Informācija par pārbaudes un kvalificēšanās procesu

Lai piedalītos dažās Google programmās, uzņēmumiem ir sekmīgi jāiztur Google pārbaude un jākvalificējas atbilstoši savai uzņēmējdarbības kategorijai. Šis pārbaudes process uzņēmumiem ir pieejams bez maksas. Process ir atkarīgs no konkrētās kategorijas, bet tajā var būt ietvertas pagātnes informācijas pārbaudes, kā arī apdrošināšanas un licenču pārbaudes.

Lai noskaidrotu, vai platforma Vietējie pakalpojumi ir pieejama jūsu apgabalā, skatiet reģistrēšanās lapu.

Pārbaudīt pieejamību

Par pagātnes informācijas pārbaudēm

Pagātnes informācijas pārbaudē ir ietvertas identitātes un sodāmības vēstures pārbaudes, piemēram, plašas salīdzinošās pārbaudes ASV nacionālajos dzimumnoziedznieku, teroristu un sankciju reģistros. Uzņēmuma līmenī process ietver civiltiesiskās vēstures pārbaudi, piemēram, ASV federālās tiesas, kā arī štatu tiesu spriedumus un apķīlājumus. 

Par pagātnes informācijas pārbaudi maksa no uzņēmumiem netiek iekasēta.

Pagātnes informācijas pārbaužu veicēji

Pagātnes informācijas pārbaudes veic vietējie pagātnes informācijas pārbaudes partneri. Uzņēmums un pagātnes informācijas pārbaudes partneris ievēro stingru pagātnes informācijas pārbaudes rezultātu konfidencialitāti. Ja rodas jautājumi par pārbaudīto informāciju, pārbaudē ietverto laika periodu, apelācijām un citiem aspektiem, uzņēmumiem ir jāsazinās ar vietējo pagātnes informācijas pārbaudes partneri.

Kvalitātes pārbaudes nolūkos pagātnes informācijas pārbaudes partneri var nosūtīt uzņēmumam Google anonimizētus vai apkopotus datus.

Google publicē vispārējos piemērotības kritērijus dalībai platformas Vietējie pakalpojumi reklāmu programmā un jūsu pienākumus pagātnes informācijas pārbaudes procesa laikā. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet mūsu reklamēšanas politikas.

Pagātnes informācijas pārbaužu veikšana

Pirms jebkuras pagātnes informācijas pārbaudes veikšanas partneri katrai fiziskajai personai nodrošina iespēju pārskatīt nepieciešamo atklājamo informāciju saskaņā ar štata, federālajiem, apgabala, valsts vai provinces tiesību aktiem. Tāpat pagātnes informācijas pārbaudes partneri pirms pārbaužu veikšanas arī gādā, lai visas fiziskās personas sniegtu piekrišanu noteikumiem. Atklājamā informācija un noteikumi ļauj pagātnes informācijas pārbaudes partneriem veikt pārbaudes Google programmu izmantošanas nolūkos, kā arī visas turpmākās papildu pārbaudes. Mūsu pagātnes informācijas pārbaudes partneri ir uzticami pakalpojumu sniedzēji, kas veikuši stingrus datu drošības auditus un rūpējas par katras fiziskās personas konfidencialitātes aizsardzību.

Kas tiek pārbaudīts

Pilnvarotam pārstāvim (uzņēmuma īpašniekam vai pārvaldniekam) ir jāveic pagātnes informācijas pārbaude uzņēmuma vārdā. Atbilstošās kategorijas uzņēmuma pārstāvim ir jānodrošina uzņēmuma Google pagātnes informācijas pārbaudes partnerim to pakalpojumu speciālistu saraksts, kuriem arī jāizpilda pagātnes informācijas pārbaudes process.

Turklāt tiks pārbaudītas tālāk norādītās personas.

 • Visiem uzņēmuma īpašniekiem ir jāveic vispusīga sodāmības pagātnes informācijas pārbaude. Šajā pagātnes informācijas pārbaudē ir ietverta identitātes un sodāmības vēstures pārbaude.
 • Ja jūsu uzņēmums ir atbilstošās kategorijas uzņēmums, pagātnes informācijas pārbaude tiek veikta ikvienam darbiniekam, neatkarīgajam līgumslēdzējam, pagaidu strādniekam, gadījuma darbu veicējam, pakalpojumu sniedzējam un citiem darbiniekiem (pakalpojumu speciālistiem), kuri klientiem sniedz pamatpakalpojumus. Pagātnes informācijas pārbaudes nav nepieciešamas biroja vadītājiem, lietvedības darbiniekiem, klientu atbalsta pārstāvjiem un citiem darbiniekiem, kuri nesniedz pakalpojumus tieši klientiem. Šajā pagātnes informācijas pārbaudē ir ietverta identitātes un sodāmības vēstures pārbaude. 

Nesekmīgas pagātnes informācijas pārbaudes sekas

Uzņēmumi, kuru pagātnes informācijas pārbaude ir nesekmīga, nav piemēroti dalībai tajā Google programmā, kurai tie pieteikušies. Ņemiet vērā, ka uzņēmums un tā darbinieki jebkurā laikā var sazināties ar pagātnes informācijas pārbaudes partneriem, lai norādītu uz kļūdām vai neprecizitātēm vai citādi reaģētu uz pagātnes informācijas pārbaudes rezultātiem. Pēc kļūdu un neprecizitāšu novēršanas un galīgā lēmuma saņemšanas par diskvalifikāciju uzņēmumam ir jānogaida vēl trīsdesmit (30) dienas, lai atkārtoti pieteiktos dalībai attiecīgajā Google programmā. Ja tiek noraidīts arī otrais pieteikums, uzņēmumam ir jāgaida viens (1) gads līdz atkārtota pieteikuma iesniegšanai.

Par apdrošināšanas pārbaudēm 

To kategoriju uzņēmumiem, kam ir nepieciešama vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, ir jāiesniedz apdrošināšanas sertifikāts. Minimālā nepieciešamā apdrošināšanas summa ir atkarīga no kategorijas un atrašanās vietas. 

Par licenču pārbaudēm 

Atkarībā no valsts Google veic verifikāciju (ciktāl tas praktiski iespējams), lai noskaidrotu, vai uzņēmumiem un īpašniekiem/vadītājiem ir attiecīgās štata, provinces un/vai valsts līmeņa licences. Katra Google verificētā uzņēmuma licences tiek rādītas attiecīgā pakalpojumu sniedzēja profilā.

Uzņēmumiem arī jāapstiprina, ka tie ir saņēmuši nepieciešamās apgabala, pilsētas un provinces licences un ka visi pakalpojumu speciālisti ir atbilstoši licencēti. 

Par papildu verifikāciju 

Dažu uzņēmējdarbības kategoriju reklāmdevējiem ir jānokārto papildu verifikācija, lai novērstu iespēju, ka krāpnieciski uzņēmumi varētu izvietot reklāmas Google tīklā, izmantojot viltus identitāti. Papildu verifikācijas procesā tiek pārskatīts jūsu Google Ads konts (ja piemērojams) un publiski pieejamie dati, kā arī notiek Google rīkotas video intervijas. Pārbaudē ir iekļauti vaicājumi, kas saistīti ar uzņēmuma reģistrācijas derīgumu un krāpniecisku vai maldinošu uzņēmējdarbības praksi.

Prasības ASV uzņēmumiem atbilstoši kategorijai

Ierīču remonts

Ierīču remonta speciālists ir pakalpojumu sniedzējs, kurš līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu veic arī ierīču apkopi, remontu un uzstādīšanu.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*
    

Automašīnu stikli

Automašīnas stiklu speciālists ir pakalpojumu sniedzējs, kurš līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu veic arī remontu ieplaisājušu automašīnu logu stiklu gadījumā.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Automašīnu remonts

Automašīnu remonta speciālists ir pakalpojumu sniedzējs, kurš līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu veic arī automašīnu dzinēju un virsbūves apkopi un remontu. 

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Paklāju un mīksto mēbeļu tīrīšana

Paklāju un mīksto mēbeļu tīrīšanas speciālists ir pakalpojumu sniedzējs, kurš līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu ir specializējies arī paklāju, grīdas segumu un mīksto mēbeļu tīrīšanā un apkopē.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Elektriķis

Elektriķis ir pakalpojumu speciālists, kurš līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu veic arī elektrosistēmu uzstādīšanu, apkopi un remontu.

Piezīme. Elektriķu darbu kategorija ir uzskatāma par steidzamu pakalpojumu kategoriju, jo klienti elektriķiem bieži zvana tieši steidzamas nepieciešamības brīdī (atkailināti vadi, kritiskas elektronikas kļūmes utt.). 

Tādēļ elektriķiem tiek piemērots papildu pārbaudes līmenis, tostarp pakalpojumu speciālistu pagātnes informācijas pārbaudes.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
  • Pakalpojumu speciālista pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Juristi nekustamā īpašuma jautājumos

Nekustamā īpašuma tiesību speciālisti izveido juridiskus dokumentus, tostarp testamentus, pilnvarojumus un aktus, un rīkojas ar tiem, kā arī konsultē un sniedz ieteikumus tādos jautājumos kā testamentu apstiprināšana, aizbildniecība un pilnvarošana.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Apdrošināšana pret nolaidīgas rīcības gadījumiem, ja to nosaka tiesību akti
 • Prasības par licencēm
  • Štata advokātu licenču pārbaudes katram nekustamā īpašuma jautājumos nodarbinātajam juristam uzņēmumā

Pasākumu plānotāji

Pasākumu plānotāji līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu arī rīko un koordinē pasākumus, piemēram, kāzas un viesības.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Finanšu plānotāji

Finanšu plānotāji palīdz organizēt un optimizēt finanses, kā arī plānot pensionēšanos un citus finanšu mērķus.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
  • Speciālista pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Licenču pārbaudes katram finanšu plānotājam uzņēmumā

Garāžu durvis

Garāžu durvju speciālists ir pakalpojumu sniedzējs, kurš līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu strādā arī ar nolaižamajām un standarta garāžu durvīm.

Piezīme. Garāžu durvju darbu kategorija ir uzskatāma par steidzamu/nepieciešamu pakalpojumu kategoriju, jo klienti garāžas durvju pakalpojumu sniedzējiem bieži zvana tieši steidzamas nepieciešamības brīdī (nevar atvērt vai aizvērt garāžas durvis). 

Tādēļ garāžas durvju darbu pakalpojumu sniedzējiem tiek piemērots papildu pārbaudes līmenis, tostarp pakalpojumu speciālistu pagātnes informācijas pārbaudes un Google papildu verifikācijas pārbaudes process.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
  • Pakalpojumu speciālista pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Mājokļa uzkopšana

Mājokļa uzkopšanas speciālisti līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu veic arī standarta uzkopšanas vai padziļinātās uzkopšanas darbus birojos un mājokļos.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas

Apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu speciālisti līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu arī uzstāda, apkopj un labo krāsnis un centrālās gaisa kondicionēšanas sistēmas. 

Piezīme. Šī kategorija ir uzskatāma par steidzamu pakalpojumu kategoriju, jo klienti apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu speciālistiem bieži zvana tieši steidzamas nepieciešamības brīdī (aukstā laikā ir sabojājies sildītājs).

Tādēļ apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu speciālistiem tiek piemērots papildu pārbaudes līmenis, tostarp pakalpojumu speciālistu pagātnes informācijas pārbaudes.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
  • Pakalpojumu speciālista pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Imigrācijas tiesības

Imigrācijas tiesību speciālisti konsultē un sniedz ieteikumus patvēruma, vīzas pieteikumu, zaļās kartes, pilsonības, naturalizācijas, deportācijas, nepilsoņu nodarbinātības un citos līdzīgos jautājumos.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Apdrošināšana pret nolaidīgas rīcības gadījumiem, ja to nosaka tiesību akti
 • Prasības par licencēm
  • Štata advokātu licenču pārbaudes katram imigrācijas jautājumos uzņēmumā nodarbinātajam juristam

Lūžņu savākšana

Lūžņu savākšanas speciālisti savāc un utilizē vai ziedo ierīces, atkritumus, mēbeles vai citus priekšmetus.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Zāliena kopšana

Zāliena kopšanas speciālisti līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu arī kopj zālienu, tostarp ierīko un uztur to, kontrolējot nezāļu augšanu, pļaujot un sējot. 

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Atslēdznieki

Atslēdznieks ir pakalpojumu speciālists, kurš līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu strādā arī ar slēdzenēm, atslēgām un drošības sistēmām. 

Piezīme. Atslēdznieku darbu kategorija ir uzskatāma par steidzamu/nepieciešamu pakalpojumu kategoriju, jo klienti atslēdzniekiem bieži zvana tieši steidzamas nepieciešamības brīdī (nevar iekļūt mājā, automašīnā vai birojā).

Tādēļ atslēdzniekiem tiek piemērots papildu pārbaudes līmenis, tostarp pakalpojumu speciālistu pagātnes informācijas pārbaudes un Google papildu verifikācijas pārbaudes process.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
  • Pakalpojumu speciālista pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Pārvākšanās pakalpojumi

Pārvākšanās speciālisti līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu arī iepako, pārvieto, pieņem glabāšanā un izpako dažādus priekšmetus.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Kaitēkļu apkarošana

Kaitēkļu apkarošanas speciālisti līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu arī pārbauda dažādu veidu kaitēkļu, tostarp kukaiņu, grauzēju un citu savvaļas kaitēkļu, klātesamību un likvidē tos.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Mājdzīvnieku aprūpe

Mājdzīvnieku aprūpes speciālisti rūpējas par mājdzīvniekiem neatkarīgi no diennakts laika. Daži speciālisti var piedāvāt papildu pakalpojumus, piemēram, kopšanu. 

Piezīme. Mājdzīvnieku aprūpe ir uzskatāma par sensitīvu kategoriju, jo šie speciālisti var arī palikt klienta mājās pa nakti.

Tādēļ mājdzīvnieku aprūpes speciālistiem tiek piemērots papildu pārbaudes līmenis, tostarp pakalpojumu speciālistu pagātnes informācijas pārbaudes.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
  • Pakalpojumu speciālista pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Neattiecas
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Mājdzīvnieku kopšana

Mājdzīvnieku kopšanas speciālisti līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu arī gādā par mājdzīvnieku tīrības uzturēšanu un kopšanu. 

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Fotogrāfi

Fotogrāfi ir speciālisti, kuri līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu piedāvā arī individuālas fotosesijas vai pasākumu fotografēšanu. 

Piezīme. Fotografēšana ir uzskatāma par sensitīvu kategoriju, jo šie speciālisti var arī strādāt ar bērniem. 

Tādēļ fotogrāfiem tiek piemērots papildu pārbaudes līmenis, tostarp pakalpojumu speciālistu pagātnes informācijas pārbaudes.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
  • Pakalpojumu speciālista pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Neattiecas
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Santehniķi

Santehniķi ir pakalpojumu speciālisti, kuri strādā ar caurulēm, notekām, kanalizācijas sistēmām un mājās esošajām iekārtām, kas ir pieslēgtas šīm sistēmām. Dažkārt viņi var sniegt arī pakalpojumus gāzes apgādes un citos jautājumos. 

Piezīme. Santehnikas darbu kategorija ir uzskatāma par steidzamu pakalpojumu kategoriju, jo klienti santehniķiem bieži zvana tieši steidzamas nepieciešamības brīdī (piemēram, ūdens padeves pārtraukuma gadījumā).

Tādēļ santehniķiem tiek piemērots papildu pārbaudes līmenis, tostarp pakalpojumu speciālistu pagātnes informācijas pārbaudes.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
  • Pakalpojumu speciālista pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Nekustamo īpašumu aģenti

Nekustamo īpašumu aģenti palīdz iegādāties, pārdot, kā arī izīrēt vai īrēt īpašumu.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
  • Speciālista pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Licenču pārbaudes katram nekustamo īpašumu aģentam uzņēmumā

Jumiķi

Jumtu seguma speciālisti līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu arī uzstāda, labo un apkopj jumta lubiņas, notekcaurules un vēdināšanas sistēmas.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Koku audzēšanas un kopšanas pakalpojumi

Koku audzēšanas un kopšanas speciālisti līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu arī stāda, pārvieto un apkopj kokus. 

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Ūdens radītu bojājumu novēršanas pakalpojumi

Ūdens radītu bojājumu novēršanas speciālisti līdz ar citiem pakalpojumiem arī likvidē un pārbauda ūdens radītu bojājumu problēmas, tostarp saistībā ar pelējumu, kanalizāciju, bojātu krāsojumu un kaitēkļiem.

Dažos štatos šiem speciālistiem var būt nepieciešamas papildu licences, lai sniegtu pelējuma novēršanas vai novērtēšanas pakalpojumus. Lai uzzinātu vairāk par Google verificētajām licencēm, skatiet katra pakalpojumu sniedzēja profilu.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*
  • IICRC sertifikācija**

** Speciālistiem ar šo sertifikāciju var būt nepieciešamas papildu licences, lai novērstu ūdens radītus bojājumus.

Logu tīrīšana

Logu tīrīšanas speciālisti līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu arī tīra logus, spoguļus, jumta logus un notekcaurules.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

Logu remonts

Logu remonta speciālisti līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu arī uzstāda un remontē logus, kā arī var apkopt jumta logus, durvis un citus stiklotus elementus.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence štata līmenī*
  • Īpašnieka licence štata līmenī*

* Attiecas, ja to nosaka štata tiesību akti. Google aicina skatīt katra pakalpojumu sniedzēja profilu, lai uzzinātu vairāk par Google pārbaudītajām licencēm.

Prasības Kanādas uzņēmumiem atbilstoši kategorijai

Apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas

Apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu speciālisti līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu arī uzstāda, apkopj un labo krāsnis un centrālās gaisa kondicionēšanas sistēmas. 

Šī kategorija ir uzskatāma par steidzamu pakalpojumu kategoriju, jo klienti apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu speciālistiem bieži zvana tieši steidzamas nepieciešamības brīdī (aukstā laikā ir sabojājies sildītājs).

Tādēļ apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu speciālistiem tiek piemērots papildu pārbaudes līmenis, tostarp pakalpojumu speciālistu pagātnes informācijas pārbaudes.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
  • Pakalpojumu speciālista pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence provinces un/vai valsts līmenī*
  • Īpašnieka licence provinces un/vai valsts līmenī*

 

Atslēdznieki

Atslēdznieks ir pakalpojumu speciālists, kurš līdz ar citu pakalpojumu sniegšanu strādā arī ar slēdzenēm, atslēgām un drošības sistēmām. 

Atslēdznieku darbu kategorija ir uzskatāma par steidzamu/nepieciešamu pakalpojumu kategoriju, jo klienti atslēdzniekiem bieži zvana tieši steidzamas nepieciešamības brīdī (nevar iekļūt mājā, automašīnā vai birojā). 

Tādēļ atslēdzniekiem tiek piemērots papildu pārbaudes līmenis, tostarp pakalpojumu speciālistu pagātnes informācijas pārbaudes un Google papildu verifikācijas pārbaudes process.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
  • Pakalpojumu speciālista pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence provinces un/vai valsts līmenī*
  • Īpašnieka licence provinces un/vai valsts līmenī*

Santehniķi

Santehniķi ir pakalpojumu speciālisti, kuri strādā ar caurulēm, notekām, kanalizācijas sistēmām un mājās esošajām iekārtām, kas ir pieslēgtas šīm sistēmām. Dažkārt viņi var sniegt arī pakalpojumus gāzes apgādes un citos jautājumos. 

Santehnikas darbu kategorija ir uzskatāma par steidzamu pakalpojumu kategoriju, jo klienti santehniķiem bieži zvana tieši steidzamas nepieciešamības brīdī (piem., ūdens padeves pārtraukums).

Tādēļ santehniķiem tiek piemērots papildu pārbaudes līmenis, tostarp pakalpojumu speciālistu pagātnes informācijas pārbaudes.

 • Prasības par pagātnes informācijas pārbaudi
  • Uzņēmuma pārbaude
  • Īpašnieka pārbaude
  • Pakalpojumu speciālista pārbaude
 • Prasības par apdrošināšanu
  • Vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Prasības par licencēm
  • Uzņēmējdarbības licence provinces un/vai valsts līmenī*
  • Īpašnieka licence provinces un/vai valsts līmenī*

* Attiecas, ja to nosaka provinces un/vai valsts tiesību akti. Google aicina skatīt katra pakalpojumu sniedzēja profilu, lai uzzinātu vairāk par Google pārbaudītajām licencēm.

Piezīme. Ja reklamēšanai izmantojat partnera pakalpojumus, iepriekš sniegtā informācija uz jums neattiecas. Uzziniet vairāk.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?