Zvýraznenie nadchádzajúcich udalostí pomocou odpočítavania

Informujte potenciálnych zákazníkov o výpredajoch či špeciálnych akciách pridaním odpočítavania do reklamného textu.

Nástroje na prispôsobenie odpočítavania sú dostupné vo formáte COUNTDOWN (odpočítavanie) a GLOBAL_COUNTDOWN (globálne odpočítavanie). GLOBAL_COUNTDOWN použite, ak odpočítavate do času, ktorý je globálne jednotný, ako je čas športového zápasu.

Funkcia Ako to funguje
COUNTDOWN Odpočítava smerom k určenému času, ktorý je prispôsobený časovému pásmu vyhľadávajúcej osoby.
GLOBAL_COUNTDOWN Odpočítava smerom k tzv. globálnemu času v súlade s časovým pásmom vášho účtu. Ak sa v reklame uvádza údaj „skončí sa o 4 hodiny“ v Kalifornii, údaj „skončí sa o 4 hodiny“ sa bude uvádzať aj v New Yorku.

Obe tieto funkcie odpočítavajú dni a potom hodiny. V riadku reklamného textu s nástrojom na prispôsobenie odpočítavania sa teda môže uvádzať: „Ponáhľajte sa, výpredaj sa končí o 3 hodiny.“ A o 2 hodiny a 28 minút neskôr bude text znieť: „Ponáhľajte sa, výpredaj sa končí o 32 minút.“

Odpočítavanie môžete nastaviť v každej textovej reklame, responzívnej reklame vo vyhľadávaní alebo dynamickej reklame vo vyhľadávaní.

Pokyny

Úprava reklamy

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia.
 3. Kliknite na reklamu, do ktorej chcete pridať odpočítavanie, alebo na tlačidlo plus  a zvoľte možnosť Textová reklama, Responzívna reklama vo vyhľadávaní alebo Dynamická reklama vo vyhľadávaní.
 4. Zadajte reklamný text.

Spustenie miniaplikácie odpočítavania

 1. Na mieste, kde sa má zobrazovať odpočítavanie, zadajte zloženú zátvorku ( { ) a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Odpočítavanie.
 2. Vedľa položky Odpočítavanie sa skončí vyplňte dátum a čas, kedy sa má odpočítavanie skončiť. Môžete si vybrať z týchto možností:
  • Začiatok dňa
  • Koniec dňa
  • Vlastný čas
   • Zadajte čas v 24‑hodinovom formáte (nepovinné). Ak je čas ukončenia napríklad 18:30 dňa 14. júla 2017, dátum bude mať formát 2017/07/14 a čas 18:30:00.
 3. Vedľa položky Odpočítavanie sa začne zadajte, koľko dní pred dátumom ukončenia sa má reklama začať zobrazovať. Ak toto pole ponecháte prázdne, začne sa zobrazovať 5 dní pred dátumom ukončenia.
  • Ak je napríklad čas ukončenia 18:30 dňa 14. júla 2017 a chcete, aby sa vaša reklama začala zobrazovať 7 dní predtým (teda 7. júla 2017 o 18:30), zadajte tu číslicu 7.

Nezabúdajte, že nástroje na prispôsobenie odpočítavania sa po určenom dátume ukončenia zastavia automaticky.

Nastavenie časového pásma a jazyka

 1. Ak chcete použiť odpočítavanie do času ukončenia v časovom pásme svojho účtu Google Ads, vyberte možnosť Časové pásmo účtu. Ak chcete použiť odpočítavanie do času ukončenia v časovom pásme diváka reklamy, vyberte možnosť Časové pásmo diváka reklamy.
  • Ak používate odpočítavanie do termínu udalosti, ktorá sa koná na konkrétnom mieste, ako je hra, prednáška, koncert či konferencia, odporúčame vám použiť časové pásmo svojho účtu.
  • Ak používate odpočítavanie do termínu konania udalosti, ktorá nie je geograficky špecifikovaná (napríklad online výpredaj), môžete použiť časové pásmo diváka reklamy.
 2. Jazyk odpočítavania môžete zmeniť výberom možnosti vedľa položky Jazyk. Po výbere nového jazyka sa zobrazí príklad zobrazeného textu.
Poznámka: Jazyk odpočítavania v responzívnych reklamách vo vyhľadávaní nemožno zmeniť.

Nastavenie odpočítavania a uloženie reklamy

 1. Odpočítavanie uložte kliknutím na Použiť. V reklamnom texte sa zobrazí nástroj na prispôsobenie odpočítavania.
 2. Zaistite, aby zobrazený reklamný text neprekračoval povolený počet znakov. Kód nástroja na prispôsobenie odpočítavania môže generovať reťazec, ktorý bude mať 8 znakov. Zabezpečte, aby v znení reklamy bolo dosť miesta na ďalšie znaky.
 3. Kliknite na Uložiť reklamu.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory