Fremhev kommende arrangementer med nedtellinger

Informer potensielle kunder om salg eller spesielle arrangementer ved å legge til en nedtelling i annonseteksten din.

Nedtellingsvelgere kan ha både COUNTDOWN- og GLOBAL_COUNTDOWN-format. Bruk GLOBAL_COUNTDOWN hvis du teller ned til et tidspunkt som gjelder globalt, for eksempel avspark i en fotballkamp.

Funksjon Hva funksjonen brukes til
COUNTDOWN Teller ned til et angitt tidspunkt, justert til tidssonen for personen som søker.
GLOBAL_COUNTDOWN Teller ned til et «globalt» tidspunkt i samsvar med tidssonen for kontoen din. Hvis en annonse har ordlyden «slutter om 4 timer» i California, har den også ordlyden «slutter om 4 timer» i New York.

Begge nedtellingsfunksjonene teller ned etter dager, deretter timer og til slutt minutter. Med en tilpasser for nedtelling kan derfor annonseteksten «Skynd deg – salget slutter om 3 timer» se slik ut to timer og 28 minutter senere: «Skynd deg – salget slutter om 32 minutter».

Du kan konfigurere nedtellinger i alle tekstannonser.

Veiledning

Rediger annonsen din

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på en tekstannonse som du vil legge til nedtelling for, eller klikk på plussknappen og velg Tekstannonse.
 4. Fyll ut annonseteksten din.

Åpne nedtellingsmodulen

 1. På stedet i teksten der du ønsker at nedtellingen skal vises, taster du inn en venstre krøllparentes ( { ) og velger Nedtelling på rullegardinmenyen.
 2. Ved siden av «Nedtellingen slutter» fyller du inn datoen og klokkeslettet du ønsker at nedtellingen skal slutte på. Angi klokkeslettet i 24-timersformat (valgfritt).
  • Hvis sluttidspunktet for eksempel er 14. juli kl. 18.30, blir datoen 14/7/2017 og klokkeslettet 18:30:00.
  • Hvis du ikke angir noe bestemt klokkeslett, brukes midnatt som standard (00:00:00).
 3. Ved siden av «Nedtellingen starter» angir du antall dager før sluttdatoen du ønsker å begynne å vise annonsen. Hvis du lar feltet stå tomt, begynner annonsen å vises fem dager før sluttdatoen du velger.
  • Hvis sluttidspunktet for eksempel er 14. juli kl. 18.30, og du ønsker at annonsen skal begynne å vises sju dager før (7. juli 2017 kl. 18.30), angir du «7» her.

Husk at visningen av tilpassere for nedtelling stopper automatisk etter den angitte sluttdatoen.

Angi tidssone og språk

 1. Velg Tidssone for kontoen hvis du vil telle ned til sluttidspunktet i tidssonen for Google Ads-kontoen, eller velg Tidssonen der annonsen blir vist hvis du vil telle ned til sluttidspunktet i tidssonen der brukeren ser annonsen.
  • Hvis du teller ned til et arrangement som finner sted på et bestemt sted, for eksempel en kamp, en forelesning, en konsert eller en konferanse, er det lurt å bruke tidssonen i kontoen din.
  • Hvis du teller ned til en aktivitet som ikke er geografisk spesifisert (f.eks. et salg på nettet) kan du bruke tidssonen der annonsen blir vist.
 2. Hvis du vil endre språket for nedtellingen, kan du velge et av språkene ved siden av «Språk». Når du velger et nytt språk, får du se et eksempel på hva som kan vises.

Angi nedtellingen og lagre annonsen

 1. Klikk på Bruk for å lagre nedtellingen. Du får se nedtellingsvelgeren i annonseteksten.
 2. Påse at annonseteksten ikke overstiger tegngrensene når den vises. Koden for nedtellingsvelgeren kan generere en streng som er 8 tegn lang. Sørg for at annonseteksten har plass til de ekstra tegnene. 
 3. Klikk på Lagre den nye annonsen eller Lagre ny versjon.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt