Aankomende gebeurtenissen benadrukken met aftellingen

Geef potentiële klanten meer informatie over uitverkopen of speciale gebeurtenissen door een aftelling aan uw advertentie toe te voegen.

Aftel-aanpassers zijn beschikbaar in de indelingen COUNTDOWN en GLOBAL_COUNTDOWN. Gebruik GLOBAL_COUNTDOWN als u aftelt naar een tijdstip dat wereldwijd gelijk is, zoals het begin van een sportwedstrijd.

Functie Wat het doet
COUNTDOWN Telt af tot een bepaalde tijd, aangepast aan de tijdzone van de persoon die een zoekopdracht uitvoert.
GLOBAL_COUNTDOWN Telt af naar een 'wereldwijd geldende' tijd in overeenstemming met de tijdzone van uw account. Als de advertentie in Californië vermeldt 'eindigt over 4 uur', vermeldt de advertentie ook 'eindigt over 4 uur' in New York.

Beide aftelfuncties tellen af in dagen en vervolgens in uren en minuten. Een regel advertentietekst met aftel-aanpasser kan zijn 'Beslis snel, uitverkoop eindigt over 3 uur'. Deze tekst ziet er twee uur en 28 minuten later als volgt uit: 'Beslis snel, uitverkoop eindigt over 32 minuten'.

U kunt aftellingen instellen in elke tekstadvertentie.

Instructies

Uw advertentie bewerken

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en extensies.
 3. Klik op een tekstadvertentie waaraan u een aftelling wilt toevoegen of klik op de plusknop en kies Tekstadvertentie.
 4. Voer uw advertentietekst in.

De aftelwidget activeren

 1. Typ op de plek waar u de afteller wilt weergeven, een accolade ( { ) en selecteer in het dropdown-menu de optie Aftelling.
 2. Vul naast 'Aftellen eindigt' de datum en het tijdstip in waarop de aftelling moet eindigen. Geef de tijd op in 24-uurs indeling (optioneel).
  • Als de gewenste eindtijd bijvoorbeeld 18:30 uur op 14 juli 2017 is, geeft u de datum op als 2017/07/14 en de tijd als 18:30:00.
  • Als u geen specifieke tijd toevoegt, wordt deze standaard ingesteld op middernacht (00:00:00).
 3. Geef naast 'Aftellen begint' op hoeveel dagen vóór de einddatum u wilt beginnen met weergeven van de advertentie. Als u dit veld leeg laat, wordt de weergave van de advertentie vijf dagen vóór de einddatum gestart.
  • Als de gewenste eindtijd bijvoorbeeld 18:30 uur op 14 juli 2017 is en u de weergave van uw advertentie zeven dagen vóór die datum wilt starten (op 7 juli 2017 om 18:30 uur), geeft u hier '7' op.

Aftel-aanpassers stoppen na afloop van de opgegeven einddatum automatisch met het tonen van de advertentie.

Tijdzone en taal instellen

 1. Selecteer Tijdzone van account om tot de eindtijd af te tellen op basis van de tijdzone van uw eigen Google Ads-account. Selecteer Tijdzone van advertentiekijker om tot de eindtijd af te tellen op basis van de tijdzone van degene die de advertentie bekijkt.
  • Als u aftelt naar een gebeurtenis die plaatsvindt op een specifieke locatie (zoals een spel, gesprek, concert of conferentie), is het handig om de tijdzone van uw account te gebruiken.
  • Als u aftelt naar een gebeurtenis die niet is gebonden aan een geografische locatie (zoals een online uitverkoop), kunt u de tijdzone gebruiken van degene die uw advertentie bekijkt.
 2. Als u de taal die de afteller weergeeft, wilt wijzigen, kiest u bij 'Taal' de gewenste taal. Nadat u een nieuwe taal heeft gekozen, ziet u een voorbeeld van wat er precies wordt weergegeven.

De aftelling instellen en uw advertentie opslaan

 1. Klik op Toepassen om de aftelling op te slaan. De aftel-aanpasser wordt in uw advertentietekst weergegeven.
 2. Zorg ervoor dat de advertentietekst binnen de tekenlimiet blijft wanneer deze wordt weergegeven. De code van de aftel-aanpasser kan een tekenreeks genereren met een lengte van 8 tekens. Zorg dat in uw advertentietekst ruimte is voor de extra tekens. 
 3. Klik op Nieuwe advertentie opslaan of Nieuwe versie opslaan.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen