Studieguide inför testet Mobilannonsering

Optimera för bra resultat i alla kanaler

Nu när du har börjat mäta och förstå hur dina onlineannonser ökar värdet offline är det viktigt att börja vidta åtgärder med dessa uppgifter. Använd den nya informationen du får för att optimera kampanjerna så att hela företaget får bästa möjliga avkastning – både off- och online.

 

Optimera kampanjerna för maximal avkastning från både online- och offlinekonverteringar.

 
Vad du kan göra … genom att …
Uppdatera dina mätvärden

ta hänsyn till offlinekonverteringar när du beräknar nyckeltalen för dina kampanjer.
 

Exempel

Genomsnittlig CPA online: 5 000 kronor i Google Ads-utgifter/10 onlinebeställningar = 500 kronor i CPA, 5 000 kronor i total försäljning från dessa beställningar
Ytterligare räknade offlinekonverteringar: 10 beställningar
Genomsnittligt offlinebeställningsvärde: 1 000 kronor
Effektiv CPA: 250 kronor
Effektiv avkastning på annonseringsutgifter (ROAS): 300 %

Identifiera vilka delar av kontot som ger mest offlinevärde

Du kan ha specifika kampanjer eller produktkategorier som är mer effektiva på att få folk att besöka en butik. Se på vilka områden avkastningen på investeringsutgifterna (ROAS) är högre i butikerna än online och överväg att utöka sökorden till mer platscentrerade sökord eller att testa annonstext som uppmuntrar folk att besöka en företagsadress.

Tips

Vissa sökord eller produktgrupper som har låg avkastning på investeringsutgifterna (ROAS) endast på nätet och som verkar olönsamma fungerar utmärkt för att förmå kunderna att besöka butikerna. Om hänsyn tas till avkastningen på investeringsutgifterna offline kan det vara ett argument för att öka buden för att få större effekt i alla kanaler och öka den totala intäkten.

Optimera dina bud

öka buden på sökord och produktgrupper baserat på mervärdet från offlineförsäljningen.

Exempel

Måls-ROAS: 200 %
Effektiv avkastning på annonseringsutgifter (med offlinebeställningar): 400 %
Budjustering med uppnått mål-ROAS: +100 % (om CPA i genomsnitt är 250 kronor har du i stället råd att bjuda upp till en CPA på 500 kronor).

 

Segmentera sedan vidare och se om värdet ändras:

  • Öka budjusteringarna för dina inriktade adresstillägg om dina fysiska butiker ger större vinst och volym
  • Läs avståndsrapporten för adresstilläggen och se vad budjusteringarna bör vara med utgångspunkt från resultatet i relation till kundernas avstånd från butiken.
  • Öka dina mobilbudsjusteringar om du får lönsam offlineförsäljning från mobila enheter och har låg exponeringsandel för mobila enheter
  • Dela in produktgrupperna ytterligare efter attribut som ger meningsfulla skillnader i värde

Om du är kvalificerad att få rapporter om konverteringar från butiksbesök är dessa uppgifter även tillgängliga i avstånds-, plats-, demografi- och fördröjningsrapporter för söknätverket. Om du använder Shopping-kampanjer är butiksbesök även tillgängliga i produktgruppsrapporter. Använd dessa insikter för att ta reda på vilka delar av kontot som ger mest offlineaktivitet och anpassa dina budget- och budbeslut därefter.

Optimera dina genomsnittliga dagliga kampanjbudgetar Identifiera eventuella kampanjer som ger offlinekonverteringar som förlorar exponeringsandelar. Öka gränsen för dessa kampanjers genomsnittliga dagliga budget för att undvika att gå miste om trafik.

 

Tips!
Du kan också höja dina bud för sökord eller produktgrupper i dessa kampanjer för att förbättra din exponeringsandel.

 

Testa annonsmaterial

För lokala kampanjer (t.ex. sådana som fokuserar på ”nära mig" eller geografiskt specifika sökord) eller sådana som ger fler konverteringar offline än på webbplatsen bör du optimera dina annonser för att öka engagemanget på dina företagsadresser. Framhäv specialerbjudanden och lokal information som kan göra användarna intresserade av att besöka din butik.

Optimera målsidorna

Visa en väl synlig länk till sidan Hitta butik på din mobilwebbplats och visa produkter som med större sannolikhet leder till besök i butiken och försäljning.

Tips

Klick som leder till Hitta butik-sidan kan tolkas som intresse för att besöka en av dina företagsadresser. Räkna in dem när du beräknar avkastningen offline.

 


Home page for Acme-cars.com

 

Fråga om marknadsföringsbudgetar Diskutera budgetar för alla kanaler med relevanta intressenter. Om onlineannonserna leder till försäljning offline kan du i samarbete med de aktuella teamen ta reda på hur budgeten bäst kan fördelas i olika kanaler.

 

 
 

Slutsats

En användare med en smartphone kan med ett ögonkast (eller ett tryck med fingret) bli kund i kassan. Därför är det viktigare än någonsin att nå mobilanvändare just när de har för avsikt att handla.

I det här dokumentet har vi gått igenom hur du kan hantera Google Ads för att nå dessa kunder på bästa sätt och göra det enkelt för dem att besöka och handla i en av dina butiker.

Men det finns stora organisatoriska frågor som också måste beaktas:

  • Tillskrivs onlineannonserna på rätt sätt för offlinetransaktioner?
  • Kan du argumentera för en högre budget om du identifierar mer lönsamma möjligheter offline?
  • Vilken mediemix ger hela företaget det bästa utfallet och dessutom kunderna bästa möjliga service (online och offline)?

Det här är mycket komplexa frågor som enskilda kanaler inte kan ge något svar på, för att inte tala om enskilda marknadsförare. Men du har hjälp av en sak: data från kampanjerna du har genomfört. Genom att dela med dig av de insikter du har fått kan du åtminstone få till stånd spännande samtal i hela organisationen.

Moderna konsumenter ser inga gränser – online, på enheter, utanför hemmet och i butik är en och samma sak. Därför måste dina marknadsföringskanaler vara lika öppna.

 

Registrera dig för nyhetsbrevet Best Practices och få avancerade tips och nyheter från Google Ads direkt i inkorgen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt