Editor prehľadov

Editor prehľadov je nástroj, ktorý vám umožňuje interagovať s údajmi o výkonnosti prostredníctvom multidimenzionálnych tabuliek a grafov. Vďaka možnosti vytvárať tieto tabuľky a grafy priamo v službe Google Ads odstraňuje editor prehľadov potrebu sťahovať údaje, ak ich chcete dôkladne preskúmať. Tabuľky a grafy si môžete uložiť a potom ich zdieľať s ostatnými alebo ich zakomponovať do informačných panelov.

V tomto článku vám ukážeme časti, ktoré tvoria editor prehľadov, a ich účel. Po oboznámení sa s týmito informáciami zistite, ako vytvoriť prispôsobené prehľady pomocou editora prehľadov.

V rámci editora prehľadov môžete vytvoriť otázky o prehľadoch v prirodzenom jazyku. Zadajte napríklad výraz „show me top campaigns by clicks“ (zobrazenie najlepších kampaní podľa kliknutí) a editor prehľadov vám vytvorí prehľad na základe vášho dopytu.

Výhody

 • Jednoduché rozhranie s podporou presúvania umožňuje rýchlo vytvárať a pracovať s multidimenzionálnymi tabuľkami a grafmi, vďaka čomu si nemusíte sťahovať údaje na podrobnejšiu analýzu.
 • Analýza viacerých segmentov umožňuje podrobnejšie členiť a deliť dáta v tabuľkách a grafoch.
 • Vlastné grafy umožňujú vizualizovať vzory a trendy v údajoch.
 • Rozšírené filtrovanie a zoraďovanie umožňuje filtrovať podľa segmentovaných metrík (napr. kliknutia v mobilných zariadeniach) a zoraďovať podľa viacerých stĺpcov.

Oboznámenie sa s editorom prehľadov

Ak chcete používať editor prehľadov účinne, mali by ste sa oboznámiť s jeho časťami.

Skôr než začnete

Ak chcete pomôcť so zviditeľnením častí editora prehľadov, otvorte editor prehľadov:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu prehľadov v pravom hornom rohu účtu a vyberte možnosť Prehľady.
 3. Kliknite na tlačidlo plus v ľavom hornom rohu stránky a vyberte akýkoľvek typ tabuľky alebo grafu.

Časti editora prehľadov

 • Dlaždice: Dlaždice, ktoré sa nachádzajú na bočnom paneli na ľavej strane stránky, predstavujú dimenzie a metriky, ktoré môžete presunúť na plátno a vytvoriť tak prehľad. Metriky sú kvantitatívne výsledky merania údajov, ako sú kliknutia, zobrazenia a konverzie. Dimenzie popisujú kvalitatívne charakteristiky údajov, ako sú zariadenie, reklamná skupina alebo poloha.
 • Bočný panel: Táto oblasť na ľavej strane stránky obsahuje dlaždice. Presúvaním dlaždíc na plátno vytvárate prehľady.
 • Plátno: Plátno je veľká sivá oblasť uprostred stránky. Do tejto oblasti presúvate dlaždice s cieľom vytvárať prehľady. Údaje prehľadov na plátne môžete filtrovať podľa dátumu alebo skupiny možností filtrovania, ako sú stav kampane alebo reklamnej skupiny.
 • Polička: Polička je oblasť nad plátnom, ktorá zobrazuje, ktoré dlaždice boli pridané do vášho prehľadu. Polička sa zobrazuje iba v prípade, že ste presunuli dlaždicu na plátno.

Filtre editora prehľadov

Použitím filtra v prehľade sa skryjú údaje, ktoré nechcete vidieť. Ak chcete údaje vidieť znovu, filter jednoducho odstráňte. 

Existujú dva typy filtrov:

 • Filtre prehľadu spresňujú množinu údajov, ktorá sa používa na vytvorenie tabuliek alebo grafov. Na tieto filtre nemá vplyv to, ktoré dlaždice boli presunuté na plátno, alebo aký typ tabuľky či grafu práve používate na zobrazovanie údajov. Filtre prehľadu použite v prípade, že chcete preskúmať konkrétnu podmnožinu údajov. Filtre prehľadu by ste napríklad mohli použiť na zobrazenie všetkých kampaní obsahujúcich slovo „značka“, alebo by ste sa mohli zamerať na návštevnosť z mobilných zariadení.
 • Filtre tabuľky môžete použiť pre konkrétne stĺpce v tabuľke s cieľom odfiltrovať riadky, ktoré nevyhovujú vašim určeným kritériám. Ak z tabuľky odstránite odfiltrovaný stĺpec, filter sa odstráni tiež. Filtre tabuľky použite v prípade, keď chcete tabuľku zamerať na konkrétnu množinu riadkov. Filter tabuľky by ste mohli použiť napríklad na skrytie všetkých riadkov s počtom zobrazení menším ako 500. Ak plánujete skonvertovať tabuľku na graf, pripomíname, že niektoré filtre tabuľky sa nedajú preniesť do grafu.

Príklad

Povedzme, že chcete zobraziť všetky kľúčové slová vo svojich kampaniach s veľkým počtom kliknutí v mobilných zariadeniach. Najprv vytvoríte tabuľku, ktorá bude obsahovať kľúčové slová a kliknutia. Ďalej použijete filter prehľadu, ktorý zúži množinu údajov na mobilné zariadenia. Tabuľka teraz obsahuje kliknutia na mobilných zariadeniach pre kľúčové slová. Zistíte však, že mnohé kľúčové slová nemajú žiadne kliknutia na mobilných zariadeniach, a teda v zobrazení vytvárajú rušivý dojem. Prejdete preto na hlavičku stĺpca a použijete filter tabuľky, ktorý zobrazí iba riadky s viac ako nula kliknutiami.

Prečítajte si, ako použiť a odstrániť filtre.

 

 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory