Over de screening op advertenties voor 'Lokale diensten'

Bedrijven moeten het screenings- en kwalificatieproces van Google voor hun bedrijfscategorie doorlopen om te adverteren met 'Lokale diensten'. Dit screeningsproces verschilt per categorie, maar kan bestaan uit vergunningen, verzekeringen en antecedentenonderzoeken. 

Zoals wordt uiteengezet in ons advertentiebeleid, moeten alle bedrijfseigenaren die 'Lokale diensten' gebruiken een antecedentenonderzoek doorlopen. In sommige categorieën moeten alle werknemers van het bedrijf die uw kernservices voor klanten uitvoeren (serviceprofessionals) ook een antecedentenonderzoek doorlopen. Alle antecedentenonderzoeken worden uitgevoerd door lokale partners die antecedentenonderzoek uitvoeren. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. 

Voor sommige bedrijfscategorieën zijn ook vergunningen en verzekeringen vereist. De vergunningvereisten kunnen per locatie verschillen. 

Over antecedentenonderzoeken

Antecedentenonderzoeken bedrijven

Een gemachtigde vertegenwoordiger (bedrijfseigenaar of -beheerder) moet het antecedentenonderzoek uitvoeren namens het bedrijf. Het antecedentenonderzoek voor bedrijven beslaat onder andere de geschiedenis van de civiele procedures van het bedrijf. 

In relevante categorieën verstrekt de vertegenwoordiger de antecedentenonderzoekpartner van Google een lijst met serviceprofessionals die het antecedentenonderzoek ook moeten doorlopen.

Antecedentenonderzoek bedrijfseigenaars 

Alle eigenaren van het bedrijf moeten een antecedentenonderzoek naar criminele activiteiten doorlopen.  Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles. 

Antecedentenonderzoek serviceprofessionals

Als uw bedrijf wordt aangemeld voor advertenties voor 'Lokale diensten', moet elke medewerker, onafhankelijke contractant, uitzendkracht, oproepkracht, leverancier of andere medewerker (serviceprofessionals) die kernservices voor de klant uitvoert een antecedentenonderzoek doorlopen. Officemanagers, administratief personeel, klantenservicemedewerkers (of anderen die niet rechtstreeks diensten bij klanten leveren) hoeven geen antecedentenonderzoek te doorlopen. Dit antecedentenonderzoek omvat identiteits- en strafbladcontroles. 

Kosten van een antecedentenonderzoek

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het antecedentenonderzoek.

Wie voert het antecedentenonderzoek uit?

Alle antecedentenonderzoeken worden uitgevoerd door lokale antecedentenonderzoekspartners. De resultaten van antecedentenonderzoek voor dienstverleners van 'Lokale diensten' blijven strikt vertrouwelijk tussen de professional en het bedrijf dat het antecedentenonderzoek uitvoert. Partners voor antecedentenonderzoek kunnen Google geanonimiseerde of verzamelde gegevens verzenden voor kwaliteitscontroledoeleinden.

Google publiceert algemene deelnamecriteria voor het programma voor advertenties voor 'Lokale diensten' en uw verplichtingen tijdens het antecedentenonderzoek. Zie ons advertentiebeleid voor meer informatie.

Als u vragen heeft over de gegevens die worden gecontroleerd, de periode die wordt bestreken, eventuele bezwaarprocedures en meer, kunt u contact opnemen met de lokale antecedentenonderzoekspartner voor uw regio

Waaruit bestaat een antecedentenonderzoek?

Het antecedentenonderzoek bestaat onder andere uit identiteits- en strafbladcontroles (aan de hand van bijvoorbeeld nationale lijsten van seksuele delinquenten, terroristen en sancties in de Verenigde Staten). Op bedrijfsniveau beslaat het proces de geschiedenis van de civiele procedures (zoals vonnissen en pandrechten van federale en staatsrechtbanken in de VS).

Hoe verloopt een antecedentenonderzoek?

Voordat onze antecedentenonderzoekspartners dergelijke onderzoeken kunnen uitvoeren, bieden ze elke persoon de mogelijkheid de noodzakelijke kennisgevingen in te zien op grond van staats-, federale-, county-, provinciale- of landelijke wetten. Onze antecedentenonderzoekspartners zorgen er ook voor dat elke persoon instemt met de voorwaarden voordat de controles worden uitgevoerd. De kennisgevingen en voorwaarden stellen antecedentenonderzoekspartners in staat om controles voor advertenties voor 'Lokale diensten' en eventuele vervolgcontroles uit te voeren. Onze antecedentenonderzoekspartners zijn vertrouwde leveranciers die strenge controles op het gebied van gegevensbeveiliging hebben ondergaan. Ze zorgen ervoor dat de privacy van elk individu wordt beschermd.

Wat gebeurt er als een bedrijf niet wordt goedgekeurd naar aanleiding van een antecedentenonderzoek?

Bedrijven die het antecedentenonderzoek niet met succes doorlopen, komen niet in aanmerking voor deelname aan advertenties voor 'Lokale diensten'. U en uw werknemers kunnen altijd contact opnemen met antecedentenonderzoekspartners om op eventuele fouten en onnauwkeurigheden te wijzen of anderszins te reageren op resultaten van antecedentenonderzoeken. Nadat u een definitieve beslissing heeft ontvangen van diskwalificatie (bijv. na de afhandeling van eventuele fouten of onnauwkeurigheden die u heeft gemeld), moet u nog eens dertig (30) dagen wachten om opnieuw toestemming te vragen voor toegang tot advertenties voor 'Lokale diensten' door Google. Als uw tweede aanvraag ook wordt geweigerd, moet u één (1) jaar wachten voordat u zich opnieuw voor het programma kunt aanmelden.

Meer informatie over het beleid voor 'Lokale diensten'

Over verzekeringscontroles 

Voor categorieën waarvoor een algemene aansprakelijkheidsverzekering vereist is, moeten bedrijven een verzekeringsbewijs indienen. De vereiste minimum verzekering is afhankelijk van de categorie en locatie. 

Over vergunningscontroles 

Afhankelijk van het land controleert Google of adverteerders over de toepasselijke vergunningen van de staat, de county of provincie of het land voor bedrijven en eigenaren/beheerders beschikken. De vergunningen die Google voor elke adverteerder heeft geverifieerd, staan vermeld in het profiel van een dienstverlener.

Adverteerders moeten ook bevestigen dat ze over de vergunningen van de county (of provincie|) of plaats beschikken en dat alle serviceprofessionals over de nodige vergunningen beschikken. 

Over geavanceerde verificatie 

Voor sommige bedrijfscategorieën moeten adverteerders de geavanceerde verificatie voltooien om te voorkomen dat frauduleuze bedrijven adverteren op Google met een valse identiteit. Geavanceerde verificatiescreening is een combinatie van een beoordeling van het Google Ads-account van het bedrijf (indien van toepassing), de openbaar beschikbare gegevens en uit video-interviews uitgevoerd door Google. Tot de controle behoren onderzoeken naar de geldigheid van de bedrijfsregistratie en naar eventueel bewijs van frauduleuze of misleidende bedrijfsactiviteiten.

Vereisten per categorie voor adverteerders in de Verenigde Staten

Categorieën Vereisten voor antecedentenonderzoeken Verzekeringsvereisten Vergunningsvereisten Overzicht
Reparaties van huishoudapparatuur -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Een reparatiebedrijf van huishoudapparatuur is een dienstverlener die onder meer werkt aan het onderhoud, de reparatie en installatie van huishoudelijke apparatuur.
Autoruiten -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Een autoruitenprofessional is een dienstverlener die onder andere kapotte autoruiten repareert.
Autoreparatie -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Een autoreparatieprofessional is een dienstverlener die zich onder andere bezighoudt met het onderhoud en de reparatie van automotoren en autochassis. 
Schoonmaakservices voor tapijten en stoffering -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Een tapijt- en stofferingsreinigingsprofessional is een dienstverlener die is gespecialiseerd in onder andere de reiniging en het onderhoud van tapijt, vloeren en meubelstoffering.
Elektriciens -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Een elektricien is een dienstverlener die onder andere elektrische systemen installeert, onderhoudt en repareert.

Opmerking: De categorie Elektriciens wordt beschouwd als een urgente categorie omdat consumenten een elektricien vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (losse elektriciteitsdraden, kritieke elektronische storingen, etc.). 

Elektriciens die staan vermeld in het advertentieblok 'Lokale diensten' doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van dienstverleners.

Evenementenbureaus -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Een evenementenbureau organiseert en coördineert evenementen, zoals bruiloften en feesten, en andere diensten
Garagedeurbedrijven -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Een professioneel garagedeurbedrijf is een dienstverlener die onder andere werkt met overhead- en garagedeursystemen.

Opmerking: De categorie Garagedeurbedrijf wordt beschouwd als een urgente- of noodcategorie omdat consumenten een garagedeurbedrijf vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (garagedeur kan niet worden geopend of gesloten). 

Garagedeurbedrijven die staan vermeld in het advertentieblok 'Lokale diensten' doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals en de geavanceerde verificatie van Google.

Schoonmaakbedrijven -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Schoonmaakprofessionals voeren onder andere standaard of grondige schoonmaakwerkzaamheden uit in kantoren of huizen.
Koeling en ventilatie -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Een koelings- en ventilatieprofessional installeert, onderhoudt en repareert onder andere ketels en centrale airconditioningsystemen. 

Opmerking: De categorie 'Koeling en ventilatie' wordt beschouwd als een urgente categorie omdat consumenten dergelijke bedrijven vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (verwarmingsketel is kapot tijdens zeer koud weer).

Koelings- en ventilatieprofessionals die staan vermeld in het advertentieblok 'Lokale diensten' doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.
 

Afvalverwijdering -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Afvalverwerkingsprofessionals verwijderen en verwerken apparaten, afval, meubels of andere voorwerpen, en doneren weggegooide goederen.
Tuinonderhoud -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Professionals op het gebied van tuinonderhoud verrichten onder andere aanleg van tuinen en het onderhoud, zoals onkruidbestrijding, maaien en zaaien. 
Slotenmakers -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Een slotenmaker is een dienstverlener die onder andere werkt met sloten, sleutels en beveiligingssystemen. 

Opmerking: De categorie Slotenmakers wordt beschouwd als een urgente- of noodcategorie omdat consumenten een slotenmaker vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (mensen hebben zichzelf buitengesloten uit hun huis, auto of kantoor). 

Slotenmakers die staan vermeld in het advertentieblok 'Lokale diensten' doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals en de geavanceerde verificatie van Google.

Verhuisbedrijven -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Verhuisprofessionals verpakken en verhuizen bezittingen, pakken ze weer uit en slaan ze op, en verrichten diverse andere diensten.
Ongediertebestrijding -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Professionals op het gebied van ongediertebestrijding inspecteren en verwijderen onder andere verschillende soorten ongedierte, waaronder insecten, knaagdieren en wilde dieren.
Dierenpensions -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
N.v.t. -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Dierenpensions leveren (ook 's nachts) oppasdiensten voor huisdieren. Sommige dierenpensions kunnen aanvullende diensten aanbieden, zoals vachtverzorging. 

Opmerking: De categorie Dierenpensions wordt beschouwd als een gevoelige categorie omdat professionals gedurende de nacht bij de consument thuis kunnen verblijven. 

Dierenpensions die staan vermeld in het advertentieblok 'Lokale diensten' doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

Dierensalons -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Dierensalons wassen en verzorgen huisdieren, en leveren diverse andere diensten. 
Fotografen -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
 
N.v.t. -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Fotografen zijn professionals die onder andere portret- of evenementfotografie aanbieden. 

Opmerking: De categorie Fotografen wordt beschouwd als een gevoelige categorie omdat professionals mogelijk met kinderen werken. 

Fotografen die staan vermeld in het advertentieblok 'Lokale diensten' doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

Loodgieters -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Onderzoek van serviceprofessionals
 
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

Loodgieters zijn serviceprofessionals die zich bezighouden met leidingen, afvoeren, riolen en de apparaten in uw huis die op deze systemen zijn aangesloten. Soms verrichten ze ook werkzaamheden aan gasinstallaties en dergelijke. 

Opmerking: De categorie Loodgieters wordt beschouwd als een urgente- of noodcategorie omdat consumenten een loodgieter vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (bijvoorbeeld als de warmwatervoorziening defect is).

Loodgieters die staan vermeld in het advertentieblok 'Lokale diensten' doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.

Dakbedekking -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Dakbedekkingsprofessionals installeren, repareren en onderhouden dakpannen, dakgoten en ontluchting op het dak, en leveren diverse andere diensten.
Boomverzorging -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Boomverzorgingsprofessionals planten, verwijderen en onderhouden bomen en leveren diverse andere diensten. 
Waterschadediensten -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering

-Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*

-IICRC-certificering**

Waterschadeprofessionals reinigen en inspecteren waterschadeproblemen zoals schimmel, riolering, ongedierte, schade aan verflagen en leveren diverse andere diensten.

**Professionals met deze certificering hebben mogelijk extra vergunningen nodig om problemen met waterschade te herstellen.

Glazenwassers -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Glazenwassers reinigen ramen, spiegels, dakramen en dakgoten, en leveren diverse andere diensten.
Glaszetters -Onderzoek van bedrijf
-Onderzoek van eigenaar
-Algemene aansprakelijkheidsverzekering -Bedrijfsvergunning op staatsniveau*
-Eigenaarsvergunning op staatsniveau*
Glaszetters installeren en repareren ramen, maar verrichten ook werkzaamheden aan dakramen, deuren en andere soorten glas.

* = indien er staatswetgeving van toepassing is. Google raadt u aan het profiel van elke dienstverlener te bekijken voor meer informatie over de door Google gecontroleerde vergunningen.

Vereisten per categorie voor adverteerders in Canada:

Categorieën Vereisten voor antecedentenonderzoeken Verzekeringsvereisten Vergunningsvereisten Overzicht
Koeling en ventilatie
 • Onderzoek van bedrijf
 • Onderzoek van eigenaar
 • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
 • Eigenaarsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
 • Een koelings- en ventilatieprofessional installeert, onderhoudt en repareert onder andere ketels en centrale airconditioningsystemen. 
De categorie 'Koeling en ventilatie' wordt beschouwd als een urgente categorie omdat consumenten dergelijke bedrijven vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (verwarmingsketel is kapot tijdens zeer koud weer).
 
 • Koelings- en ventilatieprofessionals die staan vermeld in het advertentieblok 'Lokale diensten' doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.


 

Slotenmakers
 • Onderzoek van bedrijf
 • Onderzoek van eigenaar
 • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
 • Eigenaarsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
 • Een slotenmaker is een dienstverlener die onder andere werkt met sloten, sleutels en beveiligingssystemen. 
De categorie Slotenmakers wordt beschouwd als een urgente- of noodcategorie omdat consumenten een slotenmaker vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (mensen hebben zichzelf buitengesloten uit hun huis, auto of kantoor). 
 • Slotenmakers die staan vermeld in het advertentieblok 'Lokale diensten' doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals en de geavanceerde verificatie van Google.
Loodgieters
 • Onderzoek van bedrijf
 • Onderzoek van eigenaar
 • Onderzoek van serviceprofessionals
 • Algemene aansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
 • Eigenaarsvergunning op provinciaal of landelijk niveau*
 • Loodgieters zijn serviceprofessionals die zich bezighouden met leidingen, afvoeren, riolen en de apparaten in uw huis die op deze systemen zijn aangesloten. Soms verrichten ze ook werkzaamheden aan gasinstallaties en dergelijke. 
De categorie Loodgieters wordt beschouwd als een urgente- of noodcategorie omdat consumenten een loodgieter vaak bellen naar aanleiding van een dringende behoefte waarbij soms haast geboden is (bijvoorbeeld als de warmwatervoorziening defect is).
 • Loodgieters die staan vermeld in het advertentieblok 'Lokale diensten' doorlopen om die reden een extra screening, waaronder een antecedentenonderzoek van serviceprofessionals.
* = indien er provinciale of landelijke wetgeving van toepassing is. Google raadt u aan het profiel van elke dienstverlener te bekijken voor meer informatie over de door Google gecontroleerde vergunningen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?