Ismerkedés a szűrési és minősítési folyamattal

Egyes Google programokban való részvételhez a vállalkozásoknak meg kell felelniük a Google adott vállalkozáskategóriában végzett szűrési és minősítési folyamatán. Ez a szűrési folyamat ingyenes a részt venni kívánó vállalkozások számára. A folyamat kategóriánként változik, de tartalmazhat háttérellenőrzéseket, valamint a biztosítás és az engedélyek ellenőrzését is.

A regisztrációs oldalon megtekintheti, hogy a Helyi szolgáltatások rendelkezésre áll-e az Ön területén.

Elérhetőség ellenőrzése

A háttérellenőrzések

A háttérellenőrzés tartalmazza a személyazonosság és a bűnügyi múlt ellenőrzését, így az Egyesült Államokban a szexuális bűnözők, terroristák, valamint kiszabott büntetések országos adatbázisaival való összevetést. A vállalatok szintjén a folyamat tartalmazza a polgári peres előzményeket is, így az Egyesült Államokban például szövetségi és állami bíróságok ítéleteit és a tőlük származó zálogjogokat. 

A vállalkozásoknak nem kell fizetniük a háttérellenőrzésért.

Ki hajtja végre a háttérellenőrzést?

A háttérellenőrzést a helyi háttérellenőrző partnereink végzik. A háttérellenőrzések eredményei szigorúan bizalmas jellegűek az adott vállalkozás és háttérellenőrző partnerünk között. A vállalkozásoknak helyi háttérellenőrző partnerünkhöz kell fordulniuk az ellenőrzött információkkal, a vizsgált időtartammal, a fellebbezésekkel és egyebekkel kapcsolatos kérdéseikkel.

Előfordulhat, hogy a háttérellenőrző partnerek minőség-ellenőrzési célból anonimizált, illetve összesített adatokat küldenek a Google részére.

A Google közzéteszi a Helyi szolgáltatások hirdetési programban való részvétel általános jogosultsági feltételeit, valamint a részt vevő felhasználók háttérellenőrzési folyamat során fennálló kötelezettségeit. További információkért lásd: hirdetési irányelvek.

A háttérellenőrzések végrehajtása

Mielőtt háttérellenőrző partnereink bármilyen háttérellenőrzést végeznének, minden személynek lehetőséget adnak arra, hogy az állami, szövetségi, megyei, országos, illetve tartományi jogszabályok alapján áttekintse a számukra szükséges átadandó adatokat. Háttérellenőrző partnereink arról is gondoskodnak, hogy az ellenőrzések elvégzése előtt minden érintett elfogadja a feltételeket. Az átadott adatok és a feltételek lehetővé teszik háttérellenőrző partnereinknek, hogy elvégezzék az adott Google-programhoz szükséges ellenőrzéseket, valamint a későbbiekben az esetleges utánkövető ellenőrzéseket. Háttérellenőrző partnereink megbízható szolgáltatók, akik szigorú adatbiztonsági felülvizsgálatokon mentek keresztül, és minden személy esetében biztosítják az adatok védelmét.

Kire terjed ki az ellenőrzés?

A háttérellenőrzést a vállalkozás egy meghatalmazott képviselőjére (a vállalkozás tulajdonosára vagy vezetőjére) vonatkozóan kell elvégezni. Az adott kategóriákban a képviselő átadja a Google háttérellenőrző partnerének azon szolgáltatási szakembereknek a listáját is, akik esetében szintén kötelezően el kell végezni a háttérellenőrzést.

Ezen felül a következő személyek ellenőrzésére kerül sor:

 • A vállalkozás összes tulajdonosa esetében kötelezően el kell végezni a büntetőjogi háttérellenőrzést. Ez a háttérellenőrzés a személyazonosság és a bűnügyi múlt ellenőrzésével jár.
 • A megfelelő kategóriákba tartozó vállalkozásoknál kötelezően háttérellenőrzésre kerül sor minden olyan alkalmazott, független alvállalkozó, ideiglenes dolgozó, kisegítő dolgozó, szolgáltató és egyéb dolgozó tekintetében, aki az ügyfél részére alapszolgáltatásokat nyújt (szolgáltatási szakemberek). Az irodavezetőkre, adminisztrációs munkatársakra, ügyfélszolgálati dolgozókra és egyéb, az ügyfeleket közvetlenül nem kiszolgáló munkatársakra vonatkozóan nem kell háttérellenőrzést végezni. Ez a háttérellenőrzés a személyazonosság és a bűnügyi múlt ellenőrzésével jár. 

Mi történik, ha nem sikerül a háttérellenőrzés?

Azok a vállalkozások, amelyeknél a háttérellenőrzés sikertelen eredménnyel jár, nem vehetnek részt abban a Google-programban, amelyre jelentkeztek. Vegye figyelembe, hogy a vállalkozók és munkatársaik bármikor felvehetik a kapcsolatot háttérellenőrző partnereinkkel az esetleges hibák és pontatlanságok meghatározása, illetve a háttérellenőrzés eredményeire történő egyéb reagálás érdekében. A felénk esetlegesen jelzett hibák, illetve pontatlanságok megoldása és programból való kizárásról szóló végleges döntés után a vállalkozásnak további harminc (30) napig kell várnia, mielőtt ismét kérelmezhetné a felvételét a Google-programba. Ha a második kérelmet is elutasítjuk, akkor egy (1) évig kell várnia, mielőtt ismét jelentkezhetne.

A biztosítás ellenőrzése 

Az általános felelősségbiztosítást igénylő kategóriáknál a vállalkozásoknak be kell nyújtaniuk biztosítási tanúsítványukat. Az előírt minimális biztosítási összeg a kategóriától és a helytől függ. 

Az engedélyek ellenőrzése 

Az országtól függően a Google a lehetőségek szerint ellenőrzi, hogy a vállalkozás és tulajdonosai vagy vezetői rendelkeznek-e az adott államra, régióra és/vagy országra érvényes engedéllyel. A Google által ellenőrzött engedélyek megjelennek az egyes vállalkozások szolgáltatói profiljában.

A vállalkozásoknak azt is meg kell erősíteniük, hogy ők, illetve minden szolgáltatási szakemberük rendelkezik a szükséges, az adott megyére, városra és régióra érvényes engedéllyel. 

A speciális ellenőrzés 

Egyes vállalkozáskategóriáknál a hirdetőkre vonatkozóan speciális ellenőrzést kell végezni, hogy csaló vállalkozások ne hirdethessenek a Google rendszerében hamis személyazonossággal. A speciális ellenőrzés a vállalat Google Ads-fiókjának áttekintésére (ha van ilyen), nyilvánosan hozzáférhető adatokra, valamint a Google által végzett videóinterjúkra terjed ki. Az ellenőrzés során megvizsgálják a vállalkozás bejegyzésének érvényességét, valamint a csalárd, illetve félrevezető üzleti gyakorlatra utaló jeleket is.

Követelmények kategóriák szerint USA-beli vállalkozások esetén

Háztartási gépek javítása

A háztartásigép-javító szakember olyan szolgáltató, aki egyéb szolgáltatások mellett háztartási gépek karbantartási, javítási és beszerelési munkálatait végzi.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*
    

Szélvédőjavítás

A szélvédőjavító szakember olyan szolgáltató, aki egyéb szolgáltatások mellett megrepedt autóablakokat javít.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Autószerelés

Az autószerelő szakember olyan szolgáltató, aki egyéb szolgáltatások mellett autómotorok és -karosszériák karbantartási és javítási munkálatait végzi. 

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Szőnyeg- és kárpittisztító

A szőnyeg- és kárpittisztító szakember olyan szolgáltató, akinek egyéb szolgáltatások mellett a szőnyegek, padló és bútorkárpit tisztítása és karbantartása a szakterülete.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Villanyszerelő

A villanyszerelő olyan szolgáltató, aki egyéb szolgáltatások mellett elektromos rendszerek beszerelési, karbantartási és javítási munkálatait végzi.

Megjegyzés: A villanyszerelő kategória sürgős kategóriának tekintendő, mivel az ügyfelek gyakran hívnak villanyszerelőt sürgős igényekkel (kilógó vezetékek, jelentős elektronikai meghibásodás stb.). 

Emiatt a villanyszerelőknél további szűrésekre kerül sor, köztük a szolgáltatást végző szakemberek háttérellenőrzéseire.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
  • Szolgáltatási szakember ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Ingatlanjogi ügyvéd

Az ingatlanjogi szakemberek jogi dokumentumokat készítenek el és hajtanak végre, ideértve a végrendeleteket, a zálogleveleket és az okmányokat, valamint tanácsokat és útmutatást nyújtanak olyan ügyekben, mint a hagyatéki tárgyalások, a gyámsági eljárások és a képviseleti meghatalmazások.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Felelősségbiztosítás, ha a törvény előírja
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Érvényes ügyvédi igazolvány megléte a cég minden ingatlanjogi ügyvédje esetében

Rendezvényszervezők

A rendezvényszervező egyebek mellett rendezvényeket – például esküvőket és partikat – szervez és koordinál.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Pénzügyi tervezők

A pénzügyi tervező segítséget nyújt a pénzügyek megszervezése és optimalizálása, valamint a nyugdíjazási és egyéb pénzügyi célok megtervezése terén.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
  • Szakmai ellenőrzés
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Engedély megléte a cég minden pénzügyi tervezője esetében

Garázsajtó-szerelő

A garázsajtószerelő szakember olyan szolgáltató, aki egyéb szolgáltatások mellett felfelé nyíló és egyéb garázsajtórendszerekkel dolgozik.

Megjegyzés: A garázsajtó kategória sürgős/halaszthatatlan kategóriának minősül, mivel az ügyfelek gyakran hívnak garázsajtószerelőt sürgős igények esetén (a garázsajtó nem nyílik, illetve nem záródik). 

Emiatt a garázsajtó-szerelőknél további szűrésekre kerül sor, köztük a szolgáltatást végző szakemberek háttérellenőrzésére és a Google speciális ellenőrző szűrési folyamatára.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
  • Szolgáltatási szakember ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Takarítási szolgáltatások

A takarítók egyéb szolgáltatások mellett irodák és lakások szokásos takarítását és mélytisztítását végzik.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Klíma- és fűtésszerelő

A klíma- és fűtésszerelő szakember egyéb szolgáltatások mellett fűtő- és központi légkondicionáló rendszereket szerel be, tart karban és javít. 

Megjegyzés: A klíma- és fűtésszerelés sürgős kategóriának tekintendő, mivel az ügyfelek gyakran keresnek ilyen szerelőt sürgős igényekkel (például elromlott a kazán hideg időben).

Emiatt a klíma- és fűtésszerelőknél további szűrésre kerül sor, például a szolgáltatást végző szakemberek háttérellenőrzésére.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
  • Szolgáltatási szakember ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Bevándorlási törvények

A bevándorlásjogi szakemberek tanácsot és útmutatást nyújtanak olyan ügyekben, mint a menedékjog, a vízumkérelmek, a zöldkártyák, az állampolgárság, a honosítás, a kitoloncolás és a külföldiek foglalkoztatása.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Felelősségbiztosítás, ha a törvény előírja
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Érvényes ügyvédi igazolvány megléte a cég minden bevándorlásjogi ügyvédje esetében

Lomszállítás

A lomszállító szakemberek háztartási gépeket, hulladékot, bútorokat és egyéb tárgyakat szállítanak el, ilyen tárgyak hulladékkezelését végzik, illetve továbbadják őket adományként.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Gyepgondozás

A gyepgondozó szakemberek egyéb szolgáltatások mellett gyepet tartanak karban, ideértve a füvesítést és a karbantartást, így a gyomirtást, a fűnyírást és a fűmag elvetését. 

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Lakatos

A lakatos olyan szolgáltatási szakember, aki egyéb szolgáltatások mellett zárakkal, kulcsokkal és biztonsági rendszerekkel dolgozik. 

Megjegyzés: A lakatos kategória sürgős/halaszthatatlan kategóriának minősül, mivel az ügyfelek gyakran hívnak lakatost sürgős igények esetén (kizárták magukat otthonról, az autójukból vagy az irodájukból).

Emiatt a lakatosoknál további szűrésekre kerül sor, köztük a szolgáltatást végző szakemberek háttérellenőrzésére és a Google speciális ellenőrző szűrési folyamatára.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
  • Szolgáltatási szakember ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Költözés

A költöztető szakemberek egyéb szolgáltatások mellett különféle tárgyakat csomagolnak be, szállítanak el, tárolnak és csomagolnak ki.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Rovarirtás

A kártevőirtó szakemberek egyéb szolgáltatások mellett különféle kártevőket – köztük rovarokat, rágcsálókat és vadállatokat – vizsgálnak meg és távolítanak el.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Háziállat-gondozó

A háziállat-gondozó szakemberek egész napos gondozást nyújtanak házikedvencek számára. Egyesek további szolgáltatásokat is kínálhatnak, egyebek mellett kozmetikát. 

Megjegyzés: A házikedvenc-szálló kényes kategóriának minősül, mivel előfordulhat, hogy a szakemberek a megrendelő otthonában töltik az éjszakát.

Emiatt a háziállatgondozóknál további szűrésre kerül sor, például a szolgáltatást végző szakemberek háttérellenőrzésére.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
  • Szolgáltatási szakember ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Kisállat-kozmetikus

A kisállat-kozmetikusok egyéb szolgáltatások mellett kisállatokat fürdetnek és ápolnak. 

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Fényképészek

A fényképészek olyan szakemberek, akik egyéb szolgáltatások mellett személyek vagy rendezvények fényképezését végzik. 

Megjegyzés: A fényképészet kényes kategóriának minősül, mivel a szakemberek gyermekekkel is dolgozhatnak. 

Emiatt a fényképészeknél további szűrésekre kerül sor, köztük a szolgáltatást végző szakemberek háttérellenőrzéseire.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
  • Szolgáltatási szakember ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Vízvezeték-szerelő

A vízvezeték-szerelők olyan szakemberek, akik csövekkel, lefolyókkal, szennyvízcsatornákkal és az ezekhez a rendszerekhez kapcsolódó, lakásban található berendezésekkel foglalkoznak. Előfordulhat, hogy gázszerelést vagy más szolgáltatásokat is végeznek. 

Megjegyzés: A vízvezeték-szerelő kategória sürgős kategóriának minősül, mivel az ügyfelek gyakran hívnak vízvezeték-szerelőt sürgős igények esetén (például nincs melegvíz).

Emiatt a vízvezeték-szerelőknél további szűrésre kerül sor, például a szolgáltatást végző szakemberek háttérellenőrzésére.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
  • Szolgáltatási szakember ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Ingatlanközvetítők

Az ingatlanközvetítők ingatlanvásárláshoz, -eladáshoz és -bérléshez nyújtanak segítséget.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
  • Szakmai ellenőrzés
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Engedély megléte a cég minden ingatlanügynöke esetében

Tetőfedés

A tetőfedő szakemberek egyéb szolgáltatások mellett beszerelik, javítják és karbantartják a tetőn lévő zsindelyeket, esővízcsatornákat és szellőzőnyílásokat.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Fakivágás

A fakertész szakemberek egyéb szolgáltatások mellett fákat ültetnek, távolítanak el és tartanak karban. 

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Vízkár-szolgáltatások

A vízkár-szolgáltatásokat végző szakemberek egyéb szolgáltatások mellett vízkár-problémákat javítanak ki és vizsgálnak meg, köztük a penész, szennyvíz, festés károsodása és kártevők okozta problémákat.

Bizonyos államokban a szakembereknek további engedélyekre van szükségük a penész eltávolításához és a károk felméréséhez. Tekintse át minden szolgáltató profilját, amelyből megtudhatja, hogy a Google milyen engedélyeket ellenőrzött.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*
  • IICRC-tanúsítvány**

**Az ilyen tanúsítvánnyal rendelkező szakembereknek további engedélyekre lehet szükségük a vízkár-problémák javításához.

Ablaktisztítás

Az ablaktisztító szakemberek egyéb szolgáltatások mellett ablakokat, tükröket, tetőablakokat és esővízcsatornákat tisztítanak.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

Ablakjavítás

Az ablakjavító szakemberek egyéb szolgáltatások mellett ablakokat szerelnek be és javítanak, továbbá előfordulhat, hogy tetőablakokkal, ajtókkal és egyéb üvegtípusokkal is foglalkoznak.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély állami szinten*
  • Tulajdonosi engedély állami szinten*

* = ahol az állami jogszabályok ezt előírják. A Google arra biztat minden felhasználót, hogy tekintse át az egyes szolgáltatók profilját, ahol további információ található a Google által áttekintett engedélyekről.

Követelmények kategóriák szerint kanadai vállalkozások esetén

Klíma- és fűtésszerelő

A klíma- és fűtésszerelő szakember egyéb szolgáltatások mellett fűtő- és központi légkondicionáló rendszereket szerel be, tart karban és javít. 

A klíma- és fűtésszerelés sürgős kategóriának tekintendő, mivel az ügyfelek gyakran keresnek ilyen szerelőt sürgős igényekkel (például elromlott a kazán hideg időben).

Emiatt a klíma- és fűtésszerelőknél további szűrésre kerül sor, például a szolgáltatást végző szakemberek háttérellenőrzésére.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
  • Szolgáltatási szakember ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély tartományi és/vagy országos szinten*
  • Tulajdonosi engedély tartományi és/vagy országos szinten*

 

Lakatos

A lakatos olyan szolgáltatási szakember, aki egyéb szolgáltatások mellett zárakkal, kulcsokkal és biztonsági rendszerekkel dolgozik. 

A lakatos kategória sürgős/halaszthatatlan kategóriának minősül, mivel az ügyfelek gyakran hívnak lakatost sürgős igények esetén (kizárták magukat otthonról, az autójukból vagy az irodájukból). 

Emiatt a lakatosoknál további szűrésekre kerül sor, köztük a szolgáltatást végző szakemberek háttérellenőrzésére és a Google speciális ellenőrző szűrési folyamatára.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
  • Szolgáltatási szakember ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély tartományi és/vagy országos szinten*
  • Tulajdonosi engedély tartományi és/vagy országos szinten*

Vízvezeték-szerelő

A vízvezeték-szerelők olyan szakemberek, akik csövekkel, lefolyókkal, szennyvízcsatornákkal és az ezekhez a rendszerekhez kapcsolódó, lakásban található berendezésekkel foglalkoznak. Előfordulhat, hogy gázszerelést vagy más szolgáltatásokat is végeznek. 

A vízvezeték-szerelő kategória sürgős kategóriának minősül, mivel az ügyfelek gyakran hívnak vízvezeték-szerelőt sürgős igények esetén (például nincs melegvíz).

Emiatt a vízvezeték-szerelőknél további szűrésre kerül sor, például a szolgáltatást végző szakemberek háttérellenőrzésére.

 • Háttérellenőrzésre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozás ellenőrzése
  • Tulajdonos ellenőrzése
  • Szolgáltatási szakember ellenőrzése
 • Biztosítási követelmények:
  • Általános felelősségbiztosítás
 • Engedélyre vonatkozó követelmények:
  • Vállalkozásengedély tartományi és/vagy országos szinten*
  • Tulajdonosi engedély tartományi és/vagy országos szinten*

* = ahol a tartományi és/vagy országos jogszabályok ezt előírják. A Google arra biztat minden felhasználót, hogy tekintse át az egyes szolgáltatók profilját, ahol további információ található a Google által áttekintett engedélyekről.

Megjegyzés: Ha társult partnerünkön keresztül hirdet, a fenti információk nem vonatkoznak Önre. További információ
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?