Inzicht in het screenings- en kwalificatieproces

Bedrijven moeten het screenings- en kwalificatieproces van Google voor hun bedrijfscategorie doorlopen om deel te nemen aan bepaalde Google-programma's. Dit screeningsproces is gratis voor bedrijven die willen deelnemen. Het proces verschilt per categorie, maar kan bestaan uit antecedentenonderzoeken en controle van vergunningen en verzekeringen.

Als u wilt zien of Lokale diensten beschikbaar is in uw regio, bekijkt u de registratiepagina.

Beschikbaarheid controleren

Over antecedentenonderzoeken

Opmerking: Antecedentenonderzoeken zijn momenteel beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada.

Het antecedentenonderzoek bestaat onder andere uit identiteits- en strafbladcontroles aan de hand van bijvoorbeeld nationale lijsten van seksuele delinquenten, terroristen en sancties in de Verenigde Staten. Op bedrijfsniveau beslaat het proces de geschiedenis van civiele procedures, zoals vonnissen en pandrechten van federale en staatsrechtbanken in de Verenigde Staten.

Bedrijven betalen niets voor het antecedentenonderzoek.

Wie voert het antecedentenonderzoek uit?

Alle antecedentenonderzoeken worden uitgevoerd door hierin gespecialiseerde lokale partners. De resultaten van het antecedentenonderzoek blijven strikt vertrouwelijk tussen het bedrijf en de partner die het onderzoek uitvoert. Voor vragen over bijvoorbeeld de gegevens die worden gecontroleerd, de periode die wordt bestreken of bezwaarprocedures kunnen bedrijven contact opnemen met de lokale onderzoekspartner.

Partners voor antecedentenonderzoek kunnen Google geanonimiseerde of verzamelde gegevens sturen voor kwaliteitscontroledoeleinden.

Google publiceert algemene deelnamecriteria voor het programma voor advertenties voor Lokale diensten en uw verplichtingen tijdens het antecedentenonderzoek. Zie ons advertentiebeleid voor meer informatie.

Hoe antecedentenonderzoeken verlopen

Voordat onderzoekspartners aan een antecedentenonderzoek beginnen, bieden ze elke persoon de mogelijkheid de noodzakelijke kennisgevingen in te zien op grond van toepasselijke wetgeving op de verschillende bestuursniveaus. De onderzoekspartner zorgt er ook voor dat elke persoon instemt met de voorwaarden voordat de controles worden uitgevoerd. Dankzij de kennisgevingen en voorwaarden kunnen onderzoekspartners controles voor het Google-programma en eventuele vervolgcontroles uitvoeren. Onze onderzoekspartners zijn vertrouwde leveranciers die strenge controles op het gebied van gegevensbeveiliging hebben ondergaan. Ze zorgen ervoor dat de privacy van elk individu wordt beschermd.

Naar wie wordt onderzoek gedaan?

Een gemachtigde vertegenwoordiger (bedrijfseigenaar of -beheerder) moet namens het bedrijf het antecedentenonderzoek doorlopen. In relevante categorieën verstrekt de vertegenwoordiger de antecedentenonderzoekspartner van Google een lijst met serviceprofessionals die het antecedentenonderzoek ook moeten doorlopen.

Er wordt ook onderzoek gedaan naar de volgende personen:

 • Alle eigenaren van het bedrijf moeten een antecedentenonderzoek naar criminele activiteiten doorlopen. Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles.
 • Als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een van toepassing zijnde categorie, moet elke medewerker, onafhankelijke contractant, uitzendkracht, oproepkracht, leverancier of andere medewerker (serviceprofessionals) die kernservices voor de klant uitvoert een antecedentenonderzoek doorlopen. Officemanagers, administratief personeel, klantenservicemedewerkers en anderen die niet rechtstreeks diensten aan klanten leveren, hoeven geen antecedentenonderzoek te doorlopen. Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles.

Wat gebeurt er als een bedrijf niet wordt goedgekeurd naar aanleiding van een antecedentenonderzoek?

Bedrijven die het antecedentenonderzoek niet met succes doorlopen, komen niet in aanmerking voor deelname aan het Google-programma waarvoor ze zich hebben aangemeld. Bedrijven en hun medewerkers kunnen altijd contact opnemen met onderzoekspartners om op eventuele fouten en onnauwkeurigheden te wijzen of anderszins te reageren op resultaten van antecedentenonderzoeken. Na afhandeling van eventuele fouten of onnauwkeurigheden en ontvangst van een definitieve beslissing van diskwalificatie, moeten bedrijven nog eens dertig (30) dagen wachten om opnieuw toegang aan te vragen tot het Google-programma. Als een tweede aanvraag ook wordt geweigerd, moet u één (1) jaar wachten voordat u zich opnieuw voor het programma kunt aanmelden.

Over rechtsvormcontroles

Opmerking: Rechtsvormcontroles zijn momenteel beschikbaar in Europa.

Afhankelijk van het land verifieert Google of bedrijven zijn geregistreerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving van een bepaald land. Bedrijven moeten Google bewijs van hun bedrijfsregistratie verstrekken door relevante documenten te uploaden, door registratienummers te verstrekken, middels een attest of op een andere manier. Google doet zijn best om de geldigheid van de registratie(s) van elk bedrijf te verifiëren.

Over verzekeringscontroles

Voor categorieën waarvoor een algemene aansprakelijkheidsverzekering vereist is, moeten bedrijven een verzekeringsbewijs indienen. De vereiste minimum verzekering is afhankelijk van de categorie en locatie.

Over vergunningscontroles

Afhankelijk van het land verifieert Google dat bedrijven toepasselijke nationale en/of provinciale vergunningen hebben voor bedrijven en eigenaren/beheerders, voor zover dat mogelijk is. De vergunningen die Google voor elk bedrijf heeft geverifieerd, staan vermeld in het dienstverlenersprofiel van het bedrijf.

Bedrijven moeten ook bevestigen dat ze beschikken over de toepasselijke licenties op lagere bestuursniveaus (county, provincie en gemeente) en dat alle serviceprofessionals de juiste licenties hebben.

Over geavanceerde verificatie

Voor sommige bedrijfscategorieën moeten adverteerders de geavanceerde verificatie voltooien om te voorkomen dat frauduleuze bedrijven op Google adverteren met een valse identiteit. Geavanceerde verificatiescreening is een combinatie van een beoordeling van het Google Ads-account van het bedrijf (indien van toepassing), de openbaar beschikbare gegevens en video-interviews uitgevoerd door Google. Tot de controle behoren onderzoeken naar de geldigheid van de bedrijfsregistratie en naar eventueel bewijs van frauduleus of misleidend bedrijfsbeleid.

Vereisten per categorie voor bedrijven in Italië

Reparaties van huishoudapparatuur

Een reparatiebedrijf van huishoudapparatuur is een dienstverlener die onder meer werkt aan het onderhoud, de reparatie en installatie van huishoudelijke apparatuur.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Schoonmaakservices voor tapijten en stoffering

Een tapijt- en stofferingsreinigingsprofessional is een dienstverlener die zich onder andere bezighoudt met het onderhoud van tapijt, vloeren en meubelstoffering.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Elektriciens

Een elektricien is een dienstverlener die onder andere elektrische systemen installeert, onderhoudt en repareert.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Garagedeuren

Een professioneel garagedeurbedrijf is een dienstverlener die onder andere werkt met overhead- en garagedeursystemen.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Schoonmaakdiensten

Schoonmaakprofessionals voeren onder andere standaard of grondige schoonmaakwerkzaamheden uit in huizen.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Koeling en ventilatie

Een koelings- en ventilatieprofessional installeert, onderhoudt en repareert onder andere ketels en centrale airconditioningsystemen.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Afvalverwijdering

Afvalverwerkingsprofessionals verwijderen, verwerken of doneren apparaten, afval, meubels of andere voorwerpen.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Tuinverzorging

Professionals op het gebied van tuinonderhoud verrichten onder andere aanleg van tuinen en het onderhoud, zoals onkruidbestrijding, maaien en zaaien.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Verhuisbedrijven

Verhuisprofessionals verpakken en verhuizen bezittingen, pakken ze weer uit en slaan ze op, en verrichten diverse andere diensten.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Ongediertebestrijding

Professionals op het gebied van ongediertebestrijding inspecteren en verwijderen onder andere verschillende soorten ongedierte, waaronder insecten, knaagdieren en wilde dieren.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Loodgieters

Loodgieters zijn serviceprofessionals die zich bezighouden met leidingen, afvoeren, riolen en de apparaten in uw huis die op deze systemen zijn aangesloten.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Dakbedekking

Dakbedekkingsprofessionals installeren, repareren en onderhouden dakpannen, dakgoten en ontluchting op het dak, en leveren diverse andere diensten.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Boomverzorging

Boomverzorgingsprofessionals planten, verwijderen en onderhouden bomen en leveren diverse andere diensten.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Waterschadediensten

Waterschadeprofessionals reinigen en inspecteren waterschadeproblemen zoals schimmel, riooloverstroming en schade aan verflagen, en leveren diverse andere diensten.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Glazenwassers

Glazenwassers reinigen ramen, spiegels, dakramen en dakgoten, en leveren diverse andere diensten.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

Ruitreparatie

Glaszetters installeren en repareren ramen, maar verrichten ook werkzaamheden aan dakramen, deuren en andere soorten glas.

 • Rechtsvormvereisten:
  • Onderzoek van bedrijf
 • Verzekeringsvereisten:
  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op landelijk niveau*

* = Als er landelijke wetgeving van toepassing is. Google raadt u aan het profiel van elke dienstverlener te bekijken voor meer informatie over de door Google gecontroleerde vergunningen.

Opmerking: Als u adverteert via een aangesloten partner, is de bovenstaande informatie niet op u van toepassing. Meer informatie
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?