Få økt butikksalg gjennom annonsering på nettet: Gode fremgangsmåter fra Google

Optimalisering for å oppnå resultater i flere kanaler

Nå som du har begynt å måle og få en forståelse av hvordan nettannonsene dine gir økende verdi gjennom butikksalg, er det viktig at du bruker disse dataene for å foreta de rette handlingene. Du kan bruke denne tilleggsinformasjonen til å optimalisere kampanjene dine slik at de gir bedriften høyest mulig avkastning totalt sett – både på nettet og utenfor nettet.

Denne videoreferansen gjelder den forrige versjonen av Google Ads. Finn ut hvordan du kan sjekke hvilken versjon du bruker.

How to Optimize Your Ads for In-Store Sales

In this video, we'll cover how to optimize your campaigns for maximum return from both online and offline conversions. We'll show you how to use campaign performance data to fine tune how you invest online so that you can maximize total conversions everywhere, instead of just online conversions.

Optimaliser kampanjene dine for å få mest mulig ut av konverteringene på nettet og utenfor nettet.

 
Dette kan du gjøre ... ved å ...
Oppdatere verdiene dine

Ta med konverteringer utenfor nettet når du regner ut KPI-ene for kampanjene dine.
 

Eksempel

Gjennomsnittlig CPA på nettet: 5000 kr i Google Ads-forbruk / 10 nettbestillinger = CPA på 500 kr, 5000 kr i samlet salg fra de aktuelle bestillingene
Medregnede tilleggskonverteringer fra butikk: 10 bestillinger
Gjennomsnittlig bestillingsverdi utenfor Internett: 1000 kr
Effektiv CPA: 250 kr
Effektiv ROAS: 300 %

Finne ut hvilke deler av kontoen din du oppnår høyest verdi med utenfor nettet

Noen av kampanjene eller produktkategoriene dine er sannsynligvis mer effektive enn andre når det gjelder å få folk til å besøke butikkene dine. Finn ut hvor avkastningen på annonsekostnadene (ROAS) i butikk er høyere enn avkastningen på annonsekostnadene på nettet, og vurder å utvide antallet søkeord slik at de passer bedre for lokalmiljøet, eller å teste annonsetekst der folk oppfordres til å besøke bedriftsbeliggenhetene dine.

Tips

Enkelte søkeord eller produktgrupper som har lav ROAS på nettet og ikke ser ut til å være lønnsomme, er effektive når det gjelder å få kunder til å besøke fysiske butikker. Når du tar høyde for ROAS utenfor Internett, kan det være lurt å øke budene for å øke resultatene i flere kanaler og totalinntektene.

Optimalisere budene dine

Øke budene på søkeord og produktgrupper på bakgrunn av tilleggsverdien fra butikksalg.

Eksempel

Mål-ROAS: 200 %
Effektiv ROAS (inkludert butikkbestillinger): 400 %
Budjustering for å nå mål-ROAS: +100 % (hvis du har en gjennomsnittlig CPA på 250 kr, har du råd til å by opptil 50 kr i CPA).

 

Deretter segmenterer du enda mer og ser om du kan finne verdiforskjeller:

  • Øk budjusteringene for adressetilleggsmålene dine hvis de fysiske beliggenhetene dine gir større profitt og høyere volum
  • Se på avstandsrapporten for adressetilleggene dine for å bestemme budjusteringene basert på resultater etter avstand
  • Øk budjusteringene dine for mobil hvis mobilplattformen gir lønnsomme salg utenfor Internett, og du har lav visningsandel for mobil
  • Del inn produktgrupper etter attributter som fører til en merkbar verdiforskjell.

Vær oppmerksom på at hvis du er kvalifisert for å motta rapporter om konverteringer fra butikkbesøk, er disse dataene også tilgjengelige i rapportene om avstand, plassering, demografisk informasjon og tidsforsinkelse for annonsering i Søkenettverket. Hvis du kjører Shopping-kampanjer, er data om butikkbesøk også tilgjengelige i rapportene om produktgrupper. Bruk denne informasjonen for å finne ut hvilke deler av kontoen din som genererer mest aktivitet utenfor Internett, og juster beslutningene dine knyttet til budsjett og budgivning i henhold til dette.

Optimalisere de daglige kampanjebudsjettene dine Identifisere kampanjer som bidrar til konverteringer utenfor nettet, men som mister visningsandel. Øk grensene for dagsbudsjettet for disse kampanjene, slik at du ikke går glipp av trafikkmuligheter.

 

Tips
Du kan også øke budene for søkeord eller produktgrupper i disse kampanjene for å øke visningsandelen din.

 

Eksempelreklame

Hvis du har lokale kampanjer (f.eks. slike som fokuserer på søkeord av typen «i nærheten» eller områdespesifikke søkeord) eller kampanjer som får flere konverteringer på nettsteder enn utenfor nettet, er det lurt å optimalisere annonsene dine for å øke engasjementet i bedriftsbeliggenhetene dine. Fremhev spesialtilbud og lokal informasjon som kan trekke kunder til butikken din.

Optimalisere landingssidene dine

Vise en tydelig link til Butikkoversikt-siden på mobilnettstedet ditt og vise frem produkter som med større sannsynlighet vil føre til flere butikkbesøk og -salg.

Tips

Klikk som kommer fra Butikkoversikt-siden, kan tolkes som interesse for å besøke en av bedriftsbeliggenhetene dine. Du bør ta med dette i betraktningen når du beregner avkastningen i form av butikksalg.

 


Home page for Acme-cars.com

 

Spørre om markedsføringsbudsjetter Inngå samarbeid med relevante interessenter for å diskutere budsjetter for flere kanaler. Hvis nettannonsene dine fører til butikksalg, bør du samarbeide med relevante team om å avgjøre den beste budsjettfordelingen for ulike kanaler.

 

 
 

Konklusjon

En smarttelefonbruker kan bli kunde i kassen din på et øyeblikk (eller med et tastetrykk). Derfor er det viktigere enn noensinne å komme i kontakt med lokale kunder uansett hvor du er når de har størst sannsynlighet for å kjøpe noe.

I denne artikkelen har vi sett nærmere på hvordan du kan administrere Google Ads for å få størst sannsynlighet for å nå ut til disse kundene, slik at det blir enklere for dem å besøke og kjøpe noe fra bedriftsbeliggenhetene dine.

Du må derimot ta stilling til noen generelle organisasjonsrelaterte spørsmål:

  • Er nettstedet ditt optimalisert for at kundene enkelt kan kjøpe varene i butikk?
  • Kan du få utvidet budsjettene dine hvis du er i stand til å identifisere lønnsomme muligheter i butikk?
  • Hvilken kombinasjon av nett og butikk gir høyest mulig verdi for bedriften totalt sett, noe som igjen gir en best mulig kundeopplevelse (både på nett og i butikk)?

Dette er svært omfattende spørsmål som ikke kan besvares av én enkelt kanal, og i hvert fall ikke av én enkelt markedsfører. Du har derimot én stor fordel: dataene fra kampanjene du har kjørt. Gjennom å dele innsikten derfra kan du i det minste få i gang noen svært interessante samtaler i organisasjonen din.

Dagens kunder ser ingen grenser, enten de er på nettet, ute på tur eller i en butikk. Derfor bør du være like fleksibel i markedsføringen din.

 

Registrer deg for nyhetsbrevet for gode fremgangsmåter, så får du avanserte Google Ads-tips og -oppdateringer rett i innboksen din.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt