Over de screening op advertenties voor Lokale diensten

Bedrijven moeten het screenings- en kwalificatieproces van Google voor hun bedrijfscategorie doorlopen om te adverteren met Lokale diensten. Dit screeningsproces verschilt per categorie, maar kan bestaan uit controle van vergunningen en verzekeringen, en antecedentenonderzoeken. 

Zoals wordt uiteengezet in ons advertentiebeleid, moeten alle bedrijfseigenaren die Lokale diensten gebruiken een antecedentenonderzoek doorlopen. In sommige categorieën moeten alle werknemers van het bedrijf die uw kernservices voor klanten uitvoeren (serviceprofessionals) ook een antecedentenonderzoek doorlopen. Alle antecedentenonderzoeken worden uitgevoerd door hierin gespecialiseerde lokale partners. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. 

Voor sommige bedrijfscategorieën zijn ook vergunningen en verzekeringen vereist. De vergunningvereisten kunnen per locatie verschillen.

Als u wilt zien of Lokale diensten beschikbaar is in uw regio, bekijkt u de registratiepagina.

Beschikbaarheid controleren

Over antecedentenonderzoeken

Antecedentenonderzoek van bedrijven

Een gemachtigde vertegenwoordiger (bedrijfseigenaar of -beheerder) moet namens het bedrijf het antecedentenonderzoek doorlopen. Het antecedentenonderzoek voor bedrijven beslaat onder andere de geschiedenis van de civiele procedures van het bedrijf. 

In relevante categorieën verstrekt de vertegenwoordiger de antecedentenonderzoekspartner van Google een lijst met serviceprofessionals die het antecedentenonderzoek ook moeten doorlopen.

Antecedentenonderzoek van bedrijfseigenaren 

Alle eigenaren van het bedrijf moeten een antecedentenonderzoek naar criminele activiteiten doorlopen.  Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles. 

Antecedentenonderzoek van serviceprofessionals

Als uw bedrijf wordt aangemeld voor advertenties voor Lokale diensten, moet elke medewerker, onafhankelijke contractant, uitzendkracht, oproepkracht, leverancier of andere medewerker (serviceprofessionals) die kernservices voor de klant uitvoert een antecedentenonderzoek doorlopen. Officemanagers, administratief personeel, klantenservicemedewerkers (of anderen die niet rechtstreeks diensten aan klanten leveren) hoeven geen antecedentenonderzoek te doorlopen. Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles. 

Kosten van een antecedentenonderzoek

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het antecedentenonderzoek.

Wie voert het antecedentenonderzoek uit?

Alle antecedentenonderzoeken worden uitgevoerd door hierin gespecialiseerde lokale partners. De resultaten van antecedentenonderzoek voor dienstverleners van Lokale diensten blijven strikt vertrouwelijk tussen de professional en het bedrijf dat het antecedentenonderzoek uitvoert. Partners voor antecedentenonderzoek kunnen Google geanonimiseerde of verzamelde gegevens sturen voor kwaliteitscontroledoeleinden.

Google publiceert algemene deelnamecriteria voor het programma voor advertenties voor Lokale diensten en uw verplichtingen tijdens het antecedentenonderzoek. Zie ons advertentiebeleid voor meer informatie.

Als u vragen heeft over bijvoorbeeld de gegevens die worden gecontroleerd, de periode die wordt bestreken of bezwaarprocedures, kunt u contact opnemen met de lokale antecedentenonderzoekspartner voor uw regio.

Waaruit bestaat een antecedentenonderzoek?

Het antecedentenonderzoek bestaat onder andere uit identiteits- en strafbladcontroles (aan de hand van bijvoorbeeld nationale lijsten van seksuele delinquenten, terroristen en sancties in de Verenigde Staten). Op bedrijfsniveau beslaat het proces de geschiedenis van civiele procedures (zoals vonnissen en pandrechten van federale en staatsrechtbanken in de VS).

Hoe verloopt een antecedentenonderzoek?

Voordat onze partners dergelijke onderzoeken kunnen uitvoeren, bieden ze elke persoon de mogelijkheid de noodzakelijke kennisgevingen in te zien op grond van toepasselijke wetgeving op de verschillende bestuursniveaus. Onze onderzoekspartners zorgen er ook voor dat elke persoon instemt met de voorwaarden voordat de controles worden uitgevoerd. Dankzij de kennisgevingen en voorwaarden kunnen antecedentenonderzoekspartners controles voor advertenties voor Lokale diensten en eventuele vervolgcontroles uitvoeren. Onze onderzoekspartners zijn vertrouwde leveranciers die strenge controles op het gebied van gegevensbeveiliging hebben ondergaan. Ze zorgen ervoor dat de privacy van elk individu wordt beschermd.

Wat gebeurt er als een bedrijf niet wordt goedgekeurd naar aanleiding van een antecedentenonderzoek?

Bedrijven die het antecedentenonderzoek niet met succes doorlopen, komen niet in aanmerking voor deelname aan advertenties voor Lokale diensten. U en uw werknemers kunnen altijd contact opnemen met antecedentenonderzoekspartners om op eventuele fouten en onnauwkeurigheden te wijzen of anderszins te reageren op resultaten van antecedentenonderzoeken. Nadat u een definitieve beslissing heeft ontvangen van diskwalificatie (bijvoorbeeld na de afhandeling van eventuele fouten of onnauwkeurigheden die u heeft gemeld), moet u nog eens dertig (30) dagen wachten om opnieuw toestemming te vragen voor toegang tot advertenties voor Lokale diensten door Google. Als uw tweede aanvraag ook wordt geweigerd, moet u één (1) jaar wachten voordat u zich opnieuw voor het programma kunt aanmelden.

Meer informatie over het beleid voor Lokale diensten

Over verzekeringscontroles 

Voor categorieën waarvoor een algemene aansprakelijkheidsverzekering vereist is, moeten bedrijven een verzekeringsbewijs indienen. De vereiste minimum verzekering is afhankelijk van de categorie en locatie. 

Over vergunningscontroles 

Afhankelijk van het land verifieert Google dat adverteerders toepasselijke nationale en/of provinciale vergunningen hebben voor bedrijven en eigenaren/beheerders, voor zover praktisch mogelijk. De vergunningen die Google voor elke adverteerder heeft geverifieerd, staan vermeld in het profiel van een dienstverlener.

Adverteerders moeten ook bevestigen dat ze beschikken over toepasselijke vergunningen op lagere bestuursniveaus (county, provincie en gemeente) en dat alle serviceprofessionals de juiste vergunningen hebben. 

Over geavanceerde verificatie 

Voor sommige bedrijfscategorieën moeten adverteerders de geavanceerde verificatie voltooien om te voorkomen dat frauduleuze bedrijven adverteren op Google met een valse identiteit. Geavanceerde verificatiescreening is een combinatie van een beoordeling van het Google Ads-account van het bedrijf (indien van toepassing), de openbaar beschikbare gegevens en video-interviews uitgevoerd door Google. Tot de controle behoren onderzoeken naar de geldigheid van de bedrijfsregistratie en naar eventueel bewijs van frauduleuze of misleidende bedrijfsactiviteiten.

Vereisten per categorie voor adverteerders in de Verenigde Staten

Categorieën Vereisten voor antecedentenonderzoeken Verzekeringsvereisten Vergunningsvereisten Overzicht
Reparaties van huishoudapparatuur -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Een reparatiebedrijf van huishoudapparatuur is een dienstverlener die onder meer werkt aan het onderhoud, de reparatie en installatie van huishoudelijke apparatuur.
Autoruiten -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Een autoruitenprofessional is een dienstverlener die onder andere kapotte autoruiten repareert.
Autoreparatie -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Een autoreparatieprofessional is een dienstverlener die zich onder andere bezighoudt met het onderhoud en de reparatie van automotoren en autochassis. 
Schoonmaakservices voor tapijten en stoffering -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Een tapijt- en stofferingsreinigingsprofessional is een dienstverlener die is gespecialiseerd in onder andere de reiniging en het onderhoud van tapijt, vloeren en meubelstoffering.
Elektriciens -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Een elektricien is een dienstverlener die onder andere elektrische systemen installeert, onderhoudt en repareert.

Opmerking: De categorie 'Elektriciens' wordt beschouwd als een urgente categorie, omdat consumenten een elektricien vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (losse elektriciteitsdraden, kritieke elektronische storingen, etc.) 

Elektriciens die staan vermeld in het advertentieblok van Lokale diensten, doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van dienstverleners.

Erfrechtadvocaten -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van professional
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering indien wettelijk vereist Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke erfrechtadvocaat in het bedrijf

Erfrechtprofessionals helpen klanten juridische documenten opstellen en implementeren, waaronder testamenten, trusts en akten, en geven advies en begeleiding bij kwesties als successie, voogdij en volmacht.

Event planners -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Een event planner of evenementenbureau organiseert en coördineert evenementen, zoals bruiloften en feesten, en andere services.
Financieel planners

-Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van professional
 

-Algemene aansprakelijkheidsverzekering Vergunningcontroles voor elke financiële planner in het bedrijf Een financiële planner helpt met de organisatie en optimalisatie van financiën en voorspelt de resultaten van spaargelden en investeringen, zodat een klant kan zien hoe goed die is voorbereid op diens pensioen en om andere financiële doelen te halen.
Garagedeurbedrijven -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Een professioneel garagedeurbedrijf is een dienstverlener die onder andere werkt met overhead- en garagedeursystemen.

Opmerking: De categorie 'Garagedeurbedrijf' wordt beschouwd als een urgente categorie of noodcategorie, omdat consumenten een garagedeurbedrijf vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (garagedeur kan niet worden geopend of gesloten). 

Garagedeurbedrijven die staan vermeld in het advertentieblok van Lokale diensten, doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals en de geavanceerde verificatie van Google.

Schoonmaakdiensten -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Schoonmaakprofessionals voeren onder andere standaard of grondige schoonmaakwerkzaamheden uit in kantoren of huizen.
Koeling en ventilatie -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Een koelings- en ventilatieprofessional installeert, onderhoudt en repareert onder andere ketels en centrale airconditioningsystemen. 

Opmerking: De categorie 'Koeling en ventilatie' wordt beschouwd als een urgente categorie, omdat consumenten dergelijke bedrijven vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (verwarmingsketel is kapot tijdens zeer koud weer).

Koelings- en ventilatieprofessionals die staan vermeld in het advertentieblok van Lokale diensten, doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.
 

Immigratiewetgeving -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van professional
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering indien wettelijk vereist Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor elke immigratieadvocaat in het bedrijf

Immigratierechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals asiel, visumaanvragen, green cards, burgerschap, naturalisatie, deportatie en werkgelegenheid voor niet-staatsburgers.

Afvalverwijdering -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Afvalverwerkingsprofessionals verwijderen en verwerken apparaten, afval, meubels of andere voorwerpen, en doneren weggegooide goederen.
Tuinverzorging -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Professionals op het gebied van tuinonderhoud verrichten onder andere aanleg van tuinen en het onderhoud, zoals onkruidbestrijding, maaien en zaaien. 
Slotenmakers -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Een slotenmaker is een dienstverlener die onder andere werkt met sloten, sleutels en beveiligingssystemen. 

Opmerking: De categorie 'Slotenmakers' wordt beschouwd als een urgente categorie of noodcategorie, omdat consumenten een slotenmaker vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (mensen hebben zichzelf buitengesloten uit hun huis, auto of kantoor). 

Slotenmakers die staan vermeld in het advertentieblok van Lokale diensten, doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals en de geavanceerde verificatie van Google.

Verhuisbedrijven -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Verhuisprofessionals verpakken en verhuizen bezittingen, pakken ze weer uit en slaan ze op, en verrichten diverse andere services.
Ongediertebestrijding -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Professionals op het gebied van ongediertebestrijding inspecteren en verwijderen onder andere verschillende soorten ongedierte, waaronder insecten, knaagdieren en wilde dieren.
Dierenpensions -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
N.v.t. -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Dierenpensions leveren (ook 's nachts) oppasdiensten voor huisdieren. Sommige dierenpensions kunnen aanvullende services aanbieden, zoals wassen en trimmen. 

Opmerking: De categorie 'Dierenpensions' wordt beschouwd als een gevoelige categorie, omdat professionals gedurende de nacht bij de consument thuis kunnen verblijven. 

Dierenpensions die staan vermeld in het advertentieblok van Lokale diensten, doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

Dierensalons -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Dierensalons wassen en verzorgen huisdieren, en leveren diverse andere services. 
Fotografen -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
 
N.v.t. -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Fotografen zijn professionals die onder andere portret- of evenementfotografie aanbieden. 

Opmerking: De categorie 'Fotografen' wordt beschouwd als een gevoelige categorie. omdat professionals mogelijk met kinderen werken. 

Fotografen die staan vermeld in het advertentieblok van Lokale diensten, doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

Loodgieters -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
 
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Loodgieters zijn serviceprofessionals die zich bezighouden met leidingen, afvoeren, riolen en de apparaten in uw huis die op deze systemen zijn aangesloten. Soms verrichten ze ook werkzaamheden aan gasinstallaties en dergelijke. 

Opmerking: De categorie 'Loodgieters' wordt beschouwd als een urgente categorie of noodcategorie, omdat consumenten een loodgieter vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (bijvoorbeeld als de warmwatervoorziening defect is).

Loodgieters die staan vermeld in het advertentieblok van Lokale diensten, doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

Makelaren -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van professional
 
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering Vergunningcontroles voor elke makelaar in het bedrijf

Makelaars helpen onroerend goed te kopen, verkopen of huren.

Dakbedekking -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Dakbedekkingsprofessionals installeren, repareren en onderhouden dakpannen, dakgoten en ontluchting op het dak, en leveren diverse andere services.
Boomverzorging -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Boomverzorgingsprofessionals planten, verwijderen en onderhouden bomen en leveren diverse andere services. 
Waterschadediensten -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering

-Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

-IICRC-certificering**

Waterschadeprofessionals reinigen en inspecteren waterschadeproblemen zoals schimmel, rioleringsproblemen, ongedierte, schade aan verflagen en leveren diverse andere services.

**Professionals met deze certificering hebben mogelijk extra vergunningen nodig om problemen met waterschade te herstellen.

Glazenwassers -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Glazenwassers reinigen ramen, spiegels, dakramen en dakgoten, en leveren diverse andere services.
Ruitreparatie -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Glaszetters installeren en repareren ramen, maar verrichten ook werkzaamheden aan dakramen, deuren en andere soorten glas.

* = Als er staatswetgeving van toepassing is. Google raadt u aan het profiel van elke dienstverlener te bekijken voor meer informatie over de door Google gecontroleerde vergunningen.

Vereisten per categorie voor adverteerders in Canada:

Categorieën Vereisten voor antecedentenonderzoeken Verzekeringsvereisten Vergunningsvereisten Overzicht
Koeling en ventilatie
 • Onderzoek van bedrijf
 • Onderzoek van eigenaar
 • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
 • Eigenaarsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
 • Een koelings- en ventilatieprofessional installeert, onderhoudt en repareert onder andere ketels en centrale airconditioningsystemen. 
De categorie 'Koeling en ventilatie' wordt beschouwd als een urgente categorie, omdat consumenten dergelijke bedrijven vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (verwarmingsketel is kapot tijdens zeer koud weer).
 
 • Koelings- en ventilatieprofessionals die staan vermeld in het advertentieblok van Lokale diensten, doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.


 

Slotenmakers
 • Onderzoek van bedrijf
 • Onderzoek van eigenaar
 • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
 • Eigenaarsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
 • Een slotenmaker is een dienstverlener die onder andere werkt met sloten, sleutels en beveiligingssystemen. 
De categorie 'Slotenmakers' wordt beschouwd als een urgente categorie of noodcategorie, omdat consumenten een slotenmaker vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (mensen hebben zichzelf buitengesloten uit hun huis, auto of kantoor). 
 • Slotenmakers die staan vermeld in het advertentieblok van Lokale diensten, doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals en de geavanceerde verificatie van Google.
Loodgieters
 • Onderzoek van bedrijf
 • Onderzoek van eigenaar
 • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
 • Eigenaarsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
 • Loodgieters zijn serviceprofessionals die zich bezighouden met leidingen, afvoeren, riolen en de apparaten in uw huis die op deze systemen zijn aangesloten. Soms verrichten ze ook werkzaamheden aan gasinstallaties en dergelijke. 
De categorie 'Loodgieters' wordt beschouwd als een urgente categorie of noodcategorie, omdat consumenten een loodgieter vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (bijvoorbeeld als de warmwatervoorziening defect is).
 • Loodgieters die staan vermeld in het advertentieblok van Lokale diensten, doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

* = Als er provinciale of landelijke wetgeving van toepassing is. Google raadt u aan het profiel van elke dienstverlener te bekijken voor meer informatie over de door Google gecontroleerde vergunningen.

Note: If you are advertising through a partner affiliate, the above information does not apply to you. Learn more
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?