Označavanje predstojećih događaja s pomoću odbrojavanja

Obavijestite moguće korisnike o rasprodaji ili posebnim događajima dodavanjem odbrojavanja u tekst oglasa.

Parametri za prilagodbu odbrojavanja imaju sljedeće formate: COUNTDOWN i GLOBAL_COUNTDOWN. Upotrebljavajte GLOBAL_COUNTDOWN ako odbrojavate do globalno konzistentnog vremena, kao što je vrijeme sportske utakmice.

Funkcija Kako funkcionira?
COUNTDOWN Odbrojava do postavljenog vremena, u skladu s vremenskom zonom osobe koja pretražuje.
GLOBAL_COUNTDOWN Odbrojava do "globalnog" vremena, u skladu s vremenskom zonom računa. Ako oglas sadrži tvrdnju "završava za 4 sata" u Kaliforniji, sadržavat će i tvrdnju "završava za 4 sata" u New Yorku.

Obje funkcije odbrojavanja odbrojavaju prema danu, zatim prema satu, a potom prema minuti. Dakle, u retku teksta oglasa s parametrom za prilagodbu odbrojavanja može stajati: "Požurite, rasprodaja završava za 3 sata", a dva sata i 28 minuta kasnije: "Požurite, rasprodaja završava za 32 minute".

Odbrojavanja možete postaviti u bilo kojem tekstualnom oglasu.

Upute

Početak uređivanja oglasa

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Oglasi i proširenja.
 3. Kliknite tekstualni oglas kojem želite dodati odbrojavanje ili kliknite gumb plusa  i odaberite Tekstualni oglas.
 4. Unesite tekst oglasa.

Okidač za widgete odbrojavanja

 1. Na mjesto na koje želite da se prikazuje vaše odbrojavanje unesite vitičastu zagradu ( { ) i na padajućem izborniku odaberite Odbrojavanje.
 2. Pokraj "Odbrojavanje završava" ispunite datum i vrijeme kada želite da prestane odbrojavanje. Unesite vrijeme u 24-satnom formatu (po izboru).
  • Primjerice, ako je vrijeme završetka u 18.30, dana 14. srpnja 2017., datum će biti 2017/07/14, a vrijeme 18:30:00.
  • Ako ne dodate određeno vrijeme, postavlja se zadano vrijeme, odnosno ponoć (00:00:00).
 3. Pored "Odbrojavanje počinje" unesite broj dana prije datuma završetka od kada želite da se vaš oglas počne prikazivati. Ako ne unesete taj podatak, oglas se počinje prikazivati 5 dana prije vašeg datuma završetka.
  • Primjerice, ako je vrijeme završetka u 18.30 sati 14. srpnja 2017., a vi želite da se vaš oglas počne prikazivati sedam dana prije tog roka (7. srpnja 2017. u 18.30), ovdje ćete unijeti "7".

Napominjemo da će se parametri za prilagodbu odbrojavanja automatski prestati prikazivati nakon navedenog datuma završetka.

Postavljanje vremenske zone i jezika

 1. Odaberite Vremenska zona računa da biste odbrojavali do vremena završetka u vremenskoj zoni Google Ads računa ili odaberite Vremenska zona gledatelja oglasa da biste odbrojavali do vremena završetka u vremenskoj zoni gledatelja oglasa.
  • Ako odbrojavate do događaja koji se odvija na određenom mjestu, poput utakmice, govora, koncerta ili konferencije, pametno je da odaberete vremensku zonu svojeg računa.
  • Ako odbrojavate do događaja koji nije svojstven određenoj geografskoj lokaciji (poput rasprodaje na internetu), možete iskoristiti vremensku zonu gledatelja oglasa.
 2. Da biste promijenili jezik na kojem se prikazuje odbrojavanje, odaberite jezik pokraj opcije "Jezik". Kada odaberete novi jezik, vidjet ćete primjer prikaza.

Postavljanje odbrojavanja i spremanje oglasa

 1. Kliknite Primijeni da biste spremili odbrojavanje. Parametar za prilagodbu oglasa vidjet ćete unutar teksta oglasa.
 2. Provjerite je li tekst oglasa unutar ograničenja broja znakova kada se prikazuje. Kôd za prilagodbu odbrojavanja može generirati niz od 8 znakova. Provjerite dopušta li tekst oglasa dodatne znakove. 
 3. Kliknite Spremi novi oglas ili Spremi novu verziju.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem