRC-certifiering**

**Tekniker med denna certifiering kan behöva ytterligare licenser för att få ta hand om vattenskadeproblem.

Fönsterputsning

Fönsterputsare tvättar fönster, speglar, takfönster och takrännor, bland andra tjänster.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

Fönsterreparation

Fönsterreparatörer installerar och reparerar fönster och kan också bland annat hantera takfönster, dörrar och andra typer av glas.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagstillstånd på delstatsnivå*
  • Ägartillstånd på delstatsnivå*

* Där detta är tillämpligt enligt delstatslag. Google rekommenderar att du kontrollerar varje leverantörs profil för mer information om vilka tillstånd som har granskats.

Krav efter kategori för kanadensiska företag

Värme, ventilation och luftkonditionering (VVS)

En VVS-tekniker installerar, underhåller och reparerar bland annat värmepannor och luftkonditioneringssystem. 

VVS-kategorin är en viktig kategori eftersom kunderna ofta kontaktar en tekniker när de behöver ha ett uppdrag utfört skyndsamt (värmekällan är trasig när det är kallt ute).

Av denna anledning genomgår VVS-tekniker en extra kontroll som bland annat innefattar bakgrundskontroll av servicepersonal.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
  • Kontroll av tekniker
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagslicens på provins- och/eller landsnivå*
  • Ägarlicens på provins- och/eller landsnivå*

 

Låssmed

En låssmed är en tekniker som bland annat arbetar med lås, nycklar och säkerhetssystem. 

Låssmedskategorin är en viktig kategori eftersom kunderna ofta kontaktar en tekniker när de behöver ha ett uppdrag utfört skyndsamt (utelåst, tappat bilnyckeln osv.). 

Av denna anledning genomgår låssmeder en extra kontroll som bland annat innefattar, inklusive bakgrundskontroll av servicepersonal och Googles avancerade verifieringsprocess.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
  • Kontroll av tekniker
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagslicens på provins- och/eller landsnivå*
  • Ägarlicens på provins- och/eller landsnivå*

Rörmokare

Rörmokare är hantverkare som arbetar med rör, avlopp och apparater i ditt hem som har med rör och avlopp att göra. Ibland kan de även arbeta med hushållsgas och andra tjänster. 

Rörmokarkategorin är en viktig kategori eftersom kunderna ofta kontaktar en tekniker när de behöver ha ett uppdrag utfört skyndsamt (stopp i avloppet, problem med varmvatten osv.).

Av denna anledning genomgår rörmokare en extra kontroll som bland annat innefattar bakgrundskontroll av servicepersonal.

 • Krav på bakgrundskontroll:
  • Kontroll av företag
  • Kontroll av ägare
  • Kontroll av tekniker
 • Krav på försäkring:
  • Allmän ansvarsförsäkring
 • Krav på tillstånd:
  • Företagslicens på provins- och/eller landsnivå*
  • Ägarlicens på provins- och/eller landsnivå*

* I tillämpliga fall enligt provinsiell och/eller nationell lagstiftning. Google rekommenderar att du kontrollerar varje leverantörs profil för mer information om vilka tillstånd som har granskats.

Obs! Om du annonserar via en partner gäller informationen ovan inte för dig. Läs mer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?