Zwiększanie sprzedaży offline dzięki reklamom online: sprawdzone metody Google

Optymalizacja skuteczności w wielu kanałach

Wiesz już, jak mierzyć i analizować udział swoich reklam online w przyrostowej wartości offline, ale jak wykorzystać te dane? Za pomocą tych dodatkowych informacji możesz optymalizować kampanie, by osiągnąć najlepszy zwrot dla firmy jako całości – online i offline.

Ten film dotyczy poprzedniej wersji AdWords. Dowiedz się, jak sprawdzić, z której wersji korzystasz.

How to Optimize Your Ads for In-Store Sales

In this video, we'll cover how to optimize your campaigns for maximum return from both online and offline conversions. We'll show you how to use campaign performance data to fine tune how you invest online so that you can maximize total conversions everywhere, instead of just online conversions.

Zoptymalizuj kampanie pod kątem maksymalnego zwrotu z konwersji online i offline.

 
Co można zrobić Metoda
Aktualizacja danych

Uwzględnienie konwersji offline w wyliczaniu KPI dla kampanii.
 

Przykład

Średni CPA online: 500 zł wydatków w Google Ads / 10 zamówień online = CPA 50 zł oraz 500 zł łącznej kwoty sprzedaży z tych zamówień
Dodatkowe konwersje offline w obliczeniu: 10 zamówień
Średnia wartość zamówienia offline: 100 zł
Efektywny CPA: 25 zł
Efektywny ROAS: 300%

Określanie, które części konta mają największy udział w uzyskiwanej wartości offline

Być może konkretne kampanie lub kategorie produktów mają większą skuteczność w przyciąganiu klientów do sklepu. Sprawdź, gdzie ROAS w sklepie jest wyższy niż ROAS online. Zastanów się następnie nad poszerzeniem list słów kluczowych o wyrażenia mające bardziej lokalny charakter lub przetestuj odmianę reklamy, która zachęca użytkowników do wizyty w placówce firmy.

Wskazówka

Niektóre słowa kluczowe lub grupy produktów, które mają niski tylko ROAS online i wydają się nieopłacalne, mogą świetne sprawdzać się w przyciąganiu klientów do sklepów. Po uwzględnieniu ich ROAS offline może się okazać, że wzrost stawek za nie ma znaczny wpływ na wszystkie kanały i prowadzi do zwiększenia łącznych przychodów.

Optymalizacja stawek

Podniesienie stawek za słowa kluczowe i grupy produktów na podstawie dodatkowych wartości ze sprzedaży offline.

Przykład

Docelowy ROAS: 200%
Efektywny ROAS (z zamówieniami offline): 400%
Dostosowanie stawek na drodze do docelowego ROAS: +100% (lub jeśli masz średni CPA na poziomie 25 zł, możesz go podnieść do 50 zł).

 

Następnie dodaj kolejne segmenty i zobacz, czy jest zauważalna różnica w wartości:

  • Zwiększ dostosowania stawek dla docelowych rozszerzeń lokalizacji, jeśli większość zysku i ruchu ma miejsce w lokalizacjach fizycznych.
  • Zajrzyj do raportu odległości dla rozszerzeń lokalizacji, by określić te dostosowania stawek na podstawie skuteczności według odległości.
  • Zwiększ dostosowania stawek mobilnych, jeśli ruch mobilny generuje wysoką sprzedaż offline, ale masz niski udział w wyświetleniach mobilnych.
  • Podziel grupy produktów według atrybutów istotnie wpływających na wartość.

Pamiętaj, że jeśli kwalifikujesz się do otrzymywania raportów o konwersjach wizyt w sklepie, dane te będą też dostępne w raportach z sieci wyszukiwania wskazujących odległość, lokalizację, cechy demograficzne i opóźnienie czasowe użytkowników. Jeśli prowadzisz kampanie produktowe, wizyty w sklepie są też dostępne w raportach o grupach produktów. Korzystając z tych informacji, możesz dowiedzieć się, które części konta najbardziej pobudzają do aktywności offline, oraz odpowiednio dopasować budżet i stawki.

Optymalizacja budżetów dziennych kampanii Identyfikacja kampanii, które przyczyniają się do powstawania konwersji offline i które tracą udział w wyświetleniach. Zwiększ limity budżetu dziennego tych kampanii, by nie tracić dalszego ruchu.

 

Wskazówka
Aby poprawić swój udział w wyświetleniach, możesz też zwiększyć stawki dla słów kluczowych lub grup produktów w tych kampaniach.

 

Testowanie reklam

W przypadku kampanii lokalnych (np. koncentrujących się na użytkownikach w pobliżu sklepu lub na geograficznych słowach kluczowych), czyli takich, które przynoszą więcej konwersji offline niż w witrynie, optymalizuj reklamy pod kątem wzrostu liczby interakcji w sklepach. Wyróżnij oferty specjalne i lokalne informacje, które mogą przyciągnąć użytkowników do Twojego sklepu.

Optymalizacja stron docelowych

Wyświetlanie widocznego linku do strony lokalizatora sklepów w witrynie mobilnej i wyróżnianie produktów, które mogą zachęcać użytkowników do wizyt i zakupów w sklepie stacjonarnym.

Wskazówka

Jeśli użytkownik klika link do strony lokalizatora sklepów, to znaczy, że prawdopodobnie chce odwiedzić jedną z Twoich lokalizacji. Warto brać to pod uwagę w prognozach zwrotu offline.

 


Home page for Acme-cars.com

 

Zapytanie o budżety marketingowe Nawiązanie współpracy z partnerami w zakresie ustalania budżetów w wielu kanałach. Jeśli masz reklamy w internecie, które przyciągają klientów do Twojego sklepu stacjonarnego, warto wspólnie zastanowić się, jak najlepiej rozłożyć budżet w różnych kanałach.

 

 
 

Podsumowanie

Użytkownik ze smartfonem w ręku może w kilka chwil stać się klientem przy kasie. Dlatego dziś docieranie do użytkowników mobilnych w chwili, gdy podejmują oni decyzję o kupnie, jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W tym przewodniku pokazaliśmy, jak zarządzać kontem Google Ads, by docierać do tych kupujących i kierować ich do odpowiednich placówek firmy.

Pozostają jeszcze jednak szersze kwestie organizacyjne:

  • Czy działaniom online przypisuje się właściwy udział w transakcjach realizowanych offline?
  • Czy istnieje możliwość zwiększenia budżetu, jeśli pojawią się bardziej opłacalne możliwości offline?
  • Jaki media mix zapewni najwyższą wartość dla firmy jako całości, zapewniając na końcu najwyższy komfort użytkownika (online i offline)?

To są bardzo złożone pytania, na które nie znajdziesz odpowiedzi w jednym kanale, nie wspominając o pojedynczych marketerach. Ale zawsze masz dane z prowadzonych kampanii, które często są punktem wyjścia do ciekawych rozmów w organizacji. Warto więc udostępniać wyniki analiz.

Dzisiejszy klient nie zna granic – gra toczy się online, na urządzeniu, poza domem i w sklepie, więc równie otwarty musi być też marketing.

 

Subskrybuj newsletter Sprawdzone metody, aby dostawać zaawansowane wskazówki i aktualizacje Google Ads prosto do swojej skrzynki odbiorczej.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem