Promowanie nadchodzących wydarzeń za pomocą odliczania

Informuj potencjalnych klientów o wyprzedażach lub specjalnych wydarzeniach, dodając odliczanie do tekstu reklam.

Moduły dostosowania z odliczaniem są dostępne w formatach COUNTDOWN i GLOBAL_COUNTDOWN. Zastosuj format GLOBAL_COUNTDOWN, jeśli odliczasz czas identyczny dla całego świata, np. w przypadku meczu.

Działanie Zastosowanie
COUNTDOWN Odliczanie określonego czasu dostosowane do strefy czasowej osoby prowadzącej wyszukiwanie.
GLOBAL_COUNTDOWN Odliczanie „globalnego” czasu zgodnie ze strefą czasową Twojego konta. Jeśli reklama wyświetlana w Kalifornii zawiera np. tekst „Koniec za 4 godziny”, po wyświetleniu w Nowym Jorku tekst ten będzie identyczny.

Obie funkcje najpierw odliczają czas w dniach, następnie w godzinach, a na koniec w minutach. Wiersz tekstu reklamy zawierający moduł dostosowania z odliczaniem może więc brzmieć: „Tylko 3 godziny do końca wyprzedaży”, a po upływie 2 godzin i 28 minut – „Tylko 32 minuty do końca wyprzedaży”.

Odliczanie możesz ustawić w dowolnej elastycznej reklamie w wyszukiwarce, reklamie tekstowej i dynamicznej reklamie w wyszukiwarce.

Instrukcje

Edytuj reklamę

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Reklamy i komponenty.
 3. Kliknij Reklamy.
 4. Kliknij reklamę, do której chcesz dodać odliczanie, lub przycisk plusa i wybierz opcję Elastyczna reklama w wyszukiwarce lub Dynamiczna reklama w wyszukiwarce.
 5. Wpisz tekst reklamy.

Otwórz widżet odliczania

 1. W miejscu, w którym ma się pojawiać odliczanie, wpisz nawias klamrowy ( { ) i wybierz z menu Odliczanie.
 2. W sekcji „Zakończenie odliczania” wpisz datę i godzinę zakończenia odliczania. Do wyboru masz te opcje:
  • początek dnia,
  • koniec dnia,
  • czas niestandardowy.
   • Godzinę wpisz w formacie 24-godzinnym (opcjonalnie). Na przykład jeśli chcesz zakończyć odliczanie 14 lipca 2017 r. o 18:30, jako datę wpisz 2017/07/14, a jako godzinę – 18:30:00.
 3. W sekcji „Rozpoczęcie odliczania” określ, na ile dni przed datą zakończenia reklama ma zacząć się wyświetlać. Jeśli zostawisz to pole puste, reklama zacznie się wyświetlać na 5 dni przed datą zakończenia.
  • Uwaga: liczbę dni definiuje się jako liczbę północy. Na przykład jeśli chcesz zakończyć odliczanie o 18:30 14 lipca 2022 r. i określisz, że reklama ma zacząć się wyświetlać 7 dni wcześniej, będzie ona się wyświetlać od północy 7 lipca 2022 r.
Uwaga: moduły dostosowania z odliczaniem automatycznie przestają się wyświetlać po upływie daty zakończenia odliczania. Pamiętaj o odpięciu lub zmianie nagłówka po zakończeniu odliczania, aby upewnić się, że reklama nadal będzie się wyświetlać.

Ustaw strefę czasową i język

 1. Wybierz opcję Strefa czasowa konta, aby odliczać czas według strefy czasowej swojego konta Google Ads, lub Strefa czasowa odbiorcy reklamy, aby odliczać czas według strefy czasowej użytkownika wyświetlającego reklamę.
  • Jeśli odliczasz czas do wydarzenia w określonym miejscu, np. meczu, prezentacji, koncertu czy konferencji, lepiej użyć strefy czasowej swojego konta.
  • Jeśli odliczasz czas do wydarzenia bez określonej lokalizacji geograficznej (np. wyprzedaż w sklepie internetowym), użyj strefy czasowej odbiorcy reklamy.
 2. Aby zmienić język, w jakim wyświetlane będzie odliczanie, wybierz go z menu obok pozycji „Język”. Gdy wybierzesz nowy język, zobaczysz przykłady wyświetlanego tekstu odliczania.
Uwaga: w przypadku elastycznych reklam w wyszukiwarce nie możesz zmienić języka, w którym wyświetla się odliczanie.

Ustaw odliczanie i zapisz reklamę

 1. Kliknij Zastosuj, by zapisać odliczanie. W tekście reklamy pojawi się dostosowanie z odliczaniem.
 2. Upewnij się, że wyświetlany tekst reklamy nie przekroczy limitu znaków. Kod dostosowania z odliczaniem może wygenerować ciąg ośmiu znaków. Upewnij się, że możesz użyć dodatkowych znaków w tekście reklamy.
 3. Kliknij Zapisz reklamę.
Uwaga: w podglądzie odliczanie zawsze jest statyczne, więc nie odzwierciedla czasu rzeczywistego.

Moduły dostosowania odliczania w elastycznych reklamach w wyszukiwarce

Moduły dostosowania odliczania w elastycznych reklamach w wyszukiwarce to uproszczona wersja oryginalnych modułów dostosowania odliczania w rozszerzonych reklamach tekstowych. Dodaj co najmniej 3 nagłówki bez modułu dostosowania odliczania lub użyj tekstu domyślnego.

Różnice w składni Moduły dostosowania odliczania w rozszerzonych reklamach tekstowych Moduły dostosowania odliczania w elastycznych reklamach w wyszukiwarce
 • Usuń znak równości
 • Usuń wyceny
 • Uprość format daty
 • Usuń wybór języka, ponieważ będzie on wykrywany automatycznie na podstawie języka kreacji.
 • {=COUNTDOWN(“yyyy/MM/dd HH:mm:ss”,”language”,daysBefore)}
 • {=GLOBAL_COUNTDOWN(“yyyy/MM/dd HH:mm:ss”,”language”,daysBefore)}
 • {COUNTDOWN(yyyy-MM-dd HH:mm:ss,daysBefore)}
 • {GLOBAL_COUNTDOWN(yyyy-MM-dd HH:mm:ss,daysBefore)}

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
5422373253906191409
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067