Открояване на предстоящи събития с обратно отброяване

Информирайте потенциалните клиенти за продажби или специални събития, като добавяте обратно отброяване към рекламния си текст.

Инструментите за персонализиране на обратно отброяване са във формати COUNTDOWN и GLOBAL_COUNTDOWN. Използвайте GLOBAL_COUNTDOWN, ако отброявате до час, който е еднакъв за целия свят, като например спортна среща.

Функция Какво представлява
COUNTDOWN Отброява обратно до определено време съобразно часовата зона на търсещия.
GLOBAL_COUNTDOWN Отброява обратно до „общ“ час в съответствие с часовата зона на профила Ви. Ако рекламата показва „приключва след 4 часа“ в Калифорния, в Ню Йорк ще показва също „приключва след 4 часа“.

И двете функции отброяват по дни, след това – по часове и накрая – по минути. Така че ред с рекламен текст с инструмент за персонализиране на обратно отброяване може да бъде „Побързайте, разпродажбата приключва след 3 часа“, а след 2 часа и 28 минути – „Побързайте, разпродажбата приключва след 32 минути“.

Можете да настроите обратно отброяване в която и да е адаптивна реклама в мрежата за търсене, текстова реклама или динамична реклама в мрежата за търсене.

Инструкции

Започнете да редактирате рекламата си

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Рекламни активи.
 3. Кликнете върху Реклами.
 4. Кликнете върху реклама, към която искате да добавите обратно отброяване, или върху бутона със знак плюс и изберете Адаптивна реклама в мрежата за търсене или Динамична реклама в мрежата за търсене.
 5. Въведете рекламния си текст.

Задействайте приспособлението за обратно отброяване

 1. Въведете фигурна скоба ( { ) на мястото, където искате да се показва функцията, и изберете Обратно отброяване от падащото меню.
 2. До „Край на обратното отброяване“ въведете датата и часа, когато искате да завърши отброяването. Можете да изберете:
  • Начало на деня
  • Край на деня
  • Персонализиран час
   • Часът може да е в 24-часов формат (по избор). Ако например крайният час е 18:30 ч. на 14 юли 2017 г., датата Ви ще бъде 2017/07/14, а часът – 18:30:00.
 3. До „Начало на обратното отброяване“ въведете колко дни преди крайната дата искате да започне да се показва рекламата Ви. Ако не го направите, тя ще започне 5 дни преди крайната дата.
  • Забележка: За начало на деня се счита полунощ. Ако например крайният час е 18:30 ч. на 14 юли 2022 г., като въведете 7 дни преди това, рекламата Ви ще започне да се показва в полунощ на 7 юли 2022 г.
Забележка: Инструментите за персонализиране на обратно отброяване спират да се показват автоматично след посочената за тях крайна дата. Не забравяйте да освободите или промените заглавието, когато обратното отброяване приключи, за да може рекламата Ви да продължи да се показва.

Задайте часова зона и език

 1. Изберете Часова зона на профила, така че оставащото време до крайния час да се отброява в часовата зона на профила Ви в Google Ads, или Часова зона на зрителя на рекламата, за да се използва часовата зона на зрителя.
  • Ако отброявате до събитие, което се случва на определено място, като игра, разговор, концерт или конференция, добра идея е да използвате часовата зона на профила си.
  • Ако отброявате до събитие, което не е свързано с географското положение (като онлайн разпродажба), можете да използвате часовата зона на зрителя на рекламата.
 2. За да промените езика, на който се показва обратното отброяване, изберете език до „Език“. Когато изберете нов език, ще видите пример за това, което се показва.
Забележка: Няма да можете да промените езика, на който се показва обратното отброяване за адаптивните реклами в мрежата за търсене.

Задайте обратното отброяване и запазете рекламата си

 1. Кликнете върху Прилагане, за да запазите обратното отброяване. В рекламния си текст ще видите инструмента за персонализиране за тази функция.
 2. Уверете се, че при показването си рекламният Ви текст не превишава максималния брой знаци. Кодът на инструмента за персонализиране на обратно отброяване може да генерира низ с дължина 8 знака. Уверете се, че дължината на рекламния текст позволява включването на допълнителните знаци.
 3. Кликнете върху Запазване на рекламата.
Забележка: Визуализацията винаги показва статично обратно отброяване, което не отразява реалното време.

Инструменти за персонализиране на обратно отброяване за адаптивни реклами в мрежата за търсене

Инструментите за персонализиране на обратно отброяване за RSA са опростена версия на първоначалните инструменти от този вид за разширени текстови реклами (ETA). Трябва да сте добавили поне 3 заглавия без инструмент за персонализиране за обратно отброяване. Друга възможност е да използвате текст по подразбиране.

Синтактични разлики Инструменти за персонализиране на обратно отброяване за ETA Инструменти за персонализиране на обратно отброяване за RSA
 • Премахване на знака за равенство
 • Премахване на офертите
 • Опростяване на формата на датата
 • Премахване на избора на език, тъй като той автоматично ще бъде разпознат въз основа на езика на рекламното послание.
 • {=COUNTDOWN(“yyyy/MM/dd HH:mm:ss”,”language”,daysBefore)}
 • {=GLOBAL_COUNTDOWN(“yyyy/MM/dd HH:mm:ss”,”language”,daysBefore)}
 • {COUNTDOWN(yyyy-MM-dd HH:mm:ss,daysBefore)}
 • {GLOBAL_COUNTDOWN(yyyy-MM-dd HH:mm:ss,daysBefore)}

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
10196978241780680674
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067