Prověřování ve vztahu k reklamám inzerujícím místní služby

Firmy, které chtějí inzerovat místní služby, společnost Google prověřuje a musí splnit kvalifikační požadavky na zařazení do příslušné kategorie. Postup prověřování se liší podle kategorie, ale může zahrnovat prověření licence, pojištění a serióznosti. 

Podle našich zásad inzerce musí všichni vlastníci firmy, která využívá reklamy na místní služby, projít prověřením serióznosti. V některých kategoriích musí prověřením projít i všichni pracovníci firmy, kteří provádějí základní služby pro zákazníky (servisní pracovníci). Prověřování serióznosti se provádí s využitím místních partnerů a vy za ně nic neplatíte. 

Pro některé kategorie jsou též potřeba licence/oprávnění a pojištění. Požadavky na licence či oprávnění se mohou lišit podle místa. 

Prověřování serióznosti

Prověřování serióznosti firem

Jménem firmy provádí prověření serióznosti zmocněný zástupce (vlastník nebo manažer firmy). U firmy se prověření serióznosti zaměřuje na historii občanskoprávních sporů firmy. 

V kategoriích, kde se to vyžaduje, poskytne zástupce partnerovi společnosti Google, který prověření provádí, seznam servisních pracovníků, kteří též musí projít procesem prověření serióznosti.

Prověření serióznosti vlastníka firmy 

Všichni vlastníci firem musí absolvovat prověření trestní minulosti.  Toto prověření zahrnuje kontrolu totožnosti a trestní minulosti. 

Prověření serióznosti servisních pracovníků

Pokud se vaše firma přihlásí do programu reklam na místní služby do kategorie, která to vyžaduje, bude provedeno prověření serióznosti pro každého zaměstnance, nezávislého smluvního partnera, dočasného a nájemního pracovníka, dodavatele či jiného pracovníka (servisní pracovníci) provádějící základní služby pro zákazníky. Povinnost absolvovat ověření spolehlivosti se nevztahuje na manažery, administrativní pracovníky, zástupce zákaznické podpory (či jiné pracovníky, kteří neposkytují služby přímo zákazníkům). Toto prověření zahrnuje kontrolu totožnosti a trestní minulosti. 

Náklady na ověření spolehlivosti

Prověření serióznosti vás nic nestojí.

Kdo ověření spolehlivosti provádí

Prověřování serióznosti provádějí naši místní partneři. Výsledky prověření serióznosti poskytovatelů místních služeb jsou přísně důvěrné a zná je pouze poskytovatel služeb a společnost, která prověření prováděla. Pro účely kontroly kvality mohou partneři, kteří provádějí prověření serióznosti, zaslat společnosti Google anonymizovaná nebo agregovaná data.

Společnost Google zveřejňuje obecná kritéria pro zařazení do programu reklam na místní služby a povinnosti spojené s procesem prověření serióznosti. Další informace najdete v našich zásadách inzerce.

Máte-li dotazy ohledně toho, jaké informace se prověřují, jaké časové období je předmětem kontroly, ohledně možností odvolání a podobně, můžete se obrátit na partnera provádějícího prověření serióznosti ve vaší oblasti

Co je předmětem prověření serióznosti?

Prověření serióznosti může zahrnovat kontrolu totožnosti a trestní minulosti (například v USA se provádí rešerší v národních rejstřících sexuálních násilníků, teroristů a osob, proti kterým jsou uplatňovány sankce). Na úrovni firmy tento proces zahrnuje historii občanskoprávních sporů (v USA například rozsudky a zástavní právo od federálních a státních soudů).

Jak se prověřování serióznosti provádí?

Než naši partneři provádějící prověření serióznosti provedou kontrolu, nabídnou každému možnost přezkoumat nezbytná informační sdělení podle státních, federálních, okresních právních předpisů, případně právních předpisů země nebo provincie. Naši partneři provádějící prověření serióznosti také ještě před zahájením postupu zajistí, aby každá osoba potvrdila smluvní podmínky. Informační sdělení a potvrzené smluvní podmínky umožňují partnerům provádějícím prověření serióznosti v budoucnosti kontrolovat reklamy na místní služby i provádět případné následné kontroly. Naši partneři provádějící prověření serióznosti jsou důvěryhodné subjekty, které absolvovaly přísné audity zaměřené na zabezpečení dat a které pečlivě chrání osobní údaje každé osoby.

Co se stane, když prověření serióznosti skončí s negativním výsledkem

Firmy, které v procesu prověření serióznosti neuspějí, se nesmějí zapojit do programu reklam na místní služby. Vy i vaši pracovníci se můžete kdykoli obrátit na partnery provádějící prověření serióznosti a upozornit na případné chyby, nepřesnosti či jinak reagovat na výsledek prověření. Po přijetí konečného rozhodnutí o vyřazení z programu (např. po vyřešení chyb či nepřesností, na které jste upozornili), musíte vyčkat dalších třicet (30) dní. Teprve poté můžete znovu žádat o přijetí do programu reklam na místní služby společnosti Google. Pokud bude zamítnuta i vaše druhá žádost, můžete podat další žádost o přístup k naší platformě až po uplynutí jednoho (1) roku

Další informace o zásadách týkajících se místních služeb

Kontroly pojištění 

V případě kategorií, které vyžadují všeobecné pojištění odpovědnosti se požaduje, aby firmy předložily svůj pojistný certifikát. Minimální výše pojistné částky závisí na kategorii a lokalitě. 

Kontrola licencí 

V závislosti na příslušné zemi Google též kontroluje, zda inzerenti mají příslušné licence či živnostenská oprávnění, pro firmu a vlastníky/manažery, vydané na úrovni státu, provincie či země. Licence/oprávnění, jež Google prověřil, lze u jednotlivých inzerentů zobrazit v jejich profilu.

Inzerenti musí též potvrdit, že mají příslušné licence vydávané na úrovni okresu a města a že požadované licence mají i všichni servisní pracovníci. 

Pokročilé ověření 

V případě některých kategorií firem se vyžaduje pokročilé ověření, jehož smyslem je zabránit podvodným firmám inzerovat na Googlu s využitím nepravdivých totožností. Proces pokročilého ověření spojuje přezkoumání účtu Google Ads (lze-li použít) a veřejně dostupná data. Google též provede pohovor se zástupcem firmy prostřednictvím videohovoru. Kontroluje se platnost registrace firmy, případně důkazy o podvodném či zavádějícím chování.

Požadavky platné pro inzerenty z USA podle jednotlivých kategorií

Kategorie (v abecedním pořadí) Požadavky na prověření serióznosti Požadavky na pojištění Požadavky na licence Přehled
Opravy spotřebičů – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Opravář spotřebičů je poskytovatel služeb, který mimo jiné služby provádí údržbu, opravy a instalaci spotřebičů.
Autoskla – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Opravář autoskel je poskytovatel služeb, který kromě jiných služeb opravuje rozbitá autoskla.
Autoservis – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Opravář aut je poskytovatel služeb, který kromě dalších služeb provádí údržbu a opravy motorů a karosérií automobilů. 
Čištění koberců a čalounění – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Čistič koberců a čalounění je poskytovatel služeb, který se kromě jiných služeb specializuje na čištění a údržbu koberců, podlahových krytin a čalouněného nábytku.
Elektrikář – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
-Kontrola servisních pracovníků
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*

Elektrikář je poskytovatel služeb, který kromě jiných služeb provádí montáže, údržbu a opravy elektroinstalací.

Poznámka: Kategorie elektrikářů je považována za naléhavou, protože spotřebitelé často shánějí elektrikáře na základě naléhavé potřeby (odhalené vodiče, nefungující kritická elektronika apod.). 

Z tohoto důvodu se na elektrikáře uvedené v reklamní jednotce pro místní služby uplatňuje další úroveň prověřování, včetně prověření serióznosti servisních pracovníků.

Plánovači akcí – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Kromě jiných služeb plánovač akcí pořádá a koordinuje různé akce, jako jsou svatby a večírky
Garážová vrata – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
-Kontrola servisních pracovníků
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*

Specialista na garážová vrata se zaměřuje, kromě jiných služeb, na systémy zdvihacích či vysouvacích garážových vrat.

Poznámka: Kategorie garážových vrat je považována za naléhavou, protože spotřebitelé často shánějí odborníka na garážová vrata na základě naléhavé potřeby (nejde otevřít/zavřít garážová vrata). 

Z tohoto důvodu se na specialisty na garážová vrata uvedené v reklamní jednotce pro místní služby uplatňuje další úroveň prověřování, včetně prověření serióznosti servisních pracovníků nebo postupu pokročilého ověření společnosti Google.

Úklid domu – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Profesionálové zaměření na úklid domu provádějí, kromě jiných služeb, standardní nebo obzvlášť důkladný úklid kanceláří či domovů.
Topení, ventilace a klimatizace – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
-Kontrola servisních pracovníků
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*

Specialisté na topení, ventilaci a klimatizaci provádějí, kromě jiných služeb, montáže, údržbu a opravy kotlů a systémů ústřední klimatizace. 

Poznámka: Kategorie topení, ventilace a klimatizace je považována za naléhavou, protože spotřebitelé často shánějí specialisty na topení, ventilaci a klimatizaci na základě naléhavé potřeby (nefungující topení za mrazivých teplot).

Z tohoto důvodu se na specialisty zaměřené na topení, ventilaci a klimatizaci uvedené v reklamní jednotce pro místní služby uplatňuje další úroveň prověřování, včetně prověření serióznosti servisních pracovníků.
 

Likvidace odpadu – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Specialisté na likvidaci odpadu odvážejí a likvidují nebo darují spotřebiče, odpad, nábytek a další předměty.
Péče o trávník – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Specialisté na péči o trávník provádějí, mimo jiných služeb, instalaci a údržbu trávníků, například hubení plevele, sekání a setí trávníku. 
Zámečník – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
-Kontrola servisních pracovníků
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*

Zámečník je poskytovatel služeb, který se, kromě jiných služeb, zaměřuje na práci se zámky, klíči a bezpečnostními systémy. 

Poznámka: Kategorie zámečníků je považována za naléhavou, protože spotřebitelé často shánějí zámečníka na základě naléhavé potřeby (nemohou odemknout dveře od domova, auta nebo kanceláře). 

Z tohoto důvodu se na zámečníky uvedené v reklamní jednotce pro místní služby uplatňuje další úroveň prověřování, včetně prověření serióznosti servisních pracovníků nebo postupu pokročilého ověření společnosti Google

Stěhování – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Specialisté na stěhování provádějí, kromě jiných služeb, balení, uložení a vybalení osobního majetku.
Hubení škůdců – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Specialisté na hubení škůdců provádějí, kromě jiných služeb, kontroly přítomnosti různých druhů škůdců, včetně hmyzu, hlodavců a divokých zvířat, a jejich hubení.
Péče o domácí mazlíčky – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
-Kontrola servisních pracovníků
– státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*

Specialisté na péči o domácí mazlíčky poskytují péči o domácí mazlíčky přes noc. Někteří mohou nabízet i další služby, například česání nebo hřebelcování. 

Poznámka: Kategorie péče o domácí mazlíčky je považována za citlivou kategorii, protože pracovníci v tomto oboru mohou zůstávat přes noc v domovech zákazníků. 

Z tohoto důvodu se na poskytovatele služeb péče o domácí mazlíčky uvedené v reklamní jednotce pro místní služby uplatňuje další úroveň prověřování, včetně prověření serióznosti servisních pracovníků.

Česání a hřebelcování zvířat – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Specialisté na česání a hřebelcování domácích mazlíčků se zabývají, kromě jiných služeb, mytím, česáním a hřebelcováním domácích mazlíčků. 
Fotografové – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
-Kontrola servisních pracovníků
 
– státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*

Fotografové nabízejí zákazníkům, kromě jiných služeb, fotografování osob nebo akcí. 

Poznámka: Kategorie fotografů je považována za citlivou kategorii, protože pracovníci v tomto oboru mohou pracovat s dětmi. 

Z tohoto důvodu se na fotografy uvedené v reklamní jednotce pro místní služby uplatňuje další úroveň prověřování, včetně prověření serióznosti servisních pracovníků.

Instalatér – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
-Kontrola servisních pracovníků
 
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*

Instalatéři jsou specialisté, kteří provádějí instalace, údržbu a opravy trubkových rozvodů, odtoků, kanalizace a spotřebičů v domácnostech, které se k těmto systémům připojují. Někteří poskytují též služby spojené s plynovými instalacemi, jakož i další služby. 

Poznámka: Kategorie instalatérů je považována za naléhavou, protože spotřebitelé často shánějí instalatéra na základě naléhavé potřeby (neteče teplá voda)

Z tohoto důvodu se na instalatéry uvedené v reklamní jednotce pro místní služby uplatňuje další úroveň prověřování, včetně prověření serióznosti servisních pracovníků.

Pokrývači – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Kromě provádění jiných služeb pokrývači instalují, opravují a udržují střešní krytinu, okapové systémy a větrací systémy na střeše.
Ošetřování stromů – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Kromě poskytování jiných služeb specialisté na ošetřování stromů sázejí, odstraňují a udržují stromy. 
Likvidace škod způsobených vodou – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti

– státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*

– certifikace IICRC**

Specialisté na likvidaci škod způsobených vodou provádějí, kromě dalších služeb, čištění a kontrolu škod způsobených vodou, například plísní, problémů s kanalizací, poškození malby či souvisejících problémů se škůdci.

** U specialistů s touto certifikací mohou být nutné ještě další licence, mají-li provádět opravy škod způsobených vodou.

Mytí oken – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Specialisté na mytí oken provádějí, kromě jiných služeb, mytí oken, zrcadel, světlíků a čištění okapových systémů.
Opravy oken – kontrola firmy
– kontrola vlastníka
– všeobecné pojištění odpovědnosti – státní licence/oprávnění pro firmu*
– státní licence/oprávnění pro vlastníka*
Specialisté na opravy oken provádějí, kromě jiných služeb, montáž a opravy oken a případně též světlíků, dveří a dalších typů skleněných výrobků.

* = pokud to uvádí legislativa daného státu. Google vybízí uživatele, aby se v profilu každého poskytovatele sami informovali o zkontrolovaných licencích či oprávněních.

Požadavky pro inzerenty z Kanady podle jednotlivých kategorií:

Kategorie (v abecedním pořadí) Požadavky na prověření serióznosti Požadavky na pojištění Požadavky na licence Přehled
Topení, ventilace a klimatizace
 • kontrola firmy
 • kontrola vlastníka
 • kontrola servisních pracovníků
 • všeobecné pojištění odpovědnosti
 • státní či místní licence/oprávnění pro firmu*
 • státní či místní licence/oprávnění pro vlastníka*
 • Specialisté na topení, ventilaci a klimatizaci provádějí, kromě jiných služeb, montáže, údržbu a opravy kotlů a systémů ústřední klimatizace. 
Kategorie topení, ventilace a klimatizace je považována za naléhavou, protože spotřebitelé často shánějí specialisty na topení, ventilaci a klimatizaci na základě naléhavé potřeby (nefungující topení za mrazivých teplot).
 
 • Z tohoto důvodu se na specialisty zaměřené na topení, ventilaci a klimatizaci uvedené v reklamní jednotce pro místní služby uplatňuje další úroveň prověřování, včetně prověření serióznosti servisních pracovníků.


 

Zámečník
 • kontrola firmy
 • kontrola vlastníka
 • kontrola servisních pracovníků
 • všeobecné pojištění odpovědnosti
 • státní či místní licence/oprávnění pro firmu*
 • státní či místní licence/oprávnění pro vlastníka*
 • Zámečník je poskytovatel služeb, který se, kromě jiných služeb, zaměřuje na práci se zámky, klíči a bezpečnostními systémy. 
Kategorie zámečníků je považována za naléhavou, protože spotřebitelé často shánějí zámečníka na základě naléhavé potřeby (nemohou odemknout dveře od domova, auta nebo kanceláře). 
 • Z tohoto důvodu se na zámečníky uvedené v reklamní jednotce pro místní služby uplatňuje další úroveň prověřování, včetně prověření serióznosti servisních pracovníků nebo postupu pokročilého ověření společnosti Google
Instalatér
 • kontrola firmy
 • kontrola vlastníka
 • kontrola servisních pracovníků
 • všeobecné pojištění odpovědnosti
 • státní či místní licence/oprávnění pro firmu*
 • státní či místní licence/oprávnění pro vlastníka*
 • Instalatéři jsou specialisté, kteří provádějí instalace, údržbu a opravy trubkových rozvodů, odtoků, kanalizace a spotřebičů v domácnostech, které se k těmto systémům připojují. Někteří poskytují též služby spojené s plynovými instalacemi, jakož i další služby. 
Kategorie instalatérů je považována za naléhavou, protože spotřebitelé často shánějí instalatéra na základě naléhavé potřeby (neteče teplá voda).
 • Z tohoto důvodu se na instalatéry uvedené v reklamní jednotce pro místní služby uplatňuje další úroveň prověřování, včetně prověření serióznosti servisních pracovníků.
* = pokud to uvádí legislativa daného státu/oblasti. Google vybízí uživatele, aby se v profilu každého poskytovatele sami informovali o zkontrolovaných licencích či oprávněních.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?