Aankomende gebeurtenissen markeren met aftellingen

U kunt potentiële klanten meer informatie over uitverkopen of speciale gebeurtenissen geven door een aftelling aan uw advertentie toe te voegen.

Aftelparameters zijn beschikbaar in de indeling COUNTDOWN en GLOBAL_COUNTDOWN. Gebruik GLOBAL_COUNTDOWN als u aftelt naar een tijd die wereldwijd consistent is, zoals de tijd van een sportwedstrijd.

Functie Wat het doet
COUNTDOWN Telt af tot een bepaalde tijd, aangepast aan de tijdzone van de persoon die een zoekopdracht uitvoert.
GLOBAL_COUNTDOWN Telt af naar een 'wereldwijd geldende' tijd in overeenstemming met de tijdzone van uw account. Als de advertentie in Californië vermeldt 'eindigt over 4 uur', vermeldt de advertentie ook 'eindigt over 4 uur' in New York.

Beide aftelfuncties tellen af in dagen en vervolgens in uren en minuten. Een regel advertentietekst met aftel-aanpasser kan zijn 'Beslis snel, uitverkoop eindigt over 3 uur'. Deze tekst ziet er 2 uur en 28 minuten later als volgt uit: 'Beslis snel, uitverkoop eindigt over 32 minuten'.

U kunt aftellingen instellen in elke responsieve zoekadvertentie, tekstadvertentie of dynamische zoekadvertentie.

Instructies

Uw advertentie bewerken

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en extensies.
 3. Klik op Advertenties.
 4. Klik op een advertentie waaraan u een aftelling wilt toevoegen of klik op de plusknop  en selecteer Responsieve zoekadvertentie of Dynamische zoekadvertentie.
 5. Voer uw advertentietekst in.

De aftelwidget activeren

 1. Typ op de plek waar u de aftelling wilt weergeven een accolade ( { ) en selecteer in het dropdownmenu de optie Aftelling.
 2. Vul naast 'Aftellen eindigt' de datum en het tijdstip in waarop de aftelling moet eindigen. U kunt de volgende opties selecteren:
  • Begin van de dag
  • Einde van de dag
  • Aangepaste tijd
   • Geef de tijd op in 24-uurs indeling (optioneel). Als de gewenste eindtijd bijvoorbeeld 18:30 uur op 14 juli 2017 is, geeft u de datum op als 2017/07/14 en de tijd als 18:30:00.
 3. Geef naast 'Aftellen begint' op hoeveel dagen vóór de einddatum u wilt beginnen met de advertentieweergave. Als u dit veld leeg laat, wordt de weergave van de advertentie 5 dagen vóór de einddatum gestart.
  • Als de gewenste eindtijd bijvoorbeeld 18:30 uur op 14 juli 2017 is en u de weergave van uw advertentie 7 dagen vóór die datum wilt starten (op 7 juli 2017 om 18:30 uur), geeft u hier '7' op.
Opmerking: Aftelparameters stoppen na afloop van de opgegeven einddatum automatisch met het tonen van de advertentie.

Tijdzone en taal instellen

 1. Selecteer Tijdzone van account om tot de eindtijd af te tellen op basis van de tijdzone van uw eigen Google Ads-account. Selecteer Tijdzone van advertentiekijker om tot de eindtijd af te tellen op basis van de tijdzone van degene die de advertentie bekijkt.
  • Als u aftelt naar een gebeurtenis die plaatsvindt op een specifieke locatie (zoals een wedstrijd, concert of conferentie), is het handig om de tijdzone van uw account te gebruiken.
  • Als u aftelt naar een gebeurtenis die niet is gebonden aan een geografische locatie (zoals een online uitverkoop), kunt u de tijdzone gebruiken van degene die uw advertentie bekijkt.
 2. Als u de taal die voor de aftelling wordt gebruikt, wilt wijzigen, kiest u bij Taal de gewenste taal. Nadat u een nieuwe taal heeft gekozen, ziet u een voorbeeld van wat er precies wordt weergegeven.
Opmerking: U kunt de taal waarin de aftelling voor uw responsieve zoekadvertenties wordt weergegeven, niet wijzigen.

De aftelling instellen en uw advertentie opslaan

 1. Klik op Toepassen om de aftelling op te slaan. De aftelparameter wordt in de advertentietekst weergegeven.
 2. Zorg ervoor dat de advertentietekst binnen de tekenlimiet blijft wanneer deze wordt weergegeven. De code van de aftelparameter kan een tekenreeks genereren met een lengte van 8 tekens. Zorg ervoor dat in uw advertentietekst ruimte is voor de extra tekens.
 3. Klik op Advertentie opslaan.
Opmerking: Het voorbeeld toont altijd een statische aftelling die niet overeenkomt met de actuele situatie.

Aftelparameters voor responsieve zoekadvertenties

Aftelparameters voor responsieve zoekadvertenties zijn een vereenvoudigde versie van de aftelparameters voor uitgebreide tekstadvertenties. Voeg ten minste 3 koppen zonder aftelparameter toe of gebruik de standaardtekst.

Verschillen in de syntaxis Aftelparameters voor uitgebreide tekstadvertenties Aftelparameters voor responsieve zoekadvertenties
 • Verwijder het isgelijkteken.
 • Verwijder de aanhalingstekens.
 • Vereenvoudig de datumnotatie.
 • Verwijder de taalselectie. De taal wordt automatisch gedetecteerd op basis van de taal van het advertentiemateriaal.
 • {=COUNTDOWN(“jjjj/mm/dd UU:mm:ss”,”taal”,daysBefore)}
 • {=GLOBAL_COUNTDOWN(“jjjj/mm/dd UU:mm:ss”,”taal”,daysBefore)}
 • {COUNTDOWN(jjjj-mm-dd UU:mm:ss,daysBefore)}
 • {GLOBAL_COUNTDOWN(jjjj-mm-dd UU:mm:ss,daysBefore)}

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false
false
false