הסברים על תהליך הסינון ובדיקת הכשירות

כדי להשתתף בחלק מהתוכניות של Google, עסקים צריכים לעבור את תהליך הסינון והאישור של Google בהתאם לקטגוריית העסק. העסקים שרוצים להשתתף בתוכניות אינם נדרשים לשלם על תהליך הסינון הזה. התהליך משתנה בהתאם לקטגוריה, אבל הוא עשוי לכלול בדיקות רקע ובדיקות של רישיונות וביטוח.

בדף ההרשמה אתם יכולים לבדוק אם ניתן לפרסם באזורכם מודעות 'Google בעלי מקצוע'.

לבדיקת הזמינות

מידע על בדיקות הרקע

בדיקת הרקע כוללת בדיקות הזהות ועבר פלילי, כמו הצלבת נתונים מול מאגרי מידע שלי עברייני מין, טרוריסטים וגורמים שחלים עליהם סנקציות בארה"ב. ברמת החברה, התהליך כולל היסטוריית התדיינויות אזרחיות, כמו פסקי דין ושעבודים שעליהם הוחלט בבתי דין פדרליים ובבתי דין של מדינות בארה"ב. 

עסקים שעוברים את בדיקות הרקע אינם נדרשים לשלם עליהן.

מי מבצע את בדיקות הרקע?

בדיקות הרקע מבוצעות על-ידי שותפים מקומיים המתמחים בבדיקות רקע. תוצאות בדיקת הרקע יישמרו סודיות בין העסק והשותף המבצע את בדיקת הרקע. כדי לשאול לגבי המידע שייבדק, התקופה שתיכלל בבדיקה, תהליכי ערעור וכו', על העסק לפנות אל השותף המקומי שמבצע את בדיקת הרקע.

שותפים המבצעים בדיקות רקע עשויים לשלוח אל Google נתונים נצברים או אנונימיים למטרות בקרת איכות.

Google מפרסמת קריטריונים כלליים של כשירות להשתתפות בתוכנית המודעות 'Google בעלי מקצוע'. כמו כן, היא מפרסמת את המחויבויות שלכם במהלך בדיקת הרקע. מידע נוסף זמין במאמר במדיניות הפרסום.

כיצד בדיקות הרקע מתנהלות?

לפני ששותף בדיקות הרקע שלנו יתחיל בתהליך, הוא יספק לכל אדם הזדמנות לבדוק מהם הגילויים הנאותים הנדרשים לפי החוק הפדרלי והחוק ברמת הארץ, המדינה או המחוז. שותף בדיקות הרקע יוודא גם שכל אדם הביע הסכמה לתנאים לפני ביצוע הבדיקות. הגילויים הנאותים והתנאים מאפשרים לשותפי בדיקות הרקע לנהל את הבדיקות הנחוצות להשתתפות בתוכנית של Google, וכל בדיקת המשך שיהיה בה צורך בעתיד. שותפי בדיקות הרקע הם ספקים מהימנים שעברו ביקורות קפדניות של אבטחת נתונים ונוקטים את האמצעים ההולמים לשמירה על סודיות הפרטים של כל אדם.

את מי בודקים?

נציג מורשה (בעל העסק או מנהל בעסק) יידרש להשלים את בדיקת הרקע מטעם העסק. בקטגוריות הרלוונטיות, הנציג יספק לשותף בדיקות הרקע של Google את רשימת בעלי המקצוע שצריכים להשלים גם כן את תהליך בדיקת הרקע.

בנוסף ייבדקו האנשים הבאים:

 • כל הבעלים בעסק נדרשים להשלים בדיקת רקע פלילי. בדיקת הרקע הזו כוללת בדיקות זהות ועבר פלילי.
 • אם העסק שייך לקטגוריה רלוונטית, כל עובד, קבלן עצמאי, עובד זמני, עובד חיצוני, ספק ועובד אחר (בעל מקצוע) שיבצע בשביל הלקוח שירותי ליבה יהיה חייב להשלים בדיקת רקע. מנהלי משרדים, פקידים ונציגי תמיכת לקוחות (או עובדים אחרים שאינם מספקים שירות ישירות ללקוח) אינם צריכים להשלים בדיקות רקע. בדיקת הרקע הזו כוללת בדיקות זהות ועבר פלילי. 

מה קורה אם נכשלים בבדיקת הרקע

עסקים שנכשלים בתהליך בדיקת הרקע אינם כשירים להשתתף בתוכנית של Google שאליה הם הגישו מועמדות. חשוב לשים לב שהעסק או העובדים בו יכולים בכל שלב לפנות אל שותפי בדיקת הרקע כדי להצביע על שגיאות ואי-דיוקים, או כדי להגיב באופן אחר לתוצאות בדיקת הרקע. אחרי יישוב כל הטענות שהועלו לגבי שגיאות או אי-דיוקים וקבלת ההחלטה הסופית לגבי פסילה של העסק, יש להמתין שלושים (30) ימים נוספים לפני הגשת בקשה נוספת להצטרפות אל התוכנית של Google. אם גם הבקשה השנייה תידחה, יש להמתין שנה אחת (1) לפני שניתן יהיה להגיש בקשה נוספת להצטרף.

מידע על בדיקות ביטוח 

בקטגוריות שבהן נדרש ביטוח אחריות כללית, עסקים נדרשים להגיש אישור על רכישת ביטוח. סכום הביטוח המינימלי שנדרש תלוי בקטגוריה ובמיקום. 

מידע על בדיקות רישוי 

במידת האפשר, Google בודקת אם העסק והבעלים/המנהלים שלו מחזיקים ברישיונות הרלוונטיים מטעם המחוז ו/או המדינה. סוג הבדיקה תלוי בארץ הרלוונטית. אחרי ש-Google מוודאת שהעסק מחזיק ברישיונות, הם מוצגים בפרופיל ספק השירות.

גם העסקים עצמם צריכים לוודא שהם מחזיקים ברישיונות הרלוונטיים ברמת העיר והמחוז, וכי כל בעלי המקצוע מחזיקים ברישיונות המתאימים. 

מידע על האימות המתקדם 

בקטגוריות עסקים מסוימות המפרסמים יידרשו להשלים אימות מתקדם. מטרת האימות היא למנוע מבתי עסק העוסקים בהונאה לפרסם ב-Google בעזרת זהויות מזויפות. תהליך האימות המתקדם משלב בדיקת חשבון Google Ads (אם רלוונטי), בחינת נתונים הזמינים באופן פומבי וניהול ראיונות מצולמים על-ידי Google. הבדיקה בוחנת את תוקף רישום העסק, ומוודאת שלא נעשה שימוש בשיטות עבודה עסקיות שמטרתן להטעות או להונות.

דרישות לפי קטגוריה לעסקים בארה"ב

תיקון מכשירי חשמל

אנשים המספקים שירותי תיקון למכשירי חשמל הם בעלי מקצוע שבין היתר מתקינים מכשירי חשמל, מתחזקים אותם ומתקנים אותם.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*
    

זגגות רכב

אנשים המספקים שירותי זגגות לרכב הם בעלי מקצוע שבין היתר מתקנים חלונות רכב סדוקים.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

מכונאות רכב

אנשים המספקים שירותי מכונאות רכב הם בעלי מקצוע שבין היתר מתחזקים ומתקנים מנועי רכב וכן מבצעים עבודות פחחות. 

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

ניקוי שטיחים וריפוד

אנשים המספקים שירותי ניקוי לשטיחים וריפוד הם בעלי מקצוע שבין היתר מתמחים בניקוי ותחזוקה של שטיחים רגילים, שטיחים מקיר לקיר וריפוד.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

חשמלאים

אנשים המספקים שירותי חשמלאות הם בעלי מקצוע שבין היתר מתקינים מערכות חשמל, מתחזקים אותן ומתקנים אותן.

הערה: קטגוריית החשמלאים נחשבת דחופה, מפני שבמקרים רבים לקוחות מתקשרים לחשמלאים לצרכים דחופים ולפעולות שצריכות להתבצע במהירות (למשל, טיפול בחוטי חשמל חשופים, תיקון של כשל חמור במערכת החשמל וכולי). 

מסיבה זו, חשמלאים עוברים רמת סינון נוספת, כולל בדיקות רקע לבעלי מקצוע.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
  • בדיקה של בעל המקצוע
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

עורכי דין לניהול עזבונות

אנשים המספקים שירותי עריכת דין לניהול עזבונות מנסחים ומוציאים לפועל מסמכים משפטיים, כולל צוואות, צווי אפוטרופסות ושטרות מכר, ומספקים ייעוץ והכוונה בנושאים כמו אישור צוואה, אפוטרופסות וייפוי כוח.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות מקצועית במקומות שבהם הדבר נדרש על פי חוק
 • דרישות רישוי:
  • בדיקות מול לשכת עורכי הדין של המדינה כדי לוודא שכל עורכי הדין לניהול עזבונות המועסקים בחברה מחזיקים ברישיון

מתכנני אירועים

אנשים המספקים שירותי תכנון אירועים מארגנים ומוציאים לפועל אירועים כמו חתונות ומסיבות.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

יועצים פיננסיים

יועצים פיננסיים עוזרים לארגן את ההתנהלות הכספית ולשפר אותה, ויוצרים תוכניות לקראת הפרישה ואבני דרך כספיות אחרות.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
  • בדיקה של בעל המקצוע
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • בדיקות רישיון של כל היועצים הפיננסיים בחברה

דלתות חנייה

אנשים המספקים שירותים לדלתות חנייה הם בעלי מקצוע שמטפלים במערכות של דלתות מתרוממות ודלתות חנייה מסוגים אחרים.

הערה: קטגוריית דלתות החנייה נחשבת דחופה או שירות המוזמן ככורח, מפני שבמקרים רבים לקוחות מתקשרים לטכנאי דלתות חנייה לצרכים דחופים ולפעולות שצריכות להתבצע במהירות (למשל, דלת חנייה שלא נפתחת או נסגרת). 

מסיבה זו, טכנאי דלתות החנייה עוברים רמת סינון נוספת, כולל בדיקות רקע לבעלי מקצוע ותהליך האימות המתקדם של Google.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
  • בדיקה של בעל המקצוע
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

ניקיון

אנשים המספקים שירותי ניקיון מבצעים, בין היתר, ניקיון רגיל או יסודי במשרדים או בתים.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר

אנשים המספקים שירותים למערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר הם בעלי מקצוע שבין היתר מתקינים מערכות מרכזיות לחימום ומיזוג, מתחזקים אותן ומתקנים אותן. 

הערה: קטגוריית מערכות החימום, האוורור ומיזוג האוויר נחשבת דחופה, מפני שבמקרים רבים לקוחות מתקשרים לטכנאי מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר לצרכים דחופים ולפעולות שצריכות להתבצע במהירות (למשל, תקלה במערכת חימום במזג אוויר עם טמפרטורות מתחת לאפס).

מסיבה זו, טכנאי מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר עוברים רמת סינון נוספת, כולל בדיקות רקע לבעלי מקצוע.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
  • בדיקה של בעל המקצוע
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

חוקי הגירה

אנשים המספקים שירותי עריכת דין בנושא חוקי הגירה מספקים ייעוץ והדרכה בנושאים כמו מקלט מדיני, בקשות לקבלת אשרה, הנפקת גרין קארד, אזרחות, התאזרחות, גירוש והעסקת אנשים שאינם אזרחים.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות מקצועית במקומות שבהם הדבר נדרש על פי חוק
 • דרישות רישוי:
  • בדיקות מול לשכת עורכי הדין של המדינה כדי לוודא שכל עורכי הדין בחברה העוסקים בחוקי הגירה מחזיקים ברישיון

פינוי אשפה

אנשים המספקים שירותים של פינוי אשפה מפנים מכשירי חשמל ישנים, אשפה, ריהוט ופריטים אחרים לאתרי פסולת, או תורמים אותם.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

טיפול במדשאות

אנשים המספקים שירותי טיפול במדשאות הם בעלי מקצוע שבין היתר מתחזקים מדשאות, כולל שתילה ופעולות שוטפות כמו ניכוש עשבים, גיזום וזריעה. 

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

מנעולנים

אנשים המספקים שירותי מנעולנות הם בעלי מקצוע שבין היתר מתמחים במנעולים, מפתחות ומערכות אבטחה. 

הערה: קטגוריית המנעולנות נחשבת דחופה או שירות המוזמן ככורח, מפני שבמקרים רבים לקוחות מתקשרים למנעולנים לצרכים דחופים ולפעולות שצריכות להתבצע במהירות (למשל, כשהם לא יכולים להיכנס לבית, למכונית או למשרד שלהם).

מסיבה זו, מנעולנים עוברים רמת סינון נוספת, כולל בדיקות רקע לבעלי מקצוע ותהליך האימות המתקדם של Google.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
  • בדיקה של בעל המקצוע
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

העברת דירות ומשרדים

אנשים המספקים שירותי העברה הם בעלי מקצוע שבין היתר אורזים, מעבירים, מאחסנים ופורקים מטלטלין.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

הדברת מזיקים

אנשים המספקים שירותי הדברת מזיקים הם בעלי מקצוע שבין היתר בודקים הימצאות מזיקים מסוגים שונים, כמו חרקים, מכרסמים וחיות בר, ומדבירים או לוכדים אותם.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

פנסיון לחיות מחמד

אנשים המספקים שירותי פנסיון לחיות מחמד מטפלים בהן במהלך שהיית לילה. ספקי שירות מסוימים בקטגוריה הזו עשויים להציע שירותים נוספים, כמו טיפוח. 

הערה: קטגוריית הפנסיון לחיות מחמד נחשבת רגישה מפני שבעלי המקצוע עשויים לבלות את הלילה בביתו של הלקוח.

מסיבה זו, אנשים שמספקים שירותי פנסיון לחיות מחמד עוברים רמת סינון נוספת, כולל בדיקות רקע לבעלי מקצוע.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
  • בדיקה של בעל המקצוע
 • דרישות ביטוח:
  • לא רלוונטי
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

טיפוח חיות מחמד

אנשים המספקים שירותי טיפוח לחיות מחמד הם בעלי מקצוע שבין היתר מנקים חיות מחמד ומטפחים את המראה שלהן. 

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

צלמים

אנשים המספקים שירותי צילום הם בעלי מקצוע שבין היתר מציעים שירותי צילום לבודדים או לאירועים. 

הערה: קטגוריית הצלמים נחשבת רגישה מפני שבעלי המקצוע עשויים לעבוד עם ילדים. 

מסיבה זו, צלמים עוברים רמת סינון נוספת, כולל בדיקות רקע לבעלי מקצוע.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
  • בדיקה של בעל המקצוע
 • דרישות ביטוח:
  • לא רלוונטי
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

שרברבים

אנשים המספקים שירותי שרברבות הם בעלי מקצוע שמטפלים בצנרת, מערכות ניקוז ומערכות ביוב, כמו גם במכשירי חשמל ביתיים שמתחברים אל המערכות האלה. בחלק מהמקרים שרברבים עשויים לספק שירות למערכת הגז או שירותים אחרים. 

הערה: קטגוריית השרברבות נחשבת דחופה, מפני שבמקרים רבים לקוחות מתקשרים לשרברבים לצרכים דחופים ולפעולות שצריכות להתבצע במהירות (למשל, תקלה באספקת המים החמים).

מסיבה זו, שרברבים עוברים רמת סינון נוספת, כולל בדיקות רקע לבעלי מקצוע.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
  • בדיקה של בעל המקצוע
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

סוכני נדל"ן

סוכני נדל"ן עוזרים לקנות, למכור או להשכיר נכסים.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
  • בדיקה של בעל המקצוע
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • בדיקות רישיון של כל סוכני הנדל"ן בחברה

טיפול בגגות

אנשים המספקים שירותי טיפול בגגות בין היתר מתקינים, מתחזקים ומתקנים רעפים, מרזבים ופתחי אוורור בגג.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

שירות טיפול בעצים

אנשים המספקים שירותי טיפול בעצים הם בעלי מקצוע שבין היתר שותלים, כורתים ומתחזקים עצים. 

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

שירותים לתיקון של נזקי רטיבות

אדם המספק שירותים לתיקון של נזקי רטיבות הוא בעל מקצוע שבין היתר מבצע ביקורת של בעיות רטיבות ומנקה נזקים שהן גורמות, כמו עובש, נזילת ביוב, נזקי צבע בקירות והתפשטות מזיקים.

במדינות מסוימות, בעלי המקצוע בתחום הזה עשויים להזדקק לרישיונות נוספים על מנת לטפל בעובש או כדי להעניק שירותים של שמאות נזק. מומלץ לעיין בפרופיל של כל ספק כדי לקבל מידע נוסף על הרישיונות ש-Google אימתה.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*
  • הסמכת IICRC**

**בעלי מקצוע המחזיקים בהסמכה הזו עשויים להזדקק לרישיונות נוספים על מנת לתקן בעיות של נזקי רטיבות.

ניקוי חלונות

אנשים המספקים שירותי ניקוי חלונות הם בעלי מקצוע שבין היתר מנקים חלונות, מראות, חלונות סקיילייט ומרזבים.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

תיקון חלונות

אנשים המספקים שירותי תיקון חלונות הם בעלי מקצוע שבין היתר מתקינים חלונות, מתקנים אותם ועשויים גם לספק שירות לטיפול בחלונות סקיילייט, דלתות וסוגי זכוכית אחרים.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המדינה*
  • רישיון של הבעלים ברמת המדינה*

* = במקומות שבהם הדבר רלוונטי על פי החוק במדינה. מומלץ לעיין בפרופיל של כל ספק כדי לקבל מידע נוסף על הרישיונות ש-Google בדקה.

דרישות לפי קטגוריה (לעסקים בקנדה):

מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר

אנשים המספקים שירותים למערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר הם בעלי מקצוע שבין היתר מתקינים מערכות מרכזיות לחימום ומיזוג, מתחזקים אותן ומתקנים אותן. 

קטגוריית מערכות החימום, האוורור ומיזוג האוויר נחשבת דחופה, מפני שבמקרים רבים לקוחות מתקשרים לטכנאי מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר לצרכים דחופים ולפעולות שצריכות להתבצע במהירות (למשל, תקלה במערכת חימום במזג אוויר עם טמפרטורות מתחת לאפס).

מסיבה זו, טכנאי מערכות חימום, אוורור ומיזוג אוויר עוברים רמת סינון נוספת, כולל בדיקות רקע לבעלי מקצוע.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
  • בדיקה של בעל המקצוע
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המחוז ו/או המדינה*
  • רישיון בעלים ברמת המחוז ו/או המדינה*

 

מנעולנים

אנשים המספקים שירותי מנעולנות הם בעלי מקצוע שבין היתר מתמחים במנעולים, מפתחות ומערכות אבטחה. 

קטגוריית המנעולנות נחשבת דחופה או שירות המוזמן ככורח, מפני שבמקרים רבים לקוחות מתקשרים למנעולנים לצרכים דחופים ולפעולות שצריכות להתבצע במהירות (למשל, כשהם לא יכולים להיכנס לבית, למכונית או למשרד שלהם). 

מסיבה זו, מנעולנים עוברים רמת סינון נוספת, כולל בדיקות רקע לבעלי מקצוע ותהליך האימות המתקדם של Google.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
  • בדיקה של בעל המקצוע
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המחוז ו/או המדינה*
  • רישיון בעלים ברמת המחוז ו/או המדינה*

שרברבים

אנשים המספקים שירותי שרברבות הם בעלי מקצוע שמטפלים בצנרת, מערכות ניקוז ומערכות ביוב, כמו גם במכשירי חשמל ביתיים שמתחברים אל המערכות האלה. בחלק מהמקרים שרברבים עשויים לספק שירות למערכת הגז או שירותים אחרים. 

קטגוריית השרברבות נחשבת דחופה, מפני שבמקרים רבים לקוחות מתקשרים לשרברבים לצרכים דחופים ולפעולות שצריכות להתבצע במהירות (למשל, תקלה באספקת המים החמים).

מסיבה זו, שרברבים עוברים רמת סינון נוספת, כולל בדיקות רקע לבעלי מקצוע.

 • דרישות לגבי בדיקת רקע:
  • בדיקה של העסק
  • בדיקה של הבעלים
  • בדיקה של בעל המקצוע
 • דרישות ביטוח:
  • ביטוח אחריות כללית
 • דרישות רישוי:
  • רישיון עסק ברמת המחוז ו/או המדינה*
  • רישיון בעלים ברמת המחוז ו/או המדינה*

* = במקומות שבהם הדבר רלוונטי על פי החוק ברמת המחוז או ברמה הארצית. מומלץ לעיין בפרופיל של כל ספק כדי לקבל מידע נוסף על הרישיונות ש-Google בדקה.

הערה: אם אתם מפרסמים דרך שותף עצמאי, המידע שלמעלה לא חל עליכם. מידע נוסף
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?