Inzicht in het screenings- en kwalificatieproces

Bedrijven moeten het screenings- en kwalificatieproces van Google voor hun bedrijfscategorie doorlopen om deel te nemen aan bepaalde Google-programma's. Dit screeningsproces is gratis voor bedrijven die willen deelnemen. Het proces verschilt per categorie, maar kan bestaan uit antecedentenonderzoeken en controle van vergunningen en verzekeringen.

Als u wilt zien of Lokale diensten beschikbaar is in uw regio, bekijkt u de registratiepagina.

Beschikbaarheid controleren

Over antecedentenonderzoeken

Het antecedentenonderzoek bestaat onder meer uit identiteits- en strafbladcontroles aan de hand van bijvoorbeeld nationale lijsten van seksuele delinquenten, terroristen en sancties in de Verenigde Staten. Op bedrijfsniveau beslaat het proces de geschiedenis van civiele procedures, zoals vonnissen en pandrechten van federale en staatsrechtbanken in de VS.

Bedrijven betalen niets voor het antecedentenonderzoek.

Wie voert het antecedentenonderzoek uit?

Alle antecedentenonderzoeken worden uitgevoerd door hierin gespecialiseerde lokale partners. De resultaten van het antecedentenonderzoek blijven strikt vertrouwelijk tussen het bedrijf en de partner die het onderzoek uitvoert. Voor vragen over bijvoorbeeld de gegevens die worden gecontroleerd, de periode die wordt bestreken of bezwaarprocedures kunnen bedrijven contact opnemen met de lokale onderzoekspartner.

Partners voor antecedentenonderzoek kunnen Google geanonimiseerde of verzamelde gegevens sturen voor kwaliteitscontroledoeleinden.

Google publiceert algemene deelnamecriteria voor het programma voor advertenties voor Lokale diensten en uw verplichtingen tijdens het antecedentenonderzoek. Zie ons advertentiebeleid voor meer informatie.

Hoe antecedentenonderzoeken verlopen

Voordat onderzoekspartners aan een antecedentenonderzoek beginnen, bieden ze elke persoon de mogelijkheid de noodzakelijke kennisgevingen in te zien op grond van toepasselijke wetgeving op de verschillende bestuursniveaus. De onderzoekspartner zorgt er ook voor dat elke persoon instemt met de voorwaarden voordat de controles worden uitgevoerd. Dankzij de kennisgevingen en voorwaarden kunnen onderzoekspartners controles voor het Google-programma en eventuele vervolgcontroles uitvoeren. Onze onderzoekspartners zijn vertrouwde leveranciers die strenge controles op het gebied van gegevensbeveiliging hebben ondergaan. Ze zorgen ervoor dat de privacy van elk individu wordt beschermd.

Naar wie wordt onderzoek gedaan?

Een gemachtigde vertegenwoordiger (bedrijfseigenaar of -beheerder) moet namens het bedrijf het antecedentenonderzoek doorlopen. In relevante categorieën verstrekt de vertegenwoordiger de antecedentenonderzoekspartner van Google een lijst met serviceprofessionals die het antecedentenonderzoek ook moeten doorlopen.

Er wordt ook onderzoek gedaan naar de volgende personen:

 • Alle eigenaren van het bedrijf moeten een antecedentenonderzoek naar criminele activiteiten doorlopen. Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles.
 • Als uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een van toepassing zijnde categorie, moet elke medewerker, onafhankelijke contractant, uitzendkracht, oproepkracht, leverancier of andere medewerker (serviceprofessionals) die kernservices voor de klant uitvoert een antecedentenonderzoek doorlopen. Officemanagers, administratief personeel, klantenservicemedewerkers en anderen die niet rechtstreeks diensten aan klanten leveren, hoeven geen antecedentenonderzoek te doorlopen. Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles.

Wat gebeurt er als een bedrijf niet wordt goedgekeurd naar aanleiding van een antecedentenonderzoek?

Bedrijven die het antecedentenonderzoek niet met succes doorlopen, komen niet in aanmerking voor deelname aan het Google-programma waarvoor ze zich hebben aangemeld. Bedrijven en hun medewerkers kunnen altijd contact opnemen met onderzoekspartners om op eventuele fouten en onnauwkeurigheden te wijzen of anderszins te reageren op resultaten van antecedentenonderzoeken. Na afhandeling van eventuele fouten of onnauwkeurigheden en ontvangst van een definitieve beslissing van diskwalificatie, moeten bedrijven nog eens dertig (30) dagen wachten om opnieuw toegang aan te vragen tot het Google-programma. Als een tweede aanvraag ook wordt geweigerd, moet u één (1) jaar wachten voordat u zich opnieuw voor het programma kunt aanmelden.

Over verzekeringscontroles

Voor categorieën waarvoor een algemene aansprakelijkheidsverzekering vereist is, moeten bedrijven een verzekeringsbewijs indienen. De vereiste minimum verzekering is afhankelijk van de categorie en locatie.

Over vergunningscontroles

Afhankelijk van het land verifieert Google dat bedrijven toepasselijke nationale en/of provinciale vergunningen hebben voor bedrijven en eigenaren/beheerders, voor zover dat mogelijk is. De vergunningen die Google voor elk bedrijf heeft geverifieerd, staan vermeld in het dienstverlenersprofiel van het bedrijf.

Bedrijven moeten ook bevestigen dat ze beschikken over de toepasselijke licenties op lagere bestuursniveaus (county, provincie en gemeente) en dat alle serviceprofessionals de juiste licenties hebben.

Over geavanceerde verificatie

Voor sommige bedrijfscategorieën moeten adverteerders de geavanceerde verificatie voltooien om te voorkomen dat frauduleuze bedrijven op Google adverteren met een valse identiteit. Geavanceerde verificatiescreening is een combinatie van een beoordeling van het Google Ads-account van het bedrijf (indien van toepassing), de openbaar beschikbare gegevens en video-interviews uitgevoerd door Google. Tot de controle behoren onderzoeken naar de geldigheid van de bedrijfsregistratie en naar eventueel bewijs van frauduleuze of misleidende bedrijfsactiviteiten.

Vereisten per categorie voor bedrijven in de Verenigde Staten

Reparaties van huishoudapparatuur

Een reparatiebedrijf van huishoudapparatuur is een dienstverlener die onder meer werkt aan het onderhoud, de reparatie en installatie van huishoudelijke apparatuur.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Autoruiten

Een autoruitenprofessional is een dienstverlener die onder andere kapotte autoruiten repareert.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Autoreparatie

Een autoreparatieprofessional is een dienstverlener die zich onder meer bezighoudt met het onderhoud en de reparatie van automotoren en autochassis.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Schoonmaakservices voor tapijten en stoffering

Een tapijt- en stofferingsreinigingsprofessional is een dienstverlener die is gespecialiseerd in onder andere de reiniging en het onderhoud van tapijt, vloeren en meubelstoffering.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Elektriciens

Een elektricien is een dienstverlener die onder andere elektrische systemen installeert, onderhoudt en repareert.

Opmerking: De categorie 'Elektriciens' wordt beschouwd als een urgente categorie omdat consumenten een elektricien vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (losse elektriciteitsdraden, kritieke elektronische storingen, enzovoort).

Elektriciens doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Erfrechtadvocaten

Erfrechtprofessionals houden zich bezig met het opstellen en implementeren van juridische documenten, waaronder testamenten, trusts en akten, en het geven van advies en begeleiding bij kwesties als successie, voogdij en volmacht.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor iedere erfrechtadvocaat in het bedrijf

Event planners

Een event planner of evenementenbureau organiseert en coördineert evenementen, zoals bruiloften en feesten, en andere services.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Financieel planners

Een financieel planner helpt bij het organiseren en optimaliseren van financiën en het voorbereiden op pensioen en andere financiële doelen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Professionele controle
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Vergunningcontroles voor iedere financiële planner in het bedrijf

Garagedeurbedrijven

Een professioneel garagedeurbedrijf is een dienstverlener die onder meer werkt met overhead- en garagedeursystemen.

Opmerking: De categorie 'Garagedeurbedrijven' wordt beschouwd als een urgente categorie of noodcategorie omdat consumenten een garagedeurbedrijf vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (garagedeur kan niet worden geopend of gesloten).

Garagedeurbedrijven doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals en de geavanceerde verificatie van Google.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Schoonmaakdiensten

Schoonmaakprofessionals voeren onder andere standaard of grondige schoonmaakwerkzaamheden uit in kantoren of huizen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Koeling en ventilatie

Een koelings- en ventilatieprofessional installeert, onderhoudt en repareert onder andere ketels en centrale airconditioningsystemen.

Opmerking: De categorie 'Koeling en ventilatie' wordt beschouwd als een urgente categorie omdat consumenten dergelijke bedrijven vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (verwarmingsketel is kapot tijdens zeer koud weer).

Koelings- en ventilatieprofessionals doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Immigratierecht

Immigratierechtprofessionals geven advies en begeleiding bij kwesties zoals asiel, visumaanvragen, green cards, burgerschap, naturalisatie, deportatie en werkgelegenheid voor niet-staatsburgers.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Vergunningsvereisten:
  • Controles van de vergunningen van de staatsbalie voor iedere immigratieadvocaat in het bedrijf

Afvalverwijdering

Afvalverwerkingsprofessionals verwijderen en verwerken apparaten, afval, meubels of andere voorwerpen, en doneren weggegooide goederen.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Tuinverzorging

Professionals op het gebied van gazonverzorging verrichten onder meer gazonaanleg en -onderhoud, zoals onkruidbestrijding, maaien en zaaien.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Slotenmakers

Een slotenmaker is een dienstverlener die onder andere werkt met sloten, sleutels en beveiligingssystemen.

Opmerking: De categorie 'Slotenmakers' wordt beschouwd als een urgente categorie of noodcategorie omdat consumenten een slotenmaker vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (mensen hebben zichzelf buitengesloten uit hun huis, auto of kantoor).

Slotenmakers doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals en de geavanceerde verificatie van Google.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Verhuisbedrijven

Verhuisprofessionals verpakken en verhuizen bezittingen, pakken ze weer uit en slaan ze op, en verrichten diverse andere services.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Ongediertebestrijding

Professionals op het gebied van ongediertebestrijding inspecteren en verwijderen onder andere verschillende soorten ongedierte, waaronder insecten, knaagdieren en wilde dieren.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Dierenpensions

Dierenpensions leveren (ook 's nachts) oppasdiensten voor huisdieren. Sommige dierenpensions kunnen aanvullende services aanbieden, zoals wassen en trimmen.

Opmerking: De categorie 'Dierenpensions' wordt beschouwd als een gevoelige categorie omdat professionals gedurende de nacht bij de consument thuis kunnen verblijven.

Dierenpensions doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Dierensalons

Dierensalons wassen en verzorgen huisdieren, en leveren diverse andere services.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Fotografen

Fotografen zijn professionals die onder andere portret- of evenementfotografie aanbieden.

Opmerking: De categorie 'Fotografen' wordt beschouwd als een gevoelige categorie omdat professionals mogelijk met kinderen werken.

Fotografen doorlopen om die reden een extra screening, een aanvullend beveiligingsniveau, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • N.v.t.
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Loodgieters

Loodgieters zijn serviceprofessionals die zich bezighouden met leidingen, afvoeren, riolen en de apparaten in uw huis die op deze systemen zijn aangesloten. Soms verrichten ze ook werkzaamheden aan gasinstallaties en dergelijke.

Opmerking: De categorie 'Loodgieters' wordt beschouwd als een urgente categorie of noodcategorie omdat consumenten een loodgieter vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (bijvoorbeeld als de warmwatervoorziening defect is).

Loodgieters doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Makelaars

Makelaars helpen onroerend goed te kopen, verkopen of huren.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Professionele controle
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Vergunningcontroles voor elke makelaar in het bedrijf

Dakbedekking

Dakbedekkingsprofessionals installeren, repareren en onderhouden dakpannen, dakgoten en ontluchting op het dak, en leveren diverse andere services.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Boomverzorging

Boomverzorgingsprofessionals planten, verwijderen en onderhouden bomen en leveren diverse andere services.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Waterschadediensten

Waterschadeprofessionals reinigen en inspecteren waterschadeproblemen zoals schimmel, rioleringsproblemen, ongedierte of schade aan verflagen en leveren diverse andere services.

Professionals in bepaalde staten hebben mogelijk extra vergunningen nodig om diensten voor schimmelsanering of controlediensten uit te voeren. Bekijk het profiel van elke dienstverlener voor meer informatie over de vergunningen die Google heeft geverifieerd.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
  • IICRC-certificering**

**Professionals met deze certificering hebben mogelijk extra vergunningen nodig om problemen met waterschade te herstellen.

Glazenwassers

Glazenwassers reinigen ramen, spiegels, dakramen en dakgoten, en leveren diverse andere services.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Ruitreparatie

Glaszetters installeren en repareren ramen, maar verrichten ook werkzaamheden aan dakramen, deuren en andere soorten glas.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
  • Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

* = Als er staatswetgeving van toepassing is. Google raadt u aan het profiel van iedere dienstverlener te bekijken voor meer informatie over de door Google gecontroleerde vergunningen.

Vereisten per categorie voor bedrijven in Canada

Koeling en ventilatie

Een koelings- en ventilatieprofessional installeert, onderhoudt en repareert onder andere ketels en centrale airconditioningsystemen.

De categorie 'Koeling en ventilatie' wordt beschouwd als een urgente categorie omdat consumenten dergelijke bedrijven vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (verwarmingsketel is kapot tijdens zeer koud weer).

Koelings- en ventilatieprofessionals doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
  • Eigenaarsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*

Slotenmakers

Een slotenmaker is een dienstverlener die onder andere werkt met sloten, sleutels en beveiligingssystemen.

De categorie 'Slotenmakers' wordt beschouwd als een urgente categorie of noodcategorie omdat consumenten een slotenmaker vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (mensen hebben zichzelf buitengesloten uit hun huis, auto of kantoor).

Slotenmakers doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals en de geavanceerde verificatie van Google.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
  • Eigenaarsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*

Loodgieters

Loodgieters zijn serviceprofessionals die zich bezighouden met leidingen, afvoeren, riolen en de apparaten in uw huis die op deze systemen zijn aangesloten. Soms verrichten ze ook werkzaamheden aan gasinstallaties en dergelijke.

De categorie 'Loodgieters' wordt beschouwd als een urgente categorie of noodcategorie omdat consumenten een loodgieter vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (bijvoorbeeld als de warmwatervoorziening defect is).

Loodgieters doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

 • Vereisten voor antecedentenonderzoeken:
  • Onderzoek van bedrijf
  • Onderzoek van eigenaar
  • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Verzekeringsvereisten:
  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Vergunningsvereisten:
  • Bedrijfsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
  • Eigenaarsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*

* = Als er provinciale of landelijke wetgeving van toepassing is. Google raadt u aan het profiel van iedere dienstverlener te bekijken voor meer informatie over de door Google gecontroleerde vergunningen.

Opmerking: Als u adverteert via een aangesloten partner, is de bovenstaande informatie niet op u van toepassing. Meer informatie
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?